Narovnám záda, prorazím strop - představení prvních čtyř sochařů


historické centrum města a okolí, výstava probíhá do 16. října 2022

Na sklonku května byla v historickém jádru města Slaného a blízkém okolí zahájena již pátá
venkovní sochařská výstava (té přecházely instalace v minulých letech: Čestmír Suška 2017, Kryštof Kaplan 2018, Lukáš Kmoch 2019, Václav Fiala 2021). Tentokrát se jedná převážně o díla absolventů sochařských ateliérů pražské Akademie výtvarných umění. Výběr jednotlivých děl a jejich umístění provedl spolu s jednotlivými autory akad. soch. Vojtěch Míča, kterému především patří náš dík za zastřešení celé akce a zásadní podíl na její realizaci.

V první fázi vystavení soch jsme zájemců m nabídli jistou formu interakce - jednotlivá díla byla vystavena pouze stručnými popisky se jménem autora, názvem a rokem vzniku daného díla. Každý divák si tak nejprve mohl utvořit svou vlastní představu, svou vlastní interpretaci vystavených soch. Neboť, jak při vernisáži výstavy řekl sám Vojtěch Míča, každá interpretace je správná. Nyní již přistupujeme k postupnému představení jednotlivých instalací a jejich autorů. Nabízíme vám první čtveřici (instalace č. 1, 2, 6 a 7).


1.
Michal Cimala (*1975) - Zázračné dítě (2018) a Crashtestdummies Totem (2014)

1

Absolvent vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) v Praze (2000) studoval také v Miláně, Berlíně, Španělsku a San Franciscu. Od roku 2006 působí jako asistent ateliéru sochařství Akademie výtvarných umění a věnuje se sochařství, šperkařství, hudbě a designu.

Sochy ve Slaném odkazují na části figurín používaných při automobilových crash testech, k nimž autor připojuje estetiku současného digitálního světa, hravost a odkazy na pop kulturu. Sochy jakoby vypadly ze sci-fi filmu, jsou však autorovými originálními díly, která svérázně propojují prvky crash testových figurín. Ty jsou důležité pro testování bezpečnosti automobilů, bez nichž se v dnešní době už takřka nedokážeme obejít. Z osvobozených, „oživlých“ dílů zde vyrostlo Zázračné dítě a totem je předmětem nábožné úcty, podobně jako některé automobily pro své majitele.


2.
Vojtěch Míča (*1966) - Objekt/Subjekt (2019)

2

Akademický sochař Vojtěch Míča působí na Akademii výtvarných umění v Praze a už dlouhá léta formuje nové sochařské generace. V letech 1985-1992 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství ( prof. Hugo Demartini ) a monumentální tvorba ( prof. Aleš Veselý ). V letech 1993-2015 působil jako odborný asistent na pražské AVU, nejprve u prof. Huga Demartiniho, později u prof. Jindřicha Zeithammla. Od školního roku 2015-2016 vede na AVU Ateliér figurálního sochařství a medaile. Studijně často pobýval v zahraničí (např. 1990, Perugia; 1991, Curych; 1991, Stipendium Daimler – Benz, Karlsruhe; 1995, Artslink Residencies, Clevelend Institut of Art, Ohio; 1998, Sculpture space, Utica, NY; 1998, Rheinland-Pfalz Stipendien; 2003, Haag; 2004, Cuenca atd.).
👉Pravidelně vystavuje od roku 1989, kdy se účastnil legendárních Konfrontací na Svárově. Mezi poslední autorovy projekty patří například výstava Vitální kolaps s fotografem Ivanem Pinkavou v Muzeu Kampa v Praze.

Autor: ,,Dám na kontext místa, aktuální situaci… pokaždé je to jiné a pokaždé byť objekt je stejný, tak nese jinou informaci. Moje dětství na periférii Prahy v sedmdesátých letech to byl jeden betonový blok vedle druhého například, šedivost. A to není možné říct pejorativně, je to dětství a příklad. Tak dlouho v tom žijete až si určité kvality určitě najdete. Podobnost mezi procesy neznamená, že jsou stejné, …. probíhají v závislosti na neustále se měnících okolnostech. Jednoduchost není zjednodušení. Podřízenost jednotlivce společnosti (spíše než společenstvíWinking. Proti tomu postavené vědomí vlastní tělesnosti, vědomé já. Jednoduchost střetávající se s naivitou.“


6.
Dagmar Kropáčová Morová (*1990) - Otisk (2020)

6

Autorka v roce 2000 absolvovala obory figurální sochařství a medailérství na Akademii výtvarných umění v Praze. Přestože zvládá realistické zobrazení, snaží se jej přehodnocovat a doplňovat dalšími postupy, které už mají konceptuální povahu a zároveň se stále vztahují k sochařské praxi. Jejím cílem není vyjádřit objektivní podobu člověka, nýbrž svou vnitřní představu o něm. „Otisk“ v Husově ulici může být každým z nás – člověkem, který na sobě nese mnoho vrstev životních zkušeností, zážitků, emocí, názorů a vůbec všeho, co na nás v životě působí stejně jako na všechny lidi v našem okolí. Jedinec se tak stává odindividualizovaným „jedním z mnoha“, ale i jedním z nás, kteří putujeme tímto světem.


7.
Petr Šťastný (*1986) - Z cyklu tematizace tíhy (2019)

7

Dalšího autora pražské AVU můžete znát z Plzně jako tvůrce ledových soch, je ale také medailérem a zejména se věnuje volné tvorbě - poutá jej především téma psychické tíže a z hlediska formy vztah monumentality díla a měřítka modelu. Šťastného zajímá: „..nestabilita a tíha materiálu, metaforicky zastupující psychický tlak vyvíjený na člověka. Tíha hmoty se soustředí do jednoho bodu a vyvolává tlak, který divák pociťuje. Záměrně volím těžké sochařské materiály, jako je kámen, ocel a beton, jejichž prostřednictvím se pak snažím vyjádřit stísňující pocity, které na jedince v běžném životě dopadají“. Rozměrná instalace na Masarykově náměstí je výstižným výtvarným vyjádřením psychických tlaků, které (někdy) v životě zažíváme.

Výstava domácích spotřebičů


sochařská výstava, 29. června—6. září 2022, atrium muzea

Výstava nadrozměrných domácích spotřebičů z dílny regionálního výtvarníka
Pavla Holečka proběhne v letním období v atriovém dvoře muzea a je volně (zdarma) přístupná z chodby v přízemí budovy muzea a knihovny.

plakat Spotrebice (jpg)

Chvála ruční práce


výstava, 29. června—6. listopadu 2022, výstavní síň muzea (1. patro)

Poslední červnovou středu v 17 hodin bude otevřena výstava v 1. patře muzea věnovaná řemeslům a dovednostem spojeným s textilem, především vyšívání, s názvem
Chvála ruční práce. Vedle dekorativních a školních prací budou vystaveny užitkové textilie našich (většinou šikovnějších) předků jako zástěry, ubrusy a vůbec předměty denní potřeby ve stylizované „retro“ expozici s příchutí starých časů. Vše ze sbírek muzea. Doporučujeme zejména dívkám a dámám.

muzeum_chvala_rucni_prace_plakat

Zdeněk Miler nejen Krtek


výstava, 9. června—16. října 2022, galerie muzea

Ve
čtvrtek 9. června v 17 hodin bude ve výstavní galerii muzea zahájena hravá výtvarná výstava Zdeněk Miler nejen Krtek, kterou připravujeme spolu s Kladenským zámkem. Premiéra této mobilní expozice atraktivní formou představí osobnost kladenského rodáka, mezinárodně proslulého výtvarníka a režiséra, autora oblíbeného Krtečka Zdeňka Milera (1921—2011) a především jeho typické kreslené postavy zvířátek. Výstava určená zejména pro rodiny s dětmi nabídne mj. promítání animovaných filmů, dětský koutek, ale i jiné ukázky z unikátního díla Z. Milera a upomínkové předměty.

muzeum_nejen_krtek_2022_nahled_update

Narovnám záda, prorazím strop – přehled instalací


venkovní výstava soch, 27. května—16. října 2022, Slaný

V pátek 27. května byla slavnostně zahájena venkovní sochařská výstava
Narovnám záda, prorazím strop, kde je zastoupeno celkem čtrnáct autorů z různých ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze. Zde je přehled všech instalací a mapa jejich umístění.

Mapa obr 1Mapa obr 2

Slánská muzejní noc a zahájení venkovní sochařské výstavy AVU


pátek 27. května 2022 od 16 hodin, budova muzea a další místa

V pátek 27. května od 16 hodin proběhne tradiční Slánská muzejní noc, která je součástí 18. ročníku celostátního Festivalu muzejních nocí. V celém objektu muzea, knihovně, kapli, kině, zahrady u kina a ve hvězdárně se otevře pestrá nabídka rozmanitých aktivit pro malé i velké pod heslem „svoboda projevu“. Klíčovým bodem programu bude v 17 hodin zahájení venkovní sochařské výstavy Narovnám záda, prorazím strop absolventů a studentů několika sochařských ateliérů pražské Akademie výtvarných umění – nejprestižnější výtvarné školy v ČR – pod patronátem akad. soch. Vojtěcha Míči. Díla od různých autorů tentokrát osídlí nejen střed města, navíc expozice bude doslova živá – v průběhu trvání výstavy budou vystavené sochy doplňovány a obměňovány. Program muzejní noci bude završen hudebním vystoupením Los Rumberos Trio (latin – salsa) pod vedením Petra Smetáčka v zahradě kina po 19. hodině. Vstup na celý program je zdarma.

muzeum_sochy_ve_meste_2022_nahledslanska_muzejni_noc_2022_oprava

Výstava 13 kilometrů objevů brzy končí!


výstava a komentovaná prohlídka, hlavní budova muzea, do 17. dubna 2022

Ke svému závěru pozvolna spěje úspěšná velká archeologická výstava
13 kilometrů objevů, která atraktivním způsobem představuje to nej z nejrozsáhlejšího archeologického výzkumu na Slánsku, který předcházel stavbě severního obchvatu města. Upozorňujeme, že výstava končí 17. dubna, a proto s návštěvou neváhejte!!! Ve středu 23. března od 17 hodin proběhne rovněž poslední komentovaná prohlídka výstavy za účasti jejích autorek (Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.). Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622.
Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

plakat komentovana prohlidka 13 km objevu brezen 2022

Komentovaná prohlídka výstavy 13 kilometrů objevů


středa 19. ledna 2022 od 17 hodin, výstavní sály muzea

Velká archeologická výstava
13 kilometrů objevů je pro vás otevřena až do Velikonoční neděle 17. dubna. Před skončením výstavy si nenechejte ujít některou z komentovaných prohlídek: hned v lednu taková prohlídka za účasti autorů výstavy, jejichž odborný výklad dodá expozici hloubku a exkluzivitu, proběhne ve středu 19. ledna od 17 hodin. Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622.
Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce. Počet návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření.

obr 13km leden

13 km objevů - komentovaná prohlídka


středa 20. října 2021 od 17 hodin, výstavní sály muzea

Po polovině října se můžete těšit na komentovanou prohlídku výstavy
13 kilometrů objevů s odborným výkladem autorů výstavy. Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622. Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce. Počet návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření.

plakat komentovana prohlidka 13 km objevu rijen 2021

Prodloužení výstavy


Velká archeologická výstava 13 kilometrů objevů bude prodloužena do dubna 2022. Výstavu můžete nadále navštívit v běžné otevírací době, tj. denně [kromě pondělí] od 9 do 16 hodin.

13km objevů

13 km objevů - přednáška s komentovanou prohlídkou


středa 15. září 2021 od 17 hodin, výstavní sály muzea

V polovině září se můžete těšit na přednášku s komentovanou prohlídkou výstavy
13 kilometrů objevů a odborným výkladem hlavní autorky výstavy Mgr. Drahomíry Malykové, Ph. D. [Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i.]. Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622. Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce. Počet návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření.

plakat malykova prednaska s kome ntovanou prohlídkou září 2021

Václav Fiala: Sochy ve městě


sochařská výstava, Masarykovo náměstí a Husova ulice, Slaný, 13. července—31. října 2021

V letním období je pro historické jádro města Slaného připravena další venkovní sochařská výstava, která navazuje na obdobné počiny předchozích let
(Lukáš Kmoch - Gibbus 2019, Kryštof Kaplan 2018, Čestmír Suška 2017). Tentokrát vystaví šestici svých děl renomovaný sochař Václav Fiala (*1955) z Klatov. Jeho monumentální díla zdobí řadu měst a obcí v České republice, dalších zemích Evropy i v Severní Americe a Austrálii. Autorovy objekty oscilují na pomezí abstraktního a konkrétního, skrývají určitý význam a vždy reagují na zcela konkrétní místa. Sochy pro město Slaný byly vybrány s citem a pochopením života, urbanismu a architektury našeho města. Pro vyjasnění smyslu budou připojeny popisky, které umožní hlubší pochopení autorského záměru. Použitý dřevěný materiál a ruční řemeslné zpracování odkazují na staré tradice a dovednosti našich předků. Jsme přesvědčeni, že výstava pozitivním způsobem oživí veřejný prostor v našem městě, podnítí k zastavení i zamyšlení, dodá nový kontext důvěrně známým místům a vnese nový rozměr do estetiky města Slaného - ovšem vždy s respektem a pochopením svého okolí. Doplňme, že místním divákům může být autor znám z nedalekého Zichovce, kde vytvořil letecký památník Jiřímu Hartmanovi a pamětní stélu "Jablko pro Ladislava Nodla".

Zahájení výstavy s komentářem autora proběhne v
úterý 13. července v 17 hodin. Setkání začne před budovou muzea.

Akce je součástí festivalu
Slánské muzejní léto a probíhá za podpory Města Slaný a Středočeského kraje.

Václav Fiala Sochy ve městě

Otevírací doba výstavy 13 kilometrů objevů


hlavní budova muzea

Výstava "13 kilometrů objevů" je otevřena od úterý do soboty vždy od 9 do 16 hodin. Počínaje červnem bude otevřeno ve stejnou dobu také v neděli. Výstava bude prodloužena pravděpodobně až do roku 2022, takže o ní určitě nepřijdete.

13 kilometrů plakat_2021

Otevření výstavy 13 kilometrů objevů


hlavní budova muzea

Ve středu
16. a čtvrtek 17. prosince 2020 je výstava 13 kilometrů objevů otevřena pro veřejnost. Ve čtvrtek 17. 12. bude výjimečně otevřeno do 18 hodin! Poté (od pátku 18. prosince) bude opět uzavřena v souladu s rozhodnutím vlády. Po zbytek prosince a po Novém roce bude výstava otevřená, pokud to dovolí aktuální opatření. Děkujeme za pochopení.

V budově muzea si můžete zakoupit upomínkové předměty k výstavě (pexeso, magnetky, pracovní sešity pro děti, pohlednice a doprovodná publikace). Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

Současně žádáme veřejnost o dodržování platných hygienických opatření.

13 kilometrů objevů


vernisáž výstavy, 21. října v 18 hodin, hlavní budova muzea - prodlouženo do dubna 2022

V září vrcholí příprava velké archeologické výstavy
Třináct kilometrů objevů, která bude zahájena ve středu 21. října v 18 hodin a představí unikátní nálezy ze severního obchvatu města Slaného přilehlých obcí (Blahotice, Dolín, Vítov, Luníkov, Ješín a Velvary). Co na výstavě budete moci spatřit?

Ne všechny lidské činnosti zanechají viditelné stopy a většina z nich nenávratně zmizí. Ty zbylé ale mohou napovědět, jak lidé v minulosti žili. Jak vypadaly jejich domy a vesnice, jak hospodařili a jak pohřbívali své mrtvé? Od srpna 2018 do dubna 2019 proběhl rozsáhlý záchranný archeologický výzkum v průběhu výstavby silnice I/16 ze Slaného do Velvar. Během několika měsíců bylo prozkoumáno více než 2500 archeologických situací na téměř 13 kilometrech trasy.

