Představení 29. ročníku Slánského obzoru


středa 22. června od 17 hodin, malá galerie

V polovině června tohoto roku bude společností Patria, z.s. a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Města Slaný vydán již 29. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu.

Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí – Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.

V první části Slánského obzoru byla zveřejněna studie Milana Dundra Další zajímavé stromy ve Slaném, kterou autor uzavírá svůj přírodovědný text z loňského čísla. Příspěvky o středověké historii regionu mapují dějiny zaniklých lázní Šternberk i vývoj lidického léna na Slánsku. Jejich autory jsou Jiří Šíma a Martin Nedvěd.

Novější historii se věnuje Luboš Marek, který popsal vývoj kladenského četnictva v době první Československé republiky. Poslední dva příspěvky z novodobé historie jsou věnovány politickým dějinám Slaného – místní volební zápasy v letech 1919 a 1921 přibližuje Milan Hes příspěvkem Velké dějiny na malém městě a Zdeněk Víšek ve své studii zachytil dvě návštěvy T. G. Masaryka ve Slaném z let 1898 a 1921.

V další části Slánského obzoru „Portrétní galerie“ se Jan Kilián zaměřil na osudy slánského rodáka Jana Šultyse z Felsdorfu, Irena Veverková v stati Jiří Viktor Daneš, vědec, cestovatel, diplomat připomněla významného českého geografa a Milan Bárta zmapoval aktivity udavačky kladenského gestapa Marie Macourkové z Unhoště.

Dlouholetou vedoucí redaktorkou Slánského obzoru byla až do svého onemocnění na podzim roku 2021 historička Zora Dvořáková, která zemřela 26. 2. 2022. Její veřejnou a odbornou publikační činnost zhodnotila v úvodu 29. ročníku Slánského obzoru jeho současná šéfredaktorka Irena Veverková.

Veřejné uvedení Slánského obzoru se uskuteční ve středu 22. 6. 2022 od 17 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea, kde vystoupí předseda společnosti Patria Zdeněk Víšek s komentovanou prezentací své studie Návštěvy T. G. Masaryka ve Slaném pohledem dobových svědectví. Moderátorkou prezentace bude Irena Veverková.

Předsednictvo Patrie, z.s.

plakat 29 slansky obzor prezentace 2022

Narovnám záda, prorazím strop – přehled instalací


venkovní výstava soch, 27. května—16. října 2022, Slaný

V pátek 27. května byla slavnostně zahájena venkovní sochařská výstava
Narovnám záda, prorazím strop, kde je zastoupeno celkem čtrnáct autorů z různých ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze. Zde je přehled všech instalací a mapa jejich umístění.

Mapa obr 1Mapa obr 2

Slánské muzejní léto II.


květen—září 2022

Druhý ročník úspěšného multižánrového kulturního festivalu, který opanuje královské město Slaný od května do září, je za dveřmi. Nevšední zážitky slibují zejména sochařská výstava v ulicích, Slánská muzejní noc, výstavy Zdeněk Miler nejen Krtek a Chvála ruční práce, připraven je dětský den, Staročeský jarmark a další menší akce. Kromě výstav a stálých expozic muzea navštivte také novou expozici opevnění města ve středověké
Velvarské bráně.

V pátek 27. května proběhne tradiční
Slánská muzejní noc, která je součástí 18. ročníku celostátního Festivalu muzejních nocí. V celém objektu muzea, knihovně, kapli, kině, zahrady u kina a ve hvězdárně se otevře pestrá nabídka rozmanitých aktivit pro malé i velké pod heslem „svoboda projevu“. Klíčovým bodem programu bude v 17 hodin zahájení venkovní sochařské výstavy absolventů a studentů několika ateliérů pražské Akademie výtvarných umění.

Významného regionálního výtvarníka, rodáka z blízkého Kladna, autora nesmrtelného Krtečka a dalších postav představí výstava
Zdeněk Miler nejen Krtek, kterou připravujeme spolu s Kladenským zámkem. Expozice určená hlavně dětem bude otevřena od 9. června. Doprovodným programem k výstavě bude Dětský den v pátek 22. července na Masarykově náměstí.

Následně 29. června bude otevřena druhá výstava v hlavní budově muzea, tentokrát nazvaná
Chvála ruční práce. Představí především výšivky a další práce s textilu. V tomto duchu bude laděna celá instalace složená z originálních předmětů ze sbírky muzea.

Poslední prázdninovou sobotu 27. 8. na vás čeká v naší pobočce - Národopisném muzeu v Třebízi - tradiční
Staročeský jarmark. Oblíbená akce v malebném prostředí starobylých statků v jádru vesnické památkové rezervace nabízí ukázky řemesel s možností zakoupení rukodělných výrobků, prohlídky muzejních expozic s lidovou architekturou a doklady prostého života na vsi před staletími, zábavu pro děti, hudební vystoupení, občerstvení a podobně. Na jarmarku otevřeme také obnovenou expozici mlynářství.

Součástí Slánského muzejního léta budou i další menší akce, jako noční prohlídky, procházky a podobně.
Slánské muzejní léto se koná za podpory Města Slaný a Středočeského kraje.

Slánské muzejní léto II.

Slánská muzejní noc a zahájení venkovní sochařské výstavy AVU


pátek 27. května 2022 od 16 hodin, budova muzea a další místa

V pátek 27. května od 16 hodin proběhne tradiční Slánská muzejní noc, která je součástí 18. ročníku celostátního Festivalu muzejních nocí. V celém objektu muzea, knihovně, kapli, kině, zahrady u kina a ve hvězdárně se otevře pestrá nabídka rozmanitých aktivit pro malé i velké pod heslem „svoboda projevu“. Klíčovým bodem programu bude v 17 hodin zahájení venkovní sochařské výstavy Narovnám záda, prorazím strop absolventů a studentů několika sochařských ateliérů pražské Akademie výtvarných umění – nejprestižnější výtvarné školy v ČR – pod patronátem akad. soch. Vojtěcha Míči. Díla od různých autorů tentokrát osídlí nejen střed města, navíc expozice bude doslova živá – v průběhu trvání výstavy budou vystavené sochy doplňovány a obměňovány. Program muzejní noci bude završen hudebním vystoupením Los Rumberos Trio (latin – salsa) pod vedením Petra Smetáčka v zahradě kina po 19. hodině. Vstup na celý program je zdarma.

muzeum_sochy_ve_meste_2022_nahledslanska_muzejni_noc_2022_oprava

Velvarská brána a expozice opevnění města


Od 3. května 2022

Od května do října je pro vás opět otevřena jedinečná středověká památka Slaného - Velvarská brána, jediná zachovalá z původních čtyř městských bran. V celkem čtyřech podlažích je instalována nová expozice starého opevnění královského města Slaného, na níž se podílel také Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. Prohlídky objednávejte u průvodkyně muzea - buď osobně v hlavní budově muzea, na
tel. čísle 725 343 028 nebo e-mailem na pruvodce@muzeumslany.cz. Vstupné je 40 Kč.
Pokud nevíte, kde slánská "Velvarka" stojí, pak stačí dojít na Masarykovo náměstí a bránu spatříte v uličce na severní straně.

velvarská brána final plakát 2022

Dny řecké kultury


festival, 7.—14. dubna 2022, Slaný - různá místa

V dubnu ve Slaném proběhne další ročník festivalu národních kultur. Tentokrát bude věnován kolébce evropské civilizace - Řecku.
Kompletní program. V malé galerii muzea proběhne několik přednášek (viz program).

V průběhu celého festivalu můžete navštívit výstavku
Středomořské inspirace, a to v malé galerii muzea. "Řecká" expozice návštěvníkům nabídne půvabnou kolekci výtvarných děl i užitého umění, které bylo inspirováno oblastí Středomoří a „klasickou“ antickou tradicí v evropském umění. Vystaveny budou ukázky sochařství, malířství, keramiky a podobně. Zastoupeni budou i renomovaní autoři spojení se Slaným, jako Václav Nejtek a Jan Zach. Výstava je dokladem toho, že i slánské kulturní dědictví je s odkazem středomořského (tedy i řeckého) světa neodlučně propojeno. Výstavku mohou návštěvníci spatřit v rámci běžné prohlídky muzea nebo při přednáškách v rámci tohoto festivalu.

dny_recke_kultury

Výstava 13 kilometrů objevů brzy končí!


výstava a komentovaná prohlídka, hlavní budova muzea, do 17. dubna 2022

Ke svému závěru pozvolna spěje úspěšná velká archeologická výstava
13 kilometrů objevů, která atraktivním způsobem představuje to nej z nejrozsáhlejšího archeologického výzkumu na Slánsku, který předcházel stavbě severního obchvatu města. Upozorňujeme, že výstava končí 17. dubna, a proto s návštěvou neváhejte!!! Ve středu 23. března od 17 hodin proběhne rovněž poslední komentovaná prohlídka výstavy za účasti jejích autorek (Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.). Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622.
Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

plakat komentovana prohlidka 13 km objevu brezen 2022

Zemřela Zora Dvořákovázora-dvorakova

Dne 26. února 2022 zemřela ve věku 87 let po kratší těžké nemoci spisovatelka a historička PhDr. Zora Dvořáková, CSc. Jako autorka literatury faktu se etablovala v době normalizace, kdy byla pro své politické názory donucena odejít z původního zaměstnání v památkové péči. Tehdy se rozhodla, že se začne věnovat literatuře faktu. Její první knihy se obracejí především do 19. století, tedy do doby národního obrození. Během let vydala významné monografie předních českých osobností výtvarného umění. Jmenujme alespoň knihy Josef Václav Myslbek (1979), Josef Zítek (1983), Když ještě nebyli slavní (1988), Miroslav Tyrš; prohry a vítězství (1989), Indie, touho má (1993) nebo Byl jsem nejslavnější (2000).

Po listopadu 1989 publikovala práce na celospolečensky významná témata, jimž se však v tichosti věnovala celé předchozí období. Připomeňme knihy
T. G. Masaryk, Sokol a dnešek (1991) a monografii o Tomáši G. Masarykovi s názvem Než se stal prezidentem (1997).

Za stěžejní můžeme považovat knihy Zory Dvořákové věnované životním osudům a odkazu Milady Horákové – Milada Horáková (1991), O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě (2001) a To byla Milada Horáková ve fotografiích a dokumentech (2009).

Stranou její pozornosti nezůstala ani politická situace v Československu v 50. letech 20. století. Tuto dobu přiblížila například v knihách Smrt pro tři ministry (2000), Navzdory nenávisti a mstě (2002), Politikové na útěku (2004), Všední den v kleci (2011), Popravení, kam jste se poděli? (2013) a Ohlédnutí za totalitou (2019).

Dr. Zora Dvořáková měla zároveň hluboký vztah k výtvarnému umění. Tato láska nezůstávala pouze v teoretické rovině. Celoživotním koníčkem jí byla sochařina. Během života vytvořila řadu plastik, které vystavovala v Kladně, ve Slaném a ve Starých Hradech. Svoje celoživotní výtvarné dílo zdokumentovala v katalogu
Barevné plastiky Zory Dvořákové (2017).

Životní pouť a práce spisovatelky a historičky Zory Dvořákové nelze v úplnosti krátce postihnout. Její přednášky a odborná stanoviska budou postrádat Klub Milady Horákové, Sokolové, PATRIA, z.s., a další občanské organizace či spolky.

Dr. Zora Dvořáková získala během života za svoji literární tvorbu řadu ocenění. V roce 1998 jí byla udělena Cena E. E. Kische za knihu
Než se stal prezidentem a o čtyři roky později byla stejnou cenou poctěna kniha O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě. Z dalších ocenění připomeňme rok 2014 a Cenu Miroslava Ivanova za knihu Popravení, kam jste se poděli? Rodné město si připomnělo svoji významnou osobnost v roce 2009 udělením Ceny města Kladna za celoživotní dílo. Titulem Dáma české kultury byla poctěna v roce 2018.

Životní pouť názorově pevné, empatické, pracovité a vzdělané ženy se navždy uzavřela. Je teď na jejích následovnících, aby její odkaz nejen uchovali pro další generace, ale i nadále rozvíjeli v současných a budoucích kontextech.
Irena Veverková

out-0302

Komentovaná prohlídka výstavy 13 kilometrů objevů


středa 19. ledna 2022 od 17 hodin, výstavní sály muzea

Velká archeologická výstava
13 kilometrů objevů je pro vás otevřena až do Velikonoční neděle 17. dubna. Před skončením výstavy si nenechejte ujít některou z komentovaných prohlídek: hned v lednu taková prohlídka za účasti autorů výstavy, jejichž odborný výklad dodá expozici hloubku a exkluzivitu, proběhne ve středu 19. ledna od 17 hodin. Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622.
Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce. Počet návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření.

obr 13km leden

PF 2022


Vážení přátelé slánského muzea,

přejeme vám všem krásné a poklidné Vánoce a radostný a příznivý rok 2022.

PF 2022 Vlastivědné muzeum ve Slaném

Vánoční otevírací doba muzea


21.—22. 12.: 9.00—16.00
23.—27. 12.: ZAVŘENO
28.—30. 12.: 9.00—16.00
31. 12.— 3. 1.: ZAVŘENO


Od 4. 1. 2022 dle běžné otevírací doby


Velvarská brána a Národopisné muzeum v Třebízi jsou v zimním období uzavřeny.

Workshop – výroba perličkových ozdob


Ve středu 8. prosince od 17:00 do 19:00 hodin proběhne workshop, kde se můžete naučit, jak tradičním způsobem vyrábět perličkové ozdoby. Přijďte si vyrobit originální ozdobu na stromeček pro sebe nebo jako dárek. Pro navození vánoční nálady můžete ochutnat "muzejní svařák". Cena ozdobičky závisí na použitém materiálu.
Počet účastníků je omezen, proto je nutná rezervace na e-mailu: symerska@muzeumslany.cz nebo na tel: 725 918 622. Vstupné: dospělí: 50,-; děti od 6 let: 30,-

plakat workshop ozdoby prosinec 2021

Představení nové vánoční publikace


sobota 27. listopadu 2021 od 15 hodin, kaple Zasnoubení Panny Marie

„Nastal nám den veselý… Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku“, tak zní název 2. rozšířeného vydání publikace Zdeňka Kuchyňky, ředitele Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, kterou ve spolupráci vydalo Město Slaný.

První adventní víkend není jenom časem, kdy se ve Slaném rozsvítí vánoční stromeček na náměstí, ale i příležitostí představit novou publikaci. Čtenáře provede českými zvyklostmi od svátků sv. Ondřeje až po Tři krále. Specifická část je věnovaná betlémům a jejich tvůrcům – nachází se zde vyobrazení doposud nepublikovaného barokního deskového betléma z býv. františkánského kláštera ve Slaném. Střípek do mozaiky doplňují vánoční lidové hry, několik receptů na vánoční jídla a cukroví, ale i vzpomínky místních pamětníků. Čtivou publikaci doprovází řada černobílých, ale i barevných fotografií nejen od Pavla Vychodila.

Kniha bude na místě k zakoupení za 199 Kč a po skončení akce si ji budou moci zájemci nechat podepsat autorem. Příjemnou slavnostní atmosféru s vůní jehličí doplní hudební zážitek z koncertu sopranistky Gabriely Eibenové s varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou. Oba jsou renomovaní specialisté v oblasti staré hudby. Před 20 lety společně založili celosvětově uznávaný soubor Ensemble Inégal, se kterým koncertovali po celé Evropě. Vstupné je dobrovolné.

plakat web

Vánoce v muzeu 27. 11. 2021 – 6. 1. 2022


Od prvního adventního víkendu se muzeum ponoří do vánoční atmosféry, kdy se stálé expozice a chodby muzea dočkají charakteristické výzdoby s ukázkami betlémů, starých vánočních ozdob, obrázků a českých tradic.

Plakát Vánoční muzeum

54. Slánské jazzové dny


19.—21. listopadu 2021, městské divadlo, kaple Zasnoubení Panny Marie a klub Šantán

Po roční odmlce způsobené pandemií tzv. koronaviru se letos konečně dočkáme 54. ročníku festivalu
Slánské jazzové dny. Ty proběhnou 19.21. listopadu, přičemž dva komorní odpolední koncerty zazní v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie. V sobotu 20. 11. od 14.30 vystoupí talentovaná nadžánrová kapela MarZ a v neděli 21. 11. od 14.30 proběhne koncert známé zpěvačky a herečky Moniky Načevy a Zdivočelých koní.

54 sjd obr

13 km objevů - komentovaná prohlídka


středa 20. října 2021 od 17 hodin, výstavní sály muzea

Po polovině října se můžete těšit na komentovanou prohlídku výstavy
13 kilometrů objevů s odborným výkladem autorů výstavy. Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622. Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce. Počet návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření.

plakat komentovana prohlidka 13 km objevu rijen 2021

Prodloužení výstavy


Velká archeologická výstava 13 kilometrů objevů bude prodloužena do dubna 2022. Výstavu můžete nadále navštívit v běžné otevírací době, tj. denně [kromě pondělí] od 9 do 16 hodin.

13km objevů

Slaný na konci staré doby


procházka, středa 29. září 2021 od 17 hodin, historické jádro města

Zářijový program muzea uzavře procházka Slaný na konci staré doby. Ta je věnována památným místům ve Slaném, která jsou spojena s obdobím třicetileté války, nástupem rekatolizace a baroka [17. století]. Akce s výkladem ředitele muzea Mgr. Jana Čečrdleho proběhne poslední středu v září, sraz účastníků je u vstupu do muzea. Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na
symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622. Vstupné je dobrovolné. Počet návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření. V případě velmi špatného počasí se akce nekoná. Na uvedených kontaktech je možné procházku objednávat též pro školy [termín dle dohody].

plakat prochazka ce črdle září 2021

České stopy v Dolním Slezsku (a Kladsku)


přednáška, středa 22. září 2021 od 18 hodin, malá galerie muzea

V září se konečně dočkáme [kvůli koronaviru již dvakrát odložené] přednášky známých slánských cestovatelů Mgr. Zdeňka Víška a Viktora Čížka o Českých stopách v Dolním Slezsku a Kladsku. Řeč a fotografický doprovod se budou týkat převážně zemí, které bývaly součástí Koruny české.
Vstupné je dobrovolné.

plakat cizek visek prednaska slezsko kladsko září 2021

13 km objevů - přednáška s komentovanou prohlídkou


středa 15. září 2021 od 17 hodin, výstavní sály muzea

V polovině září se můžete těšit na přednášku s komentovanou prohlídkou výstavy
13 kilometrů objevů a odborným výkladem hlavní autorky výstavy Mgr. Drahomíry Malykové, Ph. D. [Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i.]. Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622. Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce. Počet návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření.

plakat malykova prednaska s kome ntovanou prohlídkou září 2021

Slánská muzejní noc


pátek 10. září 2021 od 15 hodin, areál muzea a další místa

Druhý pátek v září se v hlavní budově muzea odehraje oblíbená Slánská muzejní noc, kdy budou zpřístupněny všechny prostory muzea včetně atriového dvora, zahrady u kina, ale i archeologický depozitář. Program je připraven také ve Velvarské bráně, v knihovně, městském kině a na závěr si můžete zajít i do hvězdárny. Akce rovněž připomene Kelty a další pradávné kultury, které jsou představeny na výstavě
13 kilometrů objevů. Nebude chybět občerstvení, fotokoutek, živá hudba, hra pro děti včetně vyhlášení výherců a další program pro děti i dospělé.

Slánská muzejní noc je součástí festivalu
Slánské muzejní léto, které se koná za podpory Města Slaný a Středočeského kraje.

muzeum_slanska_muzejni_noc_plakat

Staročeský jarmark 2021


sobota, 28. srpna 2021, 9—16 hodin, statky čp.1 a 2 v Třebízi

Již 13. ročník Staročeského jarmarku proběhne tradičně poslední srpnovou sobotu v Národopisném muzeu v Třebízi. Ani letos nebudou chybět pestré stánky s nabídkou rukodělných výrobků a přírodních produktů, ukázky řemesel a občerstvení. Pro děti budou připraveny dílničky, divadelní představení a staročeský kolotoč. To vše bude doprovázet živá lidová hudba. Vstupné na jarmark zahrnuje i možnost navštívit stálé expozice muzea včetně dalších objektů na třebízské návsi s poutavým komentářem paní průvodkyně.
Dospělí: 70 Kč, děti: 40 Kč

Staročeský jarmark Třebíz 2021

Keltské odpoledne


sobota 31. července 2021 od 13 do 18 hodin, Masarykovo náměstí Slaný

Hluboko do minulosti vás i celou rodinu vtáhne
Keltské odpoledne o poslední červencovou sobotu, kdy zažijete takřka celou vesnici našich dávných, legendami a tajemstvími opředených předchůdců. Uvidíte, jaké předměty dovedli Keltové vyrábět, jak se oblékali, co jedli a vůbec jak žili v době před více než dvěma tisíciletími. Odpolední akce na Masarykově náměstí současně připomíná probíhající výstavu 13 kilometrů objevů, kde je podstatná část věnována právě Keltům.
Vstup volný.

Akce je součástí festivalu
Slánské muzejní léto a probíhá za podpory Města Slaný a Středočeského kraje.

keltske_odpoledne_plakat

Noční prohlídka muzea


Po loňském úspěchu pro vás letos opět připravujeme noční prohlídky muzea. Nenechte si ujít komentovanou prohlídku stálých expozic v potemnělé atmosféře s oživlými exponáty. Na dobrodružství s baterkami, které ocení nejen děti, se objednávejte na symerska@muzeumslany.cz nebo přímo v muzeu.
Kapacita prohlídek je omezená!
První noční vycházka se uskuteční v
pátek 30 července od 21.00
druhá noční vycházka proběhne ve
středu 18. srpna od 21.00.

Vstupné na akci je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti.

noc-2021

Muzeem křížem krážem


Muzeem křížem krážemje letní hra nejen pro děti.
Projděte si muzeum křížem krážem, odpovězte na otázky týkajících se muzea, za správné odpovědi získáte malou odměnu a navíc se můžete zařadit do slosování o zajímavé ceny, které proběhne 10. 9. na Muzejní noci.
Kvíz obdržíte k zakoupené vstupence zdarma.

Muzeem křížem krážem

Václav Fiala: Sochy ve městě


sochařská výstava, Masarykovo náměstí a Husova ulice, Slaný, 13. července—31. října 2021

V letním období je pro historické jádro města Slaného připravena další venkovní sochařská výstava, která navazuje na obdobné počiny předchozích let
(Lukáš Kmoch - Gibbus 2019, Kryštof Kaplan 2018, Čestmír Suška 2017). Tentokrát vystaví šestici svých děl renomovaný sochař Václav Fiala (*1955) z Klatov. Jeho monumentální díla zdobí řadu měst a obcí v České republice, dalších zemích Evropy i v Severní Americe a Austrálii. Autorovy objekty oscilují na pomezí abstraktního a konkrétního, skrývají určitý význam a vždy reagují na zcela konkrétní místa. Sochy pro město Slaný byly vybrány s citem a pochopením života, urbanismu a architektury našeho města. Pro vyjasnění smyslu budou připojeny popisky, které umožní hlubší pochopení autorského záměru. Použitý dřevěný materiál a ruční řemeslné zpracování odkazují na staré tradice a dovednosti našich předků. Jsme přesvědčeni, že výstava pozitivním způsobem oživí veřejný prostor v našem městě, podnítí k zastavení i zamyšlení, dodá nový kontext důvěrně známým místům a vnese nový rozměr do estetiky města Slaného - ovšem vždy s respektem a pochopením svého okolí. Doplňme, že místním divákům může být autor znám z nedalekého Zichovce, kde vytvořil letecký památník Jiřímu Hartmanovi a pamětní stélu "Jablko pro Ladislava Nodla".

Zahájení výstavy s komentářem autora proběhne v
úterý 13. července v 17 hodin. Setkání začne před budovou muzea.

Akce je součástí festivalu
Slánské muzejní léto a probíhá za podpory Města Slaný a Středočeského kraje.

Václav Fiala Sochy ve městě

Ve středu 30. 6. vstup do muzea ZDARMA za vysvědčení


Stále expozice i výstava 13 km objevů budou dne 30.6. pro děti za vysvědčení zdarma a chybět nebude ani malá odměna.
A to ve standardní otevírací době 9.00—16.00. Vstup pro poslední prohlídky bude umožněn nejpozději v 15.30.

vstup za vysvědčení

Slánské muzejní léto


30. června—30. září 2021

V letním období se ve slánském muzeu a na akcích, které pro vás připravilo, rozhodně nebudete nudit. Čeká na vás celý festival
Slánské muzejní léto, které potrvá od června do září. Hlavními lákadly budou výstava 13 kilometrů objevů, Sochy ve městě, Keltské odpoledne, Staročeský jarmark a Slánská muzejní noc.

Velká archeologická výstava
13 kilometrů objevů je největším výstavním projektem ve Slaném za několik desetiletí (hlavní budova muzea). Moderní interaktivní formou jsou zde prezentovány unikátní nálezy z obřího záchranného výzkumu, který předcházel stavbě přípojky silnice I/16 (severní obchvat Slaného). Vedle řady originálních artefaktů na výstavě naleznete obrazovky s 3D rekonstrukcemi, repliky nástrojů a oděvů, které si můžete sami vyzkoušet, prvky pro děti, aplikaci pro mobilní telefony i doprovodné upomínkové předměty. Odborné renomé zajišťuje autorský tým Archeologického ústavu AV ČR. Výstava potrvá až do roku 2022.

Sochy ve městě budou výstavou renomovaného sochaře z Klatov Václava Fialy, který přímo pro historické centrum Slaného připravil jedinečnou instalaci, která s citem a respektem oživuje a dotváří prostředí srdce královského města. Každá z instalací má svůj hlubší význam a reaguje na konkrétní místo na Masarykově náměstí a blízkém okolí. Vernisáž proběhne v úterý 13. července v 17 hodin na Masarykově náměstí.

Hluboko do minulosti vás i celou rodinu vtáhne
Keltské odpoledne (sobota 31. 7.), kdy zažijete takřka celou vesnici našich dávných, legendami a tajemstvími opředených předchůdců. Uvidíte, jaké předměty dovedli Keltové vyrábět, jak se oblékali, co jedli a vůbec jak žili v době před více než dvěma tisíciletími. Akce na Masarykově náměstí současně připomíná probíhající výstavu 13 kilometrů objevů, kde je podstatná část věnována právě Keltům.

Poslední prázdninovou
sobotu 28. srpna na vás čeká v naší pobočce - Národopisném muzeu v Třebízi - tradiční Staročeský jarmark. Oblíbená akce v malebném prostředí starobylých statků v jádru vesnické památkové rezervace nabízí ukázky řemesel s možností zakoupení rukodělných výrobků, prohlídky muzejních expozic s lidovou architekturou a doklady prostého života na vsi před staletími, zábavu pro děti, hudební vystoupení, občerstvení a podobně.

