Dny evropského dědictví 2008

Přednášky, prohlídky, koncerty u příležitosti Dne památek 2008

13. září 2008

přednáška
"Slánská piaristická knihovna" Mgr. Jan Kašpar – pracovník Památníku národního písemnictví v Praze v 10 hodin

prohlídky expozic – Vlastivědném muzeum

prohlídka Velvarská brány 9–14 hodin

prohlídka kaple Zasnoubení P. Marie 12–14 hodin

prohlídka pamětního sálu v bývalém Okresním domě č. 644,
který je dílem architekta Jana Vejrycha a stavitele Václava Havránka ze Slaného. Jedna z nejvýznamnějších památek ve městě, která reprezentuje jeho slávu na konci 19. století

prohlídka k historii památky a slánské novorenesance studie ing. arch. Michala Sborwitze – rekonstrukce sýpky v Palackého ulici na galerii a muzeum města

9.00 zahájení Dne památek – uvede RNDr. Ivo Rubík, starosta města Slaného

9,30 a 10,30 vystoupení pěveckého sboru CONSORTIUM CAMERALE SLANENSE, pod vedením paní Aleny Šandové