Nejstarším nálezem z výzkumu je kamenný nástroj z mladého paleolitu (40 000—10 000 př. n. l.), který byl však objeven u Ješína v daleko mladším hrobě kultury zvoncovitých pohárů (2 500—2 200 př. n. l.) z konce doby kamenné. Z té samé doby pocházelo i pohřebiště, odkryté mezi Ješínem a Hobšovicemi, dosud největší v Čechách. Na stejném místě pohřbívali později své mrtvé Keltové v době laténské (500 let př. n. l. - 0).

Na návrší nad Vítovem a v jeho okolí odhalil výzkum stopy rozsáhlých sídlišť, vybudovaných zdánlivě daleko od vodního zdroje. Terénní práce však odkryly významné prameniště zaniklého potoka, který byl zdrojem vody pro obyvatele zdejších osad, od doby bronzové až po dobu římskou, kdy se zde brzy po přelomu letopočtu usídlili germánští osadníci.

Větší slovanskou vesnici z raného středověku na břehu Červeného potoka u Velvar připomínají pozůstatky domů s kamennými píckami a hlubokými zásobními jámami. V těsné blízkosti Velvar pak byly odhaleny kulturní vrstvy z vrcholného středověku a novověký mlýnský náhon.

Velké množství objevených předmětů a archeologických situací, prozkoumaných a zdokumentovaných často za nelehkých pracovních podmínek, představuje spolu s odebranými vzorky zdroj velmi cenných poznatků o minulosti lidí a krajiny nejen na Slánsku. Více na vás čeká na naší velké archeologické výstavě, která potrvá do
17. dubna 2022. Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

13 km objevů plakát


Prodloužení výstav


hlavní budova muzea, do 23. srpna 2020

Dvě výstavy z muzejních sbírek, které musely být v jarních měsících uzavřeny, budou prodlouženy až do 23. srpna!

Konkrétně se jedná o
Slánské jarní tání a Tváře slánských spolků.

Muzeum můžete navštívit každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

press-plakat-jarni-tani_prodlouženoa4-inzerce-tvare-slanskych-spolku

Slánské jarní tání / Příroda a jaro z depozitářů slánského muzea


výstava, 19. 3.—31. 5. 2020, vernisáž 18. 3. v 17 hodin, galerie v 2. patře

Výstava Slánské jarní tání přináší návštěvníkům možnost nahlédnout do jednotlivých podsbírek muzea. Předměty, které spojují témata jara, květin a jiných rostlin a vůbec rozpuku přírody po zimním spánku, jsou pečlivě vybírány napříč depozitáři slánského muzea. Vystaveny budou zejména ty, které nebyly po mnoho let veřejnosti zpřístupněny a dokumentují pestrost muzejních sbírek. Důraz bude kladen převážně na výtvarné umění, umělecké řemeslo anebo textilie.
Vstupné na výstavu je 20 Kč.

plakat-jarni-tani

Tváře slánských spolků / Fotografická tabla slánských spolků a sdružení 19. a 20. století


výstava, 13. 2.—18. 4. 2020, vernisáž 12. 2. v 17 hodin, výstavní síň v 1. patře

Ve druhé polovině 19. století ve Slaném dochází k nebývalému ekonomickému a společenskému rozmachu, kdy vznikají průmyslové podniky (například strojírenský podnik Bolzano-Tedesco nebo de Liserova textilní továrna), živnosti a finanční instituce – Občanská záložna 1864, Okresní hospodářská záložna 1882 a Spořitelna městská 1898, ale též jsou zakládány po pádu tzv. Bachova absolutismu (1859) i ve Slaném pěvecké, sportovní, hasičské, vzdělávací a další spolky které napomohly – vedle postupně vznikajících politických stran – ke vzniku české občanské společnosti. Připravovaná výstava představí osobnosti vybraných slánských spolků a sdružení. Instalace bude doplněna o doprovodné texty i trojrozměrné předměty úzce spjaté s konkrétními spolky. Návštěvník výstavy bude mít jedinečnou možnost zhlédnout rozmanitý soubor fotografických tabel ze sbírek Vlastivědného muzea.
Vstupné na výstavu je 20 Kč.

tvare-slanskych-spolku

Prodloužení výstavy


Výstava Kája Saudek ve Slaném je pro velký zájem veřejnosti prodloužena až do 31. ledna 2020.

Listopad 1989 ve Slaném

výstava, 12.—30. listopadu 2019, malá galerie

Výročí 30 let od
sametové revoluce 17. listopadu 1989 [a navazujícího období] připomíná výstava, která nabízí dobové fotografie, plakáty, noviny a další tiskoviny. Akce je součástí celostátního Festivalu svobody.

plakat listopad 1989 listopad 2019

Kája Saudek ve Slaném


výstava, 20. září 2019—31. prosince 2019, galerie muzea (2. patro)

vernisáž čtvrtek 19. září 2019 v 18 hodin

Ve
čtvrtek 19. září v 18 hodin v galerii muzea zahájíme výběrovou výstavu nejznámějšího českého komiksového kreslíře, malíře a ilustrátora Káji Saudka (1935-2015). Atraktivní expozice v galerii muzea nazvaná prostě Kája Saudek ve Slaném představí ukázky z autorovy tvorby napříč časem a tematickými okruhy. Návštěvník bude mít možnost se osobně setkat s několika postavami z filmů a komiksů, nahlédnout do fantastických Saudkových světů sci-fi i dávné historie.

V době trvání výstavy spatří světlo světa 2. díl souborného vydání komiksu
Lips Tullian, který, jak známo, pojednává o dobrodružstvích vyhlášeného náčelníka bandy lupičů, jenž má ovšem dobré srdce a pomáhá slabším před zlovůlí hamižných šlechticů. Tím nejzlotřilejším je domýšlivý a mstivý hrabě Martinic, jehož jméno je ostatně pojítkem komiksu s naším regionem. Vybrané originální listy z tohoto komiksu budou součástí výstavy.

Na výstavě si budete moci zakoupit plakáty, publikace, trička a další předměty s obrázky slavného kreslíře. Připravujeme také doprovodné programy, o nichž vás budeme včas informovat.

plakat-saudek-slany

Memento mori


Výstava grafiky, 20. června—1. září 2019, galerie muzea (2. patro)

Vernisáž 19. června 2019 v 18 hodin

Výmluvný název letní výtvarné výstavy odkazuje jednak na obraz hrůz
třicetileté války, která v Čechách propukla před 400 lety a neblaze proměnila i naše město, jednak připomíná všudypřítomný, avšak rozumem vytěsňovaný strach z konce a vědomí naší vlastní pomíjivosti. Pokora před životem a memento naší vlastní smrtelnosti jsou přitom témata velmi aktuální i v současnosti, a to tím více, že jsme se odvykli vnímat hrozbu ukončení našeho pozemského bytí na osobní úrovni a známe jí spíše z televizních nebo počítačových obrazovek.

Výstava představuje originální grafické listy téměř padesáti významných představitelů současné české grafiky, ať už používají jakýkoli styl a techniku. Spojuje je členství v
Sdružení českých umělců grafiků – Hollar, které je spolupořadatelem této výstavy, jež má ve Slaném svou českou premiéru. Zástupci Hollaru Pavel Piekar a Karel Žižkovský pronesou úvodní slovo na vernisáži výstavy.

Přímou slánskou výtvarnou inspirací pro vznik výstavy je obraz označovaný jako pohřební štít Martiniců či Memento mori, který naleznete v kapli Zasnoubení Panny Marie bývalé piaristické koleje (dnes muzeum). Je součástí kompletu čtyř obrazů, které po staletí zdobily Martinickou kapli (dnes kaple sv. Ondřeje) v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Obrazy odkazující na lidskou pomíjivost i zbožnost rodu Martiniců (vedle samotného Mementa jde o obrazy piety, vystoupení duší z očistce a umírajícího Jaroslava Bořity z Martinic) nechal k roku 1657 zhotovit nejvyšší purkrabí českého království, pán Slaného a syn Jaroslava Bořity – Bernard Ignác Jan hrabě z Martinic (1614—1685). Ten navázal na odkaz svého otce a mj. dokončil rekatolizaci Slaného, které bylo před třicetiletou válkou hrdým, převážně utrakvistickým královským městem a po válce leželo v troskách, jež se již nikdy neobrátily ve svou někdejší slávu. Autorem obrazů je významný pražský barokní malíř Antonín Stevens.

Memento mori plakát výstava Slaný Hollar

Abecední soupis vystavujících autorů:

Fanis Ainacidis, Mikoláš Axmann, Libor Beránek, Jan Blaha, Martin Dyrynk, Petr Fiala, Eduard Halberštát, Petr Hampl, Jiří Hanuš, Eva Hašková, Miroslav Hlinka (host Hollaru), Xénia Hoffmeisterová, Pavel Hora, Helena Horálková, Zbyněk Hraba, Said Ismail, Zbyněk Janáček, Jan Kavan, Anna Khunová, Jan Kocman, Vojtěch Kovářík (host Hollaru), Markéta Králová, Ivo Křen, Michaela Lesařová-Roubíčková, Martin Manojlín, Eduard Milka, Martin Mulač, Lubomír Netušil, Michal Novák, Berenika Ovčáčková, Petr Palma, Pavel Piekar, Martin Raudenský, Martin Salajka, Josef Saska, Jaroslava Severová, Pavel Sivko, Miloš Sláma, Jiří Slíva, Hana Storchová, Karel Šafář (in memoriam), Marie Michaela Šechtlová, Jan Šafránek, Petr Štěpán, Eva Vlasáková, Lenka Vojtová a Karel Zeman.

Memento mori Martinic kaple


Přemysl Martinec – Opravář monster


výstava, 22. března—2. června 2019, galerie muzea (2. patro)

První výtvarnou výstavou letošního roku bude Opravář monster - Nejen obrazy
Přemysla Martince. Autor (*1957), člen Skupiny česko-slovenských surrealistů, který trvale žije nedaleko Mělníka, představí svou tvorbu z posledních let – malby, fotografie i prostorové objekty. Martincův charakteristický rukopis vznikl již v 80. letech a je naprosto nezaměnitelný. Na vernisáži, která je připravena na čtvrtek 21. března od 17 hodin v galerii muzea, proběhne mj. závěrečná fáze kolektivní surrealistické hry „Znamenitá mrtvola – 3D“.

plakat-vystava-final

Poslanci na Říšské radě ve Vídni za slánský volební obvod


výstava, 14. března—5. května 2019, výstavní síň (1. patro)

Ve středu
13. března v 17:00 zahájíme výstavu na historické téma, kterou připravujeme ve spolupráci s Mgr. Pavlem Fabinim z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Oblastním muzeem v Lounech. Které osobnosti zastupovaly město Slaný v parlamentu za časů císaře Františka Josefa I.? Jakým způsobem byly nominovány? A jak tehdy vůbec probíhaly parlamentní volby do instituce, která se v mnohém podobala dnešnímu evropskému parlamentu? Odpovědi na tyto otázky přiblíží expozice, která široké veřejnosti představí osobnosti, jež reprezentovaly v letech 1873 až 1907 sedm měst volebního obvodu – Slaný, Louny, Rakovník, Unhošť, Kladno, Nové Strašecí a Velvary.

PlakátSlaný

Anděl Páně zlámal sáně (a my je opravili)


zimní výstava, od soboty 1. prosince 2018, galerie muzea (2. patro)

Od prvního prosincového dne je možné navštívit v galerii muzea tématickou vánoční výstavu věnovanou zimním radovánkám. Expozici dominují krásné dřevěné panské saně, které byly v nedávné době odborně zrestaurovány, a jsou právě na zimní výstavě poprvé představeny veřejnosti. Více se o kouzelné proměně saní dozvíte na výstavě (včetně fotodokumentace stavu saní před opravou) a na
webu muzea v Třebízi. Panské saně doplňujeme dalšími saněmi a sáňkami ze sbírek našeho muzea, starými lyžemi, bruslemi, ale i příslušným oblečením a dalšími vhodnými doplňky. Zimní atmosféru dokreslují černobílé fotografie zasněženého Slaného. Výstava je určena pro děti, rodiče i prarodiče a všechny milovníky sněhu. V muzeu totiž, na rozdíl od venku, padá!

andel-sane-plakat-press

Pohledy z bojiště – 1. světová válka ve fotografii a korespondenci ze Slánska


výstava k 100. výročí konce 1. světové války, 25. října 2018—24. února 2019, výstavní síň muzea (1. patro)

Zveme Vás na vernisáž výstavy
Pohledy z bojiště – 1. světová válka ve fotografii a korespondenci ze Slánska ve středu 24. října v 18 hodin do výstavní síně v 1. patře muzea, kde budete moci mj. ochutnat stylovou nabídku občerstvení ze slánského pivovaru a restaurace Továrna. Výstava, která by nemohla vzniknout bez skvělé spolupráce s místními sběrateli a odbornou pomocí Vojenského historického ústavu, nabídne tři unikátní pohledy do dění tzv. Velké války, jejíž 100. výročí ukončení si spolu s oslavou vzniku samostatného Československa v říjnu připomeneme.

Jak název napovídá, představeny budou dvě kolekce fotografické a jedna kresebná. Nejstarší jsou ručně malované pohlednice malíře a ilustrátora
Josefa Kyliese (1890—1946), rodáka ze Studeněvsi, který byl nasazen na východní frontě v letech 1914—1915 a díky svému talentu nezaměnitelným způsobem zachytil válečné dění.

Hlavní „hvězdou“ výstavy je pak plukovní fotograf a později velvarský stavitel
Jindřich Bišický (1889—1949), rodák ze Zeměch, kterého můžeme zařadit mezi průkopníky reportážní fotografie, která má vysokou vypovídající hodnotu o místech, kde se spolu se 47. pěším regimentem pohyboval – tedy v Haliči a na italské frontě. Ne náhodou byly Bišického fotografie vystaveny také na Pražském hradě a zastoupeny jsou i v Národní galerii v Praze.

Konečně ze slánské muzejní sbírky pochází vzácná série snímků věnovaná převážně
československé domobraně v letech 1918—1919. Fotografie pocházejí minimálně od pěti různých praporů a dokumentují jak jejich formování v Itálii, tak nasazení na Slovensku v maďarsko-československé válce.

Expozice představí ty nejlepší a nejcennější snímky a pohlednice ze všech tří kolekcí, vybrané předměty a dokumenty s tematikou 1. světové války a navíc také doprovodný katalog za příznivou cenu. Výstava bude otevřena až do
24. února 2019. Na výstavě spolupracujeme také s Patrií, z.s. a slánským gymnáziem.

pohledy-z-bojiste-final

Slaný si připomene výročí sochaře Nejtka a jeho Smetanova pomníku


27. září—18. října 2018, 1. patro muzea

Od čtvrtka 27. září do 18. října bude v 1. patře muzea (stálá expozice) otevřena výstavka věnovaná osobnosti akademického sochaře
Václava Nejtka (1899—1958), který je autorem řady veřejných skulptur ve Slaném a který zemřel přesně před 60 lety. Současně bude oživena vzpomínka na odhalení pomníku Bedřicha Smetany, jenž byl odhalen před 90 lety (28. 9. 1928) a je nyní odborně sanován. Výstavu připravujeme ve spolupráci s odborem kultury MěÚ Slaný.

