PF 2016


PF 2016 Vlastivědné muzeum ve Slaném

Otevírací doba o vánoční svátky


22. 12.                  9 – 16 hodin
23. 12.                  9 – 16 hodin
24. 12.—28. 12. ZAVŘENO
29. 12.                  9 – 16 hodin
30. 12.                  9 – 16 hodin
31. 12.                  9 – 14 hodin
1. 1.—4.1.            ZAVŘENO
5. 1.                       9 – 16 hodin

Restaurování Bible z r.1577 dokončeno!


Na počátku prosince dokončila MgA. Magdalena Rafl - Bursová náročné restaurování jedné z nejcennějších knih ze sbírky slánského muzea, tzv.
Melantrichovy Bible. Jde o 5. vydání českého předkladu Bible z dílny významného českého renesančního tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina (asi 1511—1580). Několik vydání českých Biblí „Melantrišek“ představuje zásadní tiskařský počin své doby. Obnovenou knihu, kterou doprovází dřevořezby a nadstandardní grafická úprava si budete moci poprvé prohlédnout právě při přednášce ve středu 27. ledna 2016 v 17 hodin v malé galerii muzea. Restaurování bylo finančně podpořeno fondem hejtmana Středočeského kraje.

Posledni dny  Sodomy - vyobr azení v nově restaurované Melantrichově Bibli z r. 1577 ze sbirky slanskeho muzea.

Loutna česká v pojetí Ensemble Inégal


Screenshot 2015-12-14 20.10.39
(recenze ve slovenském jazyce)

Vánoční koncerty 2015


8.—19. prosince 2015, Kaple Zasnoubení Panny Marie

V bývalé piaristické kapli proběhne série vánočních koncertů. Každoročně své umění v adventním čase představují žáci slánských škol: v úterý 8. prosince a ve středu 16. prosince v 17 hodin Základní umělecká škola, v pátek 11. prosince v 16:30 hod. žáci 1. základní školy. Předvánoční přehrávání ukončí dva Vánoční koncerty Simony Klímové v sobotu 19. prosince v 17 a 19:30 hodin.

kaple

Prodloužení výstavy Ludvíka Kuby


Výstava Ludvík Kuba a Slaný je pro velký zájem veřejnosti prodloužena do 15. prosince 2015.

kuba_prodlouzeni

Štědrej večer nastal... Vánoce našich předků


vánoční výstava, výstavní síň muzea, 1. prosince—31. prosince 2015

Ve výstavní síni muzea v prvním patře budovy bude v úterý 1. prosince otevřena tematická vánoční výstava. Po loňské úspěšné výstavě Vánoce s betlémy, si pro Vás muzejní kolektiv připravil poněkud netradiční, ovšem poutavou instalaci. Jak slavili Vánoce naši předci, zjistíte nejen skrze uzavřené vitriny. Nahlédnout můžete přímo do světničky, kde právě probíhá Štědrý večer.
Výstavu ocení zejména ti nejmenší návštěvníci, doufáme však, že potěší každého. Pro školní děti je [na vyžádání] připraven pracovní list.

vanocni-muzeum

Kladsko 2005 aneb výprava za ztraceným koutkem české země


přednáška, středa 2. prosince 2015 od 18 hodin, malá galerie

Ve středu 2. prosince Vás zveme do malé galerie muzea na přednášku o putování dvou Slaňáků, historika a pedagoga Mgr. Zdeňka Víška a Viktora Čížka. Jde o vzpomínku na výpravu do země, která je tak blízko a o které toho tak málo víme. Do země, kterou založili Přemyslovci a kde se po staletí mluvilo česky. Do země, kde nedávno zemřela poslední rodilá Češka.

plakat cizek visek prednaska kladsko 2015

Vzpomínkový koncert na prof. Otakara Martinovského


pátek 27. listopadu 2015 od 19 hodin, kaple Zasnoubení Panny Marie

Podzimní koncert v muzejní kapli je věnován památce významného slánského hudebníka, vysokoškolského pedagoga a klavírního virtuosa, profesora Otakara Martinovského. Vystoupí Hana Nicodová (klavír), Otakar Martinovský Ml. (klarinet) a Smyčcové kvarteto FAMA Q, zastoupené umělci Davidem Danelem, Romanem Hradičkou (oba na housle), Ondřejem Martinovským (viola) a Balászem Adorjánem (violoncello). Programem koncertu je Trio Es dur Wolfganga Amadea Mozarta, Smyčcový kvartet F dur Antonína Dvořáka a Smyčcový kvartet č. 2 Ivany Loudové.