Konečně v
pátek 10. září se v hlavní budově muzea na Masarykově náměstí odehraje oblíbená Slánská muzejní noc, kdy budou zpřístupněny všechny prostory muzea včetně atriového dvora, zahrady u kina, ale i některé depozitáře, které jsou jinak veřejnosti skryté. Akce rovněž připomene Kelty a další pradávné kultury, které jsou představeny na výstavě 13 kilometrů objevů.

Součástí Slánského muzejního léta budou i další menší akce (konec školního roku, hra pro děti, noční prohlídky, přednášky a procházky).
Slánské muzejní léto se koná za podpory Města Slaný a Středočeského kraje.

slanske_muzejni_leto_2021_plakat

Otevírací doba výstavy 13 kilometrů objevů


hlavní budova muzea

Výstava "13 kilometrů objevů" je otevřena od úterý do soboty vždy od 9 do 16 hodin. Počínaje červnem bude otevřeno ve stejnou dobu také v neděli. Výstava bude prodloužena pravděpodobně až do roku 2022, takže o ní určitě nepřijdete.

13 kilometrů plakat_2021

Představení nového Slánského obzoru


středa 23. června 2021 od 17.00, malá galerie muzea

Na sklonku školního roku bude společností Patria, z.s., a Vlastivědným muzeem ve Slaném za finančního přispění Města Slaný vydán již 28. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková. Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí – Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.

Statě a pojednání přinášejí přírodovědnou studii Milana Dundra Zajímavé stromy, které rostou ve Slaném, dále dva texty Zdeňka Víška 100. výročí stržení sloupu Nejsvětější Trojice ve Slaném a Architekt Josef Hoffmann a Dům hostů Poldiny hutě v Kladně i odbornou stať Milana Hese Dějiny regionu – region v dějinách.
V Portrétní galerii se čtenáři mohou seznámit s životními osudy profesora slánské obchodní akademie Karla Výborného [Milan Bárta] a Viktora Reimanna – bratra významného kladenského architekta Antonína Raymonda [Irena Veverková].
Zprávy pak obsahují texty Olgy Judlové Slánská stopa vnuka Boženy Němcové, Libora Dobnera U hrobu sokolského náčelníka a Miroslava Oliveria Z regionální literatury vydané v roce 2020.
Rubrika Kronika pak přináší příspěvek Napínavá četba ve slánské kronice III., jehož autorkou je Olga Judlová.

Veřejné uvedení Slánského obzoru předseda společnosti Zdeněk Víšek s komentovanou prezentací o stržení barokního sloupu na náměstí ve Slaném. Moderátorkou akce bude Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria.

Redakční rada Slánského obzoru

plakat 28 slansky obzor prezentace 2021

Hudební pozvánka do muzea


Přinášíme vám hudební pozvánku do již otevřeného muzea. Vedle výstavy 13 kilometrů objevů a programu Slánského muzejního léta připomínáme osobnosti Antonína Dvořáka a Kamila Běhounka.

České saxofonové kvarteto

Od 4. května opět otevíráme muzeum!


Za zpřísněných hygienických podmínek pro vás opět po dlouhé době otevíráme muzeum.

Dle hygienických nařízení je nutné při vstupu do muzea nosit respirátor minimálně třídy FFP2 či nanoroušku. Počet návštěvníků je omezen celkovou přístupnou plochou muzea tak, aby každému návštěvníkovi připadala plocha 15 m2. V současné době nejsou povoleny skupinové prohlídky složené z členů více domácností.

K návštěvě doporučujeme zejména aktuální velkou výstavu
13 kilometrů objevů.

Těšíme se na vaši návštěvu a již brzy na shledanou!

Odborné zpracování sbírky militárií


V letošním roce jsme se zaměřili mj. na odbornou klasifikaci a popis předmětů ze sbírky militárií. Převážnou část sbírky představují chladné zbraně, z nichž vám představujeme čtyři pozoruhodné exempláře. Zbraně určil oslovený specialista.

1. Kozácká šavle typu šaška
Rusko, začátek 20. století, používaná v době 1. světové války (ruská občanská válka)

1-Kozácká šavle typu šaška

2. Šavle či tesák
Rusko, vyrobena v průběhu 1. světové války
Používaná za ruské občanské války

2-Šavle či tesák

3. Hasičský tesák důstojnický
Nemá hrot, z jedné strany pilovité ostří
Rakousko, kolem r. 1870
Dekorace s hasičskými motivy

3-Hasičský tesák důstojnický

4. Indonéská bojová dýka kris
Vyrobena pravděpodobně na ostrově Jáva v 1. polovině 19. století
Statutární osobní zbraň s využitím pro souboje - vlnité ostří způsobovalo větší zranění

4-Indonéská bojová dýka kris

Covidová infolinka – očkování


Po distribuci roušek a respirátorů pracovnice muzea opět pomáhají v boji s koronavirem - od čtvrtka 18. 3. formou infolinky, kde jsou podávány informace o očkování občanů věkové kategorie 70+.

Více viz
https://covid-slany.cz/

FB covid infolinka muzejni pracovnic e pomáhají už 70+ ilustrační foto

Velvarská brána získá novou elektroinstalaci


Ve středu 17. března odpoledne bylo dokončeno vyklizení Velvarské brány, a to před vznikem nové elektroinstalace. Práce budou probíhat v jarním období v režii odboru správy majetku MěÚ Slaný, akci provede firma TREL s.r.o. Následně bude instalována obnovená expozice opevnění města a poté bude brána opět zpřístupněna veřejnosti.

14

Restaurování dvojice habsburských portrétů


Od počátku roku probíhají restaurátorské práce na dvojici vzácných maleb z výtvarné sbírky našeho muzea. Jde o portréty postav z nejvyšších kruhů raného novověku: českého krále a římského císaře Ferdinanda III. (1608—1657) a jeho první choti Marie Anny Španělské (1606—1646). S identifikací děl pomohl jednak přední český historik umění prof. Vít Vlnas, jednak naši vzdálení kolegové z Vídeňské univerzity. Obrazy byly součástí výzdoby martinického zámku ve Smečně. Není divu - Ferdinand III. měl podobně jako jeho otec Ferdinand II. k rodině Martiniců blízko. Jeho blízkým spolupracovníkem a důvěrným poradcem totiž byl Jiří Adam z Martinic (1602—1651). V průběhu staletí byly portréty bohužel nevhodně upravovány a doplňovány, malba je navíc velmi zestárlá. Právě proto bylo přistoupeno k restaurování, o jejímž výsledku vás budeme informovat. Náročné práce se ujala MgA. Denisa Cirmaciová, Ph.D. (Akademie výtvarných umění v Praze). Snad budeme výhledově moci obě díla vystavit pro veřejnost...

(Na snímcích je stav obrazů před restaurováním.)

IMG_4125IMG_4123

Nové e-mailové adresy


V lednu a únoru ve Vlastivědném muzeu ve Slaném probíhá změna e-mailových adres zaměstnanců muzea. Nový jednotný formát je prijmeni@muzeumslany.cz, případně pruvodce@muzeumslany.cz. Stávající e-mailové adresy nicméně bude možné využívat přibližně do konce tohoto roku. Akce je koordinována s IT pracovníky muzea a MěÚ Slaný.

nové e-maily - infografika

Nová telefonní čísla


Ve Vlastivědném muzeu ve Slaném probíhá optimalizace telefonního systému. Zejména dojde k zrušení některých málo využívaných pevných linek. Pro provoz ve Slaném jsou již zavedeny 2 nová čísla - mobilní telefony (viz infografika, zatím zkušební provoz). Nejširší veřejnost tímto žádáme o využívání těchto 2 nových čísel. Na všechna původní čísla pevných linek se zatím ještě dovoláte, o úplném zrušení vybraných linek budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

nová telefonní čísla - infografika

PF 2021


Vážení přátelé slánského muzea,

přejeme vám všem veselé Vánoce a lepší nový rok 2021.

PF 2021 Muzeum Slaný

Otevření výstavy 13 kilometrů objevů


hlavní budova muzea

Ve středu
16. a čtvrtek 17. prosince 2020 je výstava 13 kilometrů objevů otevřena pro veřejnost. Ve čtvrtek 17. 12. bude výjimečně otevřeno do 18 hodin! Poté (od pátku 18. prosince) bude opět uzavřena v souladu s rozhodnutím vlády. Po zbytek prosince a po Novém roce bude výstava otevřená, pokud to dovolí aktuální opatření. Děkujeme za pochopení.

V budově muzea si můžete zakoupit upomínkové předměty k výstavě (pexeso, magnetky, pracovní sešity pro děti, pohlednice a doprovodná publikace). Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

Současně žádáme veřejnost o dodržování platných hygienických opatření.

Život pod vulkánem - J. J. Brádka - nová kniha o pražském předměstí


Dlouho očekávaná publikace Život pod vulkánem slánského rodáka Jana J. Brádky vyjde již za pár dní! Kniha o pražském předměstí našeho města je plná poutavého textu, skvělých autorských kreseb a bohaté fotografické přílohy. Udělejte radost sobě nebo svým blízkým třeba pod stromečkem!
Naplánovaný křest se z důvodu vládního nařízení nemůže uskutečnit. Knihu tak bude možné zakoupit v improvizovaném výdejním okénku v podloubí muzea ve dnech
18.—20. listopadu a 9.—11. prosince, a to vždy v čase 9.00—11.00 a 14.00—16.00.
Pro rezervaci knihy nebo domluvu jiného způsobu předání publikace nás, prosím, kontaktujte na kubrova@meuslany.cz, tel. 312 517 990. Děkujeme za pochopení a váš zájem o kvalitní regionální literaturu.

Život pod vulkánem_obálka_bar

Odložení otevření výstavy


V souladu s aktuálními opatřeními proti šíření covid-19 jsme nuceni odložit zahájení výstavy 13 kilometrů objevů na neurčito. Vernisáž plánovaná na 21. 10. tedy neproběhne. Výstava je nicméně stále v přípravě dle původního plánu. O novém termínu vernisáže a zpřístupnění výstavy veřejnosti vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

13km objevů odloženo

Uzavření muzea


V souladu s usnesením vlády ze dne 8. 10. 2020
budou všechny provozy muzea od 12. 10. do 25. 10. 2020 veřejnosti uzavřeny.


O náhradních termínech plánovaných akcí vás budeme informovat.

zákaz vstupu

Záznam koncertu k 400. výročí bitvy na Bílé hoře


Přinášíme vám kompletní záznam koncertu, který proběhl v kostele sv. Gotharda ve Slaném v sobotu 12. září u příležitosti Dnů evropského dědictví.

13 kilometrů objevů


vernisáž výstavy, 21. října v 18 hodin, hlavní budova muzea - prodlouženo do dubna 2022

V září vrcholí příprava velké archeologické výstavy
Třináct kilometrů objevů, která bude zahájena ve středu 21. října v 18 hodin a představí unikátní nálezy ze severního obchvatu města Slaného přilehlých obcí (Blahotice, Dolín, Vítov, Luníkov, Ješín a Velvary). Co na výstavě budete moci spatřit?

Ne všechny lidské činnosti zanechají viditelné stopy a většina z nich nenávratně zmizí. Ty zbylé ale mohou napovědět, jak lidé v minulosti žili. Jak vypadaly jejich domy a vesnice, jak hospodařili a jak pohřbívali své mrtvé? Od srpna 2018 do dubna 2019 proběhl rozsáhlý záchranný archeologický výzkum v průběhu výstavby silnice I/16 ze Slaného do Velvar. Během několika měsíců bylo prozkoumáno více než 2500 archeologických situací na téměř 13 kilometrech trasy.

Nejstarším nálezem z výzkumu je kamenný nástroj z mladého paleolitu (40 000—10 000 př. n. l.), který byl však objeven u Ješína v daleko mladším hrobě kultury zvoncovitých pohárů (2 500—2 200 př. n. l.) z konce doby kamenné. Z té samé doby pocházelo i pohřebiště, odkryté mezi Ješínem a Hobšovicemi, dosud největší v Čechách. Na stejném místě pohřbívali později své mrtvé Keltové v době laténské (500 let př. n. l. - 0).

Na návrší nad Vítovem a v jeho okolí odhalil výzkum stopy rozsáhlých sídlišť, vybudovaných zdánlivě daleko od vodního zdroje. Terénní práce však odkryly významné prameniště zaniklého potoka, který byl zdrojem vody pro obyvatele zdejších osad, od doby bronzové až po dobu římskou, kdy se zde brzy po přelomu letopočtu usídlili germánští osadníci.

Větší slovanskou vesnici z raného středověku na břehu Červeného potoka u Velvar připomínají pozůstatky domů s kamennými píckami a hlubokými zásobními jámami. V těsné blízkosti Velvar pak byly odhaleny kulturní vrstvy z vrcholného středověku a novověký mlýnský náhon.

Velké množství objevených předmětů a archeologických situací, prozkoumaných a zdokumentovaných často za nelehkých pracovních podmínek, představuje spolu s odebranými vzorky zdroj velmi cenných poznatků o minulosti lidí a krajiny nejen na Slánsku. Více na vás čeká na naší velké archeologické výstavě, která potrvá do
17. dubna 2022. Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

13 km objevů plakát


Zemřel František Hofman


S hlubokým zármutek vám oznamujeme, že v neděli 13. září 2020 nás navždy opustil známý slánský pedagog, hudebník, organizátor a dlouholetý středoškolský profesor František Hofman. Byl rovněž stálým spolupracovníkem našeho muzea, zejména při pořádání a uvádění koncertů Kruhu přátel hudby. Poslední rozloučení proběhne tento čtvrtek 17. září v 13 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie v budově muzea.

Hofman

Bitva u Rakovníka 1620


přednáška, středa 16. září 2020 od 17 hodin, malá galerie

Přednáška
Mgr. Kateřiny Blažkové z Muzea T. G. M. Rakovník připomene letošní výročí porážky českého stavovského povstání v prvních letech třicetileté války.

Město Rakovník a jeho blízké okolí se ve dnech 27. října až 5. listopadu roku 1620 stalo svědkem a přímým účastníkem opakovaných, ale nevýrazných vojenských střetů znepřátelených císařsko-ligistických a stavovských vojsk. Právě odtud se po nerozhodném výsledku vydaly obě armády na vyčerpávající cestu ku Praze, připomínající nesmyslnou honičku, během níž se dokonce stavovské vojsko císařským na jeden den zcela ztratilo kdesi v křivoklátských lesích, aby je pak o den předběhlo a do Prahy dorazilo už 7. listopadu 1620 večer. Na
Bílé hoře během několika málo odpoledních hodin v neděli 8. listopadu 1620 nejspíš právě kvůli absolutnímu vyčerpání a demotivaci stavovských vojáků bylo rozhodnuto o konci českého stavovského povstání a začátku dlouhotrvajícího celoevropského válečného konfliktu – třicetileté války. O tom, jak by se situace vyvíjela, pokud by se u Rakovníka podařilo svést rozhodující bitvu, můžeme jen spekulovat. Faktem je, že v průběhu desetidenních bojů se ani jedna strana nenechala vyprovokovat k otevřené bitvě, a tak došlo u Rakovníka spíše ke zdržení a prodloužení nervozity vojsk z blížící se zimy. Padlé můžeme zřejmě počítat jen na desítky, maximálně stovky. Mezi raněnými byl i velitel císařského vojska hrabě Buquoy. Zajímavostí je, že se na situaci do města přijel podívat sám „zimní král“ Fridrich Falcký, jehož pobyt v Rakovníku však zůstal nezmapován, což vypovídá o snaze města se ke své loajalitě ke stavovskému povstání po vítězství Habsburků raději nehlásit.

plakat přednáška bitva u rakovníka blažková září 2020

Slaný 1620 - Koncert k 400. výročí bitvy na Bílé hoře


kostel sv. Gotharda ve Slaném, sobota 12. září 2020 od 17 hodin

Komentovaný koncert v
kostele sv. Gotharda ve Slaném představí tvorbu významného skladatele a varhaníka Charlese Luythona, který působil na dvoře císaře Rudolfa II. a jeho vrstevníků. Akce představuje návrat mimořádně cenného tisku Luythonových skladeb do slánského kostela, kam byl tento exemplář zakoupen po svém vydání roku 1609. Kniha byla po staletích znovu objevena a bude poprvé vystavena veřejnosti.

Koncert současně připomíná trojí výročí roku 1620:
bitvu na Bílé hoře, před níž město Slaný zaznamenalo hospodářský a kulturní rozkvět, dále úmrtí Charlese Luythona (2. 8. 1620) a konečně počátek kavalírské cesty Jiřího Adama z Martinic, jemuž byl kmotrem sám Rudolf II.

Vystoupí vokální soubor
Dyškanti pod vedením Martina Horyny, který zahraje též na varhany. Komentář Petr Daněk a Jan Čečrdle. Vstupné je dobrovolné.

Akce je součástí programu
Dnů evropského dědictví.

Slaný 1620 koncert plakát

Hejtmančin úřední den v regionu


úterý 8. září 2020 od 10 do 14 hodin, průčelí hlavní budovy muzea

Středočeský kraj pořádá setkání hejtmanky s občany. Setkání proběhne v podloubí v průčelí muzea, za nepřízně počasí v malé galerii v přízemí.

HUD_SLANY_851x315

Změna otevírací doby


Upozorňujeme návštěvníky, že vzhledem k probíhajícímu Staročeskému jarmarku v naší pobočce v Třebízi bude hlavní budova muzea ve Slaném po celou sobotu 29. srpna 2020 uzavřena.

Staročeský jarmark 2020


sobota, 29. srpna 2020, 9—16 hodin, statky čp.1 a 2 v Třebízi

Poslední srpnovou sobotu proběhne v Národopisném muzeu v Třebízi již 12. ročník Staročeského jarmarku. Ani letos nebudou chybět pestré stánky s nabídkou rukodělných výrobků a přírodních produktů, ukázky řemesel a lahodné občerstvení. Program pro děti bude letos navíc doplněn o divadelní loutkoherecké představení. Atmosféru bude tradičně dokreslovat živá lidová hudba. Vstupné na jarmark zahrnuje i možnost navštívit stálé expozice muzea včetně dalších objektů na třebízské návsi s poutavým komentářem paní průvodkyně.

plakat-final-jsrmark-2020

Zemřel PhDr. Karel Křesadlo


S hlubokým zármutek vám oznamujeme, že ve středu 29. července 2020 nás navždy opustil slánský rodák, historik a archivář PhDr. Karel Křesadlo (*1944), který významně přispěl k poznání dějin města Slaného v období husitství a renesance.

Po absolvování střední Všeobecně vzdělávací školy ve Slaném v roce 1962 nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval obor Archivnictví. Zde absolvoval v roce 1969 s diplomovou prací Městské knihy, kancelář a správa ve Slaném v polovině 16. století. Titul PhDr. obdržel v roce 1984 na Masarykově univerzitě v Brně. Jako odborný archivář nastoupil do Státního okresního archivu v Jihlavě, jehož ředitelem se stal v roce 1978. Ve funkci zůstal až do roku 1996, kdy ho zastihla vážná nemoc. Odborným zaměřením Karla Křesadla byla regionální historie Slaného a Jihlavska. Z publikovaných prací pro slánský region můžeme zmínit Slaný od prvních zpráv do Bílé hory, Z kšaftů slánských měšťanů 16. století či Město Slaný za husitství. Karel Křesadlo vedle publikační činnosti často přednášel a zabýval se další kulturně osvětovou činností. Na podzim r. 2016 održel Cenu Vlastimila Kybala.

křesadlo (kopie)
křesadlo parte (kopie)

Noční prohlídka muzea


Pro zájemce o nevšední zážitek přinášíme vůbec první noční procházku po muzeu. Nenechte si ujít komentovanou prohlídku stálých expozic v potemnělé atmosféře s oživlými exponáty. Na dobrodružství s baterkami, které ocení nejen děti, se objednávejte na kubrova@meuslany.cz nebo přímo v muzeu. Kapacita prohlídky je omezená. Vycházka pro dospělé se uskuteční v pátek 24. července od 21.30, vycházka pro rodiče s dětmi proběhne v sobotu 22. srpna od 21 hodin. Vstupné na akci je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti.

noc (kopie)

S Vojtou za pokladem


S Vojtou za pokladem je název nové prázdninové hry pro děti se závěrečným losováním o zajímavé ceny. V čem hra spočívá? Po zakoupení vstupenky do stálých expozic Vlastivědného muzea vyplní malí návštěvníci zábavný soutěžní kvíz. Jednoduché otázky budou rozmístěny v jednotlivých částech muzea a děti zábavnou formou vtáhnou do prohlídky expozic. Vyplněný soutěžní lístek zájemci odevzdají průvodkyni.
Po ukončení hry a odhalení pokladu, jehož část si děti odnesou s sebou, budou správně vyplněné soutěžní lístky zařazeny do slosování, které proběhne na Staročeském jarmarku v Třebízi v sobotu 29. srpna. O výhercích budeme následně informovat na webových stránkách a Facebooku muzea.
Hra S Vojtou za pokladem je připravena
od 1. července.

soutez (kopie)

Vstupné zdarma 1. středu v červenci a srpnu


hlavní budova muzea, 1. července a 5. srpna 2020

Obě výstavy a stálé expozice v hlavní budově muzea ve Slaném budou pro všechny návštěvníky v době prázdnin vždy 1. středu v měsíci, tedy 1. července a 5. srpna,
otevřeny zdarma v standardní otevírací době 9—16 hodin. Vstup pro poslední prohlídky bude umožněn nejpozději v 15.30.

Prodloužení výstav


hlavní budova muzea, do 23. srpna 2020

Dvě výstavy z muzejních sbírek, které musely být v jarních měsících uzavřeny, budou prodlouženy až do 23. srpna!

Konkrétně se jedná o
Slánské jarní tání a Tváře slánských spolků.

Muzeum můžete navštívit každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

press-plakat-jarni-tani_prodlouženoa4-inzerce-tvare-slanskych-spolku

Prezentace 27. ročníku Slánského obzoru


středa 24. června 2020 od 17 hodin, malá galerie muzea

V polovině června bude společností Patria, z.s., a naším muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaného vydán již 27. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, který přibližuje historické události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková.

Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí - Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika. Statě a pojednání přinášejí odborné texty Milana Dundra
Významné stromy, které mají souvislost s Gymnáziem V. Beneše Třebízského ve Slaném, Jana Čečrdleho Jiří Adam z Martinic a Giovanna Gonzaga a Zdeňka Víška Antisemitské nepokoje 1899 ve Slaném pohledem dobového tisku.

Dějinám dvacátého století jsou věnovány studie
Ostraha zámku v Lánech za prezidentů Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda [M.Bárta] a Výsledky parlamentních voleb a voleb do zastupitelstev obcí 1990 ve Slaném (M. Hes). V Portrétní galerii se čtenáři mohou například seznámit s připomenutím životních osudů posledního slánského purkmistra Antonína Prügla (1829–1919) a kladenského hudebníka Adolfa Kubáta (1899–1980). Zprávy obsahují informace Petry Kubrové Zemědělství na Slánsku – nová expozice v Národopisném muzeu a Ireny Veverkové a Miroslava Oliveria Z regionální literatury vydané v roce 2019. Rubrika Kronika pak přináší příspěvky Spolek divadelních ochotníků ve Slaném [M. Balá, J. Cingrová] a Napínavá četba ve slánské kronice II. [O. Judlová].

Na veřejném uvedení Slánského obzoru vystoupí s komentovanou prezentací svých příspěvků ředitel slánského muzea Jan Čečrdle, dále zástupkyně ředitele muzea Petra Kubrová a ředitel slánského gymnázia Milan Dundr. Moderátorkou prezentace bude Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria.

(z redakční rady Slánského obzoru)

plakat 27 slansky obzor prezentace 2020 2

Znovuotevření muzea


Hlavní budova Vlastivědného muzea ve Slaném je veřejnosti otevřena od úterý 12. května 2020. Při vstupu do muzea je třeba dodržovat uvedené podmínky a pravidla.

Navstevni rad pro ome zeny provoz muzea

Uzavření muzea


všechny prostory muzea, od 14. března 2020 do odvolání

V rámci preventivních opatřeních směřující k omezení šíření COVID-19 bude Vlastivědné muzeum ve Slaném (všechny provozy a pobočky) od soboty 14. 3. 2020 až do odvolání veřejnosti uzavřeno.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení akcí


všechny prostory muzea, od 10. března 2020 do odvolání

Vlastivědné muzeum ve Slaném ode dneška v souladu s rozhodnutím bezpečnostní rady státu ruší veškeré naplánované akce, a to až do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Regio Slanensis VIII


přednáškový cyklus, 16.—26. března 2020, aula gymnázia a hlavní budova muzea

Letos se již po osmé ponese březnový program muzea v duchu vzdělávacího cyklu
Regio Slanensis. Hlavní část proběhne v aule slánského gymnázia, kde zazní osm tematických přednášek, které větší či menší měrou váží na oblast Slánska a okolí a jistě zaujmou i návštěvníky z řad veřejnosti, které bude aula rovněž otevřena. Pozornost jistě přitáhne příspěvek archeoložky Mgr. Drahomíry Malykové, Ph.D., která ve středu 18. 3. pohovoří o výsledcích archeologických výzkumů při stavbě severního obchvatu Slaného. Poslední příspěvek naopak přednese v malé galerii muzea ředitel gymnázia RNDr. Milan Dundr, CSc., na téma Slánská hora pohledem přírodovědce, a to ve čtvrtek 26. března od 17 hodin.

Program doplní první letošní koncert Kruhu přátel hudby. Ve
středu 25. března od 19 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie vystoupí Smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny. Důležitým bodem programu bude ve středu 18. března v 17 hodin zahájení výstavy Slánské jarní tání v galerii muzea. Dočasná expozice nabídne předměty z jednotlivých podsbírek muzea, které spojují témata jara, květin a jiných rostlin a vůbec rozpuku přírody po zimním spánku. Důraz bude kladen na výtvarné umění, umělecké řemeslo, výrobky místních řemeslníků anebo textilie.

Regio Slanensis VIII plakat

PF 2020


Vážení přátelé slánského muzea,

přejeme vám všem krásné a pohodové svátky a jen to nejlepší v roce 2020.

PF 2020

Prodloužení výstavy


Výstava Kája Saudek ve Slaném je pro velký zájem veřejnosti prodloužena až do 31. ledna 2020.

