PF 2017PF 2017

Vánoční koncerty a Octopus Pragensis


kaple Zasnoubení Panny Marie, 13.—17. prosince 2016

Sérii adventních hudebních vystoupení v kapli Zasnoubení Panny Marie zahájí v úterý
13. prosince v 19,00 hod. vokální soubor Octopus Pragensis koncertem Hudba ve Slaném kolem roku 1600. Těleso vede ve Slaném již dobře známý muzikolog Petr Daněk - objevitel unikátního partu 1. houslí Michnovy skladby Loutna česká ve slánském muzeu. Součástí koncertu bude představení nového CD Varhany znějící 2016, které návštěvníci obdrží zdarma. Vánoční vystoupení v kapli pokračují ve středu a čtvrtek 14. prosince a 15. prosince v 17 hodin koncerty Základní umělecké školy, 16. prosince v 16,30 vystoupením žáků ZŠ Na Hájích a zakončeny budou dvěma koncerty Simony Klímové a Consortia Camerale Slanense v sobotu 17. prosince v 17 a 19 hodin.

kph plakat prosinec danek 2016

Sibiří po stopách legionářů


malá galerie, čtvrtek 8. prosince 2016 od 17 hodin

Přednáška o cestě na Sibiř, kterou se historička
Gabriela Havlůjová rozhodla připomenout osud generála československých legií Sergeje Vojcechovského, který byl odvlečen složkami NKVD v květnu 1945 z Prahy a na následky věznění v sibiřském gulagu v roce 1951 zemřel. Autorka během putování po Transsibiřské a Bajkalsko-amurské magistrále diskutovala s ruskými studenty, kteří nikdy neopustili své rodné město, navštívila místa, kde jsou pohřbeni českoslovenští legionáři a také si splnila svůj sen a proběhla se po zamrzlém Bajkalu. V roce 2020 má v plánu absolvovat tzv. Ledový pochod přes Bajkal na počest hrdinů, kteří 70 km přes zmrzlé jezero přešli v roce 1920 právě pod velením gen. Vojcechovského.

legionari_slany

Vánoční výstava – vesnický krámek


výstavní síň muzea, od 5. prosince 2016

V prosinci je ve výstavní síni otevřena Vánoční výstava, která nabídne pohled do interiéru vesnického krámku zapůjčeného do muzea ve Slaném z Národopisného muzea v Třebízi. V krámku najdeme vše, co se ve vesnických krámcích prodávalo – nádobí, knoflíky, cylindry, košťata, školní potřeby, petrolej a podobně, ale i samozřejmě i předměty spojené s obdobím adventu a Vánoc.

Vánoční výstava 2016 – plakát

50. Slánské jazzové dny


Městské centrum Grand a kaple Zasnoubení Panny Marie, 18.—20. listopadu 2016

V rámci tohoto
jubilejního festivalového ročníku vystoupí v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie vždy od 14:30 v sobotu 19. listopadu zpěvačka a pianistka Never Sol a v neděli 20. listopadu Ingrid James Quartet, který 50. Slánské jazzové dny uzavře. Ingrid James je považována za jednu z nejlepší australských jazzových zpěvaček. V malé galerii muzea můžete navštívit též výstavu dětských prací Jazz ve slánských ulicích.

slánské jazzové muzeum

Kdo se dá na vojnu...


výstava, 16. listopadu 2016 - 11. února 2017, galerie muzea

Ve středu
16. listopadu v 17 hodin nevynechejte vernisáž výstavy fotografií Kdo se dá na vojnu… Autorem snímků je fotograf, teoretik umění, novinář a spisovatel Josef Moucha (*1956), synovec před dvěma lety zesnulého a ve Slaném dobře známého archeologa a čestného občana města dr. Václava Mouchy. Výstava představí jeden z nejzajímavějších pohledů na základní vojenskou službu v socialistickém Československu 80. let; snímky vznikly navzdory normalizační vojenské kontrole a byly autorem zveřejněny teprve nedávno. Výstavu uvede krátké jazzové vystoupení, které mj. připomene, že to byli právě vojáci základní vojenské služby, kteří před lety pomáhali při technickém zajištění festivalu Slánské jazzové dny, jehož 50. narozeniny jsou dveřmi.

kdo-se-da-na-vojnu-finalizace-krivky

Antické divadlo a jeho odkaz


dvě přednášky, středa 9. listopadu 2016 od 9 a 17 hodin, aula gymnázia a malá galerie

V rámci
Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, v.v.i. – největšího vědeckého festivalu v ČR - zavítá nejprve do auly slánského gymnázia a poté do malé galerie muzea Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., která pracuje v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. Zabývá se antickým dramatem a divadlem a jejich pozdější recepcí. Jaká témata nás čekají?

