Den památek 2010

Den památek v sobotu 11. září 2010 ve Slaném

EHD 2010Den památek 2010 ve Slaném


EHD sobota 11. září / Odborný program – Za duší památek

Pro letošní Den památek, který je součástí
Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD), jsme ve Slaném připravili následující program. Jedná se vlastně o putovní sekvenci setkání s památkami ve Slaném a nedalekém okolí.

Vlastivědné muzeum Slaný
9.30 Kniha knih ze sbírek slánského muzea – Kutnohorská bible (1489), Bible Melantrichova (1549), Bible Veleslavínova (1613), Svatováclavská bible (1715) v 9.30 – komentář k výstavě PhDr. Vladimír Přibyl / otevřeno do 12 hodin
10.00 Prehistorie Slánska v novém světle / otevření obnovené stálé archeologické expozice v 10.00 novou expozicí provede Mgr. Jan Čečrdle / otevřeno do 15 hodin

Kostel sv. Šimona a Judy – Dolín
11.00 – ve výtvarně působivém prostředí kostela ve stylu Katolické moderny zazní dramatizace četby povídky Julia Zeyera – Samko Pták v podání členů divadelního souboru Slánské scény
Odjezd autobusu – ul. Nosačická, Slaný, zastávka MHD v 10.40 (u slánského hřbitova)

Z interiéru kostela sv. Šimona a Judy v Dolíně
Polední přestávka

Vlastivědné muzeum Slaný
14.00 Slánské uvedení publikace o františkánském klášteře v Hájku – Jako jabloň mezi lesními stromy, kterou vydala slánská společnost pro ochranu kulturního dědictví PATRIA
14.15 Souvislý svazek rukou a duší aneb Květina vzpomínek slánského rodáka a českého historika Rudolfa Urbánka / komentovaná prohlídka výstavy – PhDr. Miloš Sládek, Mgr. Jan Čečrdle

Modlitebna evangelické církve metodistické ve Slaném, Vepřkova čp. 1087
15.30 Metodisté včera a dnes
• Architektura metodistické církve ve Slaném a Velvarech – výstava původních plánů
• Z historie působení metodistické církve / Program u příležitosti 90. výročí příchodu metodistů do Čech /připravuje Mgr. Jana Daněčková, kazatelka slánské farnosti evangelické metodistické církve

Modlitebna evangelické církve metodistické ve Slaném

V sobotu 11. 9. budou ve Slaném otevřeny i další památky • Klášterní kostel Nejsvětější Trojice 9–12 hod. • kostel sv. Gotharda 10–12 hod. • Černá bašta 9–13 hod. • Velvarská brána 9–16 hod. • Další informace odbor kultury MěÚ Slaný – tel. 312 511 270; pribyl@meuslany.cz

Více informací o Dnech evropského dědictví naleznete
zde.