koncert kaple plakat listopad 2015 martinovsky

Zveme Vás na 49. ročník festivalu Slánské jazzové dny


pozvanka-sjd-finalbpozvanka-sjd-final

ČT Art – Terra musica


Screenshot 2015-11-08 10.13.58

Novinky z Ministerstva kultury a Asociace muzeí a galerií České republiky


Dne 20. srpna 2015 schválila vláda ČR Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015—2020. Novinkou je především vznik Registru muzeí a galerií. Koncepce klade důraz na posilování veřejné služby muzeí a galerií, správu a rozšiřování sbírek, mezioborovou spolupráci a ekonomičtější vynakládání veřejných finančních prostředků ve prospěch ochrany movitého kulturního dědictví a jeho prezentaci veřejnosti. Nástrojem k realizaci těchto záměrů má být připravovaná novelizace zákona č.122/2000 S., o ochraně sbírek muzejní povahy. Informoval o tom ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR Mgr. Pavel Hlubuček.

Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 zvolil XI. sněm Asociace muzeí a galerií ČR nové představitele tohoto nezávislého oborového sdružení (resp. dle nové občanského zákoníku zapsaného spolku). Novým předsedou AMG se stal Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., místopředsedy Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Byla zvolena též nová exekutiva a další orgány asociace. Současně byly přijaty nové stanovy spolku a schváleny Strategické cíle AMG pro období 2016—2018. Kompletní upravený dokument bude zveřejněn na
webu AMG.

AMGmk_47

Život Pod lesem

přednáška o Džbánsku, středa 11. listopadu 2015 od 17 hodin, malá galerie

21. října byla ve výstavní síni muzea uvedena mezioborová putovní výstava věnovaná chráněné krajinné oblasti
Džbánu či Džbánska nebo též Podlesí - odtud název naší přednášky, která doprovodí výstavu a kterou provede hlavní autor výstavy Mgr. Miroslav Černý ze Skanzenu v Březně u Loun. Oblast Džánska je pozoruhodná nejen svou přírodou, ale rovněž specifickou kulturou lidí, kteří zde po staletí žili, rozvinuli zde mnohá řemesla a do dnešních dnů zachovali svéráznou lidovou architekturu a pozoruhodné památky. Právě lidem Pod lesem a jejich odkazu dnešku bude přednáška věnována. Vstupné je dobrovolné.

plakat cerny prednaska listopad 2015

A brány se otevřely - poslední dny tábora v Terezíně

přednáška, malá galerie muzea, 22. října 2015 od 17 hodin

V malé galerii muzea se ve čtvrtek 22. října v 17 hodin uskuteční přednáška známého slánského historika a pedagoga Mgr. Milana Hese, Ph.D. s názvem A brány se otevřely – poslední dny protektorátního Terezína. Součástí přednášky je také křest nové knihy "A brány se otevřely...", jejímž autorem je přednášející Milan Hes. Kniha pojednává o dnech osvobození koncentračních táborů Dachau, Osvětim a Terezín v roce 1945. Ještě v lednu 1945 se za ostnatými dráty nacistických lágrů nacházelo zhruba 600 tisíc vězňů. Celkový počet vězněných v letech 1933 až 1945, kteří se nedobrovolně ocitli v nejrůznějších německých represivních zařízeních, lze odhadovat na několik miliónů osob. Zvláštní kategorií jsou oběti vyhlazovacích táborů. V jejich případě o uvěznění hovořit nelze. Likvidace či vražda. To jsou ta pravá slova pro zvěrstva, jež byla páchána ve jménu rasisticky orientovaného nacionálního socialismu.

Kniha „A brány se otevřely…“ nás postupně provází posledními okamžiky existence táborů v Dachau, Osvětimi a Terezíně. Jak probíhalo osvobození na těchto místech hrůzy? V čem se odlišovaly první okamžiky svobody v Dachau – nejstarším a nejdéle fungujícím koncentračním táboře od konce existence osvětimské továrny na smrt, jež je dnes vnímána jako jeden z hlavních symbolů holocaustu? Jaké bylo čekání na vytoužený konec v protektorátním Terezíně? Autor již tradičně využívá velkého množství svědectví pamětníků 2. světové války.

