Květena na Slánsku

Přednáška Mgr. Lukáše Krinke
Malá galerie muzea 15. října v 17 hodin