Vánoční otevírací doba


Vlastivědné muzeum ve Slaném - hlavní budova

pátek 20. 12. ………9—16h
sobota 21. 12………9—16h
neděle 22. 12………9—16h
pondělí 23. 12..……ZAVŘENO
úterý 24. 12............ZAVŘENO
středa 25. 12………ZAVŘENO
čtvrtek 26. 12.........ZAVŘENO
pátek 27. 12.………9—16h
sobota 28. 12.…..…9—16h
neděle 29. 12. .……9—16h
pondělí 30. 12. ……ZAVŘENO
úterý 31. 12. ………ZAVŘENO
středa 1. 1. ………..ZAVŘENO
čtvrtek 2. 1. ….……9—16h

Velvarská brána a Národopisné muzeum v Třebízi
jsou v zimním období uzavřeny.

Kája Saudek - křest knihy Lips Tullian - další dobrodružství a komentovaná prohlídka výstavy


doprovodný program k výstavě, čtvrtek 12. prosince 2019 od 17 hodin, galerie muzea

Zveme vás do galerie muzea na komentovanou prohlídku výstavy Káji Saudka a křest zbrusu nové knihy Lips Tullian - Další dobrodružství, která nabídne dosud souborně nevydané příběhy oblíbeného komiksového hrdiny - loupežníka. Na akci bude jedinečná možnost koupě této nové knihy s výraznou slevou. Současně budete mít možnost si knihu nechat podepsat zástupci rodiny Saudkových, kteří knihu představí a provedou vás výstavou. Vážné zájemce o účast na akci žádáme, aby se předem nahlásili na e-mail HrabankovaB@seznam.cz nebo tel.: 603 105 042.

Kája Saudek Lips Tullian Další dobrodružství

Kladivo na čarodějnice


promítání filmu, čtvrtek 21. listopadu 2019 od 19:30, městské kino

Zveme vás do městského kina ve Slaném na ojedinělé promítání slavného českého historického filmu
Kladivo na čarodějnice. Jeden z diváky i kritiky nejlépe hodnocených snímků slavného režiséra Otakara Vávry (1911—2011) byl totiž natočen přesně před 50 lety a jeho hlavní motiv – zneužívání moci pro vlastní obohacení - je aktuální dodnes. Ne náhodou bude film vysílán v době 30. výročí konce komunistické diktatury v Československu a v den 370. výročí úmrtí Jaroslava Bořity hraběte z Martinic.

plakat kladivo na carodejnice listopad 2019

53. Slánské jazzové dny


hudební festival, 8.—10. listopadu 2019, Městské centrum Grand a kaple Zasnoubení Panny Marie

Zanedlouho vám budou po roce opět otevřeny brány Městského centra Grand a kaple Vlastivědného muzea ve Slaném za účelem osvěžení smyslů a kultivace ducha při poslechu kvalitní jazzové, bluesové a další spřízněné hudby, neboť 53. ročník nejstaršího a bez přerušení stále fungujícího festivalu svého druhu v ČR již prochází podzimními slánskými ulicemi a brzy zaťuká i u vás doma a zeptá se, zdali už máte vstupenku. Jaký program jsme pro festivalové dny 8.—10. listopadu připravili tentokrát?

Pátek 8. 11., velký sál a přísálí Městského centra Grand od 18:30

Před zahájením programu ve velkém sále vás v přísálí zaručeně rozehřeje
Pražská dixielandová společnost se skladbami z dob dávno minulých, které však zůstávají dodnes inspirativní a do komplexní mozaiky jazzové hudby neodmyslitelně patří.

V poetické náladě souhry sametového hlasu
Stefanie Schlesinger a virtuozního vibrafonu Wolfganga Lackerschmida se ponese první vystoupení na hlavním pódiu. Aktuální projekt dvou renomovaných německých hudebníků představí velmi příjemnou polohu současného špičkového evropského jazzu.

Letošní držitel prestižní Ceny Gustava Broma, slovenský skladatel, kytarista a pedagog
Matúš Jakabčic přiveze do Slaného svůj CZ-SK Big Band, jehož hráči se vedle kapelníka rovněž podílejí na komponování skladeb tohoto moderního středoevropského orchestru.

Páteční večer završí patrně nejslavnější bluesrockový český kytarista
Luboš Andršt s proslulou kapelou Energit, založenou už v roce 1973 a brzy zakázanou komunistickými papaláši. Obnovená sestava včetně baskytaristy "Gumy" Kulhánka je příslibem kvalitní a řízné zábavy.

Popůlnoční koncert v Grandu provede stálice české alternativní scény, kapela
Už jsme doma mísící žánry nezařaditelným způsobem, která vznikla roku 1985 v Teplicích a v loňském roce vydala (po osmi letech) své deváté řadové album Kry, oficiálně pokřtěné na Špicberkách.

Sobota 9. 11., kaple vlastivědného muzea od 14:00

První koncert v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie bude patřit svébytnému solitéru v oblasti rytmické hudby, bubeníku
Pavlu Fajtovi, který se pohybuje na pomezí jazzu, world music, rocku či folku a je znám spoluprací s osobnostmi, jakými jsou Iva Bittová či Václav Koubek.

Sobota 9. 11., velký sál a přísálí Městského centra Grand od 18:30

V sobotu v přísálí vyslechneme nejprve
Ju Ju, pětičlennou kapelu mladého espritu, která prezentuje směs jazzu, drum´n´bassu, hip hopu a chytré současné elektroniky. Vlastní tvorbu nám zprostředkuje prostřednictvím nástrojů tradičních [kytara, trubka, bicí] i elektronických [klávesy, samplery].

Soul, jazz, funk, groove, blues, funky a world music - to jsou žánry, které ve svých živelných koncertech propojuje oblíbená česká formace
-123 minut, která se po letech vrací do Slaného s novým albem Les, nazpívaném cele česky, a zahájí druhý festivalový večer na hlavní stagi.

Brian Charette je přední americký hráč [a učitel] na piano a hammondovy varhany, kterého jsme ve Slaném slyšeli již na 48. SJD v triu kytaristy Willa Bernarda. Držitel řady ocenění přiletí do Slaného z New Yorku a s českými kolegy zahraje moderní, energický jazz. Brian si zahrál s mnoha slavnými jmény jazzu i dalších žánrů [Joni Mitchell, Chaka Khan, Paul Simon, Cyndi Lauper aj.].

Po letech se do Slaného vrací také mezinárodní projekt
Alvik, jenž osciluje mezi jazzem, popem, folkem a elektronickou hudbou. Šestičlenné seskupení přiveze vlastní kompozice, které nezřídka lákají k tanci - tak jako dosud poslední album Your Name Here.

Dvoudenní sérii koncertů v přísálí Grandu uzavře populární regionální skupina
Ex Post, dříve v obměněné sestavě vystupující jako Dynamo. Můžeme se těšit zejména na ověřené pecky interpretů jako Jimi Hedrix, The Cream a dalších.

Neděle 10. 11., kaple vlastivědného muzea od 14:00

Poslední vystoupení festivalu odehraje duo
Petr Smetáček - Carlo Zegarra Abanto. Petra Smetáčka známe jako multiinstrumentalistu spojeného především s formací Los Rumberos, kde působí i jeho kolega perkusista, původem z Peru. Očekávejte latinsko-americké osvěžení!

Vedle hudby můžete v salonku v 1. patře Grandu navštívit premiéru výroční výstavy věnované
Listopadu 1989 (slánské fotografie, plakáty, noviny...) a v galerii vlastivědného muzea expozici Kája Saudek ve Slaném.

Na závěr doplňme, že
předprodej vstupenek proběhne v pokladnách Městského kina a Městského divadla ve Slaném a na internetových stránkách https://www.kultura.slansko.cz/ a bude zahájen 21. října. Ceny: jednodenní celovečerní vstupenka (pátek / sobota) 450 Kč, sdružená dvoudenní na oba večery 750 Kč, koncerty v kapli po 170 Kč. Vstupenky budou samozřejmě k dispozici i na místě u vstupu.

Čekání na SJD si můžete zkrátit při
promítání nového amerického dokumentárního filmu Miles Davis: Birth of the Cool (2019), které proběhne ve středu 30. října od 19:30 v Městském kině.

Plakat_1200

Lukáš Kmoch – Sochy ve Slaném


venkovní sochařská výstava, 3. listopadu—31. prosince 2019, Masarykovo náměstí a dvůr městského úřadu čp. 160

Až do konce roku je ve veřejném prostoru ve steřdu města otevřena
venkovní sochařská výstava Lukáše Kmocha (aka Gibbus) z Pelhřimova. Pětice kovových plastik byla zhotovena náročnou kovářskou technikou a představuje nezaměnitelný úkaz v kontextu současného českého sochařství. Stylizované postavy (S nadhledem, Drapion, Ion, Mezikmity a Harpagon) vybízí diváka k zastavení a zamyšlení. Vernisáž pro nejširší veřejnost s účastí autora proběhne ve čtvrtek 10. října od 17 hodin u kašny na Masarykově náměstí.

Na sochy nevstupujte ani se jich nedotýkejte. Instalaci neustále střeží kamerový systém městské policie.


plakat kmoch

Informace k výstavě Kája Saudek ve Slaném


Vstupné na výstavu včetně vernisáže činí
50 Kč pro dospělé a 40 Kč pro děti a studenty do 15 let a seniory od 65 let.

Zahájení výstavy proběhne v 2. patře hlavní budovy muzea ve
čtvrtek 19. září 2019 od 18 hodin.

Vstup na vernisáž je pro veřejnost
od 17:30.

Po zahájení výstavy je možné zakoupit si vybrané předměty s motivy z tvorby Káji Saudka.

V průběhu vernisáže nebudou poskytovány rozhovory pro média.

Více informací podá personál muzea v průběhu akce samotné.

Kája Saudek ve Slaném


výstava, 20. září 2019—31. prosince 2019, galerie muzea (2. patro)

vernisáž čtvrtek 19. září 2019 v 18 hodin

Ve
čtvrtek 19. září v 18 hodin v galerii muzea zahájíme výběrovou výstavu nejznámějšího českého komiksového kreslíře, malíře a ilustrátora Káji Saudka (1935-2015). Atraktivní expozice v galerii muzea nazvaná prostě Kája Saudek ve Slaném představí ukázky z autorovy tvorby napříč časem a tematickými okruhy. Návštěvník bude mít možnost se osobně setkat s několika postavami z filmů a komiksů, nahlédnout do fantastických Saudkových světů sci-fi i dávné historie.

V době trvání výstavy spatří světlo světa 2. díl souborného vydání komiksu
Lips Tullian, který, jak známo, pojednává o dobrodružstvích vyhlášeného náčelníka bandy lupičů, jenž má ovšem dobré srdce a pomáhá slabším před zlovůlí hamižných šlechticů. Tím nejzlotřilejším je domýšlivý a mstivý hrabě Martinic, jehož jméno je ostatně pojítkem komiksu s naším regionem. Vybrané originální listy z tohoto komiksu budou součástí výstavy.

Na výstavě si budete moci zakoupit plakáty, publikace, trička a další předměty s obrázky slavného kreslíře. Připravujeme také doprovodné programy, o nichž vás budeme včas informovat.

plakat-saudek-slany

Staročeský jarmark 2019


sobota 31. srpna 2019, 9—16 hodin, statky čp. 1 a 2 v Třebízi

Na poslední prázdninovou sobotu je v Národopisném muzeu v Třebízi připraven tradiční Staročeský jarmark. Letošní, již 11. ročník, opět přivítá řadu nadšenců tradičních řemesel, kteří předvedou svou práci a nabídnou k prodeji své originální výrobky. Občerstvení a program pro děti bude zajištěn. V areálu bude znít živá lidová hudba i starý flašinet. V ceně vstupného (50 Kč/20 Kč) je i vstup do stálých expozic muzea, v každou celou sudou hodinu pak s možností komentované prohlídky s průvodcem. Vrcholem programu bude slavnostní otevření nové expozice Zemědělství na Slánsku.

trebiz-plakat

Omezení provozu Velvarské brány


Vzhledem ke zjištěným závadám v elektroinstalaci Velvarské brány je naplánována generální rekonstrukce rozvodu elektřiny v objektu.
Než bude rekonstrukce hotova, není možné stávající rozvod využívat a tudíž v bráně nelze svítit jinak než přenosnými svítilnami. V tomto směru jsme nuceni omezit návštěvnický provoz brány na menší skupinky s průvodcem, aby nedošlo k ohrožení zdraví návštěvníků v potemnělém prostředí, zvl. na schodištích. K návštěvě doporučujeme přinést si vlastní elektrickou svítilnu ("baterku").
Prohlídky brány objednávejte předem. Omezení provozu platí až do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Prezentace 26. ročníku Slánského obzoru


čtvrtek 20. června 2019 od 17 hodin

V polovině června tohoto roku bude společností Patria,z.s, slánským Vlastivědným muzeem a Státním oblastním archivem v Praze – Státním oblastním archivem v Kladně za finančního přispění Městského úřadu ve Slaném vydán dvacátý šestý ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této regionální ročenky je uznávaná historička a spisovatelka Zora Dvořáková.

Obsah Slánského obzoru je již tradičně rozdělen do čtyř tematicky různorodých částí – Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.
Statě a pojednání přinášejí celkem pět odborných textů, z nichž připomeňme především příspěvky ředitele slánského gymnázia M. Dundra o botanickém výzkumu Slánské hory, dále kladenské archivářky I. Veverkové o zapojení architekta Antonína Raymonda do válečného úsilí USA za první světové války a regionálního historika Z. Víška o průběhu 28. října 1918 ve Slaném.
V Portrétní galerii se čtenáři mohou seznámit především s životními osudy slánského rodáka a přeživšího holokaustu Luďka Eliáše, který zemřel loni v Ostravě ve věku 95 let. Autorem tohoto příspěvku je historik a učitel Milan Hes.
Zprávy pak obsahují například informace o úmrtí slánského občana a bývalého italského partyzána Marina Cavicchioliho [B. Hrabánková], o pořádání Staročeského jarmarku v Třebízi [P. Hložková] i o oslavách 360. výročí vzniku piaristického školství [Z.Víšek].
Rubrika Kronika, do které přispěli B. Franková, O. Judlová, M. Oliverius a L. Novotná, přináší souhrn společenských, politických, kulturních i sportovních událostí ve Slaném v roce 2018.

Veřejné uvedení Slánského obzoru se bude konat 20. června 2019 v 17 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea, kde vystoupí s komentovanou prezentací svého příspěvku Mgr. Milan Hes, Ph.D.

Pozvánka prezentace Slánského obzoru 2019

Upozornění


Z důvodu vysokých teplot a kolize s programem na Masarykově náměstí bude tuto sobotu 15. června muzeum výjimečně po celý den uzavřeno.

Slaná muzejní noc


pátek 31. května 2019, 16:00—22:00, areál muzea, knihovny a městského kina

Na odpoledne a večer posledního pátku v květnu je připravena
Slaná muzejní noc, jež je součástí celostátního Festivalu muzejních nocí (17. 5.—8. 6.). Tematicky se vracíme k legendárním kořenům našeho města – původní raně středověké osady, kde byla z minerálního pramene vyvářena sůl, tedy velmi cenná komodita, která se jinak draho dovážela z ciziny. Sůl je pro náš život nezbytná stále a nabývá mnoha forem, jak uvidíte v areálu muzejní budovy a blízkém okolí: na programu jsou mj. ukázky pokusů nejen se solí, ochutnávky slaných jídel, výtvarný workshop, hra pro děti a další. Vedle muzea bude akce probíhat také v Knihovně V. Štecha, infocentru a městském kině. Důležitým bodem večera bude zahájení výstavy Sladké naše snění. Tentokrát představíme rekonstrukci ložnice našich předků.

plakat-muzejni-noc-flata4-loznice-press

Husitské slavnosti 2019


Image.ashx

Dny indické kultury ve Slaném


slany_dny_indicke_kultury_plakat

Archeologický výzkum silnice I/16 Slaný – Velvary


Screenshot 2019-01-04 15.18.00

PF 2019


PF 2019 Vlastivědné muzeum ve Slaném

Vánoční otevírací doba


Vlastivědné muzeum ve Slaném – hlavní budova

Pátek 21. 12. 9—16h
Sobota 22. 12. 9—16h
Neděle 23. 12. 9—12h
Pondělí 24. 12. Zavřeno
Úterý 25. 12. Zavřeno
Středa 26. 12. Zavřeno
Čtvrtek 27. 12. 9—16h
Pátek 28. 12. 9—16h
Sobota 29. 12. 9—16h
Neděle 30. 12. 9—16h
Pondělí 31. 12. Zavřeno
Úterý 1. 1. Zavřeno
Středa 2. 1. 9—16h


Velvarská brána a Národopisné muzeum v Třebízi
jsou v zimním období uzavřeny.

Pohledy z bojiště – doprovodný program


středa 7. listopadu 2018 od 17:00, malá galerie a výstavní síň muzea

Na výstavu
Pohledy z bojiště – 1. světová válka ve fotiografii a korespondenci ze Slánska se bohužel nevešlo vše, co souvisí s tématem a stojí za vystavení. Také proto jsme pro Vás připravili netradiční komponovanou akci coby doprovodný program k výstavě. Vybrané snímky včetně těch nevystavených v malé galerii promítnou a okomentují spoluautoři výstavy PhDr. Michal Rybák (vnuk fotografa Jindřicha Bišického) z Velvar a Mgr. Zdeněk Víšek (předseda Patrie, z.s. a gymnaziální učitel dějepisu), který se věnuje osobnosti Josefa Kyliese. Výklad doplní ředitel muzea Mgr. Jan Čečrdle a jako překvapení vystoupí také náš speciální host a současně znalec 1. světové války. Vstupné je dobrovolné.

plakat doprovodny program pohledy z bojiste listopad 2018

Smuteční slavnost a kolektivizace v Československu


Doprovodný program k výstavě Rozkulačeno – 2. část

2. část doprovodného programu k výstavě
Rozkulačeno (instalována v Národopisném muzeu v Třebízi) je rozdělena na dvě části:

• od 18 hodin v malé galerii muzea – přednáška historika Mgr. Libora Svobody, Ph.D., o kolektivizaci českého venkova*

• od 19:30 v městském kině – promítání za minulého režimu zakázaného filmu Smuteční slavnost (1969) s úvodním slovem filmového historika Mgr. Petra Kopala, Ph.D.

Vstupné na obě části doprovodného programu je dobrovolné.
Program je připraven ve spolupráci s
Ústavem pro studium totalitních režimů, Národním filmovým archivem a KZMS.

* Dr. Svoboda bude na přednášce zastupovat původně avizovaného Dr. Urbana.

plakat rozkulaceno doprovodny program smutecni slavnost prednaska zari 2018

Nové ceny vstupného


S platností od 1. září 2018 jsou nové ceny vstupného v muzeu včetně pobočky v Třebízi stanoveny takto:

• stálá expozice Slaný (hlavní budova): dospělí 40 Kč, děti do 10 let (včetně) 25 Kč, děti nad 10 let, studenti a senioři, školní výpravy 30 Kč

• stálá expozice Slaný (Velvarská brána): 20 Kč za každého návštěvníka při minimálním počtu skupiny 5 osob; jednorázový vstup pro 1—4 osoby celkem 100 Kč

• stálá expozice Třebíz: dospělí 60 Kč, děti, školní výpravy, studenti a senioři 40 Kč

Ostatní ceny zůstávají nezměněny.

Kompletní ceník ke stažení (PDF)

Výzva veřejnosti


V pátek 17. srpna 2018 byla v expozici muzea zjištěna krádež dvou cenných pohárů (kalichů, viz foto). Věc vyšetřuje Policie ČR. Budeme vděčni za jakoukoli informaci, která povede k jejich nalezení. Děkujeme.

6028001 kalich

Staročeský jarmark 2018


sobota 25. srpna 2018, 9—16 hodin, statky čp. 1 a 2 v Třebízi

V
Národopisném muzeu v Třebízi na poslední prázdninovou sobotu připraven ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Patrií, z.s., jubilejní 10. Staročeský jarmark. Na dvoře Cífkova statku budou předváděna tradiční rukodělná řemesla s možností zakoupení originálních výrobků. V areálu zazní dechová hudba i starý flašinet, nabídneme Vám občerstvení, program pro děti, tvořivé dílny, květinový workshop a další. Návštěvníkům jarmarku je k dispozici také prohlídka stálých expozic řemesel, zemědělství a života na vesnici a výstavy Rozkulačeno, která představuje perzekuci selského stavu v dobách nacismu a komunismu. Na jarmarku Vám nabídneme doprovodný program k výstavě: v průběhu dne budou promítány tematické dokumenty, na 13:30 zveme všechny pamětníky starého života na vesnici a v 14:00 začne přednáška historika dr. Jaroslava Rokoského o kolektivizaci venkova. Vstupné je 50 a 20 Kč.

Staročeský jarmark Třebíz 2018

Slánská muzejní noc a oslavy 360 let od založení gymnázia


pátek 1. června 2018, 15—22 h, muzeum, knihovna a městské kino, začátek u gymnázia

První pátek v červnu, na
Mezinárodní den dětí, Vás zveme k návštěvě pestrého programu Slánské muzejní noci. Sedmihodinový program bude současně připomínat trojí výročí spojená s rodem Martiniců: 2. (někdy počítáno 3.) pražská defenestrace 23. 5. 1618, dále 31. 8. 1638 se Slaný stává dědičně poddanským městem rodu Martiniců a konečně 1. 6. 1658 je vydána zakládací listina piaristické koleje ve Slaném – pozdějšího gymnázia. Slánská muzejní noc proběhne přesně v den 360. výročí vzniku zakládací listiny slánské piaristické koleje. Na akci spolupracujeme s infocentrem, knihovnou, odborem kultury MěÚ, KZMS a samozřejmě se slánským gymnáziem. Podrobný program naleznete na přiloženém plakátu.
Doba
Třicetileté války a rekatolizace Slaného inspirovaly nadějného českého sochaře Kryštofa Kaplana (*Praha 1987) k vytvoření konceptu nových (dočasných) uměleckých instalací ve Slaném. Tento vizuální umělec a hudebník je absolventem ateliéru sochařství pražské Akademie výtvarných umění u prof. Jindřicha Zeithammla a přímo se zaměřuje na vzájemné interakce sochařství a architektury. Je schopen moderními prostředky citlivě vstoupit do historického prostředí, často využívá kovové konstrukce, sádru, laminát či dřevo, které vycházejí ze svých obvyklých forem a oscilují mezi pocity klidu a ohrožení. Zdánlivé hrozící nebezpečí však může uvést do chodu jedině hybatel – člověk – svou fyzickou silou. Pozorovatel je tak uveden v pokušení a zapojuje se do interakce se sochou. V tomto duchu autor sestavuje sochy pro Slaný, které budou veřejnosti představeny v rámci Slánské muzejní noci v pátek 1. června.

Festival muzejních nocí 2018 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury. Další festivalové akce naleznete na
www.muzejninoc.cz .

Slánská muzejní noc 2018

Trojí martinické výročí ve znamení nových objevů

V souvislosti s letošními třemi martinickými výročími klíčovými pro vývoj města Slaného přinášíme aktuální zprávy.

Na konci dubna předala muzeu zkušená restaurátorka MgA. Magdalena Rafl – Bursová pečlivě
obnovený rodokmen rodu Martiniců, který byl nedávno shodou šťastných okolností nalezen ve Slaném. Vzhledem ke špatnému stavu papíru, na němž je ručně rodokmen vykreslen, bylo nutné provést celkové restaurování, aby bylo možné předmět vůbec vystavit veřejnosti a aby bylo zajištěno jeho další uchování. Rodokmen byl také opatřen novým rámem a sklem s UV filtrem. Rodokmen záhadného původu – o jeho vzniku nám totiž není nic známé – bude ozdobou obnovené části stálé expozice slánského muzea, která bude veřejnosti představena v rámci Slánské muzejní noci v pátek 1. června a bude předmětem dalšího vědeckého zkoumání.

V květnových dnech vychází zbrusu nová – a velmi čtivá - kniha, která podrobně mapuje dění ve Slaném v tvrdé době Třicetileté války a vynucené rekatolizace města Slaného, jejímž autorem je slánský rodák, nyní odborný pracovník Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové PhDr. Josef Kadeřábek, Ph.D. Kniha s názvem
Nerovný boj o víru: Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný (1600—1665) přináší zásadní nové informace o období proměny Slaného z převážně utrakvistického vzkvétajícího královského města v rekatolizované a zubožené město poddanské. Jedná se o jedno z nejtěžších období dějin města vůbec, které bylo provázeno řadou razantních vrchnostenských opatření i násilím. Můžeme shrnout, že Slaný před a po Třicetileté válce a dokončené rekatolizaci bylo již zcela jiným městem.
Knihu, jejíž obálku zdobí obraz pohřebního štítu rodu Martiniců z muzejní kaple, je možné zakoupit přímo v muzeu
za mimořádnou cenu 280 Kč.

Další objevy se budou dotýkat historické muzejní knihovny, kde je uložena řada starých tisků spojených právě s Martinici, ale o tom až někdy příště.

Doplňme, že před 400 lety proběhla 2. (3.) pražská defenestrace (23. 5. 1618), kdy byl za přítomnosti dvou slánských měšťanů z oken Pražského hradu vyhozen také královský místodržící a smečenský pán Jaroslav Bořita z Martinic, čímž bylo odstartováno české stavovské povstání, celoevropská Třicetiletá válka a pro královské město Slaný začaly velmi krušné časy. O 20 let později (31. 8. 1638) město Slaný upadlo dědičně do poddanství rodu Martiniců a konečně 1. 6. 1658 byla Bernardem Ignácem z Martinic podepsána zakládací listina slánské piaristické koleje – nynějšího gymnázia.

Martinický rodokmenkaderabek kniha

Dny italské kultury - koncerty a přednášky v muzeu


6., 10. a 11. dubna 2018, kaple a malá galerie muzea

Po zahájení Dnů italské kultury v pátek 6. dubna vernisáží výstavy
Praha – rudolfinské reflexe si ve 20 hodin nenechte ujít slavnostní koncert Sukova komorního orchestru, který v kapli Zasnoubení Panny Marie zahraje díla italských mistrů.

V malé galerii muzea se v
úterý 10. dubna od 17 hodin můžete těšit na dvě přednášky spojené s Itálií: Lubor Kunc pohovoří o rakousko-uherské polní poště na Sočské frontě a v Benátsku v letech 1915—18 a Michal Plavec o letcích ze Slánska na Italské frontě v téže době.

Ve
středu 11. dubna od 19:30 proběhne v kapli Zasnoubení Panny Marie koncert Kruhu přátel hudby, kde vystoupí skupina Atlantis Collegium s programem zaměřeným na starou italskou hudbu (skladatelé Vivaldi, Cervetto, Vinci a Tartini) tradičně interpretovanou na housle, violoncello a cembalo.

kph plakat duben atlantis collegium 2018

Otevírací doba o Velikonocích


Pátek 30. 3. 9—12
Sobota 31. 3.
9—17
Neděle 1. 4.
ZAVŘENO
Pondělí 2. 4.
ZAVŘENO

PF 2018


Přejeme vám pohádkové Vánoce, poklidné svátky, šťastný a úspěšný rok 2018.

