Františkánské nekrologium bylo obnoveno

Dobrou zprávu v podzimním čase je provedení restaurování významné movité sakrální památky města –nekrologia z býv. slánského františkánského kláštera. Restaurování provedla MgA. Magdalena Rafl Bursová, akad. mal. v letošním roce. Na fotografiích je vidět jak obnovená skříň s religiózní malbou s františkánskou symbolikou, tak vlastní nekrologium - seznam zemřelých františkánů ze slánského kláštera. Projekt restaurování je finančně podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem (Program rozvoje venkova). Za spolupráci při obnově děkujeme jak Městu Slaný, tak sdružení Přemyslovské střední Čechy. Nekrologium se stane součástí expozice muzea.

Nekrologium 1Nekrologium 2