Pozvánka Nejtek Smetana 2018

Kamil Lhoták – Balony nad Slaným


výstava, 7. září—18. listopadu 2018, galerie muzea (2. patro)

Milovníci romantiky, moderní malby a nostalgických exkurzů do doby balonů a prvních samohybů se mohou těšit na zcela mimořádnou výstavu obrazů a grafik světově uznávaného výtvarníka Kamila Lhotáka. Představíme vám kolekci autorizovaných reprodukcí zachycujících všechny typické okruhy Lhotákova výtvarného zaměření, především obrazy plné majestátně se vznášejících balonů, létacích strojů, motocyklů a dýmajících veteránů. Součástí expozice bude také originál dosud nikdy nevystaveného obrazu ze soukromé sbírky. Výstava vznikla jako oslava čtvrtstoletí Vzduchoplavecké společnosti královského města Slaný, ve spolupráci se Společností přátel Kamila Lhotáka, která je nositelem ochranné značky malíře. Několik obrazů zapůjčila Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

Vernisáže, která proběhne ve čtvrtek 6. září od 17 hodin v galerii muzea, se jako vzácný host zúčastní malířův syn pan Kamil Lhoták mladší. Výstavu doplňuje originální barevný katalog, který bude možné, společně s dalšími zajímavými monografiemi, zakoupit přímo v muzeu.

Po skončení vernisáže plánujeme start horkovzdušného balonu Vzduchoplavecké společnosti Královského města Slaný přímo z Masarykova náměstí [za příznivého počasí].

plakát lhotak - balony nad slanym

Střední Čechy během stavovského povstání a české války


historická výstava, 11. července—19. srpna 2018, galerie muzea

Počátek
Třicetileté války v Evropě měl své kořeny právě v Čechách. Události, které spustila pražská defenestrace 23. května 1618, se intenzivně dotkly celých Středních Čech včetně Slaného.

Po defenestraci a volbě direktorů do čela českého království si zástupci stavů začali vyřizovat účty s katolíky. Ještě v roce 1618 byla poprvé
dobyta Plzeň, 9. listopadu došlo k prvnímu střetu s císařskými vojsky u jihočeské Lomnice. 31. července 1619 schválil generální sněm českých stavů novou ústavu, na jejímž základě byl sesazen král Ferdinand II. Mezitím město Slaný dále požívalo svých výsad včetně náboženské tolerance. Na konci října 1619 dokonce hostilo vévodu Fridricha Falckého před jeho slavnostním příjezdem do Prahy a korunovací novým českým králem 4. listopadu 1619. Situace se ovšem postupně obracela ve prospěch Habsburků, kteří získávali vojenskou převahu. Krize vyvrcholila bitvami u Rakovníka a na Bílé hoře, kde bylo vyčerpané stavovské vojsko poraženo, a císařští obsadili Prahu.

Nedlouho poté doručil vévoda
Maxmilián Bavorský (1573—1651), spojenec císaře a vítěz od Bílé hory, Slanému výzvu ke kapitulaci. Slánští si nejprve vyžádali třídenní lhůtu na rozmyšlenou, která byla ovšem vnímána jako akt odporu vůči panovníkovi. Konšelé slibovali kapitulaci výměnou za zachování stávajících svobod. Pod tlakem tíživé celostátní situace město vyslalo 16. listopadu 1620 plnomocníky, kteří vykonali slib poddanství a věrnosti Ferdinandovi II., který záhy stanovil nového správce Slaného – knížete Karla z Lichtenštejna (1569—1627). Ten začal s odváděním financí z města pro vyživování císařské armády. Přes vyplácení peněz a počáteční sliby nebylo Slaný ušetřeno nakvartýrování císařské jízdy pod velením Viléma Brabantského, který dal uzavřít brány, pro což nebylo možné obdělávat pole, dovážet potraviny nebo pohřbívat zesnulé za hradbami. Postupně se zde vystřídala další vojska, která si s obyvateli Slaného rozhodně nebrala servítky. V polovině roku 1621 vzrostl městský dluh již na 80 tisíc míšeňských grošů. Byl také vyhnán dosavadní slánský děkan.

Ve stejné době začal
Jaroslav Bořita z Martinic se snahami o získání Slaného...
Výstavu připravil a laskavě zapůjčil
Státní oblastní archiv v Praze. Expozice je doplněna velmi kvalitními reprodukcemi desítky unikátních grafických listů, které ilustrují historické události v Čechách a které nám ochotně poskytlo Muzeum hlavního města Prahy.

STR_CECHY_1618_1621_SLANY

Kryštof Kaplan//Sochy ve městě//Memento 1618 – 2018


venkovní výstava, Slaný – U Brodu a atrium muzea, 1. června—31. října 2018


Od června do října bude pod
kostelem sv. Gotharda (mezi nádrží U Brodu a městskými hradbami) a v atriu muzea veřejně přístupná sochařská instalace talentovaného českého výtvarníka Kryštofa Kaplana, která je originálním mementem krušných událostí, které se odehrály ve Slaném v letech po 2. (3.) pražské defenestraci roku 1618, jejíž 400. výročí si letos připomínáme, a po následné bitvě na Bílé hoře. Vzpurné město se totiž v průběhu kruté Třicetileté války proti své vůli postupně stalo poslušnou baštou katolictví, jak mj. popisuje Josef Kadeřábek v knize Nerovný boj o víru: Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný (1600—1665). Neobvyklé sochy, které ne náhodou připomínají nástroje fitness či středověké tortury, je možné si na vlastní kůži vyzkoušet!

Výstava bude zahájena 1. června v 18 hodin jako jeden z hlavních bodů programu
Slánské muzejní noci.

Kryštof Kaplan – vizuální umělec a hudebník – je absolventem ateliéru sochařství pražské Akademie výtvarných umění u prof. Jindřicha Zeithammla a zaměřuje se mj. na vzájemné interakce sochařství a architektury. Moderními prostředky vstupuje do historického prostředí, často využívá kovové konstrukce, sádru, laminát či dřevo, které vycházejí ze svých obvyklých forem a oscilují mezi pocity klidu a ohrožení. Zdánlivé hrozící nebezpečí však může uvést do chodu jedině hybatel – člověk – svou fyzickou silou. Pozorovatel je tak uveden v pokušení a zapojuje se do interakce se sochou. V tomto duchu autor sestavil sochy pro Slaný.

Autor je nositelem ocenění AVU z roku 2013 a má zkušenosti s instalacemi na historických místech jako je Praha nebo
Broumov. Vystavoval také v Londýně a letos v dubnu byl hostem mezinárodního uměleckého sympozia v Šardžá ve Spojených arabských emirátech. Jeho aktuální tvorbu můžete vidět také v Památníku ticha v Praze – Bubnech, kde spolu s dalšími autory vzdal hold obětem holocaustu. O instalacích ve Slaném, které volně připomínají dnešní fitness nástroje i prostředky práva útrpného, sám autor uvádí:

"Funkce těchto mechanismů nebudou sloužit k lámání kostí ani posilování těla. Jejich cílem je pozorovatele, který se rozhodne zapojit se do instalace aktivně, překvapovat. Fakt, že přístroj ve veřejném prostoru neslouží k obvyklému účelu, by měl v pozorovateli vyvolat pocit nejistoty, zvědavosti, ale také záchvěv hravosti. To je pro většinu lidí při běžných cestách (z práce či na nákup) neobvyklé a dle mého názoru žádané.

Symbol středověké mučírny v prvním plánu odkazuje na donucovací prostředek sloužící při pronásledování protestantů ve Slaném i jinde. V plánu druhém jako můstek právě ke stále častěji se vyskytujícím posilovnám ve veřejném prostoru, které dávají tušit odklon dnešní společnosti od Boha směrem k vlastnímu tělu."

kaplan_verze_prach

Slánská kavárna


výstava, 3. května—12. září 2018, výstavní síň muzea (1. patro)

Ve
čtvrtek 3. května v 17 hodin zahájíme výstavu Slánská kavárna. Ve volné návaznosti na loňský módní salón představujeme ukázku z bohatého sbírkového fondu našeho muzea. Výstava nabízí pohled do interiéru kaváren první poloviny 20. století. K vidění zde bude řada dobového nádobí a originálních doplňků, autentický nábytek a textilie. Atmosféru doplní několik fotografií, tiskovin a reklamních materiálů. Součástí výstavy bude i malá sonda do dávné minulosti, kdy se nápoje konzumovaly z keramických nádob, z cínových pohárů nebo skleněných číší. Během vernisáže bude hrát živá tematická hudba, servírovat se bude skvělá káva z produkce slánské kavárny Prostor a o zážitek se postarají i živé figuríny. Výstava potrvá do 12. září.

kavarna_kubi_final

Praha - rudolfinské reflexe


pátek 6. dubna 2018 od 17 h – vernisáž, zahájení výstavní sezóny
a Dnů italské kultury ve Slaném 6. dubna


grafická výstava, 7. dubna—17. června 2018, galerie muzea (2. patro)

V dubnu zahájíme letošní výstavní sezónu. Podstatná část čtvrtého měsíce roku bude současně patřit
Dnům italské kultury, s nimiž je logicky i tematicky propojen program muzea. V první řadě zahájení celého festivalu, ilustrujícího různé aspekty současné i historické Itálie, proběhne v na muzejní půdě: slavnostní vernisáží otevřeme nejen celotýdenní „italské“ pásmo, ale také výstavu, která bude mít ve Slaném svou českou premiéru a kterou na podzim roku 2017 spatřilo pouze město Gesualdo v jihoitalské Kampánii. Hlavní partnerem expozice je prestižní Sdružení českých umělců grafiků Hollar, u jehož loňského 100. výročí založení jsme – ve volné návaznosti na slánský prvorepublikový spolek Trhlina – navázali vzájemnou spolupráci, která tak přináší svůj první šťavnatý plod. Výstava předních českých grafiků současnosti s názvem Praha – rudolfinské reflexe nás myšlenkově přenese do jednoho z nejslavnějších období českého království, kdy vědy a umění hrály nejen v Praze první housle. Vedle fantazií opředených postav císaře Rudolfa II., vynalézavých alchymistů, geniálních umělců, skutečných i falešných vědátorů a všelijakých kejklířů z pražského dvora připomeneme také postavu jihoitalského šlechtice, významného hudebního skladatele a madrigalisty Carla Gesualda (1566—1613) zmítaného osudem i vnitřními démony. Nábožensky tolerantní počínání císaře bylo v trnem oku ambiciózního smečenského šlechtice Jaroslava Bořity z Martinic, který od roku vydání Rudolfova majestátu (1609) stanul ve funkci dvorského maršálka Českého království a jehož kariéra předznamenala nadcházející tvrdé období rekatolizace Čech a Třicetileté války. Bezstarostné rudolfinské období, kdy kulturně a hospodářsky vzkvétalo i naše město, je k tomu, co mělo přijít, v příkrém kontrastu.

Praha - rudolfinské reflexe

Kouzlo starých loutek


výstava, 30. listopadu 2017—18. března 2018, výstavní síň muzea (1. patro)

V předvánočním čase otevíráme ve čtvrtek
30. listopadu v 17 hodin výstavu Kouzlo starých loutek. Unikátní soubor marionet vyřezal v roce 1930 Karel Růžička, vedoucí sekretář mezinárodní organizace YMCA v Kladně. V budově YMCA loutky hrály až do protektorátu, kdy byla činnost této organizace zakázána. Po válce fungovalo divadlo až do roku 1951, kdy činnost YMCA zakázal komunistický režim a kdy byly loutky naposledy představeny veřejnosti. Marionety s kulisami Vlastivědnému muzeu ve Slaném zapůjčila dcera Karla Růžičky, spisovatelka a historička PhDr. Zora Dvořáková. Expozice bude doplněna maňásky a prvky pro děti. Na akci spolupracujeme se společností Patria a Západočeským muzeem v Plzni. Výstavu doporučujeme doplnit v sobotu 9. 12. návštěvou "živého" loutkové představení v rámci Dne pro dětskou knihu, který pořádá Knihovna Václava Štecha.

poster_kulisy

Normalizace ve Slaném ve fotografiích Karla Vidimského


výstava, galerie muzea (2. patro), 15. 11. 2017—11. 3. 2018


Fotografická výstava slánského rodáka a známého fotografa
Karla Vidimského nabídne soubor pohledů na naše město v letech 70. a 80. minulého století, kdy procházelo procesem normalizace. Prohlídka fotografií v pamětnících té doby vyvolá vzpomínky na život v místech dávno zaniklých, mladším generacím odhalí proces proměny našeho města v době „hluboké totality“. Vernisáž proběhne ve středu 15. listopadu od 17 hodin.

Normalizace Vidimský plakát

Fotogalerie z vernisáže: Celý článek...

Rozloučení s rezavými květy

30. října, Masarykovo náměstí

V pondělí 30. října proběhne oficiální ukončení venkovní výstavy Čestmíra Sušky ve Slaném. Komentovaná prohlídka soch s autorem začne
v 17 hodin před kostelem Sv. Gotharda. Akce bude pokračovat volnou diskuzí v kavárně Prostor v Masnokrámské ulici. Vstupné je dobrovolné.

_JCH0420

Co je psáno, to je dáno - střípky z historie písma a psaní

výstava, 27. září—18. listopadu 2017, výstavní síň muzea

Ve středu 27. září bude v 17 hodin zahájena výstava „Co je psáno, to je dáno“. Expozici připravujeme ve spolupráci se slánskou Obchodní akademií, která si letos připomíná 125. výročí svého založení. Cílem výstavy je odlehčenou formou připomenout vývoj písma od počátku po současnost, od hliněné destičky po display mobilního telefonu. Součástí výstavy bude několik interaktivních stanovišť, kde si budou návštěvníci moci vyzkoušet psát dnes již nepoužívanými psacími potřebami.

Výstavu doporučujeme zejména školním výpravám jako doplnění výuky. Nejen pro žáky připravujeme doprovodný pracovní list.

Vzácným hostem vernisáže bude úřadující mistryně světa v psaní na klávesnici Ing. Helena Zaviačičová.

Výstava potrvá do 18. listopadu.

pismo-plakat

Umělci slánské Trhliny II.

výstava, 14. září—4. listopadu 2017, galerie muzea

Nová výstava v galerii muzea tematicky navazuje na výstavu Ludvík Kuba a Slaný a Umělci slánské Trhliny I., která se konala v loňském roce. Je to již třetí přehlídka prací umělců, kteří do Slaného přijížděli na pozvání tehdejšího ředitele Městské spořitelny Karla Čížka. Tvořili zde pod patronací slánské Trhliny mezi roky 1925—1945. Úkolem malířů a grafiků – hostů spořitelny – bylo zachytit na plátnech, grafických listech a kresbách Slaný a život v něm.
Letošní cyklus nabízí práce výtvarníků převážně z jižních Čech. K vidění jsou obrazy Richarda Laudy, Jaroslava Vojny, Josefa Krejsy, Aloise Moravce, Jindřicha Bubeníčka, Zdeňky Vorlové-Vlčkové a Pavly Vicenové-Rousové. Výstavu v muzeu doplňuje expozice ve dvoraně slánské České spořitelny v Husově ulici a doprovodný katalog.
Koncepci výstavy a katalog připravili Vladimír Přibyl a Markéta Škrancová z odboru kultury MěÚ Slaný.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 13. září v 17 hodin. Jste srdečně zváni.

plakat

Katalog a pohlednice Palaba


Při návštěvě muzea si můžete zakoupit, obzvlášť pokud se chystáte na výstavu Továrník Pála a Lepší Slaný, přehledný katalog s mnoha novými informacemi nejen o osobnosti Jaroslava J. Pály, akci Lepší Slaný a továrně na baterie a svítidla Palaba, a také sérii půvabných pohlednic s motivy obalů výrobků Palaby.

