Virtuální model opevnění města a 3D skenování


čtvrtek 29. dubna 2018 od 17 h, městské kino Slaný

Na akci bude představen dlouho očekávaný projekt
Virtuální průvodce po středověkém opevnění královského města Slaný. Tento v České republice unikátní počin bude představen jeho hlavním autorem, archeologem Mgr. Jiřím Ungerem. Vedle povídání s promítáním v kině (asi 60 minut) dojde i na praktické ukázky nové mobilní aplikace přímo „v terénu“. Setkání doplní student Stavební fakulty ČVUT Lukáš Hort informacemi o připravovaném projektu o slánském podzemí a možnostech 3D skenování. Aplikace pro mobilní telefony bude veřejnosti dostupná v průběhu dubna.

Krátké video z prezentace projektu studentům gymnázia

Projekt připravujeme za podpory Města Slaný, Archeologického ústavu AV ČR a společnosti Virtual History.
Vstupné je dobrovolné.

plakat prezetace unger hort

Ave Maria – Mariánská hudba od středověku po baroko


koncert KPH, středa 21. března 2018 od 19:00, kaple Zasnoubení Panny Marie

Koncert unikátním způsobem představí vývoj evropské mariánské hudby. Program zahájí vystoupení kladenského souboru
Gemini musicales, který se v části nazvané Pulcherrima rosa bude věnovat středověké hudbě až po nástup renesance. V této části programu zazní jednohlasé i vícehlasé duchovní písně s mariánskými tématy s doprovodem volných replik dobových nástrojů, jako jsou varhanní portativ, kamzičí rohy (gemshorny) a cornamusa (dechový nástroj příbuzný šalmajím). Zdrojem písní jsou české i zahraniční manuskripty – Vyšebrodský rukopis, Kodex Speciálník, Franusův kancionál, Llibre Vermell de Montserrat a jiné.

Druhá polovina koncertu nazvaná
Stella maris se v podání sopranistky Terezy Růžičkové a varhanice Aleny Maršíkové zaměří na hudbu raného baroka. Zazní moteta Claudia Monteverdiho, Alessandra Grandiho a Giovanniho Felice Sancese a výběr ze sbírky varhanních mší Fiori musicali Girolama Frescobaldiho. Dobovou mariánskou spiritualitu přiblíží herec Martin Hejný čtením z kázání jezuity Fabiána Veselého.

kph plakat březen 2018

Jiří z Poděbrad


přednáška, středa 7. března 2018 od 17 hodin, kaple Zasnoubení Panny Marie

Na začátku března Vás zveme do muzejní kaple na mimořádnou přednášku předního českého historika
Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., o významném českém panovníku Jiřím z Poděbrad a jeho cestě na český královský trůn. Právě za krále Jiřího nastal nový rozkvět našeho města poničeného za husitských válek. Přednáška se koná u příležitosti 560. výročí volby Jiřího českým králem 2. 3. 1458; dále 7. května si připomeneme Jiřího korunovaci. Vstupné je dobrovolné.

plakat jiří z poděbrad čornej 2018

Regio Slanensis VI


přednáškový cyklus
gymnázium Slaný a kaple muzea, 6.—16. března 2018


6. ročník vzdělávacího pásma zahájí v úterý 6. března
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. z lounského muzea, který v příspěvku Tisíc mil napříč republikou přítomné podnítí k hlubšímu poznávání naší vlasti, a to od nejzápadnějšího bodu na česko-německém pomezí přes hrady, zámky, městečka, tvrze, kostely i zajímavou přírodu, kam po 64 dnech a 1721 kilometrech došel s přáteli až na česko-polsko-slovenskou hranici.

Ve středu 7. března v 17 hodin Vás zveme do kaple muzea na mimořádnou přednášku předního českého historika
Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., o významném českém panovníku Jiřím z Poděbrad, čímž připomeneme 560. výročí jeho zvolení českým králem. Právě za krále Jiřího nastal nový rozkvět našeho města poničeného za husitských válek.

Jedno ze stěžejních témat ve čtvrtek 8. 3. přiblíží
PhDr. Josef Kadeřábek, Ph.D. z Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Na konkrétním prostředí města Slaného ukáže nové přístupy mikrohistorie a dějin každodennosti při studiu rekatolizace a představí odklon od tradičního faktografického dějepisectví. Celou periodu demonstruje na životním příběhu fiktivního modelového obyvatele města Slaný 17. věku. Příspěvek nese název Od kolébky do hrobu. Slánská protireformace očima dobového aktéra.

V pátek 9. 3. se pokusí
PaedDr. Irena Veverková ze společnosti Patria přiblížit na pozadí vývoje školských reforem od konce 19. století systém středního školství – dívčího vzdělání, specializovaného technického a ekonomického vzdělání (průmyslové školy, ekonomické školy, učňovské školy) do roku 1948. Vše v dějinném rámci měst Slaného a Kladna.

Druhý týden se ponese více v duchu moderních dějin. V pondělí 12. 3. pohovoří
Mgr. Pavel Fabini z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR o Poslancích na říšské radě ve Vídni s přihlédnutím ke Slánsku. V úterý 13. 3. naváže PhDr. Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů příspěvkem o působení neblaze proslulé Státní bezpečnosti ve Slaném v 50. letech. Ve středu 14. 3. bude pokračovat ředitel slánského muzea Mgr. Jan Čečrdle povídáním o kontroverzní osobnosti slánského vynálezce, továrníka a starosty v letech 1940—1944 Jaroslava Jana Pály a s ním spojené elektrotechnické továrně Palaba. Konečně Sibiří po stopách legionářů se ve čtvrtek 15. 3. vypraví historička kladenského magistrátu Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová, která dnešní Rusko opakovaně navštěvuje a sleduje podobu tamějších míst paměti.

Cyklus v pátek 16. 3. uzavřou archeolog
Mgr. Jiří Unger a student Stavební fakulty ČVUT Lukáš Hort první veřejnou prezentací projektu Virtuálního průvodce po středověkém opevnění královského města Slaný, který připravuje slánské muzeum za finanční podpory Města Slaného a ve spolupráci s Archeologický ústavem AV ČR a společností Virtual History. Vznikající aplikace pro mobilní telefony a související funkcionality dosud nemají v ČR obdoby. Jde o novátorský počin, který dovolí nahlédnout do podoby města kolem roku 1600. Bude představen i druhý vznikající projekt, který bude mapovat podobu slánského podzemí.

regio slanensis 6 plakat

Vyprávění o právu útrpném


středa 21. února 2018 od 17:00, malá galerie muzea

V únoru bude v malé galerii muzea přednášet Miroslav Vopat alias "Kat Vopat". Historická přednáška je připravena ve spolupráci se Společností patriotů Slaného. Výklad je založen na předávání věrohodných informací o temné historii mučení, trestů a poprav od doby středověké až po dobu nedávno minulou, kdy se podobných praktik neštítil nacismus a komunismus.

kat_vopat

Uhlí na Slánsku


přednáška, středa 17. ledna 2018 od 17:00, malá galerie

První přednášku v našem muzeu v roce 2018, tematicky spojenou s Vidimského výstavou fotografií normalizační výstavby, uvede
Ing. Josef Brázda vyprávěním o slánských dolech ve 2. polovině 20. století – známé krajinné dominantně města až do nedávné doby – s názvem Uhlí na Slánsku. Vstupné je dobrovolné.

plakat brazda prednaska uhli 2018