Můžeme věřit médiím?


přednáška na aktuální téma, středa 26. října 2016 od 17 hodin, malá galerie

O současné roli sdělovacích prostředků ve vnímání reality, která nás obklopuje, o možnosti a schopnosti aktuální zprávy zkreslovat či s nimi manipulovat bude v malé galerii přednášet přední český teoretik médií
Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., který stál u zrodu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní je vedoucím Katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha. Jan Jirák byl také předsedou Rady České televize, přednášel na řadě zahraničních univerzit, je autorem mnoha publikací a spoluautorem koncepce mediální výchovy pro české základní a gymnaziální školství. Vstupné je dobrovolné.

plakat jirak media 2016 final