36. svazek edice
Magnetka
1. vyd., váz., formát knižního bloku 127x200 mm, 128 stran + fotopříloha

plakat hes prednaska rijen 2015

Pahorkatina Džbán

výstava o přírodním parku, výstavní síň muzea, 21. října—21. listopadu 2015

Ve středu 21. října v 17 hodin bude otevřena výstava Pahorkatina Džbán. Výstava je tematicky zaměřena na různé aspekty této chráněné krajinné oblasti a proniká obory jako jsou biologie, archeologie, lidová architektura, řemesla a samozřejmě též ochrana přírody. Džbánsko se nachází na území okresů Louny, Rakovník a Kladno. Tato jedinečná přírodní oblast je nazvána podle svého nejvyššího terénního bodu, plošiny Džbán. Stejnojmenný přírodní park má celkovou výměru 41 578 hektarů. Výstava je připravena spolu s
Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci.

dzban-a2

Restaurování tzv. žirafového klavíru


Jedním z trvalých úkolů muzea je péče o svěřené sbírky včetně údržby a restaurování cenných historických exponátů. V září tohoto roku byla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR dokončena obnova jednoho z nejvýznamnějších hudebních nástrojů, který je umístěn ve stálé expozici muzea. Jde o tzv. žirafový neboli vzpřímený klavír z 1. poloviny 19. století. Nástroj byl silně znečištěn, poškrábán, částečně napaden dřevokazným hmyzem, chyběly části architektury nástroje a tkanina v průchodech zvuku byla značně degradována. Nelehké práce se ujal restaurátor, řezbár a betlémář Oldřich Čech, který je mj. autorem obnovy pohyblivého Betléma rovněž ve stálé expozici muzea. Piano bylo rozebráno, mechanicky očištěno, chemicky ošetřeno, byly doplněny chybějící partie. Závěrem byl nástroj opět sestaven a jeho povrchy byly efektně rozleštěny. Na restaurovaný žirafový klavír se můžete přijít podívat do 1. patra muzea, do místnosti věnované interiérové výbavě aristokratických sídel.

1 Klavír před restaurováním2 Spodní část rozebraného klavíru3 Čištění klaviatury4 Otevreny krk klaviru po  vyčištění a ošetření5 Klavír po restaurování

Ludvík Kuba a Slaný

výtvarná výstava, galerie muzea, 16. října—30. listopadu 2015

Ve druhém patře muzea bude ve čtvrtek
15. října v 16 hodin zahájena výstava významného českého malíře Ludvíka Kuby (1863—1956) nazvaná Ludvík Kuba a Slaný. Se Slaným malíře pojilo přátelství s Josefem a Karlem Čížky a Josefem Kyliesem, členy výtvarné skupiny Trhlina. Ludvík Kuba poprvé navštívil Slaný v roce 1933 už jako sedmdesátiletý. Pohled ze Slánské hory na město ho okouzlil tak, že malebné části města ztvárnil ve svých obrazech. Výstavu připravujeme s odborem kultury MěÚ Slaný, paní Olgou Černušákovou a Galerií Ludvíka Kuby v Březnici. Výstavní projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem.

kuba_plakat_slany

Kruh přátel hudby – zahajovací koncert


Kaple Zasnoubení P. Marie ve Slaném, úterý 29. září 2015 v 19 hodin

svoboda

Lounská brána

středa 23. září 2015 od 17 hodin, malá galerie muzea

V druhé polovině září je plánována přednáška vztahující se k současným
archeologickým vykopávkám, které byly odkryty v souvislosti s úpravou ulic Husovy (Londa) a Třebízského. Akce slibuje mj. podrobnější informace o odkrytých základech bývalé Lounské brány a nečekaném objevu starého renesančního mostu. Přednášet budou archeologové Mgr. Jiří Unger a Mgr. Jaroslava Řidký, Ph.D. V případě zvýšeného zájmu veřejnosti bude akce přesunuta do Kaple Zasnoubení Panny Marie.

