Památková péče v praxi

V úterý 18. října Vás zveme na odborný seminář o památkové péči, který pořádáme spolu s všeobecně prospěšným sdružením Přemyslovské střední Čechy. Seminář je určený nejen pro majitele kulturních památek a zástupce obcí, ale i pro každého zájemce, kterému není jasná pravidla a organizování památkové péče. Dozvíte se např. jak se z budovy stává kulturní památka nebo jak o památkově chráněný objekt pečovat.

Památková péče v praxi

Malá galerie muzea 18. října v 16 hodin