Kolomazník jede a kolomaz veze

Výstava, která je přístupná ve Vlastivědném muzeu ve Slaném, představuje výrobu a užití kolomaze.
V Rakovnickém okrese našel před lety na archeologickém výzkumu dr. Pleiner z AÚ ČSAV Praha dehtařskou pec. Na výstavě je model této pece, ve které se spalovalo smolné pryskyřičné dřevo, hlavně borové. Obkládala se jehličím, kůrou, slámou a nakonec hlínou. Zakládala se na svahu, aby pomocí stružky vytékala hnědá hustá tekutina – kolomaz, která se odchytávala a smíchávala s olejem, nebo jiným tukem a zahřívala na ohništi. Získaná kolomaz se skladovala v sudech a rozvážela se po vesnicích. Nejvíce se používala v hospodářství k impregnaci dřevěných částí (kola vozů, nápravy, biče). Používala se k impregnaci kožených řemenů a postrojů užívaných v hospodářství, dále ke značení dobytka. Kolomazí se natíraly lodě a rybářské sítě.

Na výstavě je zdokumentováno zakládání milířů a výroba dřevěného uhlí.

Kolomazník jede a kolomaz vezeKolomazník jede a kolomaz vezeKolomazník jede a kolomaz vezeKolomazník jede a kolomaz veze