plakat prednaska lounska brana

Dny evropského dědictví 2015


Slaný, 4.—6. září 2015


První zářijový víkend nabídne celou řadu setkání na různých místech Slaného a Slánska, a to se společným jmenovatelem tradičních
Dnů evropského dědictví. Naše muzeum bude při této příležitosti bezplatně otevřeno v sobotu 5. září od 9 do 17 hodin, navštívit můžete též Velvarskou bránu. Navíc Vám nabídneme otevření výstavky Husitské památky slánského muzea (malá galerie muzea, 5. 9. v 11:15) a povídání o čerstvě zrestaurovaném obrazu Sirotci a Táboři před Slaným v roce 1425 (vstupní chodba muzea, 5. 9. v 11:45). Kompletní program Dnů evropského dědictví naleznete na přiloženém plakátu.

EHD_final_2015plakat husiti vystavka 2015

Před rokem nás opustil Václav Moucha


V neděli 16. srpna 2015 si připomínáme jeden rok ode dne, kdy nás ve věku 81 let navždy opustil významný český archeolog, čestný občan města Slaného a blízký spolupracovník našeho muzea PhDr. Václav Moucha, CSc. Více o dr. Mouchovi si můžete přečíst v přiložených článcích převzatých z odborného časopisu
Archeologické rozhledy.

Archeologický výzkum v prostoru Lounské brány

Screenshot 2015-08-12 18.37.51

Oprava střechy Velvarské brány

červenec—srpen 2015

V letních měsících proběhne dílčí oprava střechy Velvarské brány, kde je umístěna expozice opevnění města. V průběhu prací pravděpodobně dojde k omezení provozu brány. Předem děkujeme za shovívavost - oprava je v zájmu prodloužení životnosti této jedné z nejvýznamnějších slánských kulturních památek s unikátním krovem, jehož vybrané partie jsou hlavním předmětem opravy.

1_velvarska brana2_velvarska brana3_velvarska brana

Velká letní výstava k 130. výročí založení muzea Nejkrásnější pohledy na město a klenoty města Slaného

výstavní síň a galerie muzea, 29. července—3. října 2015

Výstavním vrcholem letošního kulatého výročí založení muzea, resp. muzejního spolku ve Slaném, bude
Velká letní výstava, kterou zahájíme ve středu 29. července 2015 v 17 hodin. Bude rozdělena do dvou částí: ve výstavní síni bude připraven výběr těch nejzajímavějších exponátů z muzejních sbírek (ty čítají na 30 tisíc sbírkových předmětů) napříč všemi obory, které jsou zde zastoupeny. V galerii muzea Vám představíme kolekci nejkrásnějších pohledů na naše město. K vidění bude mj. několik nově zrestaurovaných velkoformátových obrazů Slaného i dosud neviděné, vzácné předměty z muzejních depozitářů.

PLAKAT-letni-vystava-obrazek

Nová telefonní čísla


Nový telefonní seznam muzea.

Olbram Zoubek: Sochy a reliéfy


výstava, atriový dvůr muzea a Galerie Ikaros, 14. července - 31. srpna 2015

V prázdninovém období jste zváni na výstavu sochařské tvorby jednoho z nejznámějších českých výtvarníků současnosti, akad. soch.
Olbrama Zoubka (*1926). Esteticky nejnápadnější jsou jeho figury s nezaměnitelným rukopisem, které můžeme spatřit v řadě českých měst, např. v Litomyšli, nám nejblíže v Praze. Známá je jeho pamětní deska Jana Palacha na Filozofické fakultě univerzity Karlovy nebo Pomník obětem komunismu na Újezdě v Praze. Zoubkovy sochy byly v muzeu k vidění již v roce 2000. Autor je zastoupen i ve slánské Galerii Ikaros, kde proběhne druhá část výstavy. Slavnostní vernisáž proběhne v úterý 14. července v 17 hodin v atriu muzea, odkud se společně přesuneme do Galerie Ikaros, kde bude otevřena Zoubkova expozice v 19 hodin.

a2-olbram-zoubek

Změna telefonních čísel


V těchto dnech není možné se do hlavní budovy našeho muzea dovolat na známé telefonní číslo 312 522 209. Probíhá totiž modernizace telefonních linek včetně zavedení nových telefonních čísel. Než bude vše hotovo, není dočasně možné se do muzea dovolat. Využijte proto e-mailové kontakty.
O nových tel. číslech Vás budeme včas informovat v
KONTAKTECH

Děkujeme za pochopení.

