Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť


přednáška, 30. ledna 2020 od 18 hodin, malá galerie muzea

Nejstaršímu synovi neblaze proslulého
Jaroslava Bořity bude věnována první přednáška v roce. V tomto příspěvku se dozvíte, že právě smečenský rodák Jiří Adam dosáhl mnohem důležitějšího postavení než jeho otec, byl blízko samotnému císaři a získal též vysněnou manželku z velmi významného italského rodu Gonzagů. Ovšem sňatek s kráskou z kulturně odlišného jihu Evropy nebyl bez obtíží, o čemž rovněž pohovoří ředitel muzea Jan Čečrdle. Řeč bude i o vztahu Jiřího Adama z Martinic ke Slanému. Doplňujeme, že celý neobyčejný příběh tohoto hraběte a jeho „skandální“ ženy bude publikován v letošním čísle Slánského obzoru. Vstupné na lehce netradičně pojatou přednášku, kterou doprovodí bohatý obrazový materiál, je dobrovolné.

plakat přednáška martinic gonzaga čečrdle leden 2020