I. Věc Faidra: cesta jedné Kréťanky napříč staletími (aula gymnázia od 9.00)
Vztah macechy ke svému nevlastnímu synu se ve světové literatuře objevuje v různých variacích často. V evropském kontextu je pak nejvlivnější literární látkou mýtus o
Hippolytovi a Faidře, zvlášť často zpracovávaný dramatiky. Na těchto textech je proto velmi výhodné sledovat, jak proměny literárního i širšího kulturního a duchovního kontextu ovlivňují nakládání s dramatickou látkou a výsledný dramatický tvar. V přednášce bude věnována pozornost pěti dramatickým textům od antiky po konec 20. století.

II. Proč hrát řeckou tragédii? A jak ji hrát? (malá galerie muzea od 17.00)
Přednáška představí vzrušující otázky i základní překážky, se kterými se setká divák, stejně jako inscenátor při uvádění řecké
tragédie, tedy textů vzniklých v 5. století před Kristem. Budou představeny konjunktury a recese popularity antického dramatu na českých jevištích a hledáno vysvětlení těchto změn: co vede české divadelníky k inscenování antických tragédií a kdy se od těchto dramat odvracejí? Jakými způsoby k antickým tragédiím přistupují? To jsou základní otázky, na něž budeme společně hledat odpověď.

Obě přednášky jsou volně přístupné pro veřejnost.

plakat tyden vedy a techniky

Literární večer hvězd explodujících i místních


autorské čtení, 3. listopadu 2016 od 18 h, malá galerie

První čtvrtek v listopadu se můžete těšit na nevšední literární sešlost. Na jedno vůbec z prvních autorských čtení novinky Andělí vejce, které s největší ctí proběhne ve Slaném, přizval autor
Petr Stančík jako svého hosta avantgardního literárního umělce ze Slaného. To proto, aby nás krajany Básník Ticho poeticky seznámil se solí zdejší země i jeho sbírkou Play off. Přijďte si užít večer v inspirativní společnosti Petra Stančíka a jeho strhující tvorby, oceněné prestižní cenou Magnesia Litera 2015 za prózu, získejte věnování do své nové knihy a i s jeho hostem, zastupujícím netradiční poezii, rozkryjte otázky, které vás zajímají. Již teď se oba autoři těší na vaši návštěvu. Vstupné je dobrovolné.

Stanc?i?kTicho-Slany?

Můžeme věřit médiím?


přednáška na aktuální téma, středa 26. října 2016 od 17 hodin, malá galerie

O současné roli sdělovacích prostředků ve vnímání reality, která nás obklopuje, o možnosti a schopnosti aktuální zprávy zkreslovat či s nimi manipulovat bude v malé galerii přednášet přední český teoretik médií
Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., který stál u zrodu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní je vedoucím Katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha. Jan Jirák byl také předsedou Rady České televize, přednášel na řadě zahraničních univerzit, je autorem mnoha publikací a spoluautorem koncepce mediální výchovy pro české základní a gymnaziální školství. Vstupné je dobrovolné.

plakat jirak media 2016 final

Karel IV. a středověk ve Slaném


výstava, 6. října—19. listopadu 2016, výstavní síň muzea

Netradiční výstava přibližuje nejen otisky doby vlády Karla IV., ale i stopy dalších panovníků vrcholného středověku v našem městě. Vedle odborné části, kde budou mj. prezentovány originální dobové předměty, expozice představí obrázky a rukodělné výrobky slánských dětí, které se zapojily do Výtvarné soutěže s Karlem IV. V této vzdělávací výstavě nebudou chybět ani interaktivní prvky a pracovní listy pro děti a mládež. Expozici rozhodně doporučujeme pro doplnění školní výuky.