Koncert ke 130. výročí založení muzea


úterý 30. června 2015, 17—22h, Masarykovo náměstí a atrium muzea

Program - Masarykovo náměstí:

17:00
THE BLADDERSTONES

18:30
HOT SISTERS

20:00
RASTAFIDLI ORKESTRA

Program - atrium muzea:

17:00
DJs AHZ & ANNITA


Slánské muzeum letos slaví 130 let od svého založení. Výročí si připomínáme řadou akcí. Jedním z vrcholů oslav je koncert již 4. rokem pořádaný na závěr školního roku na Masarykově náměstí. Letos přibude 2. "relaxační" scéna v opraveném atriovém dvoře muzea, kde vystoupí přední domácí DJs ahZ a Annita, novými hosty budou též retro - swingové zpěvačky Hot Sisters s doprovodnou kapelou. Samozřejmostí je koncert stálic slánského hudebního nebe - kapel The Bladderstones a Rastafidli Orkestra. Na náměstí nebude chybět občerstvení - účast potvrdili hudební bar
Me Gusta, kavárna Dobrá Sezóna, nová slánská Sýrárna, Hugo Bagel Café, ale také Konopná lékárna Kladno, ZAHRADA centrum osobního rozvoje, Jazz Cafe Fany, ICM Slaný a dvě slánské výtvarnice.
Vstup je samozřejmě volný!

Před zahájením koncertu (v 16:30) bude u vstupu do muzea odhaleno staronové pianino, které bude nadále volně přístupné veřejnosti. Všichni, kteří hru na tento klávesový nástroj ovládají, si zde budou moci zdarma zahrát pro radost. Více o projektu
Piana na ulici.

plakat koncert obr

Prezentace 22. ročníku Slánského obzoru a přednáška o Janu Malýpetrovi


středa 17. června 2015 od 17 hodin, malá galerie muzea

V polovině června bude v malé galerii muzea představen dvacátý druhý ročník Slánského obzoru doplněný přednáškou regionálního historika
Mgr. Zdeňka Víška o osobnosti Jana Malýpetra, od jehož narození v květnu uplynulo 200 let. Jan Malýpetr (1815—1899) byl zapáleným učitelem, je považován za zakladatelskou postavu tělesné výchovy v Čechách a předchůdce Sokolského hnutí. Právě on prosadil povinné vyučování tělesné výchovy a zaváděl tělocvičná názvosloví.


O Slánském obzoru č. 22

V červnu tohoto roku bude Společností Patria, Vlastivědným muzeem ve Slaném a Státním okresním archivem v Kladně za finančního přispění Městského úřadu ve Slaném vydán již dvacátý druhý ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické události Slánska a Kladenska.

Zájemcům o pozdně středověké dějiny je určena studie Ondřeje Švejcara Mincovní nález ze Slaného – Lipové ulice a Tomáše Raichla Malíř Adam Beránek – život a dílo.

Významným osobnostem Slaného a Slánska se věnují tři životopisné statě Zdeňka Víška Jan Malýpetr – průkopník tělocviku v Čechách, Antonín Krecar – slánský učitel, historik a starosta a Tragický osud slánského rodáka René Černého. O málo známé kapitole slánských regionálních dějin pak pojednává stať Milana Bárty Četnická stanice ve Slaném 1850—1945.

Nejnovější dějiny Slaného jsou v tomto vydání Slánského obzoru zastoupeny rozsáhlým příspěvkem Jana Čečrdleho Slánské muzeum v posledních letech.

Regionální kladenské historiografii se věnují studie Milana Hese Kladenské doly ve vzpomínkách židovských přeživších a Ireny Veverkové Antonín Čermák a česká Amerika a Hornické hudby, součást hudební historie Kladna.