Katalog je v prodeji za 150 Kč, pohlednice 8 Kč/kus.

jupiter

světluška

Katalog

Továrník Pála a Lepší Slaný


výstava, 14. června—2. září 2017, výstavní síň a galerie muzea

Nejzásadnějším výstavním počinem letošního roku je nepochybně projekt
Továrník Pála a Lepší Slaný, na jehož vernisáž se můžete těšit ve středu 14. června v 17 hodin, a to v obou výstavních místnostech v 1. a 2. patře muzea. Výstava komplexně představí pro mnohé kontroverzní osobnost slánského továrníka, vynálezce a starosty města v letech 1940—1944 Jaroslava Jana Pály, který svým zakladatelským počinem (1919) v našem městě nastartoval elektrotechnický zázrak vtělený do proslulého podniku Palaba, po r. 1945 Bateria. Vedle množství technických vymožeností podpořených zdařilým výtvarným stylem Zdenka Rykra, autora známých obalů pro čokoládovnu Orion, bude pozornost věnována akci Lepší Slaný, kdy Pála inicioval vznik řady projektů směřujících k celkovému zvelebení města. Výstava má i rovinu poslechovou se vzpomínkami pamětníků a starým rozhlasem, uvidíte také vzácnou starou filmovou nahrávku z Národního filmového archivu. Pálovi byl za minulého režimu neprávem vyčítán podíl na kauze Lidice, což mu přivodilo doživotní těžký žalář. Na výstavě, kterou doprovodí výpravný katalog, na němž se podílela desítka autorů, a minisérie originálních pohlednic, spolupracujeme mj. s Národním technickým muzeem v Praze a dnešní PALABOU a.s. Občerstvení na zahájení výstavy zajišťuje restaurace a pivovar Továrna Slaný. Doplňme, že kromě vernisáže a samotné výstavy můžete ve čtvrtek 22. června a ve čtvrtek 31. srpna vždy od 17 hodin navštívit i komentované prohlídky výstavy za účasti specialisty z Národního technického muzea.

Plakát Továrník Pála a Lepší Slaný Celý článek...

Čestmír Suška – Skulptury ve městě

1. června—31. října 2017

Ve středu 31. května bude v 18 hodin v rámci Muzejní barokní noci zahájena venkovní výstava akademického sochaře Čestmíra Sušky, která nemá v našem městě obdoby.

Čestmír Suška je jednou z nejvýraznějších osobností současného sochařství. Pro muzeum a město Slaný je velkou ctí dočasně vystavit sochařovo vrcholné dílo, a to na několika místech. Drobné skulptury budou umístěny v atriovém dvoře muzea, čtyři rozměrné sochy budou stát na travnatých plochách Masarykova náměstí (Ubrus, Tvor, Rybí kost a Ocelot), před kostelem sv. Gotharda (Hvězda naděje) a před gymnáziem (Sloup). Díla pochází z cyklu Rezavé květy, který mj. obsahuje řadu obřích cisteren, do kterých Čestmír Suška vyřezává jednoduché vzory, které známe z ubrusů, krajek, deček a dalších věcí, které nás denně obklopují. Autor o svém díle říká, že: „spojením delikátního vzoru s průmyslovou nádobou vznikají zajímavé skulptury se skrytými významy.“ Čestmír Suška dále dodává: „Rád pracuji s hotovým tvarem, který buď vyrostl nebo ho někdo navrhl tak, aby fungoval, aniž by při tom myslel na krásu.“

Součástí vernisáže bude komentovaná prohlídka soch umístěných na Masarykově náměstí přímo s jejich autorem.

DLletak_cestmir-page-001 (kopie)DLletak_cestmir-page-002 (kopie)

Čestmír Suška ve městě, Muzejní barokní noc a další zásadní akce


31. května, 14. a 30. června, muzeum a Masarykovo náměstí

Tři letošní stěžejní budou zasazeny do období mezi 31. květnem a 30. červnem. Nejprve Vás zveme na
Muzejní barokní noc (31. 5. od 17 hodin), kde je připraven celovečerní program - stylová hudba v kapli, promítání v kině, barokní ohňostroj, občerstvení a další (viz plakát). Hlavní bodem programu bude v 18 hodin v atriovém dvoře muzea zahájení výjimečné sochařské výstavy Čestmír Suška - Skulptury ve městě. Tento renomovaný tvůrce originálních rozměrných soch, kde kombinuje hrubý kovový materiál s dekorativní ornamentikou, ovšem představí svá díla nejen v v muzejním dvoře, ale přímo ve veřejném prostoru města Slaného. Instalace budou umístěny před gymnáziem, u kostela sv. Gotharda, ale většina bude až do konce října esteticky zhodnocovat prostor Masarykova náměstí, kam se spolu s autorem při muzejní noci podíváme.

Dále se můžete těšit na nejzásadnější autorský výstavní počin letošního roku s názvem
Továrník Pála a Lepší Slaný, kde bude v širším kontextu představena osobnost objevitele, továrníka a starosty Slaného Jaroslava Jana Pály (1882—1963), zakladatele slánské továrny Palaba, později Bateria. Pála svou invencí doslova předběhl dobu a do dějin města se významně zapsal nejen jako technický inovátor, ale též coby iniciátor akce Lepší Slaný, kdy dal zelenou řadě různých projektů směřujících ke zvelebení našeho města. Na výstavě spolupracujeme mj. s Národním technickým muzeem v Praze, Palabou, a.s., slánskými pamětníky, sběrateli a dalšími. Vernisáž proběhne ve středu 14. června od 17 hodin. Výstavu doprovodí obsáhlá publikace.

V pátek 30. června oslavíme začátek prázdnin živou hudbou přímo na Masarykově náměstí. Jak název Laura a její koncert pro muzeum napovídá, hlavní hvězdou koncertu bude známá česká kapela Laura a její tygři, kterou podpoří populární slánská Rastafidli Orkestra a Beta Big Band Slaný. Začínáme v 17 hodin, doprovodný program včetně občerstvení je samozřejmostí.

Na všechny akce je vstup volný.

a4-noc-muzeum


CESTMIR_2017e-pozvanka

Ušito slánským na míru – Módní salón z dob dávno minulých


výstavní síň, 5. dubna—27. května 2017

Ve středu 5. dubna Vás srdečně zveme na zahájení druhé letošní výstavy s názvem Ušito slánským na míru. Pozornost bude tentokrát věnována módě. Ve výstavní síni v prvním patře muzea bude zařízen módní salón! K vidění budou šicí stroje a další krejčovské nástroje a pomůcky. Chybět nebudou krásné historické kousky z muzejních šatních skříní, bohaté kolekce doplňků – klobouky, kabelky, šperky a podobně. Nenechte si ujít vernisáž výstavy, která vypukne v 17 hodin. Její součástí bude odlehčená módní přehlídka, která ve zkratce představí vývoj módy od počátku do konce 20. století. Zábavnou formou budou odprezentovány autentické modely z dob minulých.

usito-final-oprava

Čestmír Suška: Skulptury a tisky


výstava, galerie muzea, 9. března—30. dubna 2017

Ve středu
8. března bude v 17 hodin v galerii muzea zahájena výstava Čestmír Suška: Skulptury a tisky. Jeden z nejvýraznějších českých umělců současnosti, akademický sochař Čestmír Suška (*1952) představí zejména svou tvorbu z kovu – přetvořené předměty z běžného života (cisterny, kovové nádoby, koule) do zajímavých skulptur. Vzniklá čistě geometrická díla mají zachovanou patinu materiálu, tj. rez či zbytky barev, které odkazují na předchozí funkci předmětu. Na slánské výstavě v galerii muzea budou představeny i autorovy velkoformátové tisky. Výstava potrvá do 30. dubna.

suška galerie výstava plakát

Vánoční výstava – vesnický krámek


výstavní síň muzea, od 5. prosince 2016

V prosinci je ve výstavní síni otevřena Vánoční výstava, která nabídne pohled do interiéru vesnického krámku zapůjčeného do muzea ve Slaném z Národopisného muzea v Třebízi. V krámku najdeme vše, co se ve vesnických krámcích prodávalo – nádobí, knoflíky, cylindry, košťata, školní potřeby, petrolej a podobně, ale i samozřejmě i předměty spojené s obdobím adventu a Vánoc.

Vánoční výstava 2016 – plakát

Kdo se dá na vojnu...


výstava, 16. listopadu 2016 - 11. února 2017, galerie muzea

Ve středu
16. listopadu v 17 hodin nevynechejte vernisáž výstavy fotografií Kdo se dá na vojnu… Autorem snímků je fotograf, teoretik umění, novinář a spisovatel Josef Moucha (*1956), synovec před dvěma lety zesnulého a ve Slaném dobře známého archeologa a čestného občana města dr. Václava Mouchy. Výstava představí jeden z nejzajímavějších pohledů na základní vojenskou službu v socialistickém Československu 80. let; snímky vznikly navzdory normalizační vojenské kontrole a byly autorem zveřejněny teprve nedávno. Výstavu uvede krátké jazzové vystoupení, které mj. připomene, že to byli právě vojáci základní vojenské služby, kteří před lety pomáhali při technickém zajištění festivalu Slánské jazzové dny, jehož 50. narozeniny jsou dveřmi.

kdo-se-da-na-vojnu-finalizace-krivky

Karel IV. a středověk ve Slaném


výstava, 6. října—19. listopadu 2016, výstavní síň muzea

Netradiční výstava přibližuje nejen otisky doby vlády Karla IV., ale i stopy dalších panovníků vrcholného středověku v našem městě. Vedle odborné části, kde budou mj. prezentovány originální dobové předměty, expozice představí obrázky a rukodělné výrobky slánských dětí, které se zapojily do Výtvarné soutěže s Karlem IV. V této vzdělávací výstavě nebudou chybět ani interaktivní prvky a pracovní listy pro děti a mládež. Expozici rozhodně doporučujeme pro doplnění školní výuky.

Vyhlášení výsledků Výtvarné soutěže s Karlem IV. proběhne 15. října, a to symbolicky při koncertu v děkanském kostele sv. Gotharda, který byl právě za vlády Karla IV. významně přestavěn a rozšířen.

karel-1-color

Mám malý stan


výstava, 22. června—3. září 2016, galerie a výstavní síň

Ve obou výstavních sálech muzea je od června instalována velká letní výstava, jejíž název
Mám malý stan záměrně evokuje všemi oblíbené letní kratochvíle. Je rozdělena do dvou částí a koncipována humornou formou a určitě potěší děti, ale i dospělí rádi zavzpomínají nejen na své mládí a časy minulé V první části – galerie, vystavované předměty připomínají letní zábavy a rekreaci v době dávné i nedávné. Exponáty ze sbírek muzea jsou doplněny vzácnými předměty zapůjčenými soukromými sběrateli. Na galerii navazuje pohled do minulosti kempování a sním související aktivity ve výstavní síni. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 22. června od 17 hodin.

mam-maly-stanVelká letní výstava v muzeu bude věnována všemožným letním kratochvílím včetně spolkového života, trampingu či skautingu. (kopie)

Lounská brána


výstava, 20. dubna—4. června 2016, výstavní síň muzea (1. patro)

Ve středu
20. dubna 2016 v 17 hodin bude otevřena výstava Lounská brána připravená ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v.v.i. Význam zaniklé slánské památky přibližují nově získané informace z archeologického výzkumu při rekonstrukci hlavní městské, tj. Husovy třídy, lidově zvané a notoricky známé dle směru na město Louny jako „Londa“. Jak terénní průzkum ukázal, na samotnou bránu navazovaly ještě další konstrukce. Nejzajímavější z nich byl kamenný most vedoucí přes hradební příkop. Samotná brána byla několikrát poničena a znovu opravena, její definitivní konec přinesl až rok 1835 a snahy o oproštění města od „tísnivého fortifikačního pásma“. Na výstavě bude představen kompletní archeologický výzkum včetně atraktivních vizualizací a nejzajímavější nálezy z odkrytého hradebního prostoru.


plakat lounska brana 2016

Tajemství vepsaná ve tvářích


výtvarná výstava, galerie muzea (2. patro), 23. března—4. června 2016

Výstava
Tajemství vepsaná ve tvářích v galerii muzea (2. patro) bude zahájena vernisáží ve středu 23. března v 17 hodin. Tato výstava, která bude otevřena až do 4. června, sestává z nejzajímavějších portrétů ze sbírek muzea; převážně jde o malby, ale nebudou chybět ani portrétní fotografie a sochy (busty). Téma výstavy jsme zvolili zcela záměrně, neboť žijeme v období, kdy neustále hovoříme a potýkáme se s hledáním naší identity. Kdo jsme my a kým byli lidé, kteří zde žili před námi a kteří nám zanechali naše město, okolní obce a krajinu v té podobě, jak ji známe dnes? Pod často povrchní povšechnou hladinou vnímání našeho okolí jakožto jednolitého celku se skrývají početné lidské příběhy, osudy osob více či méně významných, z nichž však všichni určitou měrou zasáhli do dění v našem regionu. Přijďte se spolu s námi seznámit s našimi předky a jejich podobiznami, které se díky zručnosti umělců zachovaly až do dnešních dnů!

plakat-final-press

Kulturní život v Slaném


výstava, 24. února—9. dubna 2016, výstavní síň

Ve výstavní síni muzea v prvním patře budovy bude otevřena nová výstava. Pod názvem Kulturní život v Slaném Vám představujeme soubor starých plakátů ze sbírek muzea. Poutače zvou zejména na akce typu šibřinky, divadelní představení, plesy, koncerty apod., konané od 80. let 19. století. Výstava je doplněna o drobné exponáty v návaznosti na recenzovanou kulturní událost. Vidět zde můžete taneční střevíce, propagační materiály k známé akci Lepší Slaný a další.

Retro výstavu bude možné shlédnout do soboty 9. dubna.

výlep plakátů ve Slaném, červen 1956

Vánoční výstava prodloužena


Vánoční výstava je pro velký zájem veřejnosti prodloužena do konce ledna!

Prodloužení výstavy Ludvíka Kuby


Výstava Ludvík Kuba a Slaný je pro velký zájem veřejnosti prodloužena do 15. prosince 2015.

kuba_prodlouzeni

Štědrej večer nastal... Vánoce našich předků


vánoční výstava, výstavní síň muzea, 1. prosince—31. prosince 2015

Ve výstavní síni muzea v prvním patře budovy bude v úterý 1. prosince otevřena tematická vánoční výstava. Po loňské úspěšné výstavě Vánoce s betlémy, si pro Vás muzejní kolektiv připravil poněkud netradiční, ovšem poutavou instalaci. Jak slavili Vánoce naši předci, zjistíte nejen skrze uzavřené vitriny. Nahlédnout můžete přímo do světničky, kde právě probíhá Štědrý večer.
Výstavu ocení zejména ti nejmenší návštěvníci, doufáme však, že potěší každého. Pro školní děti je [na vyžádání] připraven pracovní list.

vanocni-muzeum

Pahorkatina Džbán

výstava o přírodním parku, výstavní síň muzea, 21. října—21. listopadu 2015

Ve středu 21. října v 17 hodin bude otevřena výstava Pahorkatina Džbán. Výstava je tematicky zaměřena na různé aspekty této chráněné krajinné oblasti a proniká obory jako jsou biologie, archeologie, lidová architektura, řemesla a samozřejmě též ochrana přírody. Džbánsko se nachází na území okresů Louny, Rakovník a Kladno. Tato jedinečná přírodní oblast je nazvána podle svého nejvyššího terénního bodu, plošiny Džbán. Stejnojmenný přírodní park má celkovou výměru 41 578 hektarů. Výstava je připravena spolu s
Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci.

dzban-a2

Ludvík Kuba a Slaný

výtvarná výstava, galerie muzea, 16. října—30. listopadu 2015

Ve druhém patře muzea bude ve čtvrtek
15. října v 16 hodin zahájena výstava významného českého malíře Ludvíka Kuby (1863—1956) nazvaná Ludvík Kuba a Slaný. Se Slaným malíře pojilo přátelství s Josefem a Karlem Čížky a Josefem Kyliesem, členy výtvarné skupiny Trhlina. Ludvík Kuba poprvé navštívil Slaný v roce 1933 už jako sedmdesátiletý. Pohled ze Slánské hory na město ho okouzlil tak, že malebné části města ztvárnil ve svých obrazech. Výstavu připravujeme s odborem kultury MěÚ Slaný, paní Olgou Černušákovou a Galerií Ludvíka Kuby v Březnici. Výstavní projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem.

kuba_plakat_slany

Velká letní výstava k 130. výročí založení muzea Nejkrásnější pohledy na město a klenoty města Slaného

výstavní síň a galerie muzea, 29. července—3. října 2015

Výstavním vrcholem letošního kulatého výročí založení muzea, resp. muzejního spolku ve Slaném, bude
Velká letní výstava, kterou zahájíme ve středu 29. července 2015 v 17 hodin. Bude rozdělena do dvou částí: ve výstavní síni bude připraven výběr těch nejzajímavějších exponátů z muzejních sbírek (ty čítají na 30 tisíc sbírkových předmětů) napříč všemi obory, které jsou zde zastoupeny. V galerii muzea Vám představíme kolekci nejkrásnějších pohledů na naše město. K vidění bude mj. několik nově zrestaurovaných velkoformátových obrazů Slaného i dosud neviděné, vzácné předměty z muzejních depozitářů.