PF 2018

Předvánoční program muzea

Hlavní budova muzea a Velvarská brána, 14.—16. prosince 2017

Nechte se před příchodem Ježíška okouzlit několika koncerty nebo originální projekcí (videomappingem) na Velvarskou bránu.

Připraveny jsou pro Vás následující akce:

VÁNOČNÍ KONCERT STUDENTŮ SLÁNSKÉHO GYMNÁZIANAsvícení Velvarská bránaFUTsimona klimova

Otevírací doba o vánoční svátky


23. 12.—26. 12. ZAVŘENO

27. 12.—30. 12. OTEVŘENO 9:00—16:00

31. 12.—1. 1. 2018 ZAVŘENO

_DSC0753

51. Slánské jazzové dny


hudební festival, 17.—19. listopadu 2017

http://sjd.jazzclubslany.cz/

Slanske_jazzove_dny_2017

(Ne)lidská práva v Koreji a Číně


promítání filmů, úterý 7. listopadu 2017 od 18:00, aula gymnázia

V době blížícího se výročí 17. listopadu si na půdě slánského gymnázia připomeneme problematiku lidských práv, a to
dvěma filmy, které nás zavedou na Dálný východ. Prvním snímkem je Okhwanova Mission Impossible (71 min.), která vypráví o mladém Korejci, jenž svéráznou formou upozorňuje na nesmyslné rozdělení jeho domoviny na Sever a Jih, druhým je dokumentární film Člověk na prodej (66 min.) odkrývající zrůdnou tvář totalitního režimu v současné Číně, kde je nedobrovolné odebírání lidských orgánů na denním pořádku. Na místě bude možné využít nabídky občerstvení kavárny Prostor. Vstupné je 100 Kč.

Program připravujeme ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Slaného, Gymnáziem Václava Beneše Třebízského a kavárnou Prostor.

Ne-lidská práva v Koreji a Číně plakát

Rozloučení s rezavými květy

30. října, Masarykovo náměstí

V pondělí 30. října proběhne oficiální ukončení venkovní výstavy Čestmíra Sušky ve Slaném. Komentovaná prohlídka soch s autorem začne
v 17 hodin před kostelem Sv. Gotharda. Akce bude pokračovat volnou diskuzí v kavárně Prostor v Masnokrámské ulici. Vstupné je dobrovolné.

_JCH0420

Staročeský jarmark

Na závěr prázdnin je v sobotu 26. srpna od 9 do 16 hodinNárodopisném muzeu Třebíz připraven tradiční Staročeský jarmark. Na dvoře Cífkova statku budou předváděna tradiční rukodělná řemesla s možností jejich zakoupení. V doprovodném programu je připravena dechová hudba, občerstvení a vyžití pro děti. Návštěvníkům jarmarku je k dispozici také prohlídka stálých expozic. Vstupné je 40,- Kč. Muzeum v Třebízi je samozřejmě celé léto otevřené veřejnosti, a to denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin, o prázdninové víkendy do 18 hodin.

St. jarmark

Soutěžte s továrníkem Pálou!


do 2. září 2017

Byli jste se podívat na výstavě Továrník Pála a Lepší Slaný? Nebo se teprve chystáte? Zajímá Vás osud jedné z nejzajímavějších i nejkontroverznějších postav moderních dějin regionu nebo pozoruhodné výrobky továrny Palaba? Pak právě Vám je určena naše letní soutěž! Pokud správně odpovíte na všech 5 otázek, a to do 2. září, čekají na Vás hodnotné ceny.
Správné odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu
muzeum.soutez@gmail.com
Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců, kteří budou oceněni katalogem k výstavě a sérií pohlednic s motivy výrobků firmy Palaba.

Soutěžní otázky:

1. V které obci se v roce 1882 narodil Jaroslav Jan Pála?

2. V jakém státě dosáhl J. J. Pála prvních významných úspěchů a oženil se?

3. Kde ve Slaném dodnes stojí areál továrny Palaba [čtvrť, popř. ulice]?

4. V jaké oblasti [odvětví] proslula Pálova továrna [Palaba]?

5. Kdy přibližně byl J. J. Pála starostou Slaného?

SOUTĚŽ

Rozšířená otevírací doba muzea

Vlastivědné muzeum ve Slaném

Po dobu letních prázdnin je muzeum otevřené veřejnosti také v neděli vždy od 9 do 16 hodin.

Laura a její koncert pro muzeum

pátek 30. června 2017 od 17 hodin, Masarykovo náměstí

Oslava začátku prázdnin a konce školního roku bude ve Slaném tradičně patřit koncertu, kterým naše muzeum vystupuje ze své historické budovy, aby ve spolupráci s
Městem Slaným na slánském "rynku" představilo nejen oblíbené místní kapely, ale i stálici české hudební scény od závěru 80. let do současnosti, kapelu, která ve Slaném ještě nikdy nevystoupila a slibuje atraktivní kombinaci rocku, popu, soulu a reggae - jedinečná Laura a její tygři! Kromě pestré rytmické hudby a černobílého ustrojení je rozeznávacím znakem kultovní kapely také mladá charismatická zpěvačka Lucie Bakešová, známá mj. díky svému úspěšnému angažmá v pěvecké soutěži Hlas Československa. Laura se svými tygry má za sebou již desítku alb, a také novým videoklipem dokazuje, že je stále ve formě!

Vzhledem k tomu, že letošní koncert je současně zahájením slánského festivalu
Music on the Square a ohlášením letních prázdnin, pojali jsme celou akci ve větším stylu než obvykle a pozvali pouze velké hudební sestavy. Před Laurou proto vystoupí žánrově spřízněná "nejzábavnější slánská skupina" Rastafidli Orkestra (reggae/dub/ska) a celý program v 17 hodin zahájí Big Band Beta Slaný s jazzově - tanečními songy.

Masarykovo náměstí je pro veřejnost samozřejmě otevřené po celý den. Od 15 hodin bude nabízet své služby řada převážně místních stánků. Občerstvení zajišťují
Prostor Podpovrchem, Jazz Café Fany, Kantýna Jan Kubr a kavárna Prostor. Dětem, mládeži i dospělým svou nabídku už odpoledne představí Informační centrum pro mládež Slaný, Back on Trees, Ostrov Slaný, Zahrada - Centrum osobního rozvoje, Viola Art, Jantopa Ateliér a Kreativní svět.

Přibližný časový harmonogram:

Beta Big Band Slaný – 17:00

Rastafidli Orkestra – 19:00

Laura a její tygři – 21:00

Předpokládaný konec akce je po 22. hodině.

Akci finančně podporuje Město Slaný. Vstupné na akci je zdarma.

laura a její tygři

Muzeum v Českém rozhlase


Screenshot 2017-03-29 20.14.35

Dny izraelské kultury ve Slaném


Dny izraelské kultury ve Slaném

V Národopisném muzeu byly opraveny dvě střechy


Třebíz čp. 1 a čp. 20

V prosinci loňského roku byly provedeny dvě opravy střech na stavebních památkách ve správě muzea.

V areálu Cífkova statku - srdci Národopisného muzea - byla provedena I. fáze obnovy střešní plochy na mohutné stodole, která leží v severní části dvora. Byla provedena také výměna laťování a oprava vybraných tesařských prvků (krov). Akce byla finančně podpořena Středočeským krajem a Obcí Třebíz. Opravu za dozoru orgánů památkové péče prováděla firma MAX Stavební, a.s. II. fáze - dokončení opravy - je naplánováno na letošní rok. Poté bude možné stodolu zpřístupnit veřejnosti a nabídnout k návštěvě expozici staré zemědělské techniky.

Obnovy se dočkala také dlouhodobě chátrající střecha na návesním domku čp. 20, který přímo sousedí s rodným domem Václava Beneše Třebízského. Zde firma MAX Stavební, a. s., pod památkovým dozorem provedla kompletní opravu střechy včetně zednických prací. Realizaci akce umožnila dotace Ministerstva kultury ČR s pomocí Obce Třebíz. Pro využití objektu jsou nutné další opravy v interiéru, poté zde bude výhledově možné mj. rozšířit expozici muzea.

Stodola v arealu cp.1 po ukonc ení I. fáze opravy střechy.Navesni domek cp. 20 po ko mpletní opravě střechy.

Nové osvětlení v 1. patře muzea!


prostor stálé expozice

logo KUSK

V prosinci 2016 byl za finanční podpory Středočeského kraje dokončen projekt "Osvětlení chodeb stálé expozice Vlastivědného muzea ve Slaném."

Veškeré chodby stálé expozice, které v 1. patře naší hlavní budovy obíhají obnovený atriový dvůr, tak získaly nové, plnohodnotné osvětlení odpovídající současným muzejním standardům. Věříme, že se Vám nově prosvětlené prostory budou líbit. Za finanční podporu upřímně děkujeme Středočeskému kraji.

1 (kopie)2 (kopie)

PF 2017PF 2017

50. Slánské jazzové dny


Městské centrum Grand a kaple Zasnoubení Panny Marie, 18.—20. listopadu 2016

V rámci tohoto
jubilejního festivalového ročníku vystoupí v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie vždy od 14:30 v sobotu 19. listopadu zpěvačka a pianistka Never Sol a v neděli 20. listopadu Ingrid James Quartet, který 50. Slánské jazzové dny uzavře. Ingrid James je považována za jednu z nejlepší australských jazzových zpěvaček. V malé galerii muzea můžete navštívit též výstavu dětských prací Jazz ve slánských ulicích.

slánské jazzové muzeum

Literární večer hvězd explodujících i místních


autorské čtení, 3. listopadu 2016 od 18 h, malá galerie

První čtvrtek v listopadu se můžete těšit na nevšední literární sešlost. Na jedno vůbec z prvních autorských čtení novinky Andělí vejce, které s největší ctí proběhne ve Slaném, přizval autor
Petr Stančík jako svého hosta avantgardního literárního umělce ze Slaného. To proto, aby nás krajany Básník Ticho poeticky seznámil se solí zdejší země i jeho sbírkou Play off. Přijďte si užít večer v inspirativní společnosti Petra Stančíka a jeho strhující tvorby, oceněné prestižní cenou Magnesia Litera 2015 za prózu, získejte věnování do své nové knihy a i s jeho hostem, zastupujícím netradiční poezii, rozkryjte otázky, které vás zajímají. Již teď se oba autoři těší na vaši návštěvu. Vstupné je dobrovolné.

Stanc?i?kTicho-Slany?

Uměci slánské Trhliny I. a Dny evropského dědictví


sobota 10. září 2016 od 10 h, galerie muzea

Nová výstava, která tematicky navazuje na loňskou Ludvík Kuba a Slaný má název Umělci slánské Trhliny I. a slibuje další pokračování v příštím roce. Vybraná díla Aloise a Julie Mezerových, Václava Nejtka, Karla Vika a T. F. Šimona připomínají výtvarnou historii Slaného v době před a v průběhu 2. světové války. Součástí výstavy je expozice ve vstupní chodbě Knihovny Václava Štecha nazvaná Novostrašecko v díle Václava Fialy. K vidění jsou reprodukce dvou významných malovaných panelů ilustrujících život v okolí Nového Strašecí a celá řada Fialových skic, jež realizaci rozměrných panelů předcházely. Expozice je doplněna o snímky současného stavu stavení a objektů, které Fiala zachytil na svých kresbách. Porovnání stavu před téměř 80 lety a nyní necháme na Vás, můžeme však předeslat, že na některých místech jakoby se zastavil čas, jinde zasáhl člověk až nepříliš citlivě. Pro účely výstavy vznikl krátkometrážní film o Václavu Fialovi, který bude možné bezplatně shlédnout při návštěvě výstavy.

Spolupořadateli výstavy jsou
odbor kultury MěÚ Slaný a Infocentrum Pod Velvarskou branou, které pro zájemce připravilo exkurzi Po stopách Václava Fialy na Novostrašecku. Přihlašovat se můžete přímo v Infocentru. Exkurze se uskuteční v sobotu 17. září od 9 hodin.


plaket I.EHDfinal2016plakat knihovnaexkurze

Staročeský jarmark


sobota 27. srpna 2016 od 9 do 16 hodin, Třebíz čp. 1 a 2

Na závěr prázdnin je v Národopisném muzeu Třebíz připraven tradiční Staročeský jarmark. Po celý den budou na dvoře Cífkova statku předváděna rukodělná řemesla s možností zakoupení originálních výrobků. V doprovodném programu hraje Kapela Lidovka Rudolfa Rytiny. V ceně vstupenky je zahrnuta ochutnávka tradiční české kuchyně připravené restaurací Továrna ze Slaného. Návštěvníkům jarmarku je k dispozici také prohlídka stálých expozic. Vstupné je jednotné 30,- Kč.

jarmark-trebiz-final

(Nejen) o novém Slánském obzoru


úterý 21. června 2016 od 17 hodin, malá galerie

Již brzy bude veřejnosti představen
23. ročník Slánského obzoru – sborníku pozoruhodných a objevných příspěvků o Slánsku a Kladensku, který vydává společnost Patria za podpory slánského muzea a kladenského archivu. Tři témata budou na místě představeny přímo jejich autory; konkrétně výročí 150 let slánského Sokola, vzpomínka na 1. slánskou oběť nacistické okupace a vzácné svědectví městského rozhlasu ve Slaném z května 1945. Nový Slánský obzor a další publikace si můžete zakoupit přímo na místě. Vstupné je dobrovolné.

pozvanka slansky obzor 23 (kopie)

Regio Slanensis IV. – záznam z přednáškového cyklu


Regio Slanensis IV. - záznam z přednáškového cyklu

Slánská muzejní noc 2016

středa, 1. června od 17 hodin, atriový dvůr a expozice muzea

Ve středu 1. června se opět otevřou brány Vlastivědného muzea při Slánské muzejní noci.
V atriovém dvoře bude představena sochařská výstava kladenského rodáka Zdeňka Maniny, na stejném místě vystoupí Dividýlko se scénkou ze hry Židovský pokr, na akordeon zahraje Filip Kratochvíl a svou výtvarnou dílu ukáže Hmota One.
Vedle tohoto programu budou přístupné stálé expozice muzea, ve dvoře bude hrát hudba k poslechu či k tanci. Občerstvení bude zajištěno a vstupné jako obvykle dobrovolné.

plakat-muzejni-noc

Upozornění!


Ve čtvrtek 17. 3. je hlavní budova muzea z technických důvodů po celý den uzavřena.

Bude přerušena dodávka elektřiny a v 2. patře navíc finišuje oprava podlahy.

podlaha

Kaple Zasnoubení Panny Marie v detailu

V lednu roku 2016 došlo k očištění oltáře Zasnoubení Panny Marie od nánosu prachu a jiných nečistot. Díky zapůjčení vysokozdvižného vozíku (za účelem výměny osvětlení a opravy oken ve výšce 8 metrů), došlo k očištění hlavního oltáře v celém rozsahu a k možnosti pořízení unikátních fotografií. Malou ukázku si můžete prohlédnout na tomto odkazu...

Oprava kaple Zasnoubení Panny Marie


Od 20. ledna bude kaple Zasnoubení Panny Marie z provozních důvodů asi do konce měsíce uzavřena. V kapli dojde k opravě oken, drobným restaurátorským zásahům a šetrnému očištění oltáře. Opravy jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti návštěvníků. Děkujeme za pochopení.

PF 2016


PF 2016 Vlastivědné muzeum ve Slaném

Otevírací doba o vánoční svátky


22. 12.                  9 – 16 hodin
23. 12.                  9 – 16 hodin
24. 12.—28. 12. ZAVŘENO
29. 12.                  9 – 16 hodin
30. 12.                  9 – 16 hodin
31. 12.                  9 – 14 hodin
1. 1.—4.1.            ZAVŘENO
5. 1.                       9 – 16 hodin

Restaurování Bible z r.1577 dokončeno!


Na počátku prosince dokončila MgA. Magdalena Rafl - Bursová náročné restaurování jedné z nejcennějších knih ze sbírky slánského muzea, tzv.
Melantrichovy Bible. Jde o 5. vydání českého předkladu Bible z dílny významného českého renesančního tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina (asi 1511—1580). Několik vydání českých Biblí „Melantrišek“ představuje zásadní tiskařský počin své doby. Obnovenou knihu, kterou doprovází dřevořezby a nadstandardní grafická úprava si budete moci poprvé prohlédnout právě při přednášce ve středu 27. ledna 2016 v 17 hodin v malé galerii muzea. Restaurování bylo finančně podpořeno fondem hejtmana Středočeského kraje.

Posledni dny Sodomy - vyobr azení v nově restaurované Melantrichově Bibli z r. 1577 ze sbirky slanskeho muzea.

Loutna česká v pojetí Ensemble Inégal


Screenshot 2015-12-14 20.10.39
(recenze ve slovenském jazyce)

Zveme Vás na 49. ročník festivalu Slánské jazzové dny


pozvanka-sjd-finalbpozvanka-sjd-final

ČT Art – Terra musica


Screenshot 2015-11-08 10.13.58

Novinky z Ministerstva kultury a Asociace muzeí a galerií České republiky


Dne 20. srpna 2015 schválila vláda ČR Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015—2020. Novinkou je především vznik Registru muzeí a galerií. Koncepce klade důraz na posilování veřejné služby muzeí a galerií, správu a rozšiřování sbírek, mezioborovou spolupráci a ekonomičtější vynakládání veřejných finančních prostředků ve prospěch ochrany movitého kulturního dědictví a jeho prezentaci veřejnosti. Nástrojem k realizaci těchto záměrů má být připravovaná novelizace zákona č.122/2000 S., o ochraně sbírek muzejní povahy. Informoval o tom ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR Mgr. Pavel Hlubuček.

Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 zvolil XI. sněm Asociace muzeí a galerií ČR nové představitele tohoto nezávislého oborového sdružení (resp. dle nové občanského zákoníku zapsaného spolku). Novým předsedou AMG se stal Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., místopředsedy Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Byla zvolena též nová exekutiva a další orgány asociace. Současně byly přijaty nové stanovy spolku a schváleny Strategické cíle AMG pro období 2016—2018. Kompletní upravený dokument bude zveřejněn na
webu AMG.

AMGmk_47

Restaurování tzv. žirafového klavíru


Jedním z trvalých úkolů muzea je péče o svěřené sbírky včetně údržby a restaurování cenných historických exponátů. V září tohoto roku byla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR dokončena obnova jednoho z nejvýznamnějších hudebních nástrojů, který je umístěn ve stálé expozici muzea. Jde o tzv. žirafový neboli vzpřímený klavír z 1. poloviny 19. století. Nástroj byl silně znečištěn, poškrábán, částečně napaden dřevokazným hmyzem, chyběly části architektury nástroje a tkanina v průchodech zvuku byla značně degradována. Nelehké práce se ujal restaurátor, řezbár a betlémář Oldřich Čech, který je mj. autorem obnovy pohyblivého Betléma rovněž ve stálé expozici muzea. Piano bylo rozebráno, mechanicky očištěno, chemicky ošetřeno, byly doplněny chybějící partie. Závěrem byl nástroj opět sestaven a jeho povrchy byly efektně rozleštěny. Na restaurovaný žirafový klavír se můžete přijít podívat do 1. patra muzea, do místnosti věnované interiérové výbavě aristokratických sídel.

1 Klavír před restaurováním2 Spodní část rozebraného klavíru3 Čištění klaviatury4 Otevreny krk klaviru po vyčištění a ošetření5 Klavír po restaurování

Dny evropského dědictví 2015


Slaný, 4.—6. září 2015


První zářijový víkend nabídne celou řadu setkání na různých místech Slaného a Slánska, a to se společným jmenovatelem tradičních
Dnů evropského dědictví. Naše muzeum bude při této příležitosti bezplatně otevřeno v sobotu 5. září od 9 do 17 hodin, navštívit můžete též Velvarskou bránu. Navíc Vám nabídneme otevření výstavky Husitské památky slánského muzea (malá galerie muzea, 5. 9. v 11:15) a povídání o čerstvě zrestaurovaném obrazu Sirotci a Táboři před Slaným v roce 1425 (vstupní chodba muzea, 5. 9. v 11:45). Kompletní program Dnů evropského dědictví naleznete na přiloženém plakátu.

EHD_final_2015plakat husiti vystavka 2015

Před rokem nás opustil Václav Moucha


V neděli 16. srpna 2015 si připomínáme jeden rok ode dne, kdy nás ve věku 81 let navždy opustil významný český archeolog, čestný občan města Slaného a blízký spolupracovník našeho muzea PhDr. Václav Moucha, CSc. Více o dr. Mouchovi si můžete přečíst v přiložených článcích převzatých z odborného časopisu
Archeologické rozhledy.

Archeologický výzkum v prostoru Lounské brány

Screenshot 2015-08-12 18.37.51

Oprava střechy Velvarské brány

červenec—srpen 2015

V letních měsících proběhne dílčí oprava střechy Velvarské brány, kde je umístěna expozice opevnění města. V průběhu prací pravděpodobně dojde k omezení provozu brány. Předem děkujeme za shovívavost - oprava je v zájmu prodloužení životnosti této jedné z nejvýznamnějších slánských kulturních památek s unikátním krovem, jehož vybrané partie jsou hlavním předmětem opravy.

1_velvarska brana2_velvarska brana3_velvarska brana

Nová telefonní čísla


Nový telefonní seznam muzea.

Změna telefonních čísel


V těchto dnech není možné se do hlavní budovy našeho muzea dovolat na známé telefonní číslo 312 522 209. Probíhá totiž modernizace telefonních linek včetně zavedení nových telefonních čísel. Než bude vše hotovo, není dočasně možné se do muzea dovolat. Využijte proto e-mailové kontakty.
O nových tel. číslech Vás budeme včas informovat v
KONTAKTECH

Děkujeme za pochopení.

Prezentace 22. ročníku Slánského obzoru a přednáška o Janu Malýpetrovi


středa 17. června 2015 od 17 hodin, malá galerie muzea

V polovině června bude v malé galerii muzea představen dvacátý druhý ročník Slánského obzoru doplněný přednáškou regionálního historika
Mgr. Zdeňka Víška o osobnosti Jana Malýpetra, od jehož narození v květnu uplynulo 200 let. Jan Malýpetr (1815—1899) byl zapáleným učitelem, je považován za zakladatelskou postavu tělesné výchovy v Čechách a předchůdce Sokolského hnutí. Právě on prosadil povinné vyučování tělesné výchovy a zaváděl tělocvičná názvosloví.


O Slánském obzoru č. 22

V červnu tohoto roku bude Společností Patria, Vlastivědným muzeem ve Slaném a Státním okresním archivem v Kladně za finančního přispění Městského úřadu ve Slaném vydán již dvacátý druhý ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické události Slánska a Kladenska.

Zájemcům o pozdně středověké dějiny je určena studie Ondřeje Švejcara Mincovní nález ze Slaného – Lipové ulice a Tomáše Raichla Malíř Adam Beránek – život a dílo.

Významným osobnostem Slaného a Slánska se věnují tři životopisné statě Zdeňka Víška Jan Malýpetr – průkopník tělocviku v Čechách, Antonín Krecar – slánský učitel, historik a starosta a Tragický osud slánského rodáka René Černého. O málo známé kapitole slánských regionálních dějin pak pojednává stať Milana Bárty Četnická stanice ve Slaném 1850—1945.

Nejnovější dějiny Slaného jsou v tomto vydání Slánského obzoru zastoupeny rozsáhlým příspěvkem Jana Čečrdleho Slánské muzeum v posledních letech.

Regionální kladenské historiografii se věnují studie Milana Hese Kladenské doly ve vzpomínkách židovských přeživších a Ireny Veverkové Antonín Čermák a česká Amerika a Hornické hudby, součást hudební historie Kladna.

Vedle těchto historických studií byl v rubrice Zprávy také zveřejněn příspěvek G. Cimrmanové a S. Hamzové o projektu 3. základní školy ve Slaném Slánští zmizelí sousedé 2010—2014, který mapoval pátrání po osudech slánských židů v době holocaustu.

plakát jan malýpetr slánský obzor 2015

Slánská muzejní noc – upozornění


V případě nepřízně počasí se program Slánské muzejní noci přesune z atria do kaple Zasnoubení Panny Marie a dalších prostor muzea. Děkujeme za pochopení.

Slánská muzejní noc


středa 20. května 2015 od 18 hodin, atriový dvůr a expozice muzea

Třetí květnovou středu v
18 hodin Vás zveme na Slánskou muzejní noc, která proběhne v rekonstruovaném atriovém dvoře muzea. Svůj um předvedou místní umělci: můžete se těšit na koncert známého velvarského písničkáře, skladatele, zpěváka a kytaristy Jiřího Konvrzka a jeho kolegy baskytaristy Lukáše Kalivody, zahájení venkovní výstavy kladenského sochaře Pavla Holečka a výstavku fotografií slánského autora Jakoby. K v chodbách muzea. Pro zájemce je připravena večerní prohlídka muzea. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení na místě zajišťuje slánský hudební bar Me Gusta.

plakat muzejni noc

Loutna česká - přednáška, výstava a koncert


30. března a 2. dubna 2015, malá galerie a kaple Zasnoubení Panny Marie

O významném nálezu houslového partu barokní skladby
Loutna česká jsme Vás již několikrát informovali. Nyní Vás srdečně zveme na tematickou přednášku muzikologa doc. PhDr. Petra Daňka, CSc., nálezce vzácného partu prvních houslí Loutny české. Součástí přednášky bude výstava hudebnin ze sbírek našeho muzea, která potrvá až do konce dubna. Povídání o Michnově díle proběhne v pondělí 30. března od 17 hodin v malé galerii v přízemí muzea. Výstava obsahuje rovněž další vzácné tisky věnované hudbě, jako jsou např. římské antifonáře ze 20. let 17. století, graduály, hymnáře a další knihy z 16. a 17. století, ale též staré hudební nástroje. Samozřejmě nechybí letité housle, a také starobylá loutna z r.1691, kterou laskavě zapůjčilo Národní muzeum - České muzeum hudby v Praze. Výstava bude otevřena do 30. dubna.

Nově zrekonstruovaný slavný barokní cyklus skladeb Loutna česká zazní
živě v podání souboru Ensemble Inégal v kapli Zasnoubení Panny Marie, a to ve čtvrtek 2. dubna od 19 hodin. Součástí koncertu bude křest nového CD s Loutnou českou, které bylo nedávno nahráno přímo v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie.

