Osudy Martinické bible


Malá galerie muzea, pondělí 18. října v 17 hodin

Beseda s restaurátorem a odbornými pracovníky
Knihovny Akademie věd ČR a prezentace faksimile knihy s nejstarším vyobrazením upálení Mistra Jana Husa.

V návaznosti na probíhající výstavu věnované Martinické bibli a již proběhlé Slánské rozhovory Vás zveme na besedu s restaurátorem Martinické bible akad. mal. Davidem Frankem, vedoucí Knihovědného oddělení Knihovny AV ČR PhDr. Anežkou Baďurovou a kurátorkou výstavy Mgr. Dagmar Hartmanovou.

Vedle předvedení faksimile (tj. věrné kopie) Martinické bible se dozvíte zajímavé informace o restaurování starých rukopisů, o tom, čím je bible zajímavá a mimořádně cenná i jakým způsobem putovala z 15. století přes smečenský zámek až do New Yorku.


IniciálaIniciálaIniciálaIniciála