PLAKAT-letni-vystava-obrazek

Olbram Zoubek: Sochy a reliéfy


výstava, atriový dvůr muzea a Galerie Ikaros, 14. července - 31. srpna 2015

V prázdninovém období jste zváni na výstavu sochařské tvorby jednoho z nejznámějších českých výtvarníků současnosti, akad. soch.
Olbrama Zoubka (*1926). Esteticky nejnápadnější jsou jeho figury s nezaměnitelným rukopisem, které můžeme spatřit v řadě českých měst, např. v Litomyšli, nám nejblíže v Praze. Známá je jeho pamětní deska Jana Palacha na Filozofické fakultě univerzity Karlovy nebo Pomník obětem komunismu na Újezdě v Praze. Zoubkovy sochy byly v muzeu k vidění již v roce 2000. Autor je zastoupen i ve slánské Galerii Ikaros, kde proběhne druhá část výstavy. Slavnostní vernisáž proběhne v úterý 14. července v 17 hodin v atriu muzea, odkud se společně přesuneme do Galerie Ikaros, kde bude otevřena Zoubkova expozice v 19 hodin.

a2-olbram-zoubek

V zajetí bitů


výstava, 28. květen—18. červenec 2015, výstavní síň v prvním patře muzea

Netradiční výstava „V zajetí bitů“ představí téměř padesát známých, ale i méně známých domácích počítačů z konce 70. let do poloviny 90. let. Kolekce domácích počítačů obsahuje i několik raritních strojů, které jsou určeny pro tehdejší profesionální práci, ale i stroje vyrobené v ČSSR a NDR.

Výstava bude doplněna velkoplošnými panely s popisem jednotlivých sestav, dobové reklamy a hry. Cca 5 strojů bude oživeno a návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci s uživatelskými programy a hry. Na výstavu budou zapůjčeny legendární velké herní automaty, na který si návštěvníci budou moci zapařit hry v několika prvních dnech konání výstavy.

Na vernisáži můžete očekávat doprovodný program s vystoupením Básníka Ticha, který přednese dvě básně věnované home computingu. A pravděpodobně přijde i robot Karel.

Výstava je také určena pro základní a střední školy s výukou informatiky.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 28. května od 18 hodin ve výstavní síni muzea.

v-zajeti-bitu

Výtvarná výstava skupiny Brány


15. května—4. července 2015, galerie muzea

Ve čtvrtek
14. května v 18 hodin bude v galerii muzea (2. patro) zahájena výstava obrazů, soch a grafiky předních českých vizuálních umělců sdružených ve Výtvarné skupině Brány. Na výstavě budou zastoupeni grafik Oldřich Jelen, malíři František Koudelka a Václav Frolík [ve Slaném dobře známý], a sochař Vladimír Moutelík.

brany-final-press-oprava

Výstava památky z války 1939—1945


malá galerie muzea, 7. května—1. června 2015

Při příležitosti oslav
70. výročí konce 2. světové války slánské muzeum v malé galerii od čtvrtka 7. května vystavuje soubor nedávno nalezených předmětů s vojenskou tematikou s názvem Památky z války 1939—1945. Představeny budou též záznamy z městského rozhlasu ve Slaném z května 1945. Výstava potrvá do 1. června.

O jaké nalezené předměty se konkrétně jedná? Dne 24. února 2015 při třídění archeologického depozitáře, který až do své smrti 16. srpna 2014 spravoval významný archeolog a čestný občan města Slaného PhDr. Václav Moucha, CSc., došlo v našem muzeu k mimořádné události. Byla nalezena papírová krabice označená jako "Památky z války. 1939—1945." Po jejím otevření pracovníci muzea zjistili, že obsahuje mj. malé, strojopisně popsané krabičky se střelivem z 2. světové války. Přivolaná Policie ČR evakuovala zaměstnance a návštěvníky muzea i knihovny a budovu uzavřela. Přivolaný pyrotechnik všechny přítomné uklidnil a konstatoval, že k bezprostřednímu ohrožení života zaměstnanců dojít nemohlo. Některé nalezené nábojnice byly přesto z bezpečnostních důvodů pyrotechnikem odvezeny z muzea. Je více než pravděpodobné, že tyto militárie měly být určené pro muzejní sbírku, nicméně své kolegy již dr. Moucha nestačil v tomto smyslu informovat. Dle popisu pocházejí všechny předměty ze Slánska. Vedle nábojnic soubor obsahuje také protinacistické tiskoviny v českém a německém jazyce, pomůcky českých záškodníků a podobně.

S koncem 2. světové války ve Slaném je spojen také dar prof. PhDr. Bohumily Mouchové, CSc., našemu muzeu. Při uspořádávání pozůstalosti po svém muži totiž objevila
dva sešity, které obsahují rukopisné záznamy vysílání městského rozhlasu ve Slaném, a to konkrétně ve dnech
6.—10. května a 24. května—17. června 1945!
Tyto sešity byly bezodkladně uloženy v muzeu a jsou předmětem dalšího studia a digitalizace. Jak čtenář jistě sám uhádne, tento materiál poskytuje řadu zajímavých informací ze závěru války.

Připojujeme ukázku z hlášení ze dne 9. května 1945 v 5:45 hodin:

"Pozor, pozor. Obyvatelstvo zde i v okolí města Slaného znovu co nejdůrazněji upozorňujeme, aby se nezdržovalo na ulicích, kudy od 10:30 včerejšího dne projíždí spojenecká vojska slavné rudé armády, jelikož není vyloučeno, že nedojde místy k zbytečné střelbě nacistických band, které nesplnily podmínky kapitulace.

Nezačínejte první den své národní svobody zcizováním vojenských i soukromých věcí. Jednání tohoto druhu není ani důstojné československého občana ani neodpovídá zákonným nařízením. Trest za takovéto činy bude přísný jak dříve bylo oznámeno.

Zachovejte klid a národní kázeň, jak si žádá vážnost chvíle.Zastavte palbu kde nepřítel palbu zastavil.

Nepleťte se do cesty a do výkonu našich a spojeneckých vojsk.“

Tato hlášení z konce 2. světové války budou rovněž představena při květnové výstavě.

70. vyroci konce 2. svetove valky pamatky z valky

Zimní motivy ze Slaného


fotografická výstava, výstavní síň muzea (1. patro), 18. února—18. dubna 2015

Ve středu
18. února v 17 hodin Vás zveme na zahájení výstavy fotografických snímků Slaného, které jsou datovány od počátku 20. století po současnost. Jejich společným pojítkem je zimní tématika. Vystavený soubor fotografií pochází kompletně ze sbírek slánského muzea a je sestaven z děl mnoha místních fotografů - profesionálů i amatérů. Uvidíte např. záběry místopředsedy slánského Klubu fotografů amatérů Josefa Čížka (zemřel v r.1945 v Terezíně), Svatopluka Čížka, Františka Durase, MUDr. Augustina Ratkovského, učitele Jaroslava Chyského, Václava Horna nebo Oldřicha Kindla. Ze soudobých autorů sen v expozici objeví snímky Pavla Vychodila, Václava Slunéčka, Karla Vidimského a dalších. Zvláštností je, že zimních motivů ze Slaného se nezachovalo zdaleka tolik, jako z jiných období roku a některé pohledy jsou dost vzácné. Řada fotografií je vystavena vůbec poprvé.

fotozima-FINALE

Fotogalerie

Vánoce s betlémy


výstava nejen pro děti, 10. prosince—24. ledna 2014, výstavní síň muzea (1. patro)

Ve výstavní síni muzea bude ve středu
10. prosince v 17 hodin otevřena tematická výstava Vánoce s betlémy. Budete moci spatřit různé betlémy ze sbírek slánského muzea, Muzea betlémů Karlštejn a další exempláře od soukromých sběratelů O. Čecha a J. Rody. Ve stálé expozici je k vidění také nedávno restaurovaný pohyblivý betlém z rodiny hudebního skladatele J. B. Foerstra.

a3-betlemy

Fotogalerie

Šaty dělaj´ pračlověka


hmatová výstava, výstavní síň muzea (1. patro), 14. července—23. srpna 2014

Od pondělí 14. července bude v již zrekonstruované výstavní síni muzea v prvním patře otevřena putovní výstava
„Šaty dělaj´ pračlověka“ z dílny odborných pracovníků Muzea hlavního města Prahy. Interaktivní hmatová výstava přibližující výrobu oděvů a oblékání v pravěku je vhodná i pro nevidomé či hůře vidící návštěvníky a svým tématem jistě zaujme ženy a hravou formou také děti. Na rozdíl od běžných výstav jsou zde návštěvníci přímo vyzváni k tomu, aby se vystavených exponátů dle libosti dotýkali a vyzkoušeli si tak na vlastní kůži různé přírodní materiály, které se užívaly k zhotovení pradávného ošacení, dále samotné oděvy, ale také různé doplňky či nástroje, s jejichž pomocí dané oděvy vznikaly. K vidění je mj. starobylý tkalcovský stav, návštěvníci si mohou rovněž vyzkoušet různé textilní techniky a využít i audioprůvodce na CD přehrávačích. Výstava je opatřena popisky v Braillově písmu. Výstava potrvá téměř celé prázdniny, poslední příležitost k její návštěvě bude v sobotu 23. srpna.

saty-delaj-pracloveka-2

Ladislav Čepelák: Grafická tvorba


výstava, galerie muzea, 14. června—19. července 2014

V červnu letošního roku uplyne 90 let od narození významného českého grafika, kreslíře a ilustrátora
Ladislava Čepeláka. Při této příležitosti bude v sobotu 14. června v 15 hodin zahájena výstava v galerii muzea. Ladislav Čepelák (25. 6. 1924—9. 10. 2000) se narodil v nedalekých Veltrusích. Od roku 1954 byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, vedl grafickou dílnu na Akademii výtvarných umění v Praze a v roce 1987 byl jmenován profesorem. Tento čestný občan královského Města Slaného vytvořil řadu grafických cyklů, které byly z velké části inspirovány přírodou. Nezajímaly ho jen celkové pohledy na krajinu, ale také různé přírodní detaily (hnízda, pavučiny atd.). V 60. letech se ve své tvorbě věnoval krajině Slánska. Tato díla budou jádrem připravované výstavy.

čepelák plakát výstava tisk

Fotogalerie

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté


výstava, 1.—31. 5. 2014, vernisáž 6. 5. v 17 hodin, výstavní síň muzea

Putovní výstava k 600. výročí odsouzení a upálení Jana Husa Kostnickým koncilem byla připravena Husitským muzeem v Táboře ve spolupráci se Společností Husova muzea v Praze. Ve výstavní síni v prvním patře muzea bude výstava k vidění do 31. května. Bude to poslední výstava před plánovanou rekonstrukcí této místnosti. Výstava je tematicky propojena s letošními městskými slavnostmi, které se po několika letech opět vracejí k tematice husitství. Doprovodným programem k výstavě bude ve středu 14.5. od 17 hodin přednáška PhDr. Zdeňka vybírala, Ph.D., vedoucího historického oddělení Husitského muzea v Táboře. Jeho příspěvek nese název
Jan Hus a Jan Žižka ve svědectví obrazů a je věnován způsobům zpodobnění těchto dvou velkých postav husitství ve výtvarném umění, jak se zobrazování měnilo v průběhu staletí a jaký to mělo dopad na jejich vnímání ze strany veřejnosti.

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

Viola Benešová - Z krabice

výstava, 5. 4.—18. 5. 2014, galerie muzea

První výtvarnou výstavou letošního roku bude přehlídka obrazů, počítačové grafiky, skulptur, šperků a dalších děl známé slánské výtvarnice Violy Benešové. Výstava nesoucí název „Z krabice“ bude zahájena v sobotu 5. dubna v 16 hodin.
Součástí vernisáže bude hudební vystoupení pražského
komorního sboru En Arché založeného v roce 1995 sbormistrem Vojtěchem Jouzou, který soubor vede dodnes. Sbor získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích a vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí. Na koncertě v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném, který se uskuteční bezprostředně po zahájení výstavy, představí sbor část svého repertoáru, jež zahrnuje skladby převážně barokních autorů, doplněné o skladby z předbarokního období a z 20. století.

Výstava potrvá do 18. května 2014

Viola 5 Celý článek...

Vánoční výstava hraček a betlémů

V galerii muzea byla 9. prosince zahájena výstava Z vánočních dárků našich babiček a dědečků, která jistě potěší nejen děti, ale i dospělé. Díky exponátům starých hraček ze sbírek soukromých sběratelů si můžete přijít zavzpomínat na Vaše dětství. Na své si přijdou holky i kluci. Výstavu bude možné shlédnout ve všední dny a v sobotu od 9 do 16 hodin až do 20. prosince. Poté bude muzeum dočasně veřejnosti uzavřeno.

Vánoční výstava hraček a betlémů Celý článek...

Vzpomínky a návraty v obrazech Vladimíra Jelínka


výstava, 21. 9.—2. 11. 2013, galerie muzea

V
sobotu 21. září v 15 hodin proběhne slavnostní vernisáž výstavy Vzpomínky a návraty v obrazech Vladimíra Jelínka. Na této výstavě, pořádané u příležitosti autorova významného životního jubilea, budou představeny Jelínkovy nezaměnitelné obrazy s motivy české krajiny, které však v autorově pojetí dostávají nadčasový až téměř abstraktní rozměr. Expozice v galerii muzea bude doplněna ukázkami Jelínkovy sklářské tvorby. Vladimír Jelínek je rodák z Žižic u Slaného, dlouhá léta žil a tvořil v nedalekých Ledcích (nyní v Praze). Více zde.


Vzpomínky a návraty v obrazech Vladimíra Jelínka Celý článek...

Starobylé pohledy na Slaný a Dny evropského dědictví


Den evropského dědictví - sobota 7. září
vernisáž výstavy 7. září od 15 hodin, výstavní síň muzea

Jedním z vrcholů letošní výstavní sezóny budou nepochybně Dny evropského dědictví, pořádané tradičně v rámci celé Evropské unie. Ve Slaném je garantem akce odbor kultury MěÚ Slaný. Program je soustředěn především na sobotu 7. září. Kompletní program naleznete v příloze, zde upozorníme jen na chystané aktivity muzea.

V
9 hodin uvedeme celodenní cyklus povídáním o opevnění města a nových poznatcích z výzkumu Velvarské brány. Po prohlídce brány se návštěvníci odeberou k Černé baště, kde je budou očekávat slánští skauti.

