Lukáš Kmoch – Sochy ve Slaném


venkovní sochařská výstava, 3. listopadu—31. prosince 2019, Masarykovo náměstí a dvůr městského úřadu čp. 160

Až do konce roku je ve veřejném prostoru ve steřdu města otevřena
venkovní sochařská výstava Lukáše Kmocha (aka Gibbus) z Pelhřimova. Pětice kovových plastik byla zhotovena náročnou kovářskou technikou a představuje nezaměnitelný úkaz v kontextu současného českého sochařství. Stylizované postavy (S nadhledem, Drapion, Ion, Mezikmity a Harpagon) vybízí diváka k zastavení a zamyšlení. Vernisáž pro nejširší veřejnost s účastí autora proběhne ve čtvrtek 10. října od 17 hodin u kašny na Masarykově náměstí.

Na sochy nevstupujte ani se jich nedotýkejte. Instalaci neustále střeží kamerový systém městské policie.


plakat kmoch