Vedle těchto historických studií byl v rubrice Zprávy také zveřejněn příspěvek G. Cimrmanové a S. Hamzové o projektu 3. základní školy ve Slaném Slánští zmizelí sousedé 2010—2014, který mapoval pátrání po osudech slánských židů v době holocaustu.

plakát jan malýpetr slánský obzor 2015

Harmonie Louny a Trio Cum Amore


koncert, pátek 12. června 2015 od 19h, Kaple Zasnoubení Panny Marie

Na posledním předprázdninovém koncertu Kruhu přátel hudby vystoupí pěvecký sbor
Harmonie Louny společně s učiteli Základní umělecké školy v Lounech (Trio Cum Amore). Koncert je tematicky zaměřen na různé podoby kompozice Ave Maria a doprovází jej mluvené slovo.

kph plakat cerven 2015

V zajetí bitů


výstava, 28. květen—18. červenec 2015, výstavní síň v prvním patře muzea

Netradiční výstava „V zajetí bitů“ představí téměř padesát známých, ale i méně známých domácích počítačů z konce 70. let do poloviny 90. let. Kolekce domácích počítačů obsahuje i několik raritních strojů, které jsou určeny pro tehdejší profesionální práci, ale i stroje vyrobené v ČSSR a NDR.

Výstava bude doplněna velkoplošnými panely s popisem jednotlivých sestav, dobové reklamy a hry. Cca 5 strojů bude oživeno a návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci s uživatelskými programy a hry. Na výstavu budou zapůjčeny legendární velké herní automaty, na který si návštěvníci budou moci zapařit hry v několika prvních dnech konání výstavy.

Na vernisáži můžete očekávat doprovodný program s vystoupením Básníka Ticha, který přednese dvě básně věnované home computingu. A pravděpodobně přijde i robot Karel.

Výstava je také určena pro základní a střední školy s výukou informatiky.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 28. května od 18 hodin ve výstavní síni muzea.

v-zajeti-bitu

Slánská muzejní noc – upozornění


V případě nepřízně počasí se program Slánské muzejní noci přesune z atria do kaple Zasnoubení Panny Marie a dalších prostor muzea. Děkujeme za pochopení.

Slánská muzejní noc


středa 20. května 2015 od 18 hodin, atriový dvůr a expozice muzea

Třetí květnovou středu v
18 hodin Vás zveme na Slánskou muzejní noc, která proběhne v rekonstruovaném atriovém dvoře muzea. Svůj um předvedou místní umělci: můžete se těšit na koncert známého velvarského písničkáře, skladatele, zpěváka a kytaristy Jiřího Konvrzka a jeho kolegy baskytaristy Lukáše Kalivody, zahájení venkovní výstavy kladenského sochaře Pavla Holečka a výstavku fotografií slánského autora Jakoby. K v chodbách muzea. Pro zájemce je připravena večerní prohlídka muzea. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení na místě zajišťuje slánský hudební bar Me Gusta.

plakat muzejni noc

Výtvarná výstava skupiny Brány


15. května—4. července 2015, galerie muzea

Ve čtvrtek
14. května v 18 hodin bude v galerii muzea (2. patro) zahájena výstava obrazů, soch a grafiky předních českých vizuálních umělců sdružených ve Výtvarné skupině Brány. Na výstavě budou zastoupeni grafik Oldřich Jelen, malíři František Koudelka a Václav Frolík [ve Slaném dobře známý], a sochař Vladimír Moutelík.

brany-final-press-oprava

Klavírní recitál Petra Jiříkovského


koncert, kaple Zasnoubení Panny Marie, středa 13. května 2015 od 19 hodin

Klub přátel hudby při Vlastivědném muzeu ve Slaném pořádá
Klavírní recitál Petra Jiříkovského. Umělec je jedním z nejvýraznějších českých interpretů klasické hudby střední generace. Jako klavírista si získal mezinárodní renomé nejen v Evropě, ale i v USA, Jižní Americe a Japonsku. Domácí publikum mělo možnost poznat Petra Jiříkovského jako sólistu na recitálech festivalu Pražské jaro nebo v prestižním cyklu Světová klavírní tvorba v pražském Rudolfinu. Na slánském koncertě zazní kompozice Franze Schuberta, Fryderyka Chopina, Clauda Debussyho, Leoše Janáčka a Bedřicha Smetany. Vstupné je 65 a 45 Kč.

kph plakat kveten 2015

Výstava památky z války 1939—1945


malá galerie muzea, 7. května—1. června 2015

Při příležitosti oslav
70. výročí konce 2. světové války slánské muzeum v malé galerii od čtvrtka 7. května vystavuje soubor nedávno nalezených předmětů s vojenskou tematikou s názvem Památky z války 1939—1945. Představeny budou též záznamy z městského rozhlasu ve Slaném z května 1945. Výstava potrvá do 1. června.