Odpoledne v
15 hodin otevřeme ve výstavní síni muzea (1. patro) výstavu Starobylé pohledy na Slaný. Prohlédneme si kolekci slánských vedut, panoramat a dalších dávných obrazů města. Představeny budou mj. čtyři „nové“, veřejností dosud nespatřené veduty, které našemu muzeu laskavě poskytlo Muzeum hlavního města Prahy a vídeňská Österreichische Nationalbibliothek.

Plasticitu výstavě dodají dva modely historických částí Slaného: jednak dřevěný
model historický, kterému dominují rozměrné stavby kostela sv. Gotharda a zaniklé Pražské brány, doplněný modelem františkánského kláštera a Modletického domu, a také model zbrusu nový, využívající současných pokročilých technologických možností 3D modelace a 3D tisku. Konkrétně budou představeny nové modely vybraných starobylých domů v historickém jádru města. Ke genezi nového modelu promluví členové přípravného týmu, jehož cílem je do budoucna touto formou rekonstruovat celé historické jádro města Slaného.

Od
9 do 18 hodin si budete moci v malé galerii prohlédnout výstavku děl malíře Ludvíka Kuby, od 16 do 18 hodin budou na stejném místě navíc promítány soutěžní snímky fotografické soutěže Slaný v současnosti. Sobotní den v muzeu završí večerní prohlídka obnovené stálé expozice muzea od 18 hodin. Vstupné na všechny akce je dobrovolné.

Dny evropského dědictví 2013starobyle_pohledy_na_slany Celý článek...

Jak se dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů


Výstavní galerie muzea (2. patro), 8. srpna - 14. září 2013

Jak se dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů
je název výstavy, která představí nejzajímavější a nejkrásnější keltské šperkařské výrobky severozápadu Čech. Tuto putovní výstavu uvedeme ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech. Vystavené kovové šperky pochází nejen ze slánského muzea, ale i z muzeí v Rakovníku, Teplicích, Berouně, Všeradicích a z Národního muzea v Praze. Vedle samotných šperků jsou lákadlem představení dobových technologií i dva velké modely s figurami Keltů při výrobě šperků. Výstavu zahájíme ve čtvrtek 8. srpna v 17 hodin ve výstavní galerii muzea (2. patro).

Jak se dělá krása Celý článek...

Slaný v minulosti - výstava historických fotografií

V letním období Vás zveme na výstavu historických fotografií ze Slaného. V galerii muzea (2. patro) budou vystaveny snímky datované od konce 19. do 60. let 20. století. Zastoupeni budou autoři známí i méně známí, stejně jako fotografie míst dodnes bezpečně rozpoznatelných i míst, která dnes vypadají zcela jinak. Uvidíte fotky proslulých místních profesionálů, jakými byli František Duras, Eduard Kahler nebo Jaroslav Eisman, ale též amatérů formátu Václava Krupičky. Mezi dosud neviděnými snímky bude moci veřejnost vůbec poprvé spatřit unikátní portrétní fotografii slavného českého fotografa Františka Drtikola. V průběhu výstavy bude rovněž vyhlášena soutěž o nejzajímavější současnou fotografii Slaného.

Výstavní galerie muzea, 12. června—31. července 2013

Slaný v minulosti - výstava historických fotografií Celý článek...

Tři generace architektů - výstava o architektech rodiny Rejchlovy

Ještě před městskými slavnostmi zahájíme výstavu o třech generacích architektů Janovi, Milanovi a dvou Václavech Rejchlových. Pro Slaný je klíčovou osoba Jana Rejchla, žáka slavného Josefa Gočára a rodáka z Hradce Králové. Právě Jan Rejchl vnesl do města Slaného ducha tehdy nového směru v architektuře - funkcionalismu. Městská spořitelna čp. 99 na Husově třídě je dodnes jednou z moderních dominant města a dokladem, jak lze citlivě zasadit moderní stavbu do historického prostředí. Všeobecně dobře známou je také stavba hudební školy [dnes ZUŠ Slaný]. Architekti rodiny Rejchlovy působili zejména ve východních Čechách. Výstava ve Slaném poprvé komplexně představí jejich pozoruhodné architektonické dílo.

Výstavní síň muzea (1. patro), 14. května—17. srpna 2013

Tři generace architektů - výstava o architektech rodiny Rejchlovy Celý článek...

Petr Štech: Kompletní sada na opravu duší

Výstava v galerii muzea, 19. 4.—1. 6. 2013, vernisáž 19. dubna od 17 hod

Druhou výtvarnou výstavou letošního roku bude přehlídka sochařského umění Petra Štecha (alias Next Art) s názvem „Kompletní sada na opravu duší“. Petr Štech používá dřevěný, kovový i keramický materiál a spolu se svou ženou připravuje též keramické výrobky se značkou Raku. Vernisáž této výstavy, které rozhodně nechybí nadhled a smysl pro humor se uskuteční v pátek 19. dubna od 17 hodin v galerii muzea (2. patro). Prohlídku nápaditého zacházení s figurami doprovodí promítání a vystoupení nové slánské jazzové formace Saxtet pod vedením Rudolfa Hyšky. Vstupné na vernisáž je dobrovolné.

Výstava potrvá do 1. června 2013

letak sasekletak quichote

Fotogalerie Celý článek...

Pohled vpřed a zpátky - výstava prací studentů slánského gymnázia

U příležitosti projektu Regio Slanensis, který je zaměřen na humanitní vzdělanost slánských gymnazijních studentů, ale i širší veřejnosti, jsme do dohodě s výtvarnicí Mgr. Janou Hořejší ze slánského gymnázia uspořádali výstavu kreseb, maleb, fotografií i rukodělných výrobků slánských studentů. Výstava představuje výběr z nejzajímavějších a technicky nejpokročilejších děl za poslední léta. Výstavu v 2. patře muzea můžete shlédnout do 4. dubna.

Výstavní galerie muzea, 12. března—4. dubna 2013

Výstava výtvarných prací studentů_Stránka_1 Celý článek...

Nejen chlebem živ je člověk

Ve středu 13. března bude otevřena odborná archeologická výstava s názvem „Nejen chlebem živ je člověk“, jejímž tématem je záchranný archeologický výzkum v areálu MCE Slaný v Netovické ulici. V loňském roce v této lokalitě pod Božím hrobem bylo nalezeno množství sídelních a jeden dílenský objekt z období pravěku. Nejstarší a nejčetnější jsou nálezy pozůstatků několika domů typických pro kulturu s lineární keramikou a s nimi souvisejících jam. Objevena byla také dílna. Mladší jáma ze závěru doby bronzové obsahuje nálezy kultury štítarské. Celé pravěké osídlení zde končí objekty kultury bylanské (starší doba železná - halštat). Výsledky výzkumu tak doplňují naše znalosti o pravěkém osídlení Slaného, které je nesmírně bohaté.

středa 13. března v 17 hodin, výstavní síň muzea

nejen chlebem ziv je clovek

Fotogalerie Celý článek...

Dětský svět ilustrátorky a výtvarnice Renaty Frančíkové

V pátek 30. listopadu bude otevřena poslední letošní výstava v hlavní budově muzea, a sice „Dětský svět ilustrátorky a výtvarnice Renaty Frančíkové“. Jak název napovídá, výstava této známé místní výtvarnice bude určena hlavně nejmenším. Rodiny s dětmi mohou návštěvu 1. dne výstavy spojit s tradiční Slavností světla, která začne 30. listopadu v 16 hodin na Masarykově náměstí. Výstava představuje originální ilustrace a kresby určené především do dětských knížek či učebnic. Půvabné obrázky odrážejí různá témata - české i místní dějiny a pověsti, říkadla, pohádky, ale i významné dny a výročí v kalendáři.

Dětský svět ilustrátorky a výtvarnice Renaty Frančíkové

Galerie muzea, 30. listopadu—21. prosince, vernisáž 30. listopadu v 10 hodin Celý článek...

Snad nad zlato

Zveme Vás na výstavu moderního umění německé výtvarnice českého původu Dagmar Dost-Nolden s názvem Snad nad zlato. Jde o ojedinělou příležitost seznámit se s aktuálním děním na mezinárodní výtvarné scéně; v tomto případě se jedná o tvorbu skutečně přesahující nejen hranice Čech či Německa, ale celé Evropy. Důkazem budiž autorčiny výstavy v Asii či Severní i Jižní Americe. Pojítkem všech prací je téma neustále se měnící energie, z níž vznikají různé formy bytí. Vystaveny budou mj. obrazy z cyklu „The First“ [První], které jsou inspirovány číslem 1 a touhou být v něčem první. Cyklus byl prvně představen v Hampstead Museum v Londýně a je věnován památce slavného českého olympionika Emila Zátopka. Vedle rozsáhlých abstraktních kompozicí budou vystaveny také skulptury odvozené od lidské figury. Vernisáž spolu s úvodní performancí autorky si nenechte ujít ve čtvrtek 11. října od 17 hodin v galerii muzea!

Fotogalerie

dost-nolden-color-A3-mesta

Galerie muzea 11. října—25. listopadu 2012 Celý článek...

Prodloužení výstavy o pivovarnictví

Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti jsme se rozhodli výstavu o pivovarnictví a pohostinství na Slánsku s názvem "Jak se vařilo a pilo pivo ve Slaném" prodloužit do konce roku, resp. do posledního dne návštěvnické sezóny v tomto roce (21. prosince 2012).

Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku Celý článek...

Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku

Výstavní síň muzea, 15. srpna—30. září 2012

Vernisáž 15. srpna od 18 hodin

Nová výstava v hlavní budově muzea Vás zavede do populárního odvětví - pivovarnictví. Téma vaření a konzumace zlatavého moku je v Čechách dlouhodobou stálicí, nás k uspořádání výstavy inspirovala souhra několika aktuálních skutečností – jednak vznik (staro)nových pivovarů v okolí (Slaný, Únětice, Zichovec), dále podle našeho názoru pozitivní trend českého potravinářství, kdy veřejnost má stále ve větší oblibě malé, obnovené či nově vznikající pivovary, ale také nedávný vznik s tématem souvisejících „slánských“ publikací (Čečrdle, J. – Studený, J.: Hořká a sladká chuť našeho kraje, Slaný 2011 a Kašpar, J.: Žízeň starých Čechů, Slaný 2011). Jsme si vědomi toho, že téma pivovarnictví a kulturní fenomény s ním spjaté jsou oblastí příliš rozsáhlou, než abychom je mohli všechny postihnout. Zaměřili jsme se proto na bývalé pivovary na Slánsku a některá zaniklá restaurační zařízení. Vedle starých fotografií se můžete těšit na dobové předměty a ukázky ze sbírek místních sběratelů. U příležitosti zahájení se můžete těšit i na tematickou ochutnávku. Výstava, jejímž partnerem je slánský Pivovar Antoš, potrvá do konce září. Na výstavu Vás také zavedou některé vycházky Infocentra Slaný.

Fotogalerie

Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku Celý článek...

Výstava nadějných slánských umělců

3. srpna—16. září, galerie muzea

Na počátku srpna, konkrétně
3. srpna od 18 hodin se můžete těšit na vernisáž dvou mladých nadějných výtvarníků ze Slaného. Na výstavě představíme to nejlepší z tvorby malířky a designérky Lenky Husárkové a grafika a malíře Martina Böhma. Podle našeho soudu se jedná o dva z největších slánských výtvarných příslibů do budoucna, kterým rádi poskytujeme prostor pro prezentaci.

Fotogalerie

Výstava nadějných slánských umělců Celý článek...

Jižní Amerika - vernisáž a info o výstavě

Ambiciózní výstavní projekt „Jižní Amerika – Příroda a lidé“ Vám poodhalí exotické oblasti Povodí Orinoka a Amazonky, ale i další zajímavosti.

Vernisáž je v hlavní budově muzea v úterý 5. června od 17 hodin. (fotogalerie)

aloutta_caraya_Jan Dungel

Hlavní budova muzea, 1. června—15. července 2012

Ve Slaném dosud nevídaná výstava je tematicky laděná k letnímu období a rodila se prakticky po celý rok zejména za vydatné podpory Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, a také Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela. Výstava je složena z několika dílčích součástí, které jsou propojeny v jeden kompaktní celek a budou rozmístěny v obou patrech hlavní budovy muzea. Slavnostní vernisáž v úterý 5. června od 17 hodin uvede venezuelský velvyslanec p. Victor Hérnandez, výstava však bude otevřena již u příležitosti Dne dětí 1. června a potrvá do 15. července.

Co konkrétně Vám nabídneme? Celý článek...

Jižní Amerika - velká letní výstava

U příležitosti Dne dětí bude v hlavní budově našeho muzea otevřena velká letní výstava "Jižní Amerika - Příroda a lidé". Budete moci shlédnout barevné kresby exotických a často nám zcela neznámých zvířat z Amazonie a Povodí Orinoka, ukázky indiánských kultur z pralesů Venezuely, Brazílie, Kolumbie, Peru a Ekvádoru, ukázky tropických motýlů ze sbírek našeho muzea, a také příběh zaniklé slánské čokoládovny Luka.

Výstavu připravujeme společně s venezuelským velvyslanectvím a Národním muzeem - Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur. Slavnostní vernisáž za účasti Jeho Excelence velvyslance Bolívarovské republiky Venezuela p. Victora Hérnandeze proběhne v hlavní budově muzea v úterý 5. června od 17 hodin. Více informací přineseme již brzy, můžete se těšit i na netradiční doprovodné akce!

vystava_jizni_amerika

Hlavní budova muzea, 1. června – 15. července 2012 Celý článek...

Vernisáž výstavy Evy a Jana Švankmajerových již tuto středu!

Zahájení výstavy "Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer - Obrazy, kresby, objekty, film" se nezadržitelně blíží a proto si Vás dovolujeme opětovně upozornit na tuto velmi očekávanou událost.

Na samém začátku vernisáže zazní tóny členů známé skupiny
Jablkoň.

O úvodní slovo se postará člen surrealistické skupiny pan
František Dryje.

Výstava bude otevřena do 20. května 2012 a bude doplněna mj. promítáním filmů Otesánek a Lekce Faust ve slánském kině.

Pozor: Původní datum vernisáže (7. 4., což je uvedeno v březnové Slánské radnici) bylo změněno právě
na 4. dubna!

Více na: Wikipedia EŠ; Wikipedia JŠ; Čsfd;

Eva Švankmajerová + Jan Švankmajer

Galerie muzea (2. patro hlavní budovy), 4. dubna od 18 hodin

Fotogalerie Celý článek...

Výstava Evy a Jana Švankmajerových od dubna v muzeu!

S měsíčním předstihem Vám oznamujeme, že ve středu 4. dubna od 18 hodin proběhne v galerii muzea vernisáž výstavy „Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer – Obrazy, kresby, objekty, film“. Jsme nesmírně potěšeni, že jeden z nejproslulejších současných českých umělců, zástupce pozdní vlny surrealismu, režisér, animátor a všestranný výtvarník Jan Švankmajer přijal naší nabídku a vedle dalších, mnohem rozsáhlejších projektů si našel čas i na slánské muzeum. Výstava bude sestavena z různých děl Evy a Jana Švankmajerových a bude doplněna mj. promítáním ve slánském kině.

Současně upozorňujeme čtenáře Slánské radnice, že termín uvedený v březnovém čísle (
původně 7. 4.) byl změněn na 4. dubna od 18 hodin!

Jan_SVANKMAJERsvankmajer Celý článek...

Pohledy ze Slánska a osobnosti v obrazech Václava Tomana

Výstavní sezónu Vlastivědného muzea ve Slaném letos zahájíme vernisáží výstavy malíře Václava Tomana. Tento umělec nejen že měl místní vazby k našemu regionu (většinu osobního i profesního života strávil ve Zlonicích), nejen že již ve 20. letech minulého století vystavoval ve Slaném, ale především zachytil důvěrně známá místa Slánska neopakovatelným způsobem, který dokumentuje krásu a pestrost našeho kraje tak, jak jej viděli naši předchůdci v 1. polovině 20. století.

