Odborné zpracování sbírky militárií


V letošním roce jsme se zaměřili mj. na odbornou klasifikaci a popis předmětů ze sbírky militárií. Převážnou část sbírky představují chladné zbraně, z nichž vám představujeme čtyři pozoruhodné exempláře. Zbraně určil oslovený specialista.

1. Kozácká šavle typu šaška
Rusko, začátek 20. století, používaná v době 1. světové války (ruská občanská válka)

1-Kozácká šavle typu šaška

2. Šavle či tesák
Rusko, vyrobena v průběhu 1. světové války
Používaná za ruské občanské války

2-Šavle či tesák

3. Hasičský tesák důstojnický
Nemá hrot, z jedné strany pilovité ostří
Rakousko, kolem r. 1870
Dekorace s hasičskými motivy

3-Hasičský tesák důstojnický

4. Indonéská bojová dýka kris
Vyrobena pravděpodobně na ostrově Jáva v 1. polovině 19. století
Statutární osobní zbraň s využitím pro souboje - vlnité ostří způsobovalo větší zranění

4-Indonéská bojová dýka kris