Josef Čermák ve Slaném a prezentace knihy Rozlet


kaple Zasnoubení Panny Marie, pondělí 12. května od 16 hodin

V květnu přijíždí z Kanady na návštěvu svého rodiště významný český poúnorový emigrant
JUDr. Josef Čermák. Po besedě se studenty slánského gymnázia, jehož je absolventem, bude mít slánská veřejnost možnost účastnit se, spolu s představiteli města jeho slavnostního přivítání. Josef Čermák byl nejen významným právníkem, ale také novinářem a v neposlední řadě úspěšným spisovatelem. V Čechách jeho díla vydává ATELIER IM, nakladatelství Luhačovice. Součástí setkání s Josefem Čermákem v muzejní kapli bude prezentace jeho poslední knihy „Rozlet“, která hovoří o životě a díle jiného českého emigranta v Kanadě - Milana Kroupy, který se akce také zúčastní.

Josef Čermák ve Slaném a prezentace knihy Rozlet