Podzimní koncert vážné hudby


Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 9. října v 16 hodin

Dalším bodem na programu Klubu přátel hudby je koncert japonsko-britského tria ve složení
Noriko Čechová (JPN) - flétna, Miho Sugihara (JPN) - housle, Mark Johnston (GB) - violoncello.

Na programu budou převážně barokní kompozice, avšak vedle díla Johanna Sebastiana Bacha uslyšíme též skladby Bachova současníka Josepha Haydna a mladšího velikána Clauda Debussyho. Japonské hráčky jsme měli možnost slyšet s velkým ohlasem již minulý rok, rovněž v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie.

Podzimní koncert vážné hudby