Den památek 2009

V tento den budou zpřístupněny všechny muzejní objekty ve Vlastivědném muzeu Slaný i v Národopisném muzeu v Třebízi.

12. září 2009 9.00—15.00 hodin