Nálezy z doby počátků českého státního útvaru z 10. století

výstavu zahájí PhDr. Naďa Profantová, CSc.
v sobotu 8. března 2008 v 10 hodin

Výstava potrvá od 8. března do 31. října 2008

Pozvánka
Vlastivědné muzeum v Slaném, Oblastní muzeum v Brandýse n/Labem Národní muzeum a Archeologický ústav AV ČR
srdečně zvou na výstavu

Nálezy z doby počátků českého státního útvaru z 10. století
(z archeologického výzkumu Klecany)

výstavu zahájí PhDr. Naďa Profantová, CSc.
v sobotu 8. března 2008 v 10 hodin

Výstava potrvá od 8. března do 31. října 2008