Nový ročník Slánského obzoru


Ve Vlastivědném muzeu je v prodeji nový ročník Slánského obzoru, roč. 17 (2009).
Je vydán ve spolupráci se Společností Patria a Státním okresním archivem v Kladně. Najdete v něm články z historie našeho města, v portrétní galerii se seznámíte se zajímavými osobnostmi. Jeho součástí jsou i stati z pohnutých časů dvacátého století.

Sborník zakoupíte za 80 Kč.