O jaké nalezené předměty se konkrétně jedná? Dne 24. února 2015 při třídění archeologického depozitáře, který až do své smrti 16. srpna 2014 spravoval významný archeolog a čestný občan města Slaného PhDr. Václav Moucha, CSc., došlo v našem muzeu k mimořádné události. Byla nalezena papírová krabice označená jako "Památky z války. 1939—1945." Po jejím otevření pracovníci muzea zjistili, že obsahuje mj. malé, strojopisně popsané krabičky se střelivem z 2. světové války. Přivolaná Policie ČR evakuovala zaměstnance a návštěvníky muzea i knihovny a budovu uzavřela. Přivolaný pyrotechnik všechny přítomné uklidnil a konstatoval, že k bezprostřednímu ohrožení života zaměstnanců dojít nemohlo. Některé nalezené nábojnice byly přesto z bezpečnostních důvodů pyrotechnikem odvezeny z muzea. Je více než pravděpodobné, že tyto militárie měly být určené pro muzejní sbírku, nicméně své kolegy již dr. Moucha nestačil v tomto smyslu informovat. Dle popisu pocházejí všechny předměty ze Slánska. Vedle nábojnic soubor obsahuje také protinacistické tiskoviny v českém a německém jazyce, pomůcky českých záškodníků a podobně.

S koncem 2. světové války ve Slaném je spojen také dar prof. PhDr. Bohumily Mouchové, CSc., našemu muzeu. Při uspořádávání pozůstalosti po svém muži totiž objevila
dva sešity, které obsahují rukopisné záznamy vysílání městského rozhlasu ve Slaném, a to konkrétně ve dnech
6.—10. května a 24. května—17. června 1945!
Tyto sešity byly bezodkladně uloženy v muzeu a jsou předmětem dalšího studia a digitalizace. Jak čtenář jistě sám uhádne, tento materiál poskytuje řadu zajímavých informací ze závěru války.

Připojujeme ukázku z hlášení ze dne 9. května 1945 v 5:45 hodin:

"Pozor, pozor. Obyvatelstvo zde i v okolí města Slaného znovu co nejdůrazněji upozorňujeme, aby se nezdržovalo na ulicích, kudy od 10:30 včerejšího dne projíždí spojenecká vojska slavné rudé armády, jelikož není vyloučeno, že nedojde místy k zbytečné střelbě nacistických band, které nesplnily podmínky kapitulace.

Nezačínejte první den své národní svobody zcizováním vojenských i soukromých věcí. Jednání tohoto druhu není ani důstojné československého občana ani neodpovídá zákonným nařízením. Trest za takovéto činy bude přísný jak dříve bylo oznámeno.

Zachovejte klid a národní kázeň, jak si žádá vážnost chvíle.Zastavte palbu kde nepřítel palbu zastavil.

Nepleťte se do cesty a do výkonu našich a spojeneckých vojsk.“

Tato hlášení z konce 2. světové války budou rovněž představena při květnové výstavě.

70. vyroci konce 2. svetove valky pamatky z valky

Ze Slánska až do vídeňského parlamentu: A. P. Trojan


přednáška, středa 15. dubna 2015 v 17 hodin, malá galerie muzea

V letošním roce si vedle jiných výročí připomínáme 200 let od narození českého právníka a politika
Aloise Pravoslava Trojana, který se narodil 2. dubna 1815 v Knovízi u Slaného a studoval na slánském gymnáziu. Ve svém pestrém životě se mj. zapojil do dění revolučního roku 1848, za což se mu dostalo uznání Karla Havlíčka Borovského. V několika funkčních obdobích postupně zastával posty poslance Říšského sněmu a Českého zemského sněmu (až do své smrti v roce 1893). Stál u zrodu Národní strany svobodomyslné, známější jako mladočeské, pracoval rovněž jako notář a v 60. a 70. letech zastával funkci starosty rakovnického okresu. Jeho životní osudy budou tématem přednášky historika a odborného pracovníka Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., PhDr. Tomáše W. Pavlíčka v malé galerii muzea ve středu 15. dubna od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

