Loutna česká v pojetí Ensemble Inégal


Screenshot 2015-12-14 20.10.39
(recenze ve slovenském jazyce)