Fotografie Jindřicha Štreita

Setkání s autorem probíhající výstavy (do konce srpna), v pátek 7. srpna v 17 hodin v Cífkově statku ve Třebízi.

V pátek 10. července v 17 hodin bude v Národopisném muzeu ve Třebízi otevřena výstava fotografií českého fotografa a pedagoga Jindřicha Štreita.