Pozor - koncert je již vyprodán.

plakat prednaska danek 2015

Fotogalerie I Fotogalerie II

Český rozhlas informuje – Hudebníci nahráli novou verzi Loutny české


Screenshot 2015-03-12 22.41.41

Natáčení Loutny české a omezení dopravní situace


Masarykovo náměstí, 5.—7. března 2015

Ve dnech 5. až 7. března bude v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie probíhat nahrávání nového CD s rekonstruovanou Loutnou českou Adama Václava Michny z Otradovic. Z důvodu zamezení hluku bude od 5. do 7. března omezena dopravní situace v okolí hlavní budovy muzea.

Mapa dopravního omezení

mapa-uzavirka-brezen-015

O nahrávání CD

Památky z války 1939—1945


mimořádná zpráva

Dne 24. února 2015 byla v archeologickém depozitáři muzea nalezena tajuplná papírová krabice označená jako "Památky z války. 1939—1945." Po otevření pracovníky muzea překvapilo, že krabice obsahovala množství menších malých, strojopisně popsaných krabiček. Dle nápisů bylo patrné, že se jedná o střelivo z 2. světové války a další militárie. K nálezu byla přivolána Policie ČR, která hlavní budovu muzea uzavřela a evakuovala. Po příjezdu přivolaného specialisty - pyrotechnika se situace uklidnila. Pyrotechnik konstatoval, že k bezprostřednímu ohrožení života při manipulaci s nálezem dojít nemohlo, některé nalezené nábojnice byly přesto z bezpečnostních důvodů pyrotechnikem odvezeny z muzea. Je více než pravděpodobné, že tyto militárie měly být určené pro muzejní sbírku, nicméně své kolegy již dr. Moucha (†2014) nestačil v tomto smyslu informovat. Dle popisu pocházejí všechny předměty ze Slánska.

Celý nález bude vystaven u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války v květnu letošního roku.

pamatky z valky

Regio Slanensis a Loutna česká


vzdělávací cyklus, březen 2015, aula gymnázia a hlavní budova muzea

Závěr zimního období a počátek jara bude ve slánském muzeu patřit dvěma velkým tématům: 3. ročníku vzdělávacího cyklu
Regio Slanensis a unikátnímu nálezu houslového partu barokního písňového cyklu Loutna česká.

Významným partnerem nám je
Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jehož zástupci celý cyklus zahájí i ukončí. V úterý 3. března pohovoří Mgr. Karel Kůt o archeologickém výzkumu v nedalekých Hrdlech na Litoměřicku, kde byly v r. 2014 objeveny prvky římského opevnění a pravěké hroby. Ve středu 4. března Mgr. Zdeněk Víšek posluchače seznámí s Židovskými hřbitovy na Slánsku. Ve čtvrtek 5. března nás navštíví kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze pan Michal Plavec, který má připraven povídání o letecké válce v letech 1939—1945 na Slánsku. První týden cyklu uzavře v pátek 6. března vedoucí oddělení zkoumání komunistické totalitní moci Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Milan Bárta s příspěvkem Osudové únorové dny roku 1948.

Druhý přednáškový týden uvede v úterý 10. března Mgr. Milan Hes, PhD. téma
Založení Kuratoria pro výchovu mládeže ve Slaném (aneb pokus o nacifikaci české mládeže). Ve středu 11. března nám PhDr. Irena Veverková z kladenského archivu přiblíží osudy kladenského rodáka a starosty Chicaga Antonína Čermáka a dalších českých emigrantů. Ve čtvrtek 12. března pohovoří Mgr. Květa Hrnčířová o paleografii, tj. vědě pojednávající o starých písmech a písemnictví. Vzdělávací pásmo v aule gymnázia zakončí zástupce ředitele Ústavu pro klasickou archeologii FF UK doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D., který návštěvníky seznámí s problematikou římských provincií a hranic římského impéria (limes romanus).

Závěr cyklu Regio Slanensis bude patřit písňovému cyklu
Loutna česká. S předstihem Vás upozorňujeme, že rekonstruovaný cyklus skladeb Loutna česká budete moci vyslechnout živě při koncertu souboru Ensemble Inégal ve čtvrtek 2. dubna v kapli Zasnoubení Panny Marie. Součástí koncertu bude křest nového CD s Loutnou českou, které bude na stejném místě nahráno v březnu. Koncertu bude předcházet tematická přednáška doc. Daňka, nálezce vzácného partu prvních houslí, spojená s výstavou hudebnin, která bude otevřena po celý duben.

Viz též
kultura.slansko.cz

regio slanensis 3 plakat

Fotogalerie

Zemřel profesor Antonín Leopold


Dlouholetý profesor slánského gymnázia, znalec a milovník umění a slánský patriot, prof. Antonín Leopold, zemřel v nedožitých 88 letech v sobotu 14. února 2015. S úctou jeho přátelé, žáci a spolupracovníci. Vzpomínka na pana profesora z roku 2012.

leopold-480x287A. Leopold

Unikátní objev v našem muzeu

IMG_0718IMG_0719IMG_0721

O příběhu
Loutny české, jejíž part prvních houslí byl nalezen ve slánském muzeu, pojednává následující text.

Příběh muzejního předmětu

Adam Václav Michna Z Otradovic (1600–1676) byl český raně barokní básník, sbormistr a skladatel, jehož tvorba byla soustředěna především na duchovní hudbu. Ačkoli byl skladatelem velmi plodným, mnoho jeho děl se do dnešní doby nedochovalo. To už dnes ovšem neplatí o jednom z autorových nejznámějších cyklů – Loutně české. Celý článek...

Aktualizovaný ceník muzea


Od 1. února 2015 dochází k úpravám cen pronájmů kaple, malé galerie a poplatků
za svatební obřady. Upravený ceník naleznete
zde.

PF 2015


PF 2015

Unikátní objev v našem muzeu


O objevu partu prvních houslí skladby Loutna česká skladatele Adama Michny z Otradovic Vám poví muzikolog doc. Petr Daněk v Událostech v kultuře ČT Art. (Začátek videa v 01:23)

Screenshot 2014-12-27 22.48.55

Otevírací doba Vlastivědného muzea o vánočních svátcích


Pondělí
22. 12.
9–16

Úterý
23. 12.
9–14

Sobota
27. 12.
9–16

Pondělí
29.12.
9–16

Úterý
30. 12.
9–16

Středa
31. 12.
9–14

Malba světlem na muzeum


pátek 12. prosince 2015, 18 hodin, Masarykovo náměstí

V pátek
12. prosince se přijďte podívat na adventně laděné malování světlem na muzeum, které začne v 18 hodin. Autory projektu jsou Frances Sander a Dmitri Berzon, s nimiž jste měli možnost se setkat již v listopadu na akci Malování světlem v nádvoří muzea, která se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti. Tentokrát budeme promítat přímo na hlavní průčelí budovy muzea [směrem do Masarykova náměstí] a těšit se můžete na možnost vyzkoušet si techniku tagtool [přímé přenášení malovaného obrazu na konkrétní budovu]. Promítané obrazy se budou tematicky dotýkat Vánoc, připomenou dějiny města a další. Nenechte si ujít tuto výjimečnou akci. Vstupné je dobrovolné.

malba plakat 12.12.

PhDr. Václav Moucha, CSc. a Příběhy 20. století


Screenshot 2014-11-30 15.35.25

Příběhy 20. století
vznikají ve spolupráci s občanským sdružením Post Bellum, které pro Český rozhlas vzpomínky pamětníků natáčí, v audio formě zpracovává a ukládá na internetu na stránkách Paměti národa. Jedná se o autentické vzpomínky pamětníků významných a pohnutých události 20. století. V roce 2014 se Vlastivědné muzeum zúčastnilo II. ročníku soutěže Příběhy 20. století.
Od roku 2008 přispíváme do portálu
Paměti národa projektem „Vzpomínky pamětníků ze Slaného a Slánska.“ Jednou z připravovaných vzpomínek bylo vyprávění PhDr. Václava Mouchy, CSc. Pro nečekané úmrtí pana doktora zůstalo nedokončeno, proto jsme materiály, které jsme měli připraveny, použili do soutěže.

Západní Ukrajina a česká minulost a přítomnost


přednáška, 19. listopadu od 18 hodin v malé galerii muzea

Regionální historik a pedagog
Mgr. Zdeněk Víšek a jeho kolega na cestách pan Viktor Čížek pro Vás připravili povídání o své společné pouti na Ukrajinu a pátrání po záhadně zmizelém českém básníku Františku Gellnerovi.

Fotogalerie

Malba světlem v nádvoří muzea


atriový dvůr muzea, čtvrtek 13. listopadu od 18 hodin


Druhý listopadový čtvrtek se na rekonstruovaném muzejním nádvoří uskuteční ojedinělý audiovizuální projekt nazvaný
„Malba světlem v nádvoří muzea“. Od 18 hodin představí ukázky své tvorby dvojice umělců: Frances Sander (Velká Británie) a Dmitrij Berzon (Rusko). Oba v současné době žijí i tvoří v našem regionu a často prezentují své dovednosti nejen v ČR, ale i v zahraničí. Akce slibuje ve Slaném dosud neviděnou světelnou show, která bude umocněna atmosférou potemnělého barokního dvora muzea a reprodukovanou hudbou. V průběhu večera si návštěvníci budou moci sami některé techniky vyzkoušet. Na akci je vstup dobrovolný a občerstvení je zajištěno.

malovani-svetlem-a3-press

Fotogalerie

Objednávky vánočních koncertů 2014


Vlastivědné muzeum ve Slaném vyhlašuje pro rok 2014 následující pravidla pro uspořádání vánočních koncertů v muzejní
Kapli Zasnoubení Panny Marie v hlavní budově muzea:

1. Koncerty je možno uspořádat v termínech od 26. listopadu do 18. prosince 2014 s výjimkou nedělí.

2. Každá instituce včetně školských zařízení může v daném časovém rozpětí uspořádat pouze jeden koncert.

3. Zpřístupnění kaple před začátkem koncertu je možné maximálně 90 minut předem. Kapli je třeba vyklidit maximálně do 60 minut po skončení koncertu.

4. Zkoušky před jednotlivými koncerty jsou možné pouze v den koncertu. Časové upřesnění zkoušek je třeba individuálně domluvit s vedením muzea.

5. Závazné přihlášky (vyplněné formuláře – viz bod 6) je třeba odeslat na e-mailové adresy
muzeum@slansko.cz nebo cecrdle@meuslany.cz nejpozději do 31. října 2014. Na opozdilé objednávky nebude brán zřetel!

6. Přihlášku k vánočnímu koncertu naleznete
zde . Vyplněné přihlášky zasílejte na výše uvedené adresy.

7. Dříve příchozí přihlášky mají přednost při volbě termínu.

8. Ceny za využití kaple budou stanoveny dle aktuálního
ceníku muzea

Vlastivědné muzeum ve Slaném si vyhrazuje právo potvrzení o konání či nekonání akce. V případě kolize termínů bude situace řešena individuálně. Vlastivědné muzeum ve Slaném nebude poskytovat institucím pořádající vánoční koncerty žádné další nadstandardní služby ani nezajišťuje propagaci koncertů. Pořadatelé a návštěvníci koncertů jsou povinni dodržovat provozní řád kaple!

Promítání filmu Letíme do Ria a komentovaná prohlídka výstavy


doprovodný program k výstavě Jan Zach - Návrat domů, 15. a 22. října 2014

Nestihli jste slavnostní vernisáž výstavy Jana Zacha a nechcete být ochuzeni o zajímavé vyprávění jeho životního i uměleckého příběhu? Potom přijďte do muzea ve
středu 15. října v 17 hodin. V rámci doprovodného programu se bude konat komentovaná prohlídka výstavy s ředitelem muzea Mgr. Janem Čečrdlem a koordinátorkou projektu Rehabilitace osobnosti Jana Zacha MgA. Petrou Hložkovou. Program pokračuje 22. října, kdy budeme od 17 hodin v malé galerii muzea promítat film Letíme do Ria, který Jana Zacha inspiroval k pobytu v Brazílii. Americký snímek s prvky komedie a muzikálu byl natočen v roce 1933 a hlavní role ztvárnili Ginger Rogersová a Fred Astaire. Stopáž filmu je 90 minut. Vstupné na obě akce je dobrovolné.

59

Jan Zach - Návrat domů

Slavnostní otevření obnovených prostor muzea


hlavní budova muzea, 20. září 2014, 14:30—19 hodin

Obnovené prostory muzea se veřejnosti představí
20. září od 14:30 hodin. V 15 hodin je v galerii a výstavní síni muzea připravena vernisáž klíčové výstavy letošní sezóny s názvem JAN ZACH - NÁVRAT DOMŮ. V roce 1914 se ve Slaném narodil mezinárodně uznávaný sochař, malíř a designér Jan Zach. K 100. výročí jeho narození bude veřejnosti představena největší kolekce Zachových děl v České republice, kterou Vlastivědné muzeum obdrželo darem z amerického Oregonu, kde v roce 1986 Jan Zach završil svou životní i uměleckou dráhu. Na výstavě budou vedle Zachových děl představeny také malby, kresby a grafiky Zachových učitelů - významných postav českého umění 1. poloviny 20. století - Jana Angelo Zeyera, Františka Kysely a Otakara Nejedlého, a také velkého Zachova vzoru, vizionáře světelného a kinetického umění Zdeňka Pešánka. Díla těchto velikánů laskavě zapůjčí Národní galerie v Praze. Vystaveny budou také fotografie míst, kde Zach žil a zajímavé dokumenty spjaté s jeho životem včetně unikátního snímku mladého Jana Zacha s první dámou Spojených států amerických Eleanore Rooseveltovou. Výstavu doprovodí originální katalog, do kterého přispěl mimo jiné jeden z nejvýznamnějších současných českých historiků umění, bývalý ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a znalec moderního umění doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. Sám je žákem jiného slánského rodáka, slavného kunsthistorika V.V. Štecha, jehož 40. výročí úmrtí si letos připomínáme. Doc. Šetlík rovněž promluví na naší vernisáži. Na samotném zahájení této výstavy promluví také žák a blízký přítel Jana Zacha, výtvarník a kurátor sbírek moderního umění pan Tommy Griffin, který je nyní správcem Zachovy pozůstalosti v USA.

Program 20. září pokračuje v 16 hodin odhalením pamětní desky Jana Zacha na jeho rodném domě v Soukenické ulici čp. 70 ve Slaném. O vzniku desky i Zachovi samotném pohovoří americká sochařka Olinka Broadfoot, která je autorkou výtvarné předlohy (reliéfu) pamětní desky. Za spolupráci při její přípravě a instalaci děkujeme Městu Slaný, současnému majiteli Zachova rodného domu panu Radku Hermannovi a společnosti Patria.

Slavnostní otevření obnoveného atria muzea vyvrcholí společenským večerem s koncertem skupiny
Los Rumberos Cuarteto (jazz-latin) od 18 hodin na dvoře samotném. Při nepřízni počasí bude koncert přesunut do kaple Zasnoubení Panny Marie.

Jan Zach - Návrat domů

Fotogalerie

Šaty dělaj´ pračlověka - ukončeno


POZOR! Výstava Šaty dělaj pračlověka byla již ukončena z důvodu instalace nového závěsného systému ve výstavní síni muzea. Omlouváme se potenciálním návštěvníkům a děkujeme za pochopení. Podobná omezení se dalších výstav ani jiných akcí již nedotknou.

Zemřel PhDr. Václav Moucha, CSc.


PhDr. Václav Moucha, CSc.

S hlubokým zármutkem Vám touto cestou oznamujeme, že v sobotu 16. srpna 2014 nás navždy opustil archeolog PhDr. Václav Moucha, CSc., vědecký pracovník Archeologického ústavu AV ČR, předseda společnosti Patria, a také dlouholetý správce archeologické sbírky našeho muzea. Dr. Moucha odešel v době, kdy je těsně před dokončením nová archeologická expozice slánského muzea, jejímž je autorem. Na milého a přátelského pana kolegu budeme vždy vzpomínat s láskou, úctou a obdivem. Vedle svých odborných kvalit byl především laskavým člověkem, gentlemanem, který vnesl do našich životů mnoho entuziasmu, pozitivních myšlenek, radosti a laskavého humoru.

PhDr. Václav Moucha, CSc. in memoriam

Dr-Moucha


Celý článek...

Dny evropského dědictví 2014


Slaný a okolí, 6.—14. září 2014

První zářijový víkend budou ve Slaném zahájeny tradiční Dny evropského dědictví. Sobota 6. září bude věnována naší hlavní budově, tj. bývalé piaristické koleji, její historii a letošní obnově. Návštěvníkům budou zdarma otevřeny upravená kaple Zasnoubení Panny Marie, stálé expozice v 1. patře budovy i expozice opevnění města ve Velvarské bráně. Celý program včetně doprovodných koncertů naleznete na připojených plakátech.

ehd_2014_finalplakatek_atrium_ehd_pictplakatek_atrium_ehd_pict II

Ukončení výstavy Ladislava Čepeláka


Z technických důvodů (rekonstrukce výstavní galerie muzea) trvá výstava grafik Ladislava Čepeláka pouze do soboty 12. července.
Po víkendu bude výstava demontována. Děkujeme za pochopení a omlouváme se potenciálním návštěvníkům.

Omezení provozu muzea


Vzhledem k současnému průběhu stavebních, stěhovacích a dalších souvisejících prací na různých místech hlavní budovy muzea bude běžný provoz v tomto objektu dočasně omezen. Omezení se týká zvl. stálých expozic, které jsou nyní zčásti nepřístupné. Omezení se
netýká letní hmatové výstavy Šaty dělaj´ pračlověka. Omezena je však rovněž badatelská a výzkumná činnost. Závěr prací je naplánován na konec července 2014. O ukončení stavebních prací nebo obnovení běžné provozu Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení. Částečná rekonstrukce budovy přinese mnoho pozitivních změn!

Otisk života v historických stavbách


konference 17.–20. června 2014, kaple Zasnoubení Panny Marie

v těchto dnech v muzejní kapli probíhá odborná konference o stavebně historickém průzkumu. Pořadatelé nemíní být se svými znalostmi uzavřenou skupinou. Proto si dovolují pozvat Vás, obyvatele Slaného a okolí, na
veřejně přístupnou přednášku ve středu 18. 6. v 17.30 hodin do muzejní kaple. Přednášku připravil PhDr. Vladislav Razím na téma Středověké hradby města Slaného. Také přednáška o městském opevnění se zaměří na vybrané tematické okruhy ze stavební historie této významné památky, které odpovídají náplni konference. Na problematiku městských hradeb tak budeme moci nahlédnout v netradičních, až překvapivých souvislostech.

V rámci konference je možné se rovněž zúčastnit
exkurze po památkách regionu. Ta proběhne v pátek 20. 6.
Program s odborným výkladem:

Nedostavěný klášterní kostel v Panenském Týnci, Třebíz skanzen, Kostel sv. Jakuba v Srbči, Zámek ve Mšeci, oběd ve Mšeci, Smečno hradní kaple, kostel Nejsvětější Trojice, Buštěhrad rozparcelovaný hrad, návštěva čp 17.

Odjezd autobusu je v
8 hodin v Šultysově ulici ve Slaném ("Na Váze"), předpokládaný návrat v 18 hodin. Cena zájezdu je 250 Kč, pro studenty a důchodce 150 Kč.

Více o konferenci
zde.

1

Husitské slavnosti - program muzea


V sobotu 17. května bude u příležitosti městských slavností návštěvníkům přístupná stálá expozice v hlavní budově muzea, výstava Jan Hus roku 1415 a 600 let poté, výstava děl Violy Benešové i Velvarská brána. V podloubí muzea bude navíc k vidění výstava „Massopust a Diadochos – starobylé knihy ze sbírek slánského muzea“, která představí reprodukce dřevorytů ze dvou vzácných renesančních knih, které byly v nedávné době odborně zrestaurovány.

Autorem knihy
Massopust (1580) je utrakvistický kněz Vavřinec Leander Rváčovský (1525 – 1590), jenž toto dílo napsal v době svého působení v děkanském kostele sv. Gotharda ve Slaném. Zábavná próza z 16. století zachycuje jedno z oblíbených období církevního roku – masopust. Zachovává pestrý obraz staročeských masopustních veselostí, kdy se u lidí v podroušeném stavu projevují různé záporné vlastnosti, a je doplněna o četné příklady a příběhy nechávající vhlédnout do života své doby. Kniha obsahuje původní dřevořezby, zachycující hlavní postavu Masopusta a jeho dvanáct synů zobrazujících špatné lidské vlastnosti (Soběhrd, Lakomec, Nádherný, Vožralec, Vsteklík, Pochlebník, Závistník, Klevetník, Všetýčka, Lenoch, Darmotlach a Lhář).

Rozsáhlá kniha
Diadochos (1602) je dílem polského katolického šlechtice, spisovatele, historika, genealoga a heraldika Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle (asi 1543 – 1614). Dílo jako celek je významným pramenem nejen pro historii Čech, Moravy, Slezska, Polska a rakouských zemí, ale i pro genealogii panovnických a šlechtických rodů českého a polského království. Spis totiž zachycuje posloupnost českých panovníků, biskupů a arcibiskupů, historii českých aristokratických rodin i materiály k dějinám českých měst. Dále obsahuje stovky dřevořezů, portrétů, erbů a věrných vyobrazení měst, včetně nejstaršího vyobrazení města Slaný – díla proslulého rytce a kreslíře Jana Willenberga (1571 – 1613).

Město Slaný na Willenbergově vedutě v knize Diadochos

Josef Čermák ve Slaném a prezentace knihy Rozlet


kaple Zasnoubení Panny Marie, pondělí 12. května od 16 hodin

V květnu přijíždí z Kanady na návštěvu svého rodiště významný český poúnorový emigrant
JUDr. Josef Čermák. Po besedě se studenty slánského gymnázia, jehož je absolventem, bude mít slánská veřejnost možnost účastnit se, spolu s představiteli města jeho slavnostního přivítání. Josef Čermák byl nejen významným právníkem, ale také novinářem a v neposlední řadě úspěšným spisovatelem. V Čechách jeho díla vydává ATELIER IM, nakladatelství Luhačovice. Součástí setkání s Josefem Čermákem v muzejní kapli bude prezentace jeho poslední knihy „Rozlet“, která hovoří o životě a díle jiného českého emigranta v Kanadě - Milana Kroupy, který se akce také zúčastní.

Josef Čermák ve Slaném a prezentace knihy Rozlet

Modernizace muzea - stavební práce


duben—červenec 2014

V těchto dnech se již rozeběhly stavební práce na projektu "Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném" v režii Města Slaného. Stavební práce provádí firma Raeder&Falge s.r.o. spolu s několika subdodavateli. Kompletně zrekonstruován bude atriový dvůr hlavní budovy muzea (fasádní plochy, výplně otvorů, obnova arkádových oblouků, povrchy, mobiliář), který by měl do budoucna sloužit jako multifunkční prostor pro různé kulturní a společenské akce. Dále v prostoru hlavního schodiště vznikne vložený výtah, který bude nejen vítaným pomocníkem starším občanům a osobám se sníženou pohyblivostí, ale také značně zjednoduší interní provoz muzea (stěhování rozměrných sbírkových předmětů, vitrin apod.). Konečně v galerii muzea, výstavní síni a malé galerii muzea budou provedeny úpravy osvětlení a závěsného systému. V době rekonstrukce prosíme návštěvníky o shovívavost při omezení muzejního provozu.

P1060861 Celý článek...

Otvírací doba

Zítra (v sobotu 26. dubna) bude muzeum otevřeno pouze od 9 do 12 hodin z důvodu probíhající akce 4. setkání veterán klubů a klubů vojenské historie na Masarykově náměstí. Děkujeme za pochopení. Celý článek...

Viola Benešová - Z krabice

výstava, 5. 4.—18. 5. 2014, galerie muzea

První výtvarnou výstavou letošního roku bude přehlídka obrazů, počítačové grafiky, skulptur, šperků a dalších děl známé slánské výtvarnice Violy Benešové. Výstava nesoucí název „Z krabice“ bude zahájena v sobotu 5. dubna v 16 hodin.
Součástí vernisáže bude hudební vystoupení pražského
komorního sboru En Arché založeného v roce 1995 sbormistrem Vojtěchem Jouzou, který soubor vede dodnes. Sbor získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích a vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí. Na koncertě v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném, který se uskuteční bezprostředně po zahájení výstavy, představí sbor část svého repertoáru, jež zahrnuje skladby převážně barokních autorů, doplněné o skladby z předbarokního období a z 20. století.

Výstava potrvá do 18. května 2014

Viola 5 Celý článek...

Slánský poklad - změna termínu přednášky!

Ze zdravotních důvodů bude termín přednášky dr. Lukase a doc. Pospíšila na téma "Slánský poklad" přeložen na úterý 25. března od 9:45. Přednáška proběhne v rámci projektu Regio Slanensis v aule slánského gymnázia. V původním termínu (5. března) se přednáška ruší! Celý článek...

Regio Slanensis

Na březen jsme ve spolupráci se slánským Gymnáziem Václava Beneše Třebízského, Městem Slaným a společností Patria připravili druhý ročník úspěšného přednáškového cyklu Regio Slanensis. Humanitně - vzdělávací pásmo je zaměřeno převážně na studenty gymnázia, ale přednášky v aule gymnázia jsou zdarma otevřené i pro veřejnost! Na projektu dále spolupracují Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Oblastní muzeum v Lounech, Muzeum hl. m. Prahy, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav hudební vědy FF UK.

Pásmo přednášek je zaměřeno na historii, archeologii, významné osobnosti, numismatiku, ochranu přírody, 3D modely města a další Slanensia.

Cyklus zahájí v pondělí 3. března v 10,50 hod.
Mgr. Miroslav Černý: Džbán-přírodní park a jeho významy, ve středu 5. března v 9,45 hod. následuje přednáška Doc. RNDr. Lubomíra Pospíšila a PhDr. Jiřího Lukase: Slánský mincovní poklad z 16. století, ve čtvrtek 6. března v 9, 45 hod. pohovoří Mgr. Jiří Unger o Opevnění Slaného. První týden přednášek uzavře v pátek 7. března v 10,50 hod. PhDr. Martin Vostřel příspěvkem Spolkový život ve středočeském městě v 2. polovině 19. století.

Druhý týden zahájí po jarních prázdninách v pondělí 17. března v 9,45 hod.
PhDr. Milan Bárta: Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště. V úterý 18. března v 10,50 hod. následuje přednáška Mgr. Milana Hese, Ph.D: Slánská bohéma-kapitoly z kulturních dějin slánské mládeže na počátku 20. století, ve středu 19. března v 9,45 hod. Martin Šturm a Mgr. Jan Čečrdle: Modely a obrazy města Slaného, v pátek 21. března v 9, 45 hod. ukončí průběh Regio Slanensis Doc. PhDr. Daněk, PhD a Mgr. Jan Baťa, PhD. přednáškou Barokní a renesanční překvapení ve Slaném z oblasti hudební vědy.