Vyhlášení výsledků Výtvarné soutěže s Karlem IV. proběhne 15. října, a to symbolicky při koncertu v děkanském kostele sv. Gotharda, který byl právě za vlády Karla IV. významně přestavěn a rozšířen.

karel-1-color

Karel IV. – Otec vlasti


přednáška, 21. září 2016 od 17 h, malá galerie muzea

Touto akcí si připomeneme letošní 700. výročí narození českého krále a římského císaře
Karla IV. (1316—1378). Jeho odkazu promluví známý regionální historik a ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka.

Když na konci listopadu 1378 zemřel Karel IV. profesor pařížské university Vojtěch Raňkův z Ježova ho v pohřební řeči poprvé nazval titulem Pater patriae – Otec vlasti. A pozdější arcibiskup Jan z Jenštejna o Karlovi při této příležitosti řekl, že
„byl moudřejší než biblický král Šalamoun“. Přednáška se tedy pokusí v krátkosti nastínit Karlovy životní osudy a upozornit na některé jeho činy tak, aby si posluchači sami mohli udělat úsudek o tom, zda oba slavnostní řečníci na Karlově pohřbu měli, či neměli pravdu.

plakat kuchyňka karel iv 2016

Komorní orchestr Dvořákova kraje a vzpomínka na Václava Smetáčka


koncert, kaple Zasnoubení Panny Marie, středa 14. září 2016 od 19 hodin

Zveme Vás na zahájení další sezóny
Kruhu přátel hudby – koncert tentokrát věnovaný 110. výročí narození a 30. výročí úmrtí čestného občana města, slavného hudebníka, dirigenta a skladatele Václava Smetáčka. Vystoupení KODK proběhne pod taktovkou profesora pražské Konzervatoře Václava Mazáčka, se sólisty Veronikou Sedláčkovou (flétna) a Viktorem Mazáčkem (housle). Na programu jsou skladby Henryho Purcella, Antonia Vivaldiho, Johanna Stamitze, Ottorina Respigia, Gabriela Fauréa a Benjamina Brittena.

kph plakat zari 2016

Uměci slánské Trhliny I. a Dny evropského dědictví


sobota 10. září 2016 od 10 h, galerie muzea

Nová výstava, která tematicky navazuje na loňskou Ludvík Kuba a Slaný má název Umělci slánské Trhliny I. a slibuje další pokračování v příštím roce. Vybraná díla Aloise a Julie Mezerových, Václava Nejtka, Karla Vika a T. F. Šimona připomínají výtvarnou historii Slaného v době před a v průběhu 2. světové války. Součástí výstavy je expozice ve vstupní chodbě Knihovny Václava Štecha nazvaná Novostrašecko v díle Václava Fialy. K vidění jsou reprodukce dvou významných malovaných panelů ilustrujících život v okolí Nového Strašecí a celá řada Fialových skic, jež realizaci rozměrných panelů předcházely. Expozice je doplněna o snímky současného stavu stavení a objektů, které Fiala zachytil na svých kresbách. Porovnání stavu před téměř 80 lety a nyní necháme na Vás, můžeme však předeslat, že na některých místech jakoby se zastavil čas, jinde zasáhl člověk až nepříliš citlivě. Pro účely výstavy vznikl krátkometrážní film o Václavu Fialovi, který bude možné bezplatně shlédnout při návštěvě výstavy.

Spolupořadateli výstavy jsou
odbor kultury MěÚ Slaný a Infocentrum Pod Velvarskou branou, které pro zájemce připravilo exkurzi Po stopách Václava Fialy na Novostrašecku. Přihlašovat se můžete přímo v Infocentru. Exkurze se uskuteční v sobotu 17. září od 9 hodin.


plaket I.EHDfinal2016plakat knihovnaexkurze

Staročeský jarmark


sobota 27. srpna 2016 od 9 do 16 hodin, Třebíz čp. 1 a 2

Na závěr prázdnin je v Národopisném muzeu Třebíz připraven tradiční Staročeský jarmark. Po celý den budou na dvoře Cífkova statku předváděna rukodělná řemesla s možností zakoupení originálních výrobků. V doprovodném programu hraje Kapela Lidovka Rudolfa Rytiny. V ceně vstupenky je zahrnuta ochutnávka tradiční české kuchyně připravené restaurací Továrna ze Slaného. Návštěvníkům jarmarku je k dispozici také prohlídka stálých expozic. Vstupné je jednotné 30,- Kč.

