Velvarská brána a expozice opevnění města


Od 3. května 2022

Od května do října je pro vás opět otevřena jedinečná středověká památka Slaného - Velvarská brána, jediná zachovalá z původních čtyř městských bran. V celkem čtyřech podlažích je instalována nová expozice starého opevnění královského města Slaného, na níž se podílel také Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. Prohlídky objednávejte u průvodkyně muzea - buď osobně v hlavní budově muzea, na
tel. čísle 725 343 028 nebo e-mailem na pruvodce@muzeumslany.cz. Vstupné je 40 Kč.
Pokud nevíte, kde slánská "Velvarka" stojí, pak stačí dojít na Masarykovo náměstí a bránu spatříte v uličce na severní straně.

velvarská brána final plakát 2022

Velvarská brána získá novou elektroinstalaci


Ve středu 17. března odpoledne bylo dokončeno vyklizení Velvarské brány, a to před vznikem nové elektroinstalace. Práce budou probíhat v jarním období v režii odboru správy majetku MěÚ Slaný, akci provede firma TREL s.r.o. Následně bude instalována obnovená expozice opevnění města a poté bude brána opět zpřístupněna veřejnosti.

14

Oprava střechy Velvarské brány

červenec—srpen 2015

V letních měsících proběhne dílčí oprava střechy Velvarské brány, kde je umístěna expozice opevnění města. V průběhu prací pravděpodobně dojde k omezení provozu brány. Předem děkujeme za shovívavost - oprava je v zájmu prodloužení životnosti této jedné z nejvýznamnějších slánských kulturních památek s unikátním krovem, jehož vybrané partie jsou hlavním předmětem opravy.

1_velvarska brana2_velvarska brana3_velvarska brana

Den památek 2010

Den památek v sobotu 11. září 2010 ve Slaném

EHD 2010Den památek 2010 ve Slaném


EHD sobota 11. září / Odborný program – Za duší památek

Pro letošní Den památek, který je součástí
Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD), jsme ve Slaném připravili následující program. Jedná se vlastně o putovní sekvenci setkání s památkami ve Slaném a nedalekém okolí.

Celý článek...

Den památek 2009

V tento den budou zpřístupněny všechny muzejní objekty ve Vlastivědném muzeu Slaný i v Národopisném muzeu v Třebízi.

12. září 2009 9.00—15.00 hodin Celý článek...

Velvarská brána

4. července 2009 otevřena od 13.00–15.00 hodin Celý článek...

11. městské slavnosti

Husitské slavnosti 2009

Slaný 15.–17. května 2009
Celý článek...

Dny evropského dědictví 2008

Přednášky, prohlídky, koncerty u příležitosti Dne památek 2008

13. září 2008 Celý článek...

10. Husitské slavnosti 2008

otevřeno muzeum, kaple, Velvarská brána
17. května 2008 od 9.00 - 15.00 hodin Celý článek...