Dalšími akcemi připravenými Vlastivědným muzeem pro veřejnost jsou ve středu
19. března v 19 hod. koncert Kruhu přátel hudby v kapli Zasnoubení P. Marie v podání Doležalova kvarteta a vycházka pod názvem Slánské památky, na kterou se zájemci sejdou před muzeem 20. března v 10,50 hod.

regio slanensis 2014 plakat Celý článek...

Stálá expozice

STÁLÁ EXPOZICE MUZEA DOČASNĚ UZAVŘENA Celý článek...

Výsledky fotosoutěže "Slaný v současnosti"

Po ukončení online hlasování Vám přinášíme celkové výsledky fotografické soutěže Slaný v současnosti. Výsledky jsou řazeny sestupně podle počtu bodů přidělených jednotlivým fotografiím. První tři soutěžící v jednotlivých kategoriích od nás obdrží poukázky k odběru fotografického i jiného zboží v prodejně Hippo Store ve Slaném v Husově ulici. Výhercům gratulujeme a všem upřímně děkujeme za účast v soutěži a zájem o naše město.

Pozn.: Za pořadovým číslem, které vyjadřuje pořadí fotografie v hlasování je uvedeno soutěžní číslo snímku a počet bodů, které získal v hlasování.

fotosoutěž - výsledky

Co zůstalo z vodních mlýnů

prezentace knihy, malá galerie, 9. ledna 2014 od 16 hodin

V pořadí již pátá publikace vydaná obecně prospěšnou společností Přemyslovské střední Čechy za finanční podpory Města Slaného bude slavnostně pokřtěna v malé galerii slánského muzea ve
čtvrtek 9. ledna 2014 v 16 hodin. Autory souboru textů a fotografií s názvem Co zbylo z vodních mlýnů jsou PaedDr. Irena Veverková (Okresní archiv Kladno a společnost Patria) a slánský fotograf Pavel Vychodil. Všichni, které zajímá historie i současnost prastarého mlynářského řemesla, jsou na křest knihy srdečně zváni.

Co zůstalo z vodních mlýnů Celý článek...

PF 2014


PF 2014 Muzeum Slaný Celý článek...

Ukončení výstavní sezóny 2013

V sobotu 21. prosince uzavíráme výstavní sezónu roku 2013. Expozice muzea budou poté dočasně veřejnosti nepřístupné. Současně v roce 2014 proběhnou v hlavní budově některé rekonstrukční práce. Na otevření stálé expozice i nových připravovaných výstav budete včas upozorněni. Další akce v lednu proběhnou v malé galerii muzea, a to ve čtvrtek 9. ledna od 16 hodin (představení nové publikace Co zbylo z vodních mlýnů) a ve středu 22. ledna od 17 hodin (přednáška o slánském mincovním pokladu). Celý článek...

Výběrové řízení


Vlastivědné muzeum ve Slaném vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice. Celý článek...

Objednávky vánočních koncertů 2013

Vlastivědné muzeum ve Slaném vyhlašuje pro rok 2013 následující pravidla pro uspořádání vánočních koncertů v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie v hlavní budově muzea:

1. Koncerty je možno uspořádat v termínech od 21. listopadu do 21. prosince 2013 s výjimkou nedělí.
2. Každá instituce včetně školských zařízení může v daném časovém rozpětí uspořádat pouze jeden koncert.
3. Zpřístupnění kaple před začátkem koncertu je možné maximálně 90 minut předem. Kapli je třeba vyklidit maximálně do 60 minut po skončení koncertu.
4. Zkoušky před jednotlivými koncerty jsou možné pouze v den koncertu. Časové upřesnění zkoušek je třeba individuálně domluvit s vedením muzea.
5. Závazné přihlášky (vyplněné formuláře – viz bod 6) je třeba odeslat na e-mailové adresy muzeum@slansko.cz nebo cecrdle@meuslany.cz nejpozději do
31. října 2013. Na opozdilé objednávky nebude brán zřetel!
6. Přihlášku k vánočnímu koncertu naleznete
zde . Vyplněné přihlášky zasílejte na výše uvedené adresy.
7. Dříve příchozí přihlášky mají přednost při volbě termínu.
8. Ceny za využití kaple budou stanoveny dle aktuálního
ceníku muzea

Vlastivědné muzeum ve Slaném si vyhrazuje právo potvrzení o konání či nekonání akce. V případě kolize termínů bude situace řešena individuálně. Vlastivědné muzeum ve Slaném nebude poskytovat institucím pořádající vánoční koncerty žádné další nadstandardní služby ani nezajišťuje propagaci koncertů. Pořadatelé a návštěvníci koncertů jsou povinni dodržovat provozní řád kaple!

Přehled volných a již obsazených termínů k nahlédnutí
zde. Celý článek...

47. Slánské jazzové dny


47. Slaánské jazzové dny Celý článek...

Fotosoutěž Slaný v současnosti – HLASOVÁNÍ


Můžete hlasovat o soutěžních fotografiích fotografické soutěže Slaný v současnosti. Nalezete zde i pravidla hlasování.

Fotosoutěž Slaný v současnosti – HLASOVÁNÍ Celý článek...

Makotřasy. Observatoř starší než pyramidy


Makotřasy. Observatoř starší než pyramidy Celý článek...

ČT chystá seriál První republika


V současnosti se v areálu Národopisného muzea v Třebízi natáčí nový seriál České televize První republika, který by se měl na obrazovkách objevit příští rok.

ČT chystá seriál První republika Celý článek...

Nový model města


beseda s ukázkami, středa 23. října od 17 hodin, Gymnázium Slaný

S projektem
nového modelu města, který zobrazuje historické městské jádro a při jehož přípravě je využíváno nejmodernějších technologií, se můžete hlouběji seznámit na stejnojmenné besedě s praktickými ukázkami 3D tisku, která proběhne ve středu 23. října od 17 hodin v prostorách slánského Gymnázia Václava Beneše Třebízského. Seznámíte se s genezí atraktivního a komplexního projektu, na kterém spolupracujeme s Městem Slaným, slánským gymnáziem a sdružením Laborky.cz. Vstupné je dobrovolné.

plakát model města Celý článek...

Prodloužení termínu stávajících výstav


Upozorňujeme všechny zájemce o výstavy Starobylé pohledy na Slaný a Vzpomínky a návraty Vladimíra Jelínka, že vzhledem k posunutí termínu rekonstrukce muzea budou obě výstavy prodlouženy, a to do 30. listopadu (Vladimír Jelínek) a do 20. prosince (Starobylé pohledy). Celý článek...

X. Slánské rozhovory


Památky Slaného a Slánska

Refektář kláštera bosých karmelitánů 8. října 2013

Slánské rozhovory 2013 program Celý článek...

Fotosoutěž Slaný v současnosti jde do finále!

Všechny fotografy a zájemce o fotografování všech věkových kategorií upozorňujeme na blížící se závěr soutěže Slaný v současnosti! Soutěžní snímky posílejte na e-mail muzeum.soutez@gmail.com

Uzávěrka soutěže je prodloužena do 15. října!

Doplňujeme, že výherci prvních třech míst v každé věkové kategorii získají poukazy na nákup fotografického nebo jiného zboží v prodejně Foto Slaný v hodnotách 3000 Kč (1. místa), 2000 Kč (2. místa) a 1000 Kč (3. místa). Po dohodě s prodejcem je možné i objednat zboží dle katalogu.

Více informací.

V druhé polovině října bude zahájeno hlasování o vítězné fotografie – o tom budeme ještě včas informovat.

fotosoutez slany v soucasnosti Celý článek...

Starobylé pohledy na Slaný a Dny evropského dědictví


Den evropského dědictví - sobota 7. září
vernisáž výstavy 7. září od 15 hodin, výstavní síň muzea

Jedním z vrcholů letošní výstavní sezóny budou nepochybně Dny evropského dědictví, pořádané tradičně v rámci celé Evropské unie. Ve Slaném je garantem akce odbor kultury MěÚ Slaný. Program je soustředěn především na sobotu 7. září. Kompletní program naleznete v příloze, zde upozorníme jen na chystané aktivity muzea.

V
9 hodin uvedeme celodenní cyklus povídáním o opevnění města a nových poznatcích z výzkumu Velvarské brány. Po prohlídce brány se návštěvníci odeberou k Černé baště, kde je budou očekávat slánští skauti.

Odpoledne v
15 hodin otevřeme ve výstavní síni muzea (1. patro) výstavu Starobylé pohledy na Slaný. Prohlédneme si kolekci slánských vedut, panoramat a dalších dávných obrazů města. Představeny budou mj. čtyři „nové“, veřejností dosud nespatřené veduty, které našemu muzeu laskavě poskytlo Muzeum hlavního města Prahy a vídeňská Österreichische Nationalbibliothek.

Plasticitu výstavě dodají dva modely historických částí Slaného: jednak dřevěný
model historický, kterému dominují rozměrné stavby kostela sv. Gotharda a zaniklé Pražské brány, doplněný modelem františkánského kláštera a Modletického domu, a také model zbrusu nový, využívající současných pokročilých technologických možností 3D modelace a 3D tisku. Konkrétně budou představeny nové modely vybraných starobylých domů v historickém jádru města. Ke genezi nového modelu promluví členové přípravného týmu, jehož cílem je do budoucna touto formou rekonstruovat celé historické jádro města Slaného.

Od
9 do 18 hodin si budete moci v malé galerii prohlédnout výstavku děl malíře Ludvíka Kuby, od 16 do 18 hodin budou na stejném místě navíc promítány soutěžní snímky fotografické soutěže Slaný v současnosti. Sobotní den v muzeu završí večerní prohlídka obnovené stálé expozice muzea od 18 hodin. Vstupné na všechny akce je dobrovolné.

Dny evropského dědictví 2013starobyle_pohledy_na_slany Celý článek...

Slaný v současnosti - fotografická soutěž

1. července—30. září 2013

Fotografy všech věkových i kvalitativních kategorií zveme do naší letní fotografické soutěže! Na věku a zkušenostech nezáleží, zkusit to může každý! Pošlete nám jeden, dna nebo tři snímky ze Slaného (fantazii a motivům se meze nekladou) a zapojte se do soutěže o ceny! Nejlepší snímky budou vystaveny. Hodnocení snímků proběhne po ukončení zasílání soutěžních fotografií.

Zde jsou kompletní pravidla soutěže:

Fotografická soutěž o ceny pro všechny věkové kategorie

1.
Smyslem soutěže je fotografické zachycení města Slaného a jeho nejbližšího okolí, a to v současnosti, tedy v roce 2013. Starší fotografie do soutěže nepatří.

2. Každý soutěžící může do soutěže zaslat 1 až 3 fotografie.

3. Soutěž je rozdělena do 3 věkových kategorií: do 20 let, 21—30 let a 31 a více let.

4. Ze soutěžních fotografií musí být na pohled patrné, že se jedná o Slaný. V případě zachycení např. architektonického nebo jiného detailu nebo neobvyklého pohledu je vhodné doplnit stručný popis. (Fotografie, z nichž není zřejmé, že se jedná o Slaný, mohou být ze soutěže vyřazeny. Se soutěžícími v tomto bodě nebudeme polemizovat.)

5. Doba trvání soutěže: 1. července—30. září 2013.

6. Soutěžní fotografie spolu se základními informacemi o Vás (celé jméno, věk, místo bydliště [stačí např. „Slaný“ nebo „Smečno“] a kontakt, ideálně e-mailovou adresu a telefonní číslo) zasílejte na muzeum.soutez@gmail.com. Dobré rozlišení fotografií může být výhodou. Můžete samozřejmě připojit také názvy fotografií.

7. Nejlepší fotografie budou oceněny. Konkrétní ceny budou upřesněny.

8. Muzeum si vyhrazuje právo soutěžní fotografie dále používat a veřejně prezentovat, např. formou výstavy, virtuální on-line výstavy nebo případné publikace. To platí zvl. v případě, že obdržíme větší množství pěkných snímků. Jednotliví autoři budou samozřejmě uvedeni.

9. Hodnocení soutěžních fotografií proběhne po uzávěrce příjmu fotografií, tj. po 30. září 2013. O způsobu hodnocení budeme včas informovat.

10. Za podvodné chování v soutěži může být daný účastník ze soutěže vyloučen.

11. Nevhodné fotografie budou ze soutěže vyřazeny.

12. Případné dotazy rádi zodpovíme na výše uvedené e-mailové adrese (viz bod 6).

Těšíme se na vaše snímky!

fotosoutez slany v soucasnosti Celý článek...

Prezentace 20. Slánského obzoru a povídání o starých fotografiích


Povídání k již otevřené výstavě
Slaný v minulosti proběhne dne 25. června po 16. hodině u příležitosti slavnostní prezentace kulatého 20. čísla Slánského obzoru - ročenky, která přináší pozoruhodné zprávy, statě, pojednání a portréty osobností z regionu převážně z oblasti historických věd. Vydavatelem Slánského obzoru je společnost pro ochranu kulturního dědictví Patria spolu s naším muzeem a Státním oblastním archivem v Kladně. Letos se můžete těšit např. na příspěvky o zaniklé slánské Pražské bráně, znacích na Velvarské bráně, zámeckých knihovnách na Slánsku či vztahu básníka Jaroslava Vrchlického k našemu městu. Na setkání promluví zástupci společnosti Patria PhDr. Václav Moucha, CSc. (předseda společnosti), PhDr. Zora Dvořáková (vedoucí redakční rady), PhDr. Irena Veverková (tajemnice) a slánští historikové Mgr. Zdeněk Víšek a Mgr. Milan Hes, PhD. O starých fotografiích pohovoří správkyně knihovny a fotografického fondu slánského muzea Ivana Hušáková. Připraveno je malé občerstvení.

Úterý 25. června 2013 od 16 hodin, malá galerie muzea

PATRIA_005_RGB
slansky obzor Celý článek...

Hudba z muzea aneb koncert Rastafidli Orkestra a The Bladderstones

čtvrtek 27. června od 18:30, Masarykovo náměstí ve Slaném (open air)

Po loňském úspěchu koncertu slánské kapely Rastafidli Orkestra jsme se letos rozhodli uspořádat pokračování, rozšířené o další místní kapelu. Koncert dvou z nejnadanějších a nejperspektivnějších mladých slánských kapel proběhne ve
čtvrtek 27. června od 18:30 přímo pod širým nebem na slánském Masarykově náměstí. Termín je vhodný i pro školáky - jedná se o večer před předáváním vysvědčení!

Jsme rádi, že ve Slaném vyrůstá řada hudebně talentovaných mladých lidí, kteří neotálejí se založením vlastních kapel. Mezi slánské špičky se již několik let nepochybně řadí devítičlenné těleso
Rastafidli Orkestra (reggae - ska - dub), které vede skladatel, aranžér, klávesista a zpěvák Martin Hora. Kapela je oblíbená pro nápadité, rytmické kompozice a uvolněnou atmosféru při koncertech. Velmi zřetelná je též stále se zvyšující úroveň jednotlivých hudebních výkonů i jejich vzájemná souhra. Vedle nástrojové bohatosti (kytara, baskytara, klávesy, bicí, perkuse, saxofony, trombón, trubka) se poznávacím znamením kapely stalo černožluté ustrojení a poslední dva roky též živočišný vokál zpěvačky Báry. Kapela zahraje v první části večera od 18:30.Členové slánské kapely
The Bladderstones (jazz – blues – rock) rozhodně nejsou žádnými zelenáči. Služebně nejstarším členem kapely je zpěvák a baskytarista Johnny Judl, známý z různých uskupení minulosti i současnosti [LuiSa buDali, Trilobeat, Jablkoň, Kujooni a další]. Velkou pozornost vzbuzuje výbušný kytarista Tomáš Frolík, který je považován za velký talent své generace. Trio doplňuje nepřehlédnutelný bubeník Tomáš Náprstek. Kapela sklízí ovace již třetím rokem a nebojí se pohybovat napříč a pod žánry jazzu, blues a rocku. V muzeu jsme The Bladderstones mohli slyšet na vernisáži v říjnu 2012; tentokrát zahrají přibližně od 20 hodin.
Občerstvení na akci zajišťuje slánský hudební bar
Me Gusta.

Závěr akce je naplánován na 22. hodinu.

Hudba z muzea aneb koncert Rastafidli Orkestra a The Bladderstones Celý článek...

Jan Zach - Slánský rodák a americký sochař

Přednáška a představení nové knihy.

Na závěr května se můžete těšit na zcela mimořádnou událost: představení osobnosti slánského rodáka
Jana Zacha (1914—1986), který byl dosud českému prostředí téměř zcela neznámý. Janu Zachovi se po dětství stráveném ve Slaném a studiu v Praze doslova otevřely dveře do světa, do Československa se však nikdy nevrátil. Tuto nezaměnitelnou a nesmírně zajímavou osobnost si připomínáme vydáním knihy o jeho životě a díle, a také doprovodnou přednáškou, kde poznáte mezníky jeho fascinující životní dráhy.

Kniha
Jan Zach - Životní a umělecké křižovatky amerického historika umění Rogera Hulla zevrubně mapuje neuvěřitelné životní peripetie a vyspělé a rozsáhlé umělecké dílo Jana Zacha, proto jsme po odsouhlasení ze strany vydavatele amerického originálu knihy přistoupili k vydání české verze. Všechny zvídavé můžeme ujistit, že čím hlouběji jsme pronikali do tajemstvím obestřeného odkazu Jana Zacha, čím více informací jsme o se o jeho osobě dozvídali, tím silnější zodpovědnost vůči odborné i laické veřejnosti, ale i samotnému Janu Zachovi jsme cítili. Ze všech pozoruhodných jednotlivostí Zachova života můžeme zmínit např. jeho zakázky pro stavby legendárního nedávno zemřelého brazilského architekta Oscara Niemeyera. Pojítek Jana Zacha se světovou uměleckou elitou je však mnohem více. Chcete-li poznat osobnost Jana Zacha blíže, pochopit jeho vazby ke Slanému a případně si zakoupit zmíněnou knihu, nenechte si ujít ve čtvrtek 30. května od 17 hodin v malé galerii muzea povídání Jana Čečrdleho a jeho hostů. Vydání knihy je finančně podpořeno Městem Slaným. Vstupné je dobrovolné.

„…po opuštění svého rodiště nasál to nejlepší z pražského uměleckého prostředí a unikl nacistické okupaci Československa díky tomu, že byl jako velký talent vyslán na světovou výstavu do New Yorku. V té době ještě netušil, že už se do své vlasti nikdy nevrátí. Osud jej zavál do Brazílie, poté do Kanady a nakonec do amerického Oregonu. Jeho talent, pracovitost, vnímavost a lidský přístup mu doslova otevřely cestu do světa.“

„V roce 1945, kdy skončila nacistická okupace Československa, uspořádal pro českou exilovou vládu v prostorách Brazilian Press Association v Riu výstavu fotografií českého průmyslu. V roce 1946 uspořádal výstavu děl českého malíře a grafika Václava Hollara a v témže roce připravil putovní výstavu děl současných brazilských a československých výtvarných umělců… V této době také potkal svou budoucí ženu.“

(ukázky z nové knihy Jana Zach - Životní a umělecké křižovatky)


Malá galerie muzea, 30. května od 17 hodin

jan zach prednaska a prezentace knihy

Fotogalerie Celý článek...

Městské slavnosti 2013

Program muzea sobota 18. května, 9 - 20 hodin

Nenechte ujít program, který jsme připravili u příležitosti městských slavností, letos naposledy věnovaných období napoleonských válek. Program je současně slánským příspěvkem k celorepublikovému Festivalu muzejních nocí. O jednotlivých akcích hovoří více samostatné webové stránky Města Slaný a Asociace muzeí a galerií ČR:

http://www.slavnosti.slansko.cz/

http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

Co konkrétně jsme pro Vás o městské slavnosti připravili?
Od 9 do 16 hodin bude otevřena Velvarská brána s expozicí opevnění města, od 9 do 19 hodin obnovené stálé expozice v hlavní budově muzea. V 19 hodin začne poslední, večerní komentovaná prohlídka.

Ve 14 hodin v prostoru expozice a chodby muzea zahájíme výstavu Někomu život, někomu smrt o významném odbojovém činu 2. světové války - atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Výstavu připravujeme spolu s Asociací nositelů legionářských tradic a Městem Slaným.

Od 15 do 19 hodin se můžete v malé galerii v přízemí muzea těšit na promítání pásma digitalizovaných starých filmů z období 1. republiky (opakující se smyčka). Většinu filmů budeme promítat poprvé. Snímky byly převedeny z 8mm pásků do digitální podoby ve spolupráci s projektem Digitální vzpomínky. Budete moci shlédnout tyto dokumenty: dětská cvičení na SK Slaný 21. 6. 1936; skautský tábor Malíkovice 14. 7. 1935; otevření slánské spořitelny 15. 11. 1931 a vojenská přehlídka na náměstí ve Slaném a SK Slaný 2. 6. 1935.

Vstupné na všechny akce je dobrovolné.

Fotogalerie Celý článek...

Toulavá kamera

Toulavá kamera

V čase 23:10 zazní reportáž z našeho muzea. Celý článek...

Týden nabitý kulturou 14.—18. května

Třetí týden v květnu bude v našem muzeu doslova prošpikovaný rozmanitými kulturními akcemi a vyvrcholí městskými slavnostmi a Muzejní nocí. Přinášíme jejich přehled, výběr už je na Vás!

úterý 14. 5. od 17 hodin - vernisáž výstavy Tři generace architektů

středa 15. 5. od 9:45 – Na Slánskou horu – vycházka na známou archeologickou a přírodní památku našeho města. Odborný výklad PhDr. Václav Moucha, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.). Sraz účastníků v 9:45 na vrcholu Slánské hory. Pevná obuv výhodou, vstup na horu na vlastní nebezpečí.

slanska hora vychazka

středa 15. 5. od 19 hodin – Pěvecký recitál Jarmily Kosinové – pravidelný pořad Kruhu přátel hudby v kapli Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji. Vedle operních árií zazní také duchovní hudba i lidové písně. Vstupné 60 / 40 Kč, členové KPH zdarma.

plakat pevecky recital 15.5.2013

čtvrtek 16. 5. od 17 hodin Pasivní a nulové domy - malá galerie muzea - přednáška ing. arch. Jaroslava Tachecího o trendu v současném stavebnictví a úsporách při stavbě a provozu domu.

Prednaska pasivni domy

sobota 18. 5. (celý den) - program k městským slavnostem a Festivalu muzejních nocí

Program k městským slavnostem 2013 Celý článek...

Akce o Jan Zachovi se přesouvá na 30. května

Z technických důvodů jsme bohužel byli nuceni přesunout původní termín přednášky a prezentace knihy o slánském rodáku, sochaři Janu Zachovi na 30. května od 17 hodin v malé galerii muzea.
Původní termín 25. dubna neplatí!

Všem se tímto omlouváme a děkujeme za pochopení. Celý článek...

Slánské muzeum čeká modernizace

Snímek obrazovky 2013-04-04 v 22.48.03 Celý článek...

Vycházka na Slánskou horu


Plánovaná vycházka na Slánskou horu dne 20. 3. 2013 se ruší z důvodu nepříznivého počasí! Celý článek...

Zahájení výstavní sezóny roku 2013

První březnovou středu večer Vám představíme nové pojetí stálé expozice muzea včetně nového výtvarného stylu a informačního systému muzea. Budou představeny nové či obnovené části stálé expozice včetně dosud neviděných exponátů. Pozornost bude soustředěna mj. na zrestaurované nekrologium ze slánského františkánského kláštera. Zahájení pojmeme jako prohlídku s několika zastaveními v celé expozici, úvodní slovo a hudební vystoupení proběhne v malé galerii v přízemí, odkud pak budeme pokračovat do 1. patra. Vstupné je dobrovolné.

středa 6. března od 18 hodin, malá galerie a stálé expozice muzea

Zahájení výstavní sezóny roku 2013Zahájení výstavní sezóny roku 2013Zahájení výstavní sezóny roku 2013

Fotogalerie Celý článek...

Regio Slanensis

gymnázium V. Beneše Třebízského a hlavní budova muzea, 11.—22. března 2013

Na březen chystáme úzkou spolupráci se slánským
gymnáziem Václava Beneše Třebízského. Humanitně - vzdělávací pásmo s názvem Regio Slanensis je zaměřeno převážně na studenty gymnázia, ale na své si přijde i širší veřejnost. Na projektu dále spolupracujeme se společností pro ochranu kulturního dědictví Patria, Státním okresním archivem v Kladně, Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i., Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., Českou archeologickou společností, Památníkem národního písemnictví, Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně a dalšími.

Témata všech jednotlivých akcí jsou zaměřena na širší region Slánska, jak název napovídá. Zastoupeny jsou obory jako historie, archeologie, výtvarné umění, knihovnictví a další, budou též představeny významná místa v okolí a inspirativní osobnosti.

Přehled jednotlivých akcí naleznete na plakátě. Upozorňujeme, že přednášky v aule gymnázia jsou zdarma otevřené i pro veřejnost!

Na akce v muzeu je s výjimkou koncertu (20. 3.) vstupné dobrovolné!

regio slanensis

Fotogalerie Celý článek...

Krásné a poklidné Vánoce a vše dobré novém roce 2013

PF 2013 Celý článek...

Vánoce 2012

Zahájení výstavy Renaty Frančíkové, zpívání s Karolem Hevessym a koncert ZUŠ Slaný.

08_P1040992 Celý článek...

Vánoční koncerty ve slánském muzeu


Kaple Zasnoubení Panny Marie, 11.—21. prosince 2012


Letos se v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie uskuteční celkem sedm předvánočních či adventních koncertů.

Můžete si vybrat z této nabídky:

 • úterý 11. prosince od 17 hodin – Vánoční koncert ZUŠ Slaný
 • středa 12. prosince od 19 hodin – Lyra da Camera – koncert Kruhu přátel hudby, kde vystoupí Johana Rosick (soprán), Kateřina Chudobová (flétny), Bledar Zajmi (violoncello), Jitka Navrátilová (cemballo)
 • pátek 14. prosince od 16:30 hodin – Veselé vánoce – koncert žáků ZŠ Slaný, Politických vězňů
 • úterý 18. prosince od 17 hodin – Vánoční koncert žáků třídy Tamary Bernardové
 • středa 19. prosince od 17 hodin – Flétnový koncert žáků ZŠ Slaný, Rabasova
 • čtvrtek 20. prosince od 18 hodin – Vánoční koncert – vystoupí Consortium Camerale Slanense, dětský pěvecký sbor Sluníčko ZŠ Kladno a flétnový soubor ZŠ Kladno
 • pátek 21. prosince od 19 hodin – Vánoční koncert – Simona Klímová a její host Pavlína Jíšová

V kapli je navíc instalována výstava
"50 let Jazz Clubu Slaný", která ve fotografiích a dokumentech představuje dění v této významné slánské kulturní instituci od svého založení v roce 1962 dodnes.