jarmark-trebiz-final

Koncert ke 130. výročí otevření muzea


čtvrtek 30. června 2016, Masarykovo náměstí a atrium muzea

Na závěr školního roku pořádáme ve čtvrtek 30. června na Masarykově náměstí pátý ročník Koncertu pro muzeum, letos věnovaný 130. výročí otevření muzea veřejnosti (1886). Koncert v 17 hodin zahájí stále známější slánský folkař
Pokáč. Další kapela, která se na náměstí představí, bude Dobré ráno blues band. Bluesová kapela je slánskému publiku dobře známá a baví zejména neotřelým vystupováním. Hlavními hvězdami koncertu bude jedna z nejlepších českých funky kapel Juicy Freak s půvabnou afroamerickou zpěvačkou Marianou Wesley. Hudba kapely spojuje též prvky acid jazzu, soulu a blues. Na náměstí nebudou chybět stánky s občerstvením, zábava pro děti a mládež. V atriovém dvoře vznikne tradičně odpočinková zóna, kde budou vytvářet atmosféru především mezi místními oblíbení DJs Annita a ahZ. Na náěmstí můžete přijít už odpoledne, své stánky zde totiž rozbalí Sýrárna u tržiště, sdružení Prostor / Prostor podpovrchem, Jazz Café Fany, Dobrá sezóna, Moustache Pizza, Konopná lékárna Slaný, Infomační centrum mládeže, Zahrada - centrum osobního rozvoje a Viola Art. Koncert proběhne za finanční podpory Středočeského fondu kultury a obnovy památek.

plakat-2016-koncert-LOGA

Mám malý stan


výstava, 22. června—3. září 2016, galerie a výstavní síň

Ve obou výstavních sálech muzea je od června instalována velká letní výstava, jejíž název
Mám malý stan záměrně evokuje všemi oblíbené letní kratochvíle. Je rozdělena do dvou částí a koncipována humornou formou a určitě potěší děti, ale i dospělí rádi zavzpomínají nejen na své mládí a časy minulé V první části – galerie, vystavované předměty připomínají letní zábavy a rekreaci v době dávné i nedávné. Exponáty ze sbírek muzea jsou doplněny vzácnými předměty zapůjčenými soukromými sběrateli. Na galerii navazuje pohled do minulosti kempování a sním související aktivity ve výstavní síni. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 22. června od 17 hodin.

mam-maly-stanVelká letní výstava v muzeu bude věnována všemožným letním kratochvílím včetně spolkového života, trampingu či skautingu. (kopie)

(Nejen) o novém Slánském obzoru


úterý 21. června 2016 od 17 hodin, malá galerie

Již brzy bude veřejnosti představen
23. ročník Slánského obzoru – sborníku pozoruhodných a objevných příspěvků o Slánsku a Kladensku, který vydává společnost Patria za podpory slánského muzea a kladenského archivu. Tři témata budou na místě představeny přímo jejich autory; konkrétně výročí 150 let slánského Sokola, vzpomínka na 1. slánskou oběť nacistické okupace a vzácné svědectví městského rozhlasu ve Slaném z května 1945. Nový Slánský obzor a další publikace si můžete zakoupit přímo na místě. Vstupné je dobrovolné.

pozvanka slansky obzor 23 (kopie)

Regio Slanensis IV. – záznam z přednáškového cyklu


Regio Slanensis IV. - záznam z přednáškového cyklu

Slánská muzejní noc 2016

středa, 1. června od 17 hodin, atriový dvůr a expozice muzea

Ve středu 1. června se opět otevřou brány Vlastivědného muzea při Slánské muzejní noci.
V atriovém dvoře bude představena sochařská výstava kladenského rodáka Zdeňka Maniny, na stejném místě vystoupí Dividýlko se scénkou ze hry Židovský pokr, na akordeon zahraje Filip Kratochvíl a svou výtvarnou dílu ukáže Hmota One.
Vedle tohoto programu budou přístupné stálé expozice muzea, ve dvoře bude hrát hudba k poslechu či k tanci. Občerstvení bude zajištěno a vstupné jako obvykle dobrovolné.

