Jiří z Poděbrad


přednáška, středa 7. března 2018 od 17 hodin, kaple Zasnoubení Panny Marie

Na začátku března Vás zveme do muzejní kaple na mimořádnou přednášku předního českého historika
Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., o významném českém panovníku Jiřím z Poděbrad a jeho cestě na český královský trůn. Právě za krále Jiřího nastal nový rozkvět našeho města poničeného za husitských válek. Přednáška se koná u příležitosti 560. výročí volby Jiřího českým králem 2. 3. 1458; dále 7. května si připomeneme Jiřího korunovaci. Vstupné je dobrovolné.

plakat jiří z poděbrad čornej 2018