Staročeský jarmark 2021


sobota, 28. srpna 2021, 9—16 hodin, statky čp.1 a 2 v Třebízi

Již 13. ročník Staročeského jarmarku proběhne tradičně poslední srpnovou sobotu v Národopisném muzeu v Třebízi. Ani letos nebudou chybět pestré stánky s nabídkou rukodělných výrobků a přírodních produktů, ukázky řemesel a občerstvení. Pro děti budou připraveny dílničky, divadelní představení a staročeský kolotoč. To vše bude doprovázet živá lidová hudba. Vstupné na jarmark zahrnuje i možnost navštívit stálé expozice muzea včetně dalších objektů na třebízské návsi s poutavým komentářem paní průvodkyně.
Dospělí: 70 Kč, děti: 40 Kč

Staročeský jarmark Třebíz 2021

Staročeský jarmark 2019


sobota 31. srpna 2019, 9—16 hodin, statky čp. 1 a 2 v Třebízi

Na poslední prázdninovou sobotu je v Národopisném muzeu v Třebízi připraven tradiční Staročeský jarmark. Letošní, již 11. ročník, opět přivítá řadu nadšenců tradičních řemesel, kteří předvedou svou práci a nabídnou k prodeji své originální výrobky. Občerstvení a program pro děti bude zajištěn. V areálu bude znít živá lidová hudba i starý flašinet. V ceně vstupného (50 Kč/20 Kč) je i vstup do stálých expozic muzea, v každou celou sudou hodinu pak s možností komentované prohlídky s průvodcem. Vrcholem programu bude slavnostní otevření nové expozice Zemědělství na Slánsku.

trebiz-plakat

Staročeský jarmark 2018


sobota 25. srpna 2018, 9—16 hodin, statky čp. 1 a 2 v Třebízi

V
Národopisném muzeu v Třebízi na poslední prázdninovou sobotu připraven ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Patrií, z.s., jubilejní 10. Staročeský jarmark. Na dvoře Cífkova statku budou předváděna tradiční rukodělná řemesla s možností zakoupení originálních výrobků. V areálu zazní dechová hudba i starý flašinet, nabídneme Vám občerstvení, program pro děti, tvořivé dílny, květinový workshop a další. Návštěvníkům jarmarku je k dispozici také prohlídka stálých expozic řemesel, zemědělství a života na vesnici a výstavy Rozkulačeno, která představuje perzekuci selského stavu v dobách nacismu a komunismu. Na jarmarku Vám nabídneme doprovodný program k výstavě: v průběhu dne budou promítány tematické dokumenty, na 13:30 zveme všechny pamětníky starého života na vesnici a v 14:00 začne přednáška historika dr. Jaroslava Rokoského o kolektivizaci venkova. Vstupné je 50 a 20 Kč.

Staročeský jarmark Třebíz 2018

Staročeský jarmark

Na závěr prázdnin je v sobotu 26. srpna od 9 do 16 hodinNárodopisném muzeu Třebíz připraven tradiční Staročeský jarmark. Na dvoře Cífkova statku budou předváděna tradiční rukodělná řemesla s možností jejich zakoupení. V doprovodném programu je připravena dechová hudba, občerstvení a vyžití pro děti. Návštěvníkům jarmarku je k dispozici také prohlídka stálých expozic. Vstupné je 40,- Kč. Muzeum v Třebízi je samozřejmě celé léto otevřené veřejnosti, a to denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin, o prázdninové víkendy do 18 hodin.

St. jarmark

V Národopisném muzeu byly opraveny dvě střechy


Třebíz čp. 1 a čp. 20

V prosinci loňského roku byly provedeny dvě opravy střech na stavebních památkách ve správě muzea.

V areálu Cífkova statku - srdci Národopisného muzea - byla provedena I. fáze obnovy střešní plochy na mohutné stodole, která leží v severní části dvora. Byla provedena také výměna laťování a oprava vybraných tesařských prvků (krov). Akce byla finančně podpořena Středočeským krajem a Obcí Třebíz. Opravu za dozoru orgánů památkové péče prováděla firma MAX Stavební, a.s. II. fáze - dokončení opravy - je naplánováno na letošní rok. Poté bude možné stodolu zpřístupnit veřejnosti a nabídnout k návštěvě expozici staré zemědělské techniky.

Obnovy se dočkala také dlouhodobě chátrající střecha na návesním domku čp. 20, který přímo sousedí s rodným domem Václava Beneše Třebízského. Zde firma MAX Stavební, a. s., pod památkovým dozorem provedla kompletní opravu střechy včetně zednických prací. Realizaci akce umožnila dotace Ministerstva kultury ČR s pomocí Obce Třebíz. Pro využití objektu jsou nutné další opravy v interiéru, poté zde bude výhledově možné mj. rozšířit expozici muzea.

Stodola v arealu cp.1 po ukonc ení I. fáze opravy střechy.Navesni domek cp. 20 po ko mpletní opravě střechy.

Skála mladší vytvořil 'krávu'.

Skála mladší vytvořil 'krávu'. Celý článek...