plakat-muzejni-noc

Jeroným Pražský

přednáška, středa 25. května 2016 od 18 hodin, malá galerie muzea

Mistr Jeroným Pražský (upálen 30. 5. 1416) je v českých i evropských dějinách vždy až ten druhý, za Husem. Zůstává tak se svou obětí i dramatickými životními osudy ve stínu svého staršího přítele a druha v mučednictví. Dá se říci, že nezaslouženě. Nonkonformní mistr čtyř evropských univerzit byl vynikající filozof, múzický obdařený člověk, "performer", skvělý řečník a zároveň jeden z průkopníků husitského obrazoborectví. Přednáška v hutné zkratce přiblíží dílo i působení národně smýšlejícího Čecha a současně pozoruhodného Evropana, který se významně zasloužil o seznámení českého prostředí s myšlenkami anglického učence Johna Wyclifa. O Jeronýmu Pražském bude hovořit přední český historik
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. Akci připravujeme spolu se Sborem Církve československé husitské Slaný. Vstupné je dobrovolné.


plakat přednáška čornej 2016

Koncert ženského pěveckého sboru Smetana Kladno


středa 18. května 2016 od 19 hodin, kaple Zasnoubení Panny Marie

Pro všechny milovníky klasické hudby je určen koncert Ženského pěveckého sboru Smetana z Kladna vedeného sbormistrem Ondřejem Novákem. Na programu jsou skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Jindřicha Jindřicha a Eugena Suchoně. Vystoupení sboru bude posledním koncertem Kruhu přítel hudby před prázdninami. Vstupné je jako obvykle 45 a 65 Kč.

kph plakat kveten 2016

Lounská brána


výstava, 20. dubna—4. června 2016, výstavní síň muzea (1. patro)

Ve středu
20. dubna 2016 v 17 hodin bude otevřena výstava Lounská brána připravená ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v.v.i. Význam zaniklé slánské památky přibližují nově získané informace z archeologického výzkumu při rekonstrukci hlavní městské, tj. Husovy třídy, lidově zvané a notoricky známé dle směru na město Louny jako „Londa“. Jak terénní průzkum ukázal, na samotnou bránu navazovaly ještě další konstrukce. Nejzajímavější z nich byl kamenný most vedoucí přes hradební příkop. Samotná brána byla několikrát poničena a znovu opravena, její definitivní konec přinesl až rok 1835 a snahy o oproštění města od „tísnivého fortifikačního pásma“. Na výstavě bude představen kompletní archeologický výzkum včetně atraktivních vizualizací a nejzajímavější nálezy z odkrytého hradebního prostoru.


plakat lounska brana 2016

Milada Horáková – její život a odkaz


přednáška, středa 13. dubna 2016 od 17 hodin, malá galerie muzea

Dubnová přednáška je věnována jednomu z největších a nejvýznamnějších vykonstruovaných politických procesů po nástupu komunistů k moci po roce 1948. O životě JUDr. Milady Horákové bude hovořit erudovaná spisovatelka a historička PhDr. Zora Dvořáková. Patří k uznávaným autorkám literatury faktu a za své celoživotní dílo získala Cenu Miroslava Ivanova. S Vlastivědným muzeem ve Slaném dlouhodobě spolupracuje, je členkou předsednictva Společnosti pro ochranu kulturního dědictví Patria a členkou výboru Klubu dr. Milady Horákové. Vstupné je dobrovolné.

plakat přednáška dvořáková 2016

Večer písní, árií a duet


koncert KPH, kaple Zasnoubení Panny Marie, středa 6. dubna 2016 od 19 hodin


Druhý letošní koncert Kruhu přátel hudby bude věnován pěveckému umění. Hlavní úloha bude patřit mladé sopranistce Elišce Gattringerové, která v roce 2003 dokončila studium klasického zpěvu na Pražské konzervatoři a nyní dokončuje učení na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Obsadila již několik operních rolí, je držitelkou mezinárodních ocenění a vystupuje mj. v Národním divadle v Praze. Eliščiným partnerem bude zpěvák a klavírista arabského původu Ahmad Hedar, známý svým širokým žánrovým rozpětím i účastí v řadě soutěží včetně "Česko-slovensko hledá Superstar" (2009). Vstupné je jako vždy 65 a 45 Kč.

kph plakat duben 2016

Islám v Evropě: Historie a současnost


přednáška, malá galerie, středa 30. března 2016 od 17 hodin

Naše pozvání po třech letech přijal přední český arabista PhDr. Josef Ženka z Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dr. Ženka se specializuje zejména na dějiny islámských zemí a arabskou západní historiografii a v našem muzeu již s úspěchem hovořil o tzv. 
arabském jaru. Velmi aktuální téma současnosti bude představeno z pohledu odborníka. Přijďte si ve středu 30. března v 17 hodin pro nové poznatky a zapojit se v případné diskuzi. Vstupné je dobrovolné.

