Oprava střechy Velvarské brány

červenec—srpen 2015

V letních měsících proběhne dílčí oprava střechy Velvarské brány, kde je umístěna expozice opevnění města. V průběhu prací pravděpodobně dojde k omezení provozu brány. Předem děkujeme za shovívavost - oprava je v zájmu prodloužení životnosti této jedné z nejvýznamnějších slánských kulturních památek s unikátním krovem, jehož vybrané partie jsou hlavním předmětem opravy.

1_velvarska brana2_velvarska brana3_velvarska brana