Kaple Zasnoubení Panny Marie Celý článek...

Festival Slánské jazzové dny ozdobí exkolega Nicka Cavea

Festival Slánské jazzové dny ozdobí exkolega Nicka Cavea Celý článek...

Františkánské nekrologium bylo obnoveno

Dobrou zprávu v podzimním čase je provedení restaurování významné movité sakrální památky města –nekrologia z býv. slánského františkánského kláštera. Restaurování provedla MgA. Magdalena Rafl Bursová, akad. mal. v letošním roce. Na fotografiích je vidět jak obnovená skříň s religiózní malbou s františkánskou symbolikou, tak vlastní nekrologium - seznam zemřelých františkánů ze slánského kláštera. Projekt restaurování je finančně podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem (Program rozvoje venkova). Za spolupráci při obnově děkujeme jak Městu Slaný, tak sdružení Přemyslovské střední Čechy. Nekrologium se stane součástí expozice muzea.

Nekrologium 1Nekrologium 2 Celý článek...

Milan Hes: Antisemitismus v minulosti a dnes

V aktuální přednášce zaměří slánský historik Mgr. Milan Hes, Ph.D. svou pozornost na fenomén antisemitismu, tak jak se projevoval na českém území v průběhu 20. století. Sledovány budou především okolnosti, v jejichž případě nebyla nenávist proti židům dílem nacistické politiky, ale naopak měla své zdroje uvnitř prostředí ryze domácího. Do jaké míry byly česká politika a společnost náchylné k nákaze antisemitismu? Co nás z tohoto sociálně-patologického postoje ovlivňuje dodnes?

V závěru přednášky bude veřejnosti představena kniha
„Čekání na smrt“, kterou Milan Hes vydal v říjnu 2012 v pražském nakladatelství Epocha. Publikace mapuje osudy vězňů rodinného tábora českých židů v Osvětimi-Birkenau v letech 1943—1944. Zájemcům bude nabídnuta ke koupi za zvýhodněnou cenu.

Pozvánka Hes Antisemitismus v minulosti a dnes

středa 7. listopadu 2012, malá galerie muzea, vstupné dobrovolné Celý článek...

Oslavy dne vzniku samostatného československého státu

Zveme Vás na oslavy vzniku samostnatného Československa. V malé galerii muzea budou od 11:20 do 12:20 přijati účastníci oslav. Akce bude doprovozena promítáním filmu a tematickou výstavkou. Kompletní program oslav naleznete zde

Oslavy dne vzniku samostatného československého státu

Slaný, pondělí 29. října 2012 Celý článek...

Zrušená přednáška

Přednáška o hospodářských dvorech 10. října se ruší!

Připravovaná přednáška Ing. Jan Žižky o hospodářských dvorech na Slánsku se bohužel ruší ze závažných zdravotních důvodů. Touto cestou se všem zájemcům omlouváme.

Náhradní termín byl předběžně stanoven na 12. prosince 2012 od 17 hodin. Celý článek...

Skála mladší vytvořil 'krávu'.

Skála mladší vytvořil 'krávu'. Celý článek...

Objednávky vánočních koncertů

Vlastivědné muzeum ve Slaném vyhlašuje pro rok 2012 následující pravidla pro uspořádání vánočních koncertů v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie v hlavní budově muzea:

1. Koncerty je možno uspořádat v termínech od 21. listopadu do 21. prosince 2012 s výjimkou nedělí.
2. Každá instituce včetně školských zařízení může v daném časovém rozpětí uspořádat pouze jeden koncert.
3. Zpřístupnění kaple před začátkem koncertu je možné maximálně 90 minut předem. Kapli je třeba vyklidit maximálně do 60 minut po skončení koncertu.
4. Zkoušky před jednotlivými koncerty jsou možné pouze v den koncertu. Časové upřesnění zkoušek je třeba individuálně domluvit s vedením muzea.
5. Závazné přihlášky (vyplněné formuláře – viz bod 6) je třeba odeslat na e-mailové adresy muzeum@slansko.cz nebo cecrdle@meuslany.cz nejpozději do
31. října 2012. Na opozdilé objednávky nebude brán zřetel!
6. Přihlášku k vánočnímu koncertu naleznete
zde . Vyplněné přihlášky zasílejte na výše uvedené adresy.
7. Dříve příchozí přihlášky mají přednost při volbě termínu.

Vlastivědné muzeum ve Slaném si vyhrazuje právo potvrzení o konání či nekonání akce. V případě kolize termínů bude situace řešena individuálně. Vlastivědné muzeum ve Slaném nebude poskytovat institucím pořádající vánoční koncerty žádné další nadstandardní služby ani nezajišťuje propagaci koncertů. Pořadatelé a návštěvníci koncertů jsou povinni dodržovat provozní řád kaple!

Přehled volných a již obsazených termínů k nahlédnutí
zde.

Kaple Zasnoubení Panny Marie Celý článek...

Dny evropského dědictví a unikátní výstava slánského mincovního pokladu

Hlavní budova muzea a Velvarské brána

Prakticky po celou sobotu 8. září si ve Slaném můžete vybrat z nabídky různých kulturních akcí Dnů evropského dědictví (Den památek). Budou otevřeny vybrané památky, muzeum a Velvarskou bránu budete moci navštívit zdarma. Na památkový program volně navazuje „Rožnění uherského býka“. Třešničkou celodenního programu bude unikátní a pouze pro tento den připravená výstava „Znovuobjevený podklad mincí z 16. století z Palackého ulice ve Slaném“, kterou připravujeme ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a dopravní firmou Rank Car. Mince reprezentují nález z roku 1948, kde byly objeveny ve dvou nádobách při opravě silnice. Poklad je pozoruhodný jak svou kvantitou, tak územním a časovým rozptylem (16. i 17. století, oblast od Rýna prakticky až po Litvu). Nevyzvednutý poklad je dokladem lidské tragédie pravděpodobně na počátku pro Slaný a celé Čechy nesmírně zhoubné třicetileté války. My však můžeme ocenit jemnou práci středověkých či raně novověkých kovozpracujících umělců a obdivovat celý soubor ve stavu po očištění a konzervaci. Výstava bude otevřena od 9:30 do 18 hodin v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie, v 16 hodin pak zazní komentář starosty Města Slaný RNDr. Ivo Rubíka a odborný výklad numismatika a spoluorganizátora výstavy PhDr. Jiřího Lukase (Muzeum hl. m. Prahy) a Mgr. Kamila Smíška z numismatického oddělení Národního muzea. Výstavu si nenechte ujít, protože mince je vzhledem k jejich hodnotě možné vystavovat jen výjimečně a na krátkou dobu!

Fotogalerie

plakat-tiskehd_logo

Sobota 8. září, 9:30–18 hodin Celý článek...

Staročeský jarmark a nová socha od F. A. Skály

Tradiční Staročeský jarmark, který se letos uskuteční v sobotu 25. srpna zejména ve dvorech Cífkova statku čp.1 a Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. V době jarmarku můžete samozřejmě navštívit stálé expozice, ale i doprovodnou výstavu, kde návštěvníkům představíme starou zemědělskou techniku i nástroje. Tyto předměty jsou laikovi spíše záhadou, než aby na první pohled poznal, k čemu daný výrobek či stroj přesně sloužil. Postupné odhalení tajemství jednotlivých vystavených předmětů spolu s průvodcem je ostatně naším záměrem, neboť výstava představuje doprovodný program k představení zbrusu nového sochařského díla Františka Antonína Skály, který nám ke svému záměru mj. napsal: Ve finálním návrhu bych navíc rád uplatnil některé detaily, které by evokovaly další možná využití, jejichž konkrétní účel by však pro diváka zůstával tajemstvím, podobně jako u starých řemeslnických či zemědělských nástrojů, kde jejich původní účel zůstává nepoučenému člověku skryt. Stejně tak i Vám bude až do dne konání jarmarku skryto, co vlastně bude nové a přímo pro dvůr Šubrtova statku připravované dílo představovat. Nechte se překvapit, my jsme fantazií, vnímavostí a originalitou autora přímo nadšeni!

Třebíz plakát jarmark 2012

sobota 25. srpna, 10—16 hodin, Národopisné muzeum v Třebízi Celý článek...

Léto v muzeu budiž přivítáno!

Vítání léta a prázdnin proběhlo ve Slaném nad míru úspěšně, a to formou koncertu kapely Rastafidli Orkestra, složené z místních mladých nadějných hudebníků. Koncert proběhl přímo před muzeem - na Masarykově náměstí - u příležitosti konání výstavy "Jižní Amerika - Příroda a lidé", která probíhá do 15. srpna. Početná formace dokonce k této příležitosti zaranžovala speciální úvodní skladbu. My Vám nyní nabízíme video záznam jedné z mezi diváky nejoblíbenějších písní - Bei mir bist du schön (Svou lásku mi dej), což je vlastně coververze stejnojmenné skladby německého skladatele židovského původu Jacoba Jacobse (1890—1977).V létě můžeme zejména doporučit návštěvu Národopisného muzea ve Třebízi; takový klid a okouzlující prostor pro aktivní odpočinek i uvolněné relaxování byste v okolí pohledali. Ve Třebízi můžete vedle stálé expozice (lidová architektura a umění, řemesla, historie apod.) do konce července navštívit výstavu
"České středohoří ve fotografii" a těšit se na srpen, kdy u příležitosti tradičního Staročeského jarmarku bude odhalena originální socha jednoho z nejproslulejších českých výtvarníků současnosti - Františka Skály, který ji nyní připravuje spolu se synem F. A. Skálou. Chystáme i doprovodnou výstavu!

Ve Slaném chystáme na srpen výstavu dvou mladých výtvarníků ze Slaného, které považujeme za jedny z největších místních talentů -
Lenky Husárkové (malba, design) a Martina Böhma (grafika, malba). V srpnu rovněž otevřeme výstavu věnovanou pivovarnictví na Slánsku.

Touto cestou si Vás také dovolujeme upozornit, že hlavní budova muzea a Velvarská brána budou ve středu 11. července celý den uzavřeny z důvodu ohlášeného přerušení dodávky elektřiny ze strany ČEZ distribuce!!! Děkujeme za pochopení!

Více informací o připravovaných projektech přineseme v průběhu léta.

Hezké prázdniny či dovolenou Vám přeje

tým Vlastivědného muzea ve Slaném

Zaniklý slánský pivovar bude představen na nové muzejní výstavě.František Skála se synem chystá novou sochu do muzea ve Třebízi.třebíz Celý článek...

Rastafidli Orkestra hrají pro muzeum

Jako uvítání léta, rozloučení se školním rokem i připomínka aktuální výstavy "Jižní Amerika - Příroda a lidé" pořádá slánské muzeum koncert skupiny Rastafidli Orkestra.

Stále lepší a populárnější slánská formace pohybující se mezi žánry reggae, ska, big beatu a dalšími zahraje ve čtvrtek před předáváním vysvědčení zdarma pro všechny, kteří přijdou na slánské Masarykovo náměstí!

Občerstvení na místě bude zajištěno.

Koncert se nekoná pouze v případě velmi nepříznivého počasí.

Fotogalerie

rastafidli plakat

Masarykovo náměstí ve Slaném, čtvrtek 28. června od 19 hodin

Celý článek...

Proti pokusům na zvířatech

Stejně jako v loňském roce jsme ve spolupráci s občanským sdružením Svoboda zvířat ve stálé expozici muzea instalovali několik infopanelů, upozorňujících na problematiku týrání zvířat. Tentokrát je pozornost soustředěna na dlouhodobě velmi kritizovanou oblast pokusů na zvířatech. Z infopanelů se dozvíte nejen jak jsou tzv. laboratorní zvířata nesmyslně zneužívána, ale také např. jak jsou takové pokusy často nespolehlivé, zbytečné i jaké existují alternativy k těmto pokusům. Můžete se svým podpisem také připojit ke kampaním za zastavení pokusů na zvířatech a proti chovu tzv. kožešinových zvířat.

Svoboda zvířat logo

Stálá expozice muzea, do 15. července 2012 Celý článek...

Promítání filmu o Amazonském pralese

Promítání neobyčejného cestopisného snímku "Štetcem a mačetou" proběhne u příležitosti probíhající výstavy o Jižní Americe.

promitani plakat

Malá galerie muzea, středa 13. června od 19 hodin
Celý článek...

Třebíz v České televizi

V nedávné době Česká televize odvysílala další díl ze série komponovaných dokumentárních pořadů „Vesnicopis“, tentokrát věnovaný právě Třebízi. Jsme rádi, že jsme se na natáčení mohli podílet a že se touto kultivovanou formou může naše muzeum i celá obec představit širší veřejnosti.

Česká televize - Vesnicopis Celý článek...

Slánsko v době napoleonské a městské slavnosti

Tento víkend ve Slaném proběhnou již tradiční městské slavnosti, věnované v posledních letech období napoleonských válek a přítomnosti vojsk na Slánsku v roce 1813. V sobotu 19. května proto bude v malé galerii muzea [přízemí] instalována tematická expozice s názvem Slánsko v době napoleonské. Vedle portrétů vojevůdců té doby a nábytku ze sbírek muzea budou vystaveny mj. repliky historických oděvů, zbraní a praporů.

V sobotu 19. května bude muzeum od 9 do 16 hodin zdarma přístupné všem zájemcům, a to včetně starobylé Velvarské brány. V neděli bude otevřeno od 9 do 12 hodin.


slansko v dobe napoleonske

Hlavní budova muzea a Velvarská brána, sobota 19. května 9—16 hodin Celý článek...

Promítání filmů Jana Švankmajera

9. a 10. května Vás zveme na promítání dvou filmů Jana Švankmajera a Evy Švankmajerové.
Zde je krátké info k promítání:


Otesánek
středa 9. května od 19:30, městské kino Slaný
(Česká republika / Velká Británie / Japonsko, rok 2000, 125 minut)
Hrají: Veronika Žilková, Jan Hartl, Jaroslava Kretschmerová, Pavel Nový a další
Netradiční pojetí klasické české pohádky zasazené do dnešní doby a života "běžné" rodiny byl oceněn dvěma Českými lvy. Radost z potomka je vystřídána frustrací z jeho nenasytnosti a hororovým finále.


Lekce Faust
čtvrtek 10. května od 19:30
(Česká republika / Francie / Velká Británie, rok 1993, 97 minut)
Hrají:
Petr Čepek, Jan Kraus, Vladimír Kudla, Antonín zacpal a další
Druhý celovečerní film Jan Švankmajera oceněný třemi Českými lvy a Křišťálovým globem je variací na klasický příběh, který se táže na základní otázky lidského bytí. Hrdina vtažený do nadpřirozeného děje je soustavně pokoušen ďábelským Mefistem.


plakat otesanek lekce faust Celý článek...

Rozšíření otevírací doby muzea

Od Velikonoc 2012 je rozšířena otevírací doba muzea tak, aby i lidé, kteří by v původní otevírací době nestihli muzeum navštívit, měli k tomu příležitost. Konkrétně, každou středu máme pro Vás otevřeno do 18 hodin a každou sobotu odpoledne do 16 hodin.
Rozšíření otevírací doby odpovídá trendům moderního muzejnictví, a také odráží podněty veřejnosti.

Vlastivědné muzeum ve Slaném

Celý článek...

Výstava Evy a Jana Švankmajerových od dubna v muzeu!

S měsíčním předstihem Vám oznamujeme, že ve středu 4. dubna od 18 hodin proběhne v galerii muzea vernisáž výstavy „Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer – Obrazy, kresby, objekty, film“. Jsme nesmírně potěšeni, že jeden z nejproslulejších současných českých umělců, zástupce pozdní vlny surrealismu, režisér, animátor a všestranný výtvarník Jan Švankmajer přijal naší nabídku a vedle dalších, mnohem rozsáhlejších projektů si našel čas i na slánské muzeum. Výstava bude sestavena z různých děl Evy a Jana Švankmajerových a bude doplněna mj. promítáním ve slánském kině.

Současně upozorňujeme čtenáře Slánské radnice, že termín uvedený v březnovém čísle (
původně 7. 4.) byl změněn na 4. dubna od 18 hodin!

Jan_SVANKMAJERsvankmajer Celý článek...

Vychází sborník o České husitské reformaci

Brzy po začátku letošního roku jsme se dočkali vydání pozoruhodné publikace. Ve spolupráci s odborem kultury MěÚ Slaný jsme připravili k vydání sborník s příspěvky z mezioborové konference Slánské rozhovory 2010 s názvem Česká husitská reformace.

Slánské rozhovory se těší velkému zájmu slánské veřejnosti. V roce 2010 jejich obsah navazoval na kolokvium Mistr Jan Hus a Mistr Štěpán z Pálče, které ve Slaném proběhlo v roce 2000. Byly to již sedmé rozhovory, postupně věnované různým tématům napříč historií, teologií, uměním či literární vědou.

sbornik titul Celý článek...

Antika ze Slánského muzea - Studia Hercynia XV/2

Na sklonku roku 2011 spatřil světlo světa další díl odborné ediční řady „Studia Hercynia“, kterou vydává Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a která je věnována klasické archeologii.

V zatím posledním svazku této mezinárodně distribuované publikace s číslem „XV/2“ nalezneme mimo jiné pojednání nazvané „Pottery from a small Classical collection in the Regional museum of Slaný“, tedy „Keramika z malé „klasické“ sbírky Vlastivědného muzea ve Slaném“. Jsme rádi, že právě antický archeologický materiál, který je součástí našich sbírek, byl konečně publikován, a to právě v takto renomované odborné edici pod vedením prof. PhDr. Jana Bouzka, DrSc.

Autory pojednání, které se v českém jazyce a ve formě přístupnější místnímu čtenáři objeví v některém z dalších čísel Slánského obzoru, jsou Martin Trefný (Podřipské muzeum v Roudnici n. L.) a Jan Čečrdle.

O publikacích Ústavu pro klasickou archeologii FF UK více zde.

Studia Hercynia XV/2 Celý článek...

České kultuře chybí mecenáši

České kultuře chybí mecenáši Celý článek...

Příprava na novou sezónu

Muzeum je od vánočních svátků do 10. února 2012 formálně uzavřeno veřejnosti. Nová sezóna bude zahájena v sobotu 11. února výstavou malíře Václava Tomana, o níž Vás ještě budeme blíže informovat. Současně bude pro velký zájem prodloužena výstava o Pražské bráně. Pokud chcete navštívit muzeum ještě před zahájením nové sezóny, pak individuální zájemce rádi přivítáme, skupinové prohlídky (školy, zájezdy...) však umožníme až po 11. únoru 2012. V mezičase se pečlivě připravujeme na novou sezónu a také na rekonstrukci některých prostor muzea.

Děkujeme za pochopení
Celý článek...

PF 2012

PF 2012 Celý článek...

Sváteční čtení ze slánského muzea

Milí přátelé, i v době sváteční Vám nabízíme příležitost pro zkrácení dlouhé chvíle, a to nejen pro případ, pokud máte hlubší zájem o muzeum. Můžete si tak přečíst dvě krátké pojednání, o krajkách a perníkářských formách z našeho muzea.

krajkyperníkáři Celý článek...

Výsledky a fotogalerie soutěže "Postav si svou Pražskou bránu"

V průběhu měsíce října tohoto roku mohly naši nejmenší návštěvníci stavět u příležitosti výstavy "Pražská brána" své vlastní modely Pražské brány, svá vlastní originální pojetí vstupu do města. O soutěži jsme psali také v poslední Slánské radnici tento text:

S velkým úspěchem se setkala soutěž pro děti "Postav si svou Pražskou bránu", která ve slánském muzeu doprovázela výstavu Pražská brána. Děti nejčastěji kolem věku 10 let stavěly nejrůznější varianty brány, některé věrnější původnímu vzhledu (inspirací byl vystavený starý model brány), některé nám připomínají spíše soudobé stavitelství, jiné bychom zařadily nejspíše do říše science - fiction. Soutěže se zúčastnilo celkem na 150 dětí ze všech slánských základních škol, Dětského domova a okolních i vzdálenějších obcí (Zlonice, Smečno, Beřovice, Klobuky, Kladno, Jedomělice, Peruc, Nižbor i Praha a dokonce též Havířov). Zapojil se také malý zahraniční tvůrce - čtyřletý Arthur Jouve z Francie. Bylo vystavěno přesně 83 "Pražských bran". Některým dětem pomáhali rodiče, hlavně tatínkové; takové práce stojí pro dodržení pravidel fair play mimo vlastní soutěž. Výsledky soutěže naleznete v průběhu prosince na webu muzea. Ocenění malí architekti obdrží po zásluze stavebnice Lego.

"Pražské brány" jsou nyní již rozebrány a přichází závěr celé soutěže - vyhlášení vítězů a zveřejnění fotogalerie jednotlivých děl. Bohužel nebylo možné vyfotit a zveřejnit všechny práce, protože některé se již doslova rozpadly. Stavebnicemi bude oceněno prvních pět staveb, uvedení autoři budou kontaktováni ze strany muzea prostřednictvím škol či rodičů:

1.
Lukáš Malý, Marek Nič a Adam Cimrman [4.A., 2.ZŠ Slaný]
2.
Vojtěch Pek a Martin Hadrava [4.C, 3.ZŠ Slaný]
3.
Martin Linda [3.B, 2.ZŠ Slaný]
4.
Tomáš Veselý [10 let, Slaný]
5.
Ondřej Mařík [11 let, Slaný]

Aby ani ostatní soutěžící nebyli zklamáni, máme i pro ně připravené drobné ceny. A proto všichni, kteří naleznou svou stavbu ve
fotogalerii, mohou se v muzeu zastavit pro zaslouženou odměnu.

P1030177

Celý článek...

Hořká a sladká chuť našeho kraje

Ještě na sklonku listopadu vyšla slíbená publikace o zaniklých regionálních pivovarech a cukrovarech, a to v režii obecně prospěšného sdružení Přemyslovské Střední Čechy. Tato knížečka pojmenovaná „Hořká a sladká chuť našeho kraje“ představuje šest zaniklých pivovarů [a dva letos nově obnovené] a osm nefunkčních cukrovarů. Naše muzeum připravilo text a část fotografií, další snímky doplnil mladý slánský fotograf Jan Studený, grafiku a sazbu zajistil Ivo Horňák z odboru kultury MěÚ Slaný.

Jak je uvedeno v úvodu, obě odvětví
„se řadily donedávna mezi charakteristické oblasti lidské činnosti bohatě zastoupené prostřednictvím větších či menších podniků v oblasti severozápadně od Prahy. Rozlehlé architektonické soubory pivovarů a cukrovarů patřily přinejmenším od století páry k výrazným krajinným dominantám, kde panoval čilý ruch. V těchto podnicích nalezlo obživu množství lidí, sem směřovaly vozy s obilím, chmelem a cukrovou řepou a právě zde vznikal nápoj a výrobek dnes tak oblíbený, tak často používaný a samozřejmě zcela běžný…“

Publikace je k zakoupení např. v infocentru.

pivovar

Celý článek...

45. Slánské jazzové dny

18.—20. listopadu, Městské divadlo, Městské centrum Grand, kaple Zasnoubení Panny Marie a další místa

Jubilejním 45. ročníkem letos pokračuje pravděpodobně nejvýznamnější hudební akce roku – festival Slánské jazzové dny. Zde je kompletní program festivalu, který se letos rozrostl o další doprovodné akce.

45. Slánské jazzové dny Celý článek...

Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století (historická konference)

Zveme Vás na čtvrtý ročník historické konference Slaný a Slánsko ve 20. století. Pro letošní rok bylo zvoleno téma „Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století“. Po předchozích tématech se tak obracíme k samým kořenům dějinného vývoje na Slánsku.

Konference plakát 2011

Sobota 5. listopadu, 9—16 hodin, Městské centrum Grand Celý článek...

Jan Václav Spitzer - 300 let malíře pozdního baroka

Ve středu 26. října v 17 hodin bude v Muzeu Českého krasu v Berouně zahájena velkolepě pojatá výstava díla významného malíře pozdního baroka Jana Václava Spitzera. Spitzerovo dílo důvěrně známe i z našeho muzea. V našich sbírkách se totiž nachází již kompletně restaurovaný soubor portrétů františkánských světců ze slánského františkánského kláštera.
Proces restaurování nedávno završila obnova malby sv. Paschala Baylonského. Podrobněji viz
zde. Je nám ctí, že návštěvníci této výstavy mohou shlédnout i tři ze slánských obrazů - sv. Ludvíka z Toulouse, sv. Františka z Assisi a sv. Paschala Baylonského.
Více o výstavě, která potrvá do začátku r.2012 naleznete
zde.

Spitzer_pozvanka

Muzeum Českého krasu v Berouně, výstava od 26. října 2011 Celý článek...

Postav si svou Pražskou bránu - soutěž o stavebnice Lego

Po dobu téměř celého měsíce října mohou v hlavní budově muzea Vaše děti či vnoučata soutěžit ve stavění ze stavebnice Lego s mottem „Postav si svou Pražskou bránu“. Děti mají v malé galerii muzea k dispozici velké množství Lego kostek a mohou stavět zcela podle své fantazie svou verzi Pražské brány. Všechny práce budou vystaveny, nejlepší stavebníci budou odměněni! Pravidla soutěže.

plakat lego

Malá galerie muzea, 3.—29. října 2011 Celý článek...

Slánské rozhovory 2011 a Ikona ve Slaném

Také letos se uskuteční další ročník již tradiční mezioborové konference "Slánské rozhovory". Letos bude věnován ruské kultuře, konkrétněji tématům pravoslavného náboženství a umění ikon, ruské emigraci v Československu, odkazu a současnosti Slovanské knihovny v Praze a ruskému literatuře a myšlení vůbec.

Konference proběhne v prostorách
Městského centra Grand od 9.30 do odpoledních hodin. U příležitosti slánských rozhovorů bude v galerii muzea otevřena cca v 11.15 výstava "Ikona ve Slaném", věnovaná zejména dílu dvou současných ikonopisců (malířů) – Antona Jaržombeka a Michaila Procenka. Výstava je doplněna o starší ikony a ukázky ruského malířství ze sbírek muzea.

Městské centrum Grand a galerie muzea v úterý 4. října od 9.30 hodin

Slánské rozhovory 2011Ikona ve Slaném

Celý článek...

Den památek 2011

Pouť za slánskými památkami

Odbor kultury MěÚ Slaný pořádá ve spolupráci s naším muzeem tradiční Den památek konaný u příležitosti "celounijních" Dnů evropské kultury.
Od 9 hodin ráno je připraven zajímavý program, který potrvá až do večera. Přesný program si přečtěte na připojeném plakátu.
A nezapomeňte, že muzeum a Velvarská brána pro Vás budou otevřeny bezplatně!