plakat ženka přednáška 2016

Tajemství vepsaná ve tvářích


výtvarná výstava, galerie muzea (2. patro), 23. března—4. června 2016

Výstava
Tajemství vepsaná ve tvářích v galerii muzea (2. patro) bude zahájena vernisáží ve středu 23. března v 17 hodin. Tato výstava, která bude otevřena až do 4. června, sestává z nejzajímavějších portrétů ze sbírek muzea; převážně jde o malby, ale nebudou chybět ani portrétní fotografie a sochy (busty). Téma výstavy jsme zvolili zcela záměrně, neboť žijeme v období, kdy neustále hovoříme a potýkáme se s hledáním naší identity. Kdo jsme my a kým byli lidé, kteří zde žili před námi a kteří nám zanechali naše město, okolní obce a krajinu v té podobě, jak ji známe dnes? Pod často povrchní povšechnou hladinou vnímání našeho okolí jakožto jednolitého celku se skrývají početné lidské příběhy, osudy osob více či méně významných, z nichž však všichni určitou měrou zasáhli do dění v našem regionu. Přijďte se spolu s námi seznámit s našimi předky a jejich podobiznami, které se díky zručnosti umělců zachovaly až do dnešních dnů!

plakat-final-press

Upozornění!


Ve čtvrtek 17. 3. je hlavní budova muzea z technických důvodů po celý den uzavřena.

Bude přerušena dodávka elektřiny a v 2. patře navíc finišuje oprava podlahy.

podlaha

Židovská hudba pro violoncello


koncert, kaple Zasnoubení Panny Marie, středa 16. března 2016 od 19 hodin

Střed měsíce bude patřit prvnímu letošnímu koncertu klasické hudby v kapli Zasnoubení Panny Marie, kde byl v zimním období odborně očištěn oltář se svým spletitým architektonickým tvaroslovím a barokními sochami, byla vyspravena vysoká půlkruhová okna a proběhl generální úklid. Ve středu 16. března zde vystoupí dva virtuosní, mezinárodně proslulí hráči na violoncello:
Jiří Hošek (*1955), docent na pražské AMU a propagátor vážné hudby a jeho dcera Dominika Weiss Hošková (*1982), která se v posledních letech mimo ČR proslavila zejména v Izraeli, za což mj. v roce 2010 obdržela Stříbrnou medaili Senátu Parlamentu České republiky. Slánský koncert bude věnován židovské hudbě a vedle dvou violoncell uslyšíte též mistrnou hru na varhany, a to od skladatelů Ernsta Blocka, Maxe Brucha, Davida Poppera i Jiřího Hoška.


kph plakat brezen 2016

Regio Slanensis IV.


přednáškový cyklus 7.—18. března 2016 v aule gymnázia, vernisáž 23. března 2016 v galerii muzea

Téměř celá polovina března se ponese v duchu čtvrtého ročníku vzdělávacího cyklu
Regio Slanensis, na jehož přípravě se podílí slánské Gymnázium Václava Beneše Třebízského a společnost pro ochranu kulturního dědictví Patria. Program cyklu je sestaven z celkem deseti odborných přednášek, které proběhnou v aule slánského gymnázia, jsou určeny především studentům, ale jsou současně bezplatně otevřeny nejširší veřejnosti. Přednášky můžete vyslechnout každý všední den od pondělí 7. do pátku 18. března vždy od 9:45 hodin. Příspěvky z oborů historie, archeologie, uměleckých disciplín, nových médií a dalších pronesou přizvaní specialisté z předních českých univerzit, výzkumných ústavů a muzeí, ale také archiváři i děti slánské 3. ZŠ. Cyklus bude završen vernisáží výstavy portrétů s názvem Tajemství vepsaná ve tvářích ve středu 23. března v 17 hodin v galerii muzea (2. patro).