Zahájení návštěvní sezóny ve Třebízi a vernisáž výstavy České středohoří ve fotografii

V květnu zahajujeme další návštěvní sezónu v Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi. Formálním otevřením letošního ročníku bude v Cífkově statku čp.1 vernisáž výstavy „České středohoří ve fotografii“, kde uvidíte půvabné snímky nám nejbližšího a geologicky nejmladšího pohoří v České republice od pětice nadaných fotografů z Peruce, Slaného a Varnsdorfu. Právě ze Třebíze se otevírají pohledy na místa, která v letním období přímo lákají k návštěvě.

Současně bude pokračovat výstava
Včely a včelaři, věnovaná dnes opomíjenému a přitom tolik potřebného tradičnímu odvětví.

Třebíz plakát středohoří

Cífkův statek čp.1 ve Třebízi, úterý 15. května od 17 hodin Celý článek...

Staročeský jarmark Třebíz

Také tento rok jsme pro Vás ve spolupráci s řadou řemeslníků připravili tradiční Staročeský jarmark. Můžete se těšit např. na výstavu veteránů, kováře, hrnčíře, ale i lukostřelbu, věštírnu, lidovou hudbu a mnohé další. Nebude chybět pestré občerstvení a příležitosti pro vyžití dětí. Ve 14:30 pak zahájíme výstavu "Včely a včelaři" přímo v sýpce Cífkova statku. Světem společenství lidí a včel z neobvyklého pohledu Vás provede Martin Semerád, profesor Akademie sociálního umění Tabor v Praze.
http://www.akademietabor.cz

Nenechte si ujít!

Třebíz plakát jarmark

Sobota 27. srpna, 9—16 hodin, Cífkův statek Třebíz Celý článek...

Jiří Corvin a včelařství ve Třebízi

Od srpna můžete v Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi vidět další dvě výstavy.
Nejprve ve středu
17. srpna v 17 hodin otevřeme v Cífkově statku výtvarnou výstavu Slánská krajina – Jiří Corvin, věnovanou převážně moderním malbám místní krajiny v díle významného výtvarníka Jiřího Corvina (1931—2004), který svébytným způsobem zachytil tvář polí, luk či vesnic Slánska a Velvarska. U příležitosti Staročeského jarmarku proběhne v sobotu 27. srpna od 14:30 hodin druhá vernisáž, tentokrát výstavy Včely a včelaři. Výstava bude věnována tomuto dnes již málo viděnému oboru a jeho stopám na Slánsku.

Třebíz srpen 2011 Celý článek...

Dřevomalby Tomáše Záborce

Dne 10. května v podvečerních hodinách byla zahájena nová sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi, a to vernisáží výtvarné výstavy "Dřevomalby Tomáše Záborce". Zájem veřejnosti byl značný, výstava má dobrý ohlas a my máme upřímnou radost ze srdečného setkání a slavnostního otevření skanzenu veřejnosti pro sezónu 2011.

Jen stěží si lze představit vhodnější výtvarné práce, které by tak skvěle zapadly do lidového prostředí sýpky v areálu Cífkova statku čp. 1. Záborcovo dílo se svou technikou, tematikou, barevností i působením na člověka dokonale snoubí s venkovskou atmosférou Třebíze.

Výstava potrvá do 24. července 2011

Dřevomalby Tomáše Záborce

Současně bychom Vás rádi pozvali na druhou "třebízskou" vernisáž, a to národopisné či chcete-li etnografické výstavy "Příběh slámy", která je věnována dnes už pozapomenutému materiálu, který pro své vlastnosti dříve nacházel bohatou škálu uplatnění. Vedle řady slaměných výrobků poznáte techniky práce se slámou, příklady praktických využití, nástroje na zpracování obilí i unikátní dobové fotografie.

Těšíme se na Vás opět v Cífkově statku čp. 1 ve čtvrtek 19. května od 17 hodin! Celý článek...

Den památek 2010

Den památek v sobotu 11. září 2010 ve Slaném

EHD 2010Den památek 2010 ve Slaném


EHD sobota 11. září / Odborný program – Za duší památek

Pro letošní Den památek, který je součástí
Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD), jsme ve Slaném připravili následující program. Jedná se vlastně o putovní sekvenci setkání s památkami ve Slaném a nedalekém okolí.

Celý článek...

Národopisné muzeum ve Třebízi zahajuje letní sezónu

Kromě expozic jsou pro návštěvníky v průběhu května připraveny i dvě výstavy. "Výtvarné práce žáků Kvílické školy“ a výstava slánských fotoamatérů „Život na vesnici“. Celý článek...

Den památek 2009

V tento den budou zpřístupněny všechny muzejní objekty ve Vlastivědném muzeu Slaný i v Národopisném muzeu v Třebízi.

12. září 2009 9.00—15.00 hodin Celý článek...

Fotografie Jindřicha Štreita

Setkání s autorem probíhající výstavy (do konce srpna), v pátek 7. srpna v 17 hodin v Cífkově statku ve Třebízi.

V pátek 10. července v 17 hodin bude v Národopisném muzeu ve Třebízi otevřena výstava fotografií českého fotografa a pedagoga Jindřicha Štreita. Celý článek...

Nové webové stránky Národopisného muzea v Třebízi

Zvonice na Slánsku

Fotografie Petra Janžury

Zahájení výstavy
11. října v 10 hodin Cífkův statek ve Třebízi Celý článek...