Vedle krajin a pohledů na městečka a vesnice uvidíte také bravurní portréty, včetně podobizen známých osobností; vystaven bude mj. po desetiletí skrývaný a umělecky mimořádně zdařilý portrét prezidenta Emila Háchy, jehož historický obraz je až v posledních dvou desetiletích uváděn na pravou míru. Václav Toman zvládal i další malířské disciplíny – na výstavě tak spatříte mj. některé figurální žánrové scény či zátiší.


pozvanka toman

Galerie muzea (2. patro), 11. února 2012 v 10 hodin Celý článek...

Výsledky a fotogalerie soutěže "Postav si svou Pražskou bránu"

V průběhu měsíce října tohoto roku mohly naši nejmenší návštěvníci stavět u příležitosti výstavy "Pražská brána" své vlastní modely Pražské brány, svá vlastní originální pojetí vstupu do města. O soutěži jsme psali také v poslední Slánské radnici tento text:

S velkým úspěchem se setkala soutěž pro děti "Postav si svou Pražskou bránu", která ve slánském muzeu doprovázela výstavu Pražská brána. Děti nejčastěji kolem věku 10 let stavěly nejrůznější varianty brány, některé věrnější původnímu vzhledu (inspirací byl vystavený starý model brány), některé nám připomínají spíše soudobé stavitelství, jiné bychom zařadily nejspíše do říše science - fiction. Soutěže se zúčastnilo celkem na 150 dětí ze všech slánských základních škol, Dětského domova a okolních i vzdálenějších obcí (Zlonice, Smečno, Beřovice, Klobuky, Kladno, Jedomělice, Peruc, Nižbor i Praha a dokonce též Havířov). Zapojil se také malý zahraniční tvůrce - čtyřletý Arthur Jouve z Francie. Bylo vystavěno přesně 83 "Pražských bran". Některým dětem pomáhali rodiče, hlavně tatínkové; takové práce stojí pro dodržení pravidel fair play mimo vlastní soutěž. Výsledky soutěže naleznete v průběhu prosince na webu muzea. Ocenění malí architekti obdrží po zásluze stavebnice Lego.

"Pražské brány" jsou nyní již rozebrány a přichází závěr celé soutěže - vyhlášení vítězů a zveřejnění fotogalerie jednotlivých děl. Bohužel nebylo možné vyfotit a zveřejnit všechny práce, protože některé se již doslova rozpadly. Stavebnicemi bude oceněno prvních pět staveb, uvedení autoři budou kontaktováni ze strany muzea prostřednictvím škol či rodičů:

1.
Lukáš Malý, Marek Nič a Adam Cimrman [4.A., 2.ZŠ Slaný]
2.
Vojtěch Pek a Martin Hadrava [4.C, 3.ZŠ Slaný]
3.
Martin Linda [3.B, 2.ZŠ Slaný]
4.
Tomáš Veselý [10 let, Slaný]
5.
Ondřej Mařík [11 let, Slaný]

Aby ani ostatní soutěžící nebyli zklamáni, máme i pro ně připravené drobné ceny. A proto všichni, kteří naleznou svou stavbu ve
fotogalerii, mohou se v muzeu zastavit pro zaslouženou odměnu.

P1030177

Celý článek...

Čekání na Ježíška - výstava pro děti

V adventním čase zveme především všechny malé a ještě menší k návštěvě vánoční výstavy "Čekání na Ježíška". Uvidíte, jak vypadají tradiční české Vánoce, s čím si hrály generace dětí před námi, jak vypadá typické české loutkové divadlo, uvidíte různé malebné betlémy a další předměty spojené s adventem. Děti si budou moci i samy vyzkoušet svojí dovednost.
Vstupné 10 Kč.

jezisek

Malá galerie muzea, 1.—22. prosince 2011

Celý článek...

Slánské rozhovory 2011 a Ikona ve Slaném

Také letos se uskuteční další ročník již tradiční mezioborové konference "Slánské rozhovory". Letos bude věnován ruské kultuře, konkrétněji tématům pravoslavného náboženství a umění ikon, ruské emigraci v Československu, odkazu a současnosti Slovanské knihovny v Praze a ruskému literatuře a myšlení vůbec.

Konference proběhne v prostorách
Městského centra Grand od 9.30 do odpoledních hodin. U příležitosti slánských rozhovorů bude v galerii muzea otevřena cca v 11.15 výstava "Ikona ve Slaném", věnovaná zejména dílu dvou současných ikonopisců (malířů) – Antona Jaržombeka a Michaila Procenka. Výstava je doplněna o starší ikony a ukázky ruského malířství ze sbírek muzea.

Městské centrum Grand a galerie muzea v úterý 4. října od 9.30 hodin

Slánské rozhovory 2011Ikona ve Slaném

Celý článek...

Staročeský jarmark Třebíz

Také tento rok jsme pro Vás ve spolupráci s řadou řemeslníků připravili tradiční Staročeský jarmark. Můžete se těšit např. na výstavu veteránů, kováře, hrnčíře, ale i lukostřelbu, věštírnu, lidovou hudbu a mnohé další. Nebude chybět pestré občerstvení a příležitosti pro vyžití dětí. Ve 14:30 pak zahájíme výstavu "Včely a včelaři" přímo v sýpce Cífkova statku. Světem společenství lidí a včel z neobvyklého pohledu Vás provede Martin Semerád, profesor Akademie sociálního umění Tabor v Praze.
http://www.akademietabor.cz

Nenechte si ujít!

Třebíz plakát jarmark

Sobota 27. srpna, 9—16 hodin, Cífkův statek Třebíz Celý článek...

Příběh slámy

Národopisná výstava "Příběh slámy" přibližuje návštěvníkům tento tradiční a dnes již polozapomenutý materiál.
Sláma skýtá opravdu velmi bohatou škálu využití a je prakticky bezodpadovou surovinou. Používání slámy k nejrůznějším účelům je velmi šetrné k přírodě, což je aktuální právě dnes, kdy lidé znovuobjevují zapomenuté technologie a navrací se k přírodním produktům. Výstava vedle výrobků ze slámy a představení mnoha způsobů jejího využití představuje také řadu unikátních autentických fotografií jejího tradičního zpracování na Slánsku.
Expozice byla do Slaného přenesena z Národopisného muzea Slánska ve Třebízi.

příběh slámy

Galerie muzea (2. patro), 20. srpna—18. září 2011 Celý článek...

Jiří Corvin a včelařství ve Třebízi

Od srpna můžete v Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi vidět další dvě výstavy.
Nejprve ve středu
17. srpna v 17 hodin otevřeme v Cífkově statku výtvarnou výstavu Slánská krajina – Jiří Corvin, věnovanou převážně moderním malbám místní krajiny v díle významného výtvarníka Jiřího Corvina (1931—2004), který svébytným způsobem zachytil tvář polí, luk či vesnic Slánska a Velvarska. U příležitosti Staročeského jarmarku proběhne v sobotu 27. srpna od 14:30 hodin druhá vernisáž, tentokrát výstavy Včely a včelaři. Výstava bude věnována tomuto dnes již málo viděnému oboru a jeho stopám na Slánsku.

Třebíz srpen 2011 Celý článek...

Pražská brána

V těchto dnech pro Vás připravujeme klíčovou výstavu nazvanou lakonicky Pražská brána. Vzhledem k významu této zaniklé slánské památky, objemu a kvalitě nově získaných informací z archeologických výzkumů Vinařického ulice i množství ikonografického a archeologického materiálu, který si „zaslouží“ být viděn, jsme se rozhodli výstavu, kterou zahájíme ve čtvrtek 11. srpna v 17 hodin ponechat ve výstavní síni muzea (1. patro) až do konce letošního roku.

Některé z vystavených předmětů znáte ze stálých expozic, některé nově nalezené předměty se naopak teprve součástí stálých expozic stanou (konkrétně expozice opevnění města ve Velvarské bráně). K vidění budou kamenické značky z původního renesančního mostu, stará vyobrazení města s bránou, nové nálezy ze záchranného archeologického výzkumu, model brány a další atraktivní předměty. Součástí instalace bude také videopořad o letošních vykopávkách. Výstava je připravena ve spolupráci s Archeologickým Ústavem AV ČR Praha.

Výstava potrvá do konce roku.

Pražská brána

Výstavní síň muzea, čtvrtek 11. srpna v 17 hodin Celý článek...

Příroda Bílichovska v tvorbě Lucie Kraslové

Druhou červnovou vernisáží bude zahájena výtvarná výstava „Příroda Bílichovska v tvorbě Lucie Kraslové“. Je s podivem, jak málo je oblast Bílichovska reflektována ve výtvarném umění, a to přesto, že se jedná o tradiční rekreační oblast Slánska s krásnými lesy, řadou vzácných živočichů a rostlin, romantickými zákoutími, zrcadly několika rybníků a dalšími lákadly. Tento dluh se rozhodla ve svém díle napravit mladá slánská výtvarnice Lucie Kraslová. Výjevy a odkazy z Bílichovska nalezneme nejen v poutavých obrazech, ale i fotografiích či denících.

Výstava potrvá do 14. srpna

příroda bílichovskalucie kraslová

Výstavní síň muzea (1. patro) v sobotu 25. června v 15 hodin

Celý článek...

Tragický příběh děvčátka ze Zlonic

V souvislosti s nově otevřenou výstavou „Místa smrti, utrpení a hrdinství – život vězňů v nacistických koncentračních táborech“ nám byla pro doplnění expozice z Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích zapůjčena hračka pejska. Tragický osud jeho majitelky, mladičké Evičky Scheiterové ze Zlonic dokládá nelidskost nacistického aparátu.

Evička Scheiterová se narodila r. 1938 ve Zlonicích. Její rodiče manželé Scheiterovi v nejisté atmosféře roku 1939 opouštějí Československo, a protože si nejsou jisti ani vlastní osudem, v dobrém úmyslu ponechávají dcerku v péči prarodičů Josefa a Zdeňky Köpplových. Pro židovský původ byla však sotva čtyřletá Evička 26. února 1942 odvezena s transportem zlonických židů do Terezína. Podle vzpomínek pamětníků ji před transportem chtěli zachránit obchodníci Martínkovi, ale bohužel to již nestihli. Poslední zprávou o malé Evičce je, že byla 15. května 1944 převezena do Osvětimi, odkud se již nevrátila.

Hračku pejska dostala od Eviččiných prarodičů Boženka Paurová [dnes Kosová], tehdy ještě také dítě. Paní Kosová hračku dodnes pietně uchovávala a nedávno jí věnovala Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích. Je nám proto velkou ctí, že právě tohoto pejska – doklad tragického osudu malého děvčátka – můžeme vystavit právě v našem muzeu.

Za zápůjčku děkujeme Památníku Antonína Dvořáka a za informace kronikářce pí. Libuši Novotné.

1068 Celý článek...

Vernisáž výstavy o koncentračních táborech

V úterý 7. června otevřeme výstavu "Místa utrpení, smrti a hrdinství - život vězňů v nacistických koncentračních táborech". Výstavu, která je určena především starším dětem a dospívající mládeži, zastřešuje vedení Města Slaný. Pořadatelem je vedle našeho muzea Historická skupina Osvětim při Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. Výstava nejen připomíná hrůzy nacismu, ale také varuje před jeho odezvami v dnešní době. Otevření výstavy se uskuteční symbolicky v předvečer výročí vyhlazení Lidic (10. 6. 1942). Výstava je doplněna o některé předměty z našeho muzea, seznam obětí nacistické perzekuce ze Slaného a rozhovor s bývalým slánským vězněm z Terezína.

Výstavní síň muzea (1. patro) v úterý 7. června od 17 hodin

pozvánka_konc.tbCelý článek...

Výstava "Proti srsti" přilákala především mladé

Do 20. května trvala výstava „Proti srsti“ zaměřená na ochranu tzv. kožešinových zvířat. Výstava ukázala veřejnosti, v jak otřesných podmínkách jsou tato jinak divoce žijící zvířata nucena prožít svůj krátký a bolestný život. Mementem pro všechny návštěvníky bylo, aby se vyvarovali koupě pravé kožešiny zvláště v některém z textilních obchodů. Jsme rádi, že tato výstava našla odezvu především u dětí a mládeže – jen v rámci školních výprav přišlo celkem devět tříd.

Návštěvníci výstavy měli rovněž možnost podepsat petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice a 
„Řekněte NE krutému kosmetickému průmyslu“ (proti pokusům na zvířatech pro potřeby firem produkujících kosmetiku). Svůj nesouhlas s praktikami kožešinových farem vyjádřilo 95 lidí, za zákaz pokusů na zvířatech pro kosmetické účely se vyjádřilo 67 lidí.

Výstava Celý článek...

Dřevomalby Tomáše Záborce

Dne 10. května v podvečerních hodinách byla zahájena nová sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi, a to vernisáží výtvarné výstavy "Dřevomalby Tomáše Záborce". Zájem veřejnosti byl značný, výstava má dobrý ohlas a my máme upřímnou radost ze srdečného setkání a slavnostního otevření skanzenu veřejnosti pro sezónu 2011.

Jen stěží si lze představit vhodnější výtvarné práce, které by tak skvěle zapadly do lidového prostředí sýpky v areálu Cífkova statku čp. 1. Záborcovo dílo se svou technikou, tematikou, barevností i působením na člověka dokonale snoubí s venkovskou atmosférou Třebíze.

Výstava potrvá do 24. července 2011

Dřevomalby Tomáše Záborce

Současně bychom Vás rádi pozvali na druhou "třebízskou" vernisáž, a to národopisné či chcete-li etnografické výstavy "Příběh slámy", která je věnována dnes už pozapomenutému materiálu, který pro své vlastnosti dříve nacházel bohatou škálu uplatnění. Vedle řady slaměných výrobků poznáte techniky práce se slámou, příklady praktických využití, nástroje na zpracování obilí i unikátní dobové fotografie.

Těšíme se na Vás opět v Cífkově statku čp. 1 ve čtvrtek 19. května od 17 hodin! Celý článek...

Zdeněk Prokop - Obrazy s hudbou

Zveme Vás na vernisáž výstavy akad. mal. Zdeňka Prokopa "Obrazy s hudbou", v galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Několik abstraktních obrazů Zdeňka Prokopa inspirovaných převážně jazzovou hudbou jsme mohli vidět také před několika lety na Slánských jazzových dnech. Výstava potrvá do 19. června 2011.

Galerie Vlastivědného muzea (2. patro) 5. května v 17 hodin

pozvánka 1pozvánka 2 Celý článek...

Proti srsti

Zahájení další neobvyklé výstavy, tentokrát nazvané „Proti srsti“ podle stejnojmenné kampaně občanského sdružení Svoboda zvířat, jež je spolupořadatelem výstavy.

Výstavní sál muzea (1. patro) v sobotu 26. března v 15 hodin

PLAKÁT PROTI SRSTI VÝSTAVA SLANÝ Celý článek...

Vydejte se s námi Divokým Kurdistánem!

V galerii muzea (2. patro) zahajujeme originální a neobvyklou výstavu „Divokým Kurdistánem“. Výstava vychází z poutavých fotografií dvojice studentů z jejich dobrodružné pouti po severním Iráku a Turecku. V moderně pojaté expozici uvidíte mj. místní kroje, ukázky výtvarného umění, tradiční koberce či uslyšíte kurdskou lidovou hudbu.

Výstava bude doplněna informacemi o klíčových tématech kurdské kultury. Na samotné vernisáži budete moci kromě vyprávění rodilých Kurdů a zmíněných studentů slyšet živou kurdskou hudební produkci či ochutnat místní speciality. Hlavním partnerem projektu je mezi jinými Kurdské občanské sdružení, které výrazně pomohlo také s přípravou níže uvedených
doprovodných akcí.