Podrobný přehled všech přednášek naleznete na přiloženém plakátu.

regio slanensis 4 plakat

Kulturní život v Slaném


výstava, 24. února—9. dubna 2016, výstavní síň

Ve výstavní síni muzea v prvním patře budovy bude otevřena nová výstava. Pod názvem Kulturní život v Slaném Vám představujeme soubor starých plakátů ze sbírek muzea. Poutače zvou zejména na akce typu šibřinky, divadelní představení, plesy, koncerty apod., konané od 80. let 19. století. Výstava je doplněna o drobné exponáty v návaznosti na recenzovanou kulturní událost. Vidět zde můžete taneční střevíce, propagační materiály k známé akci Lepší Slaný a další.

Retro výstavu bude možné shlédnout do soboty 9. dubna.

výlep plakátů ve Slaném, červen 1956

Četnická stanice na Slánsku v letech 1850—1945


přednáška, středa 17. února 2016 od 17 hodin, malá galerie muzea

Drhou letošní přednášku nazvanou "Četnická stanice na Slánsku 1850—1945" přednese bude PhDr. Milan Bárta, vedoucí Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci z Ústavu pro studium totalitních režimů.

„Četníci jsou dnes vnímáni především prostřednictvím Haškova Dobrého vojáka Švejka nebo nověji díky seriálům Hříšní lidé města pražského či Četnické humoresky. Tvořili přitom téměř sto let nepopiratelnou součást českého prostředí, občané s nimi přicházeli často do styku a každodenně je mohli sledovat při jejich obchůzkách svěřených rajonů.“

Takto uvádí PhDr. Milan Bárta svou stať s názvem Četnická stanice ve Slaném 1850—1945 ve Slánském obzoru (ročník 22) z roku 2014. Sborník je společně s dalšími ročníky k zakoupení v muzeu. Přednáška však přinese i dosud nepublikované informace z nejnovějšího bádání. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Bárta přednáška

Kaple Zasnoubení Panny Marie v detailu

V lednu roku 2016 došlo k očištění oltáře Zasnoubení Panny Marie od nánosu prachu a jiných nečistot. Díky zapůjčení vysokozdvižného vozíku (za účelem výměny osvětlení a opravy oken ve výšce 8 metrů), došlo k očištění hlavního oltáře v celém rozsahu a k možnosti pořízení unikátních fotografií. Malou ukázku si můžete prohlédnout na tomto odkazu...

Oprava kaple Zasnoubení Panny Marie


Od 20. ledna bude kaple Zasnoubení Panny Marie z provozních důvodů asi do konce měsíce uzavřena. V kapli dojde k opravě oken, drobným restaurátorským zásahům a šetrnému očištění oltáře. Opravy jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti návštěvníků. Děkujeme za pochopení.

Příběhy věcí ze sbírek slánského muzea


přednáška, 27. ledna od 17 hodin, malá galerie

Poslední lednovou středu Vás zveme do malé galerie muzea na přednášku naší dlouholeté spolupracovnice, restaurátorky MgA. Magdaleny Rafl – Bursové. V její dílně byla restaurována muzejní kniha Bartoloměje Paprockého „Diadochos“ z počátku 17. století, kniha z 16. století „Massopust“ Vavřince Leandra Rváčovského a jeden z nejvzácnějších sbírkových předmětů v expozici muzea – františkánské nekrologium. Je to v podstatě chronologický soupis zemřelých příslušníků františkánského řádu ze Slaného v ozdobné skříňce se symbolickým obrazem na přední straně. Mimo Slaný se MgA. Bursová podílela například na historizující květinové výmalbě stropu v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku v roce 2012 a spolupracovala na šablonách pro prvorepublikové dekory ve Vile Čerych v České Skalici. Rodina restaurátorů Raflových je známa kvalitou své práce, které můžeme vidět i v samém jádru Prahy, např. na Mostecké věži u Karlova mostu.

V prosinci 2015 MgA. Bursová dokončila náročné restaurování jedné z nejcennějších knih ze sbírky slánského muzea, tzv.
Melantrichovy Bible. Jde o 5. vydání českého překladu Bible z dílny významného českého renesančního tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina (asi 1511—1580). Několik vydání českých Biblí „Melantrišek“ představuje zásadní tiskařský počin své doby. Obnovenou knihu, kterou doprovází dřevořezby a nadstandardní grafická úprava si budete moci poprvé prohlédnout právě při této přednášce. Restaurování bylo finančně podpořeno fondem hejtmana Středočeského kraje.

plakat prednaska bursova restaurovani 2016

Vánoční výstava prodloužena


Vánoční výstava je pro velký zájem veřejnosti prodloužena do konce ledna!