Kruh přátel hudby zahajuje další sezónu

Sezónu zahájí koncertem Komorní orchestr Dvořákova kraje z Kralup nad Vltavou řízený profesorem Václavem Mazáčkem.
Na programu skladby:
G. F. Händela, A. Filse, J. V. Stamice a L. Janáčka.

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 29. září v 19.30 hodin

Komorní orchestr Dvořákova kraje