Srdečně zveme především milovníky exotiky, dobrodružné duše a vůbec všechny zvídavé návštěvníky, kteří si na výstavě mohou doplnit informace o tak pozoruhodné, a přitom dnes tak často opomíjené kultuře "největšího národa světa bez vlastního státu"!

Galerie muzea v sobotu 5. března v 15 hodin


Čtvrtek 10. března v 10.30 hod.: Kurdistán – přednáška pro studenty (aula gymnasia)

Pátek 11. března v 19.30 hod.: Viděl jsem Slunce – česká premiéra kurdského filmu (městské kino)

Čtvrtek 17. března v 18 hod.: Kurdistán očima Jiřího Dědečka - beseda okořeněná písničkami známého českého hudebníka, básníka, spisovatele a překladatele (Kaple Zasnoubení Panny Marie v budově muzea)

Čtvrtek 24. března v 17 hod.: Vyznavači anděla páva – promítání dokumentu o kurdském náboženství a povídání o kurdské kultuře (Malá galerie muzea)


Divokým Kurdistánem - plakát
Celý článek...

Galerie dětských výkresů ze soutěže "Slánsko před 100 lety"

Jak jsme přislíbili, tak také činíme. Naskenovali jsme všechny obrázky, které přišly do naší výtvarně-historické soutěže "Slánsko před 100 lety".

Výkresy roztříděné dle jednotlivých škol si nyní můžete prohlédnout
zde. Ještě jednou děkujeme za všechny obrázky!


Karolina Jeřábková Celý článek...

Zahájení výstavní sezóny sochařskou výstavou

V sobotu 19. února v 10 hod. vernisáží „Bronzového světa Blanky Voldřichové“ oficiálně zahájíme novou sezónu, a to ve výstavní síni muzea (1. patro). Můžete se těšit na půvabná ztvárnění především dívčího těla rukama známé české sochařky z nedalekého Braškova.

Bronzový svět Blanky Voldřichové

Výstavní síň Vlastivědného muzea sobota 19. února v 10 hodin Celý článek...

Výstava "Slánsko před 100 lety" v kresbách žáků slánských škol

V soutěži měly děti za úkol nakreslil či namalovat některé historické místo ve Slaném nebo okolí, tak, jak si je představují v období 19. či začátku 20. století, včetně dobových postav nebo např. dopravních prostředků. K našemu velkému překvapení se tato výzva setkala s velmi pozitivní odezvou. V době uzávěrky výstavy (20. ledna 2011) se sešlo přes sedmdesát rozmanitých obrázků, kde děti a studenti pozoruhodně zapojili svou fantazii a vznikla tak půvabná kolekce, kterou nyní můžete shlédnout na chodbě Knihovny Václava Štecha.

Soutěž byla původně zadaná pro celkem čtyři věkové kategorie, z nichž z důvodu menšího zájmu starší mládeže, ale naopak zvýšeného zájmu mladších dětí vznikly kategorie tři: děti do 10 let, do 13 let a do 18 let. Níže si můžete přečíst jména vítězů. Bohužel jsme se setkali i výkresy, kde nebyla uvedena jména autorů, nebo např. chybělo křestní jméno. Pokud mezi takové patří i Váš výkres, neváhejte a doplňte informace přímo v muzeu.

Připomínáme, že veškeré soutěžní obrázky, tj. i ty neoceněné, budou rovněž v průběhu měsíce února zveřejněny na těchto webových stránkách.

Všichni vítězní účastníci budou náležitě oceněni v průběhu měsíce února. Nejen jim, ale všem zúčastněným žákům, školám, učitelům i rodičům (za podporu) srdečně děkujeme a těšíme se v budoucnu na další odezvu z akcí či aktivit, které pro děti a mládež připravujeme.


Obrázek pro inspiraci 1 - Slaný v pojetí K. Liebschera Celý článek...

Slánsko před 100 lety v kresbách Karla Liebschera

Vernisáž výstavy věnované kouzelným pohledům na známá místa ve Slaném a okolí, jak je zachytil malíř Karel Liebscher na přelomu 19. a 20. století.

Výstavní síň v 1. patře muzea úterý 26. října v 17 hodin

K. Liebscher - pohled na kostel sv. Gotharda Celý článek...

Výstava o slavné Martinické bibli

U příležitosti letošních Slánských rozhovorů, věnovaných české husitské reformaci, bude dne 5. října v prostoru chodby Knihovny Václava Štecha otevřena výstava "Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století".

Kniha, která má již podle názvu velmi blízko k smečenskému rodu Martiniců, je považována za jeden z nekvalitnějších a nejzajímavějších českých přepisů bible z 1. poloviny 15. století. Kniha vyniká pozoruhodným latinským textem i výtvarnou podobou. Obsahuje řadu pestrých iniciál, z nichž vyniká vyobrazení z knihy Genesis se stvořením světa a prvním známým vyobrazením upálení Mistra Jana Husa.

Chodba Knihovny Václava Štecha 5. října 2010 Celý článek...

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky III

V pořadí třetí výstava z fotografií Václava Krupičky vás zavede o několik let nazpět. Zachycuje proměny některých ulic, například Smečenské, Havířské, Plynárenské, Zahradnické, Pražské, Záfortenské, ale i lokalitu Letního kina Na Hájích. Nelze opomenout bývalý areál Pragovky, hospodu U Jelena, rybník „Panda“. Hlavně mladší návštěvníci mohou být velice překvapeni jak nadčasově byl vybudován park u vily továrníka F. Přibyla. Navazuje na první a druhou část.

Výstava potrvá do konce roku 2010.

Galerie slánského muzea 25. září v 10.00 hodin

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky III Celý článek...

Stavebnice Merkur - zahájení výstavy

Fenomén Merkur – z historie dětských kovových stavebnic

Tato výstava chce seznámit její návštěvníky zejména s českými výrobci kovových stavebnic, v období po první světové válce. Bohužel jejich osud se dostává do zapomnění, ač se jednalo přitom o lidi ve své době nadmíru geniální. Zejména Jaroslav Vancl, otec stavebnice Merkur, znamenal a stále je nejen pro dětské konstruktéry pojmem, jakými byli třeba Křižík, Kolben, Ressel a další pro dospělé. Stopy jejich velice záslužné činnosti se daří odkrývat ze závějí času nesmírně složitě. Největší škody vznikly na jejich geniální tvorbě násilným přetržením v roce 1948. Tehdejší „Vítězný únor“ nepřál výjimečným lidem, jejich tvůrčí myšlenky byly odsouzeny ke zmaru, k veliké škodě těch nejmenších. Výstava je nazvána „FENOMÉN MERKUR“, ačkoli tu byly ještě tři symboly těchto hraček – roudnický EDISON, pražský VAŠEK a volarský TRIX s obdobně geniálními tvůrci. Merkur měl to štěstí že přežil neblahá válečná a zejména poválečná léta, možná k lepší souhře okolností, nebo spíše, že přece jen svou koncepcí byl nadčasovější a měl tím pádem větší naději na přežití.
(Jiří Mládek, sběratel a historik)

Výstava potrvá do 30. září.


Merkur 1982

Malá galerie muzea 15. září v 18 hodin.
Celý článek...

Slánský rodák a český historik Rudolf Urbánek

Zahájení výstavy.

Rudolf Urbánek - pozvánka

Výstavní sál slánského muzea 9. září v 16.00 hodin
Celý článek...

60 let ploché dráhy ve Slaném

Otevření týdenní vzpomínkové výstavy k 60. výročí vybudování plochodrážního stadionu ve Slaném.
Výstava potrvá do 11. září 2010

60 let ploché dráhy ve Slaném60 let ploché dráhy ve Slaném

Malá galerie slánského muzea 30. srpna v 16.30 hodin

Velocipedisté ve Slaném


Zahájení výstavy.

S historií slánského
„Klubu velocipedistů“ jsme se mohli seznámit 17. března 2010 na přednášce Čeňka Chyského, který je současně autorem výstavy. Výstava potrvá do 28. srpna 2010.

Galerie slánského muzea 3. července v 10.00 hodin

Pozvánka

Fotogalerie

Čepce a pokrývky hlavy

"Čepce a pokrývky hlavy" ze sbírek muzea a "Paličkovaná krajka Elišky Koubové"

Výstavu otevře PhDr. Vanda Jiřikovská

Výstavní sál slánského muzea 12. června v 10.00 hodin

Výstava potrvá do 21. srpna 2010

Pozvánka čepce a pokrývky hlavy Celý článek...

Emma a Bára Srncovy – výstava

Zahájení výstavy.

Půvabné malůvky plné poezie a pohádkových představ budou námětem výstavy.

Galerie slánského muzea 29. května v 10.00 hodin

Výstava potrvá do 26. června 2010

Emma Srncová Celý článek...

65. výročí osvobození Československa

Od 10. května bude ve výstavní síni muzea otevřena výstava fotografií "Květen 1945 ve fotografii"

Slavnostní prezentace sborníku
„1939—1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků".

Malá galerie slánského muzea 10. května v 16.00 hodin

Rok 1945 Celý článek...

Ekoglass Festiwal

Dny polské kultury ve Slaném

Výstava uměleckého skla – polských, českých a slovenských sklářů – které vzniklo během druhého ročníku festivalu a workshopu uměleckého skla Ekoglass Festival 2009, který se konal v Lesní Huti v Szklarské Porębě a také v Huti křišťálového skla Julia v Piechowicích.

Galerie Vlastivědného muzea 19. dubna v 16.30

Výstavu můžete zhlédnout do 5. května 2010.

Fotogalerie Celý článek...

Sochy a grafiky Renáty Kaiserové

Zahájení výstavy

Výstavní síň muzea 6. března v 10 hodin

Výstava potrvá do 24. dubna 2010Fotogalerie Celý článek...

Lidé a Země ve fotografii

Výstava nejlepších fotografií reportérů magazínu Lidé a Země.
Budou zde práce novinářky a fotografky
Lenky Klicperové, držitele druhé ceny v novinářské soutěži Czech Press Photo 2006 Václava Šilhy, českého fotografa žijícího v Alsasku Františka Zvardoně a cestovatele, fotografa a publicisty Františka Štauda.

Výstava potrvá od 18. ledna do 18. února 2010 Celý článek...

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky II

Slánsko 1930—1960 (II. část)

Zahájení
druhé části výstavy fotografií slánského fotografa Václava Krupičky. Její první část vzbudila u obyvatel slánského regionu velký ohlas. Ve druhé části výstavy si můžete prohlédnout dobové fotografie vesnic N—Ž.Výstavu můžete zhlédnout od prosince 2009 do března 2010 Celý článek...

Kresby Renáty Frančíkové

Zahájení výstavy
Ve výstavní síni Vlastivědného muzea budou od 21. listopadu vystaveny práce slánské malířky Renáty Frančíkové. Mimo jiné je autorkou kreseb v dětmi oblíbené knize Bořek, kluk ze znaku. (
pozvánka)

Výstavní síň muzea 21. listopadu v 10 hodin

Fotogalerie

Výstavu můžete zhlédnout od 21. listopadu 2009 do 20. prosince 2009 Celý článek...

Trojzvuk

Zahájení výstavy 1. září 2009 v 16 hodin

Výstava věnovaná novorenesanci ve Slaném.
V galerii Vlastivědného muzea ve Slaném budou vystavena díla Josefa Bosáčka, Mikoláše Alše a Rudolfa Štecha.
Fotogalerie

Výstava potrvá do 15. listopadu 2009 Celý článek...

Fotografie Jindřicha Štreita

Setkání s autorem probíhající výstavy (do konce srpna), v pátek 7. srpna v 17 hodin v Cífkově statku ve Třebízi.

V pátek 10. července v 17 hodin bude v Národopisném muzeu ve Třebízi otevřena výstava fotografií českého fotografa a pedagoga Jindřicha Štreita. Celý článek...

Textilní nástěnky a bytový textil 1. poloviny 20. století

Výstavní sál muzea 25. června v 16 hodin (fotogalerie)

Výstava potrvá do 16. srpna 2009

Pozvánka 1; 2 Celý článek...

Tři barokní zastavení ve Slaném


Zahájení výstavy
Výstavní sál muzea 14. května v 16 hodin
Průvodce výstavou ve formátu PDF (469 kB) Celý článek...

Ikonografie na ostrostřeleckých terčích


Galerie muzea 7. května v 16 hodin
Celý článek...

Obrázky z Tibetu

Dny tibetské kultury
Fotografie představující tibetskou přírodu a život v Tibetu ve městech, na venkově a v klášterech.

Výstavní síň Vlastivědného muzea ve Slaném 30. března v 18 hodin

Výstavu můžete zhlédnout do 20. dubna 2009

Fotogalerie Celý článek...

Vojáci ze zemí Koruny České v 1. sv. válce

Zahájení výstavy

Galerie muzea 7. března v 10 hodin

Vojáci ze zemí Koruny České v 1. sv. válceVojáci ze zemí Koruny České v 1. sv. válceVojáci ze zemí Koruny České v 1. sv. válce Celý článek...

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky I

Slánsko 1930–1960 (1. část)
Zahájení výstavy

Václav Krupička_1Václav Krupička_2

Galerie muzea sobota 6. prosince 2008 v 10 hodin

Výstavu můžete zhlédnout od 6. prosince 2008 do 22. února 2009
Celý článek...

Podmalby na skle

Výstavu uvede Mgr. Petrincová

22. října v 15 hodin ve výstavním sále muzea

Výstava potrvá do 20. března 2009

Zvonice na Slánsku

Fotografie Petra Janžury

Zahájení výstavy
11. října v 10 hodin Cífkův statek ve Třebízi Celý článek...

350. výročí uvedení piaristů do města Slaného

Piaristé ve Slaném
Zahájení výstavy
Čtvrtek 11. září 2008 v 16 hodin


Odhalení pamětní desky a mše svatá
Pátek 12. září 2008 v 16 a 16.30


Slavnostní koncert
Účinkuje
Capella Regia, chlapecký sbor Pueri Gaudentes a Robert Hugo.
Pátek 12. září v 19.30

Piaristé – pozvánkaPiaristé – pozvánka Celý článek...

Vlastimil Kybal , diplomat a spisovatel

Zahájení výstavy a přednáška

Pozvánka


Výstavní sál muzea 13. června 2008 od 10 hodin

Výstava potrvá do 30. září 2008

Publikace ke stažení Celý článek...

Dny turecké kultury ve Slaném

26. 5.—31. 5. 2008

27. května 2008 od 17 hodin
Zahájení fotografické výstavy Istanbul – Sisli
Galerie muzea

28. května 2008 od 19.30 hodin
Koncert klasické turecké hudby Cihat Skin – houslový recitál
Kaple Zasnoubení P. Marie v bývalé Piaristické koleji ve Slaném
Celý článek...

Krása kamenných křížů

Zahájení výstavy (Pozvánka)
Ing. Petra Bořila

Galerie muzea 9. dubna v 16 hodin

Výstava potrvá do 20. května Celý článek...

Nálezy z doby počátků českého státního útvaru z 10. století

výstavu zahájí PhDr. Naďa Profantová, CSc.
v sobotu 8. března 2008 v 10 hodin

Výstava potrvá od 8. března do 31. října 2008

Pozvánka Celý článek...

Kousek nebe

zahájení výstavy fotografií Petra Janžury
Úvodní slovo přednese Mgr. Stanislav Boloňský
Galerie muzea 16. února v 10 hodinVýstava potrvá do 29. března 2008

Kolomazník jede a kolomaz veze

Výstava, která je přístupná ve Vlastivědném muzeu ve Slaném, představuje výrobu a užití kolomaze. Celý článek...

Hodiny ve sbírce slánského muzea

Dlouhodobá výstava ze sbírek muzea. Celý článek...