Den památek 2011

Sobota 10. září, 9—17:30 hodin
Celý článek...

Ozvěny výstavy "Proti srsti" - 1. město bez kožešin na světě

Pozoruhodnou zprávu jsme zaregistrovali v novém zpravodaji občanského sdružení Svoboda zvířat, které spolu s námi připravilo výstavu "Proti srsti" (26. 3.—20. 5. v 1. patře muzea). Zatímco v některých částech světa je produkce kožešin stále běžnou záležitostí, nalezneme i město, které má ambice stát se "1. městem bez kožešin na světě". Jde o americký West Hollywood - součást sídelní aglomerace u Los Angeles. Následně citujeme zprávu Svobody zvířat:

"Aktivisté spolu s kandidátem do městské rady oznámili začátek kampaně, jejímž cílem je vytvořit z pokrokového a moderního West Hollywoodu první město bez kožešin v USA. Podle organizátorů je vysoká pravděpodobnost, že se Městskou radu podaří přesvědčit k přijetí prvního zákona proti kožešinám v tomto státě, protože město už má v ochraně zvířat určitou tradici.

Už dříve zakázalo mimo jiné odstraňování drápků kočkám a obchodům se zvířaty obchodovat s tzv. psími velkochovy. V nové vyhlášce už nejsou vlastníci zvířat označovaní jako majitelé, ale jako "ochránci".


Město bylo v roce 1989 prohlášeno "zónou bez krutosti ke zvířatům" poté, co schválilo zákaz testování kosmetiky na zvířatech a zakázalo čelisťové pasti.

"Kampaň se netýká pouze zákazu kožešin, ale snaží se i zviditelnit West Hollywood jako centrum módy bez kožešin", uvedl jeden z organizátorů kampaně.

Nezávislé skupiny, které se zabývají péčí o zvířata, uvádí, že tato iniciativa učiní z West Hollywoodu první komunitu ve Spojených státech (možná i na světě), kde by byly kožešiny zakázány.

Kandidát na radního John D´Amico mimo jiné řekl:
"Zavázali jsme se, že se staneme místem bez krutosti ke zvířatům a dále už nemůžeme podporovat barbarský obchod s kožešinami tím, že bychom je prodávali v našem městě."

Logo_SZ_zakladni Celý článek...

Vyšel nový Slánský obzor

Na sklonku června 2011 vyšlo 18. (118.) číslo obnovené ročenky Slánský obzor, který vydává společnost Patria ve spolupráci s Vlastivědným muzeem ve Slaném a Státním okresním archivem v Kladně.

sl obzor 18 Celý článek...

Město Slaný se díky archeologům dozvědělo více o své historii

rozhlas Celý článek...

Slánské muzeum na ČT2

Dovolte ještě jedno ohlédnutí za výstavou "Divokým Kurdistánem". V průběhu výstavy byla v expozici natáčena část dokumentárního pořadu "Kosmopolis" pro ČT2 věnovaná imigrantům do ČR.

Kosmopolis

Slánské náměstí a muzeum uvidíte od 14. minuty pořadu! Celý článek...

Čtení z Bible

ČTENÍ Z BIBLE Celý článek...

Selská světnice v stálé expozici Vlastivědného muzea

Muzeum podle svého poslání přispívá k uchovávání tradičních hodnot. Ať už ve své sbírkotvorné činnosti, nebo různými způsoby prezentací a kulturně výchovnými akcemi.

To je i důvodem, proč obměňujeme materiál z národopisných sbírek v tzv. selské světnici muzea. Selská světnice je ve Vlastivědném muzeu reinstalovaná v průběhu celé jeho historie, počínajíc Národopisnou výstavou českoslovanskou (1894 Slaný; 1895 Praha). Spolu s měšťanským pokojem je "světnice" i součástí dnešní stálé expozice Vlastivědného muzea.

Naším cílem zůstane přiblížit vám i letos v malých instalacích v selské světnici zajímavé sbírky a celky z národopisného fondu muzea, kterými reagujeme na svátky křesťanského kalendáře, na lidové zvykosloví a pracovní rok a jejich různé podoby. Ale samozřejmě i na další okolnosti, podle spektra potřeb zařízení jakým je muzeum. V jedné vitrínce naleznete v průběhu celého roku i sbírky, které nám přiblíží školu z nedávné minulosti - z doby kolem poloviny 20. století.

Od začátku výstavné sezony jsme pro vás připravili soubor předmětů, které provázely společenský život od konce 19. století a patří k masopustní době a také k plesové sezoně: taneční řády, pak různé typy vějířů a nakonec zajímavé "drobnosti" ze sbírek.

Touhle dobou nám příchod významného křesťanského svátku Velikonoc připomínají podmalby na skle a klášterní práce s pašijovými výjevy a další předměty z velikonočního zvykosloví.

V průběhu letošního roku pak připravujeme další exponáty. Z textilní kolekce muzea představíme kroje a krojové rekonstrukce z různých regionů Čech a Moravy a ojedinělé ukázky balkánského oděvu.

Z depozitářů vybereme i pracovní nářadí, včelařské předměty a pernikářské formy. V adventním období vám představíme opět další zajímavé betlémy ze starších sbírek muzea.

dnešní SELSKÁ SVETNICE v muzeu Celý článek...

Benefiční koncert pro Japonsko

Vlastivědné muzeum ve Slaném pořádá pod záštitou velvyslanectví Japonska v ČR benefiční koncert věnovaný obětem přírodních katastrof v Japonsku. Výtěžek z koncertu bude předán Velvyslanectví Japonska v ČR a bude poskytnut na pomoc obětem nedávných pohrom v Zemi vycházejícího Slunce. Na koncertě zazní hudba barokních i jiných skladatelů v podání houslí, flétny a violoncella.

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 2. dubna v 14 hodin

beneficni koncert

Celý článek...

Premiéra kurdského filmu "Viděl jsem Slunce"

Již tento pátek můžete v městském kině ve Slaném zdarma shlédnout výjimečný kurdský film "Viděl jsem Slunce" url_icon_13 s českými titulky, které byly zhotoveny speciálně pro tuto příležitost.

Dramatický snímek z exotického prostředí vypráví osudy rozvětvené kurdské rodiny, která je tureckou armádou přinucena opustit svůj venkovský domov a je konfrontována s moderní "vyspělou společností". Promítání obohatí o svůj zasvěcený výklad ing. Rashid Khalil (Kurdské o. s.). Akce je součástí projektu "Divokým Kurdistánem".

Městské kino Slaný v pátek 11. března od 19:30 hodin

güneşi-gördüm Celý článek...

Ve slánském muzeu zavlála kurdská vlajka

Přípravy projektu "Divokým Kurdistánem" vstoupily do finální fáze, výstava je již připravena a celý organizační tým se těší na setkání s Vámi na zítřejší vernisáži v galerii muzea od 15 hodin!

Kurdská vlajka ve slánském muzeu

Fotogalerie Celý článek...

Výtvarná soutěž „Slánsko před 100 lety“ a výstava nejlepších výkresů

Děkujeme účastníkům – jak školám, tak všem žákům a studentům – za účast ve výtvarné soutěži "Slánsko před 100 lety", která byla uzavřena 20. ledna. Před uzávěrkou soutěže jsme obdrželi poměrně značné množství výkresů, jejichž výtvarná úroveň i tvůrčí invence nás častokrát mile překvapily. Autoři se zanedlouho mohou těšit na vyhlášení výsledků i pěkné ceny, ale také na veřejnou výstavu nejlepších a nejzajímavějších obrázků, která bude otevřena od 1. do 25. února 2011 v chodbě knihovny Václava Štecha ve Slaném. Návštěvníci našich internetových stránek se mohou rovněž těšit na prohlídku všech soutěžních výkresů, které zveřejníme v digitalizované podobě.

Lucie Špalková (ZŠ Háje): Slánská synagoga na přelomu 19. a 20. st. Celý článek...

Muzeum v zimě nespí

Ve zdánlivě posmutnělém zimním období v našem muzeu vrcholí přípravy programu pro letošní výstavní sezónu. Jedním z nosných motivů roku 2011 bude pestrost, aby si každý návštěvník přišel na své či si z naší nabídky prostě vybral to, co právě jej zajímá. Informace o jednotlivých akcích očekávejte v brzké době. Aktuálně je domluveno mj. několik přednášek s exotickou příchutí, naší snahou je také více spolupracovat se slánskými školami.

Touto cestou ještě jednou děkujeme Městu Slaný za zdařilou opravu střechy našeho sídla - budovy bývalé piaristické koleje, kterou sdílíme spolu s knihovnou, infocentrem a městským kinem. Firma pana Zdeňka Zemka završila stavební práce - po výměně střešní krytiny a opravě krovu - obnovou poškozených okapních žlabů ve dvoře za krásné nové, měděné.
Celý článek...

PF 2011

Šťastné vykročení do Nového roku a hodně splněných přání Vám přejí zaměstnanci Vlastivědného muzea ve Slaném!

PF 2011 Celý článek...

Restaurování obrazu sv. Paschala uzavírá obnovenou kolekci františkánských portrétů

V předvánočním čase máme opět jeden důvod k radosti: dne 20. prosince nám tým restaurátorek akad. mal. Markéty Pavlíkové a akad. mal. Lenky Helfertové předal obnovený obraz sv. Paschala Baylonského, ještě před několika měsíci poslední poškozený z kolekce portrétů světců z refektáře býv. slánského františkánského kláštera. Z restaurováním tohoto díla je soubor uzavřen a my jej můžeme obdivovat v úplnosti. O restaurování ostatních oválných obrazů již dříve informoval PhDr. Vladimír Přibyl (viz zde).

8. Detail hlavy po restaurování Celý článek...

Předměty k vánočnímu zvykosloví ve sbírkách Vlastivědného muzea

Vlastivědné muzeum postupně doplňuje i kolekci zvykoslovních předmětů. Zatím máme ve fondu muzea různé typy vánočních ozdob, vyklápěcích plechových formiček, rozmanitých tvořítek a vykrajovátek na vánoční cukroví, dokumentujících období 20. století.

Ježíšek v jesličkách s Pannou Marií a sv. Josefem z překrásného betlému kostela sv. GothardaUkázka Alšova domácího betlému Celý článek...

Vánoční koncerty v kapli Zasnoubení Panny Marie

Program vánočních koncertů v prosinci 2010

Koncert v kapli Zasnoubení Panny Marie Celý článek...

Geshem

Koncert v rámci 44. Slánských jazzových dní muzeum.slansko.cz

Vokální a kapelový soubor Geshem se věnuje afro–americkým spirituálům, zpěvům z Taizé a hebrejským písním. Působí v Praze a vede ho sbormistr Marek Šlechta, který kdysi přetextovával a sólově zpíval černošské spirituály. Bližší mu však bylo sborové podání a původní anglické texty.

Geshem

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 21. listopadu v 10,30 hodin Celý článek...

Slánsko před 100 lety

Výtvarně – historická soutěž pro základní a střední školy

Vlastivědné muzeum ve Slaném vyhlašuje dne 11. listopadu 2010 soutěž pro žáky 2. stupňů ZŠ a studenty středních škol na téma „Slánsko před 100 lety“ (konkrétně se jedná o Slaný, Smečno a Zvoleněves – podle místní příslušnosti ke škole či dle bydliště žáků / studentů).

Téma soutěže volně vychází z probíhající výstavy „Slánsko před 100 lety v kresbách Karla Liebschera“, která v muzeu probíhá do 20. prosince 2010.
Celý článek...

Prezentace sborníku Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století

Představena nejnovější publikace věnovaná vojenství v našem regionu a významným událostem i osobnostem s ním spjatým, a to napříč 20. stoletím.

Malá galerie muzea čtvrtek 21. října v 16 hodin

Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století Celý článek...

Odhalení pamětní desky prof. Františka Bílka


Sobota 16. října v 10 hodin před domem čp. 111 na Masarykově náměstí ve Slaném

Slavnostní odhalení pamětní desky
prof. PhDr. et MUDr. Františka Bílka (1885-1972), slánského rodáka a zakladatele české zootechniky, a to přímo na jeho rodném domě čp. 111 (dnešní cukrárna). Prof. Bílek byl též významným genetikem, hipologem a pedagogem. Podílel se mj. na záchraně koně Przewalského a starokladrubského vraníka. Vědecký záběr prof. Bílka byl mimořádně široký – působil na řadě vysokých škol a obsáhl několik přírodovědných oborů. Proslula zejména jeho vysokoškolská učebnice "Obecná zootechnika" (1933). Je rovněž zakladatelem 1. českého hipologického muzea ve Slatiňanech.

Prof. F Bílek v rozhovoru s dr. Z. VeselovskýmPrzevalského hříbě

Podzimní koncert vážné hudby


Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 9. října v 16 hodin

Dalším bodem na programu Klubu přátel hudby je koncert japonsko-britského tria ve složení
Noriko Čechová (JPN) - flétna, Miho Sugihara (JPN) - housle, Mark Johnston (GB) - violoncello.

Na programu budou převážně barokní kompozice, avšak vedle díla Johanna Sebastiana Bacha uslyšíme též skladby Bachova současníka Josepha Haydna a mladšího velikána Clauda Debussyho. Japonské hráčky jsme měli možnost slyšet s velkým ohlasem již minulý rok, rovněž v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie.

Podzimní koncert vážné hudby

Slánské rozhovory o české husitské reformaci

Leitmotivem letošního přednáškového cyklu "Slánské rozhovory 2010" bude česká husitská reformace. V Kapli Zasnoubení Panny Marie v budově muzea budeme moci vyslechnout řadu zajímavých příspěvků, které se tohoto tématu nějakým způsobem dotýkají. Vystoupí renomovaní odborníci z řad historiků i historiků umění, archeologové, teologové, literární vědci a další.

Celodenní program bude doplněný hned třemi poutavými výstavami -
Kniha knih (nejstarší bible ze sbírek Vlastivědného muzea, expozice přímo v kapli muzea), Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století (zahájení výstavy proběhne v rámci Slánských rozhovorů) a konečně již probíhající výstava věnovaná slánskému historikovi Rudolfu Urbánkovi, který se daným obdobím intenzivně zabýval.

Slánské rozhovory zahájí starosta města
RNDr. Ivo Rubík spolu s Prof. ThDr. Janem Blahoslavem Láškem, děkanem Husitské teologické fakulty UK.

Završením dne bude v 15.30 ekumenické setkání zástupců různých církví a pěvecké vystoupení slánského Husova sboru.

Slánské rozhovory o české husitské reformaci

Fotogalerie

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 5. října v 9.30 hodin Celý článek...

Fotografie z dopoledního programu Dne památek ve Slánském muzeu

V sobotu 11. září o půl desáté jsme zahájili pásmo setkání u příležitosti Dne památek, konaného v rámci Dnů evropského dědictví.

PhDr. Vladimír Přibyl nejprve v kapli Zasnoubení Panny Marie představil čtyři nejstarší bible z muzejní sbírky, zejména barevnými ilustracemi vybavenou bibli Kutnohorskou (1489). Následně Mgr. Jan Čečrdle uvedl obnovenou archeologickou expozici, věnovanou prehistorii Slánska. Autorem expozice je dlouholetý přítel slánského muzea a vědecký pracovník Archeologického ústavu AV PhDr. Václav Moucha, CSc. Celý článek...

Den památek 2010

Den památek v sobotu 11. září 2010 ve Slaném

EHD 2010Den památek 2010 ve Slaném


EHD sobota 11. září / Odborný program – Za duší památek

Pro letošní Den památek, který je součástí
Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD), jsme ve Slaném připravili následující program. Jedná se vlastně o putovní sekvenci setkání s památkami ve Slaném a nedalekém okolí.

Celý článek...

Pomníky obětem světových válek na Slánsku

V listopadu 2009 proběhl druhý ročník konference Slaný a Slánsko ve 20. století, tentokrát pod názvem "Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století". Jeden z příspěvků "Památky obětem světových válek" byl věnován vzpomínce vojákům, kteří ve válkách položili své životy.

Celý článek...

Nový ročník Slánského obzoru


Ve Vlastivědném muzeu je v prodeji nový ročník Slánského obzoru, roč. 17 (2009).
Je vydán ve spolupráci se Společností Patria a Státním okresním archivem v Kladně. Najdete v něm články z historie našeho města, v portrétní galerii se seznámíte se zajímavými osobnostmi. Jeho součástí jsou i stati z pohnutých časů dvacátého století.

Sborník zakoupíte za 80 Kč.

65. výročí osvobození Československa

Od 10. května bude ve výstavní síni muzea otevřena výstava fotografií "Květen 1945 ve fotografii"

Slavnostní prezentace sborníku
„1939—1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků".

Malá galerie slánského muzea 10. května v 16.00 hodin

Rok 1945 Celý článek...

12. městské slavnosti

Husitské slavnosti 2010

Slaný 7.–9. května 2010

Celý článek...

Národopisné muzeum ve Třebízi zahajuje letní sezónu

Kromě expozic jsou pro návštěvníky v průběhu května připraveny i dvě výstavy. "Výtvarné práce žáků Kvílické školy“ a výstava slánských fotoamatérů „Život na vesnici“. Celý článek...

Slavnostní koncert

Dny polské kultury ve Slaném

Na slavnostním koncertu věnovaném 200. výročí narození polského krále klavíru Fryderyka Chopina vystoupí vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara 2004, jeden z nejvýraznějších talentů mladé generace pianistů
Ivo Kahánek.

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 19. dubna v 19.30

Ivo Kahánek

Fotogalerie Celý článek...

Ekoglass Festiwal

Dny polské kultury ve Slaném

Výstava uměleckého skla – polských, českých a slovenských sklářů – které vzniklo během druhého ročníku festivalu a workshopu uměleckého skla Ekoglass Festival 2009, který se konal v Lesní Huti v Szklarské Porębě a také v Huti křišťálového skla Julia v Piechowicích.

Galerie Vlastivědného muzea 19. dubna v 16.30

Výstavu můžete zhlédnout do 5. května 2010.

Fotogalerie Celý článek...

Varhany znějící 2009 vycházejí na CD

Představení nového CD, přinášející výběr ze záznamu koncertů, které se ve Slaném a ve Velvarech konaly v roce 2009 v rámci mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2009 Slaný–Velvary.

Přednášková síň Vlastivědného muzea 18. března v 17 hodinFotogalerie Celý článek...

Svatební obřady v muzeu

Kromě svatebních obřadů v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném, schválila rada MěÚ Slaný rozšíření nabídky o možnost konání svatebních obřadů v přírodním prostředí areálu Cífkova statku Národopisného muzea ve Třebízi. Svatbu v piaristické kapli je možné uzavírat celoročně, v Národopisném muzeu pouze v letních měsících červen—září. První svatební obřad po šedesáti letech proběhl 4. července 2008.

Svatební obřady v muzeu

Celý článek...

Pietní rozloučení s profesorem Janem Šedivkou

V pondělí 7. prosince 2009 v 15 hodin se konalo v Piaristické kapli vzpomínkové rozloučení s čestným občanem Královského města Slaného Janem Boleslavem Šedivkou.

Profesor Jan Šedivka se narodil ve Slaném. Byl předním houslistou a propagátorem české hudby ve světě, zvláště v Austrálii. Je laureátem několika světových hudebních ocenění. Zemřel v Hobartu 23. srpna 2009.

Jeho ostatky budou uloženy na slánském hřbitově v rodinné hrobce.

Listopad 1989 ve vzpomínkách slánských pamětníků

V předvečer 20. výročí událostí roku 1989 bude v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném slavnostně uveden sborník pamětníků ze Slaného a Slánska. Vznikl na základě příspěvků přímých účastníků těchto dějinných událostí v našem regionu.

Listopad 1989 ve vzpomínkách slánských pamětníkůDivadlo ve Slaném – litopad 1989

Fotogalerie

Malá galerie muzea 16. listopadu v 16 hodin Celý článek...

Flétna v japonském pojetí

Koncert třech umělců ze Země vycházejícícho slunce. V sestavě dvou příčných fléten a klavíru představí trojice své pojetí klasických evropských skladatelů, jakými jsou například Johann Sebastian Bach, Johann Joachim Quantz či Karl Doppler.
Vystoupí: Gen Segawa (klavír), Yoriko Kasai (flétna), Noriko Čechová (flétna)

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 18. října 2009 v 16 hodin Celý článek...

Slánské rozhovory 2009

Novorenesance – východiska a realizace
Tradiční setkání bude zahrnovat dva bloky: první – východiska, připomene antické kořeny a následnou tradici antického umění v české architektuře. Druhá část – realizace, bude věnována novorenesanční architektuře, zastavíme se u památek ve Slaném, Vodňanech a Plzni – u staveb, které jsou spjaty se jmény Rudolfa Štecha, Mikoláše Alše a Josefa Bosáčka. (podrobnosti)

Kaple Zasnoubení Panny Marie, úterý 6. října 2009 od 9.30 hodin

Program

Celý článek...

Den památek 2009

V tento den budou zpřístupněny všechny muzejní objekty ve Vlastivědném muzeu Slaný i v Národopisném muzeu v Třebízi.

12. září 2009 9.00—15.00 hodin Celý článek...

Fotografie Jindřicha Štreita

Setkání s autorem probíhající výstavy (do konce srpna), v pátek 7. srpna v 17 hodin v Cífkově statku ve Třebízi.

V pátek 10. července v 17 hodin bude v Národopisném muzeu ve Třebízi otevřena výstava fotografií českého fotografa a pedagoga Jindřicha Štreita. Celý článek...

Společenství evropské paměti

Vlastivědné muzeum v Slaném se 24. dubna 2009 zapojilo do projektu Společenství evropské paměti.

Chceme se podílet na vytváření a budování portálu
Paměť národa. Pro tento účel jsme začali již v loňském roce shromažďovat vzpomínky pamětníků na události 20. století na Slánsku. Pokud jste ochotni poskytnout nám pro tyto účely své osobní poznatky historických události této doby kontaktujte nás telefonicky (+420) 312 522 209, nebo e–mailem: muzeum@slansko.cz

logo_memoryofnation_cs_CZ Celý článek...

Poznávej Slaný

Prázdninová internetová soutěž.

Pokud máš rád město Slaný a alespoň trochu se zajímáš o historii, určitě nepřehlídni tuto soutěž.
Celý článek...

11. městské slavnosti

Husitské slavnosti 2009

Slaný 15.–17. května 2009
Celý článek...

Nové webové stránky Národopisného muzea v Třebízi

Velikonoční jarmark


Atrium Vlastivědného muzea ve dnech 2.–8. dubna 2009
Celý článek...

Nové logo muzea

Celý článek...

Slaný a Slánsko ve 20. století

Vlastivědné muzeum Vás zve na představení publikace
SLANÝ A SLÁNSKO VE 20. STOLETÍ (sborník z historické konference)

Malá galerie Vlastivědného muzea ve Slaném středa 28. ledna 2009 v 17 hodin Celý článek...

Záhady Toma Wizarda

Česká televize odvysílala v cyklu pořadů pro mládež relaci, která propaguje město Slaný a seznamuje diváka s jeho historií. Záznam pořadu najdete zde. Celý článek...

Akce Vlastivědného muzea ve Slaném připravované na rok 2009

Připravované a plánované akce na rok 2009. Celý článek...

Slánské rozhovory 2008

Piaristé v Čechách a na Moravě (Pozvánka)

7. října v 10 hodin bývalá kolejní kaple piaristů ve Slaném Celý článek...

Slaný a Slánsko ve 20. století

Konference.

27. září 2008 Městské centrum Grand ve Slaném Celý článek...

Dny evropského dědictví 2008

Přednášky, prohlídky, koncerty u příležitosti Dne památek 2008

13. září 2008 Celý článek...

350. výročí uvedení piaristů do města Slaného

Piaristé ve Slaném
Zahájení výstavy
Čtvrtek 11. září 2008 v 16 hodin


Odhalení pamětní desky a mše svatá
Pátek 12. září 2008 v 16 a 16.30


Slavnostní koncert
Účinkuje
Capella Regia, chlapecký sbor Pueri Gaudentes a Robert Hugo.
Pátek 12. září v 19.30

Piaristé – pozvánkaPiaristé – pozvánka Celý článek...

Srpnové dny 1968 ve Slaném

Společnost pro ochranu kulturního dědictví PATRIA
vás zve na uvedení publikace vzpomínek

MUDr. Vladimíra Horáka

Obřadní síň Městského úřadu ve Slaném čtvrtek 21. srpna 2008 v 10 hodin

Pozvánka Celý článek...

Svatba v piaristické kapli

Kaple Zasnoubení P. Marie v bývalé Piaristické koleji ve Slaném 4. července 2008 – první svatební obřad po šedesáti letech.

Svatba v piaristické kapli Celý článek...

Dny turecké kultury ve Slaném

26. 5.—31. 5. 2008

27. května 2008 od 17 hodin
Zahájení fotografické výstavy Istanbul – Sisli
Galerie muzea

28. května 2008 od 19.30 hodin
Koncert klasické turecké hudby Cihat Skin – houslový recitál
Kaple Zasnoubení P. Marie v bývalé Piaristické koleji ve Slaném
Celý článek...

10. Husitské slavnosti 2008

otevřeno muzeum, kaple, Velvarská brána
17. května 2008 od 9.00 - 15.00 hodin Celý článek...

Hudba slánských piaristů

Laudate pueri Dominum
hudba slánských piaristů na novém CD

Capella Regia a Pueri Gaudentes probouzejí k životu hudební dědictví barokního řádu Piaristů. Specialista v oblasti barokní hudby Robert Hugo připravil pro nahrávku repertoár, který se podle dochovaného inventáře provozoval v 17. století v kapli piaristického gymnázia ve Slaném; tam také — 350 let po založení koleje — vznikla tato unikátní nahrávka. Capella Regia s vynikajícími mladými sólisty nám představují většinu skladeb v novodobé premiéře. Vydává Supraphon.

Vychází 25. dubna 2008.Celý článek...

Hledání ztraceného času

filmový dokument z roku 1928 o Slánské hoře.

Shlédnout jej můžete na ČT 2 v pořadu Karla Čáslavského

v neděli 13. dubna v 9.15

Akce Vlastivědného muzea ve Slaném připravované na rok 2008

Připravované a plánované akce na rok 2008.

Celý článek...

PF 2008

Celý článek...

Sv. Gothard v proměnách věků

Předvánoční představení publikace o slánském chrámu Sv. Gotharda

Malá galerie muzea ve Slaném čtvrtek 20. prosince v 15.30 Celý článek...

Akce Vlastivědného muzea ve Slaném připravované na rok 2007

Připravované a plánované akce na rok 2007. Celý článek...