plakat pavlicek trojan duben 2015

Loutna česká - přednáška, výstava a koncert


30. března a 2. dubna 2015, malá galerie a kaple Zasnoubení Panny Marie

O významném nálezu houslového partu barokní skladby
Loutna česká jsme Vás již několikrát informovali. Nyní Vás srdečně zveme na tematickou přednášku muzikologa doc. PhDr. Petra Daňka, CSc., nálezce vzácného partu prvních houslí Loutny české. Součástí přednášky bude výstava hudebnin ze sbírek našeho muzea, která potrvá až do konce dubna. Povídání o Michnově díle proběhne v pondělí 30. března od 17 hodin v malé galerii v přízemí muzea. Výstava obsahuje rovněž další vzácné tisky věnované hudbě, jako jsou např. římské antifonáře ze 20. let 17. století, graduály, hymnáře a další knihy z 16. a 17. století, ale též staré hudební nástroje. Samozřejmě nechybí letité housle, a také starobylá loutna z r.1691, kterou laskavě zapůjčilo Národní muzeum - České muzeum hudby v Praze. Výstava bude otevřena do 30. dubna.

Nově zrekonstruovaný slavný barokní cyklus skladeb Loutna česká zazní
živě v podání souboru Ensemble Inégal v kapli Zasnoubení Panny Marie, a to ve čtvrtek 2. dubna od 19 hodin. Součástí koncertu bude křest nového CD s Loutnou českou, které bylo nedávno nahráno přímo v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie.

Pozor - koncert je již vyprodán.

plakat prednaska danek 2015

Fotogalerie I Fotogalerie II

Český rozhlas informuje – Hudebníci nahráli novou verzi Loutny české


Screenshot 2015-03-12 22.41.41

Natáčení Loutny české a omezení dopravní situace


Masarykovo náměstí, 5.—7. března 2015

Ve dnech 5. až 7. března bude v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie probíhat nahrávání nového CD s rekonstruovanou Loutnou českou Adama Václava Michny z Otradovic. Z důvodu zamezení hluku bude od 5. do 7. března omezena dopravní situace v okolí hlavní budovy muzea.

Mapa dopravního omezení

mapa-uzavirka-brezen-015

O nahrávání CD

Památky z války 1939—1945


mimořádná zpráva

Dne 24. února 2015 byla v archeologickém depozitáři muzea nalezena tajuplná papírová krabice označená jako "Památky z války. 1939—1945." Po otevření pracovníky muzea překvapilo, že krabice obsahovala množství menších malých, strojopisně popsaných krabiček. Dle nápisů bylo patrné, že se jedná o střelivo z 2. světové války a další militárie. K nálezu byla přivolána Policie ČR, která hlavní budovu muzea uzavřela a evakuovala. Po příjezdu přivolaného specialisty - pyrotechnika se situace uklidnila. Pyrotechnik konstatoval, že k bezprostřednímu ohrožení života při manipulaci s nálezem dojít nemohlo, některé nalezené nábojnice byly přesto z bezpečnostních důvodů pyrotechnikem odvezeny z muzea. Je více než pravděpodobné, že tyto militárie měly být určené pro muzejní sbírku, nicméně své kolegy již dr. Moucha (†2014) nestačil v tomto smyslu informovat. Dle popisu pocházejí všechny předměty ze Slánska.

Celý nález bude vystaven u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války v květnu letošního roku.

pamatky z valky

Regio Slanensis a Loutna česká


vzdělávací cyklus, březen 2015, aula gymnázia a hlavní budova muzea

Závěr zimního období a počátek jara bude ve slánském muzeu patřit dvěma velkým tématům: 3. ročníku vzdělávacího cyklu
Regio Slanensis a unikátnímu nálezu houslového partu barokního písňového cyklu Loutna česká.

Významným partnerem nám je
Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jehož zástupci celý cyklus zahájí i ukončí. V úterý 3. března pohovoří Mgr. Karel Kůt o archeologickém výzkumu v nedalekých Hrdlech na Litoměřicku, kde byly v r. 2014 objeveny prvky římského opevnění a pravěké hroby. Ve středu 4. března Mgr. Zdeněk Víšek posluchače seznámí s Židovskými hřbitovy na Slánsku. Ve čtvrtek 5. března nás navštíví kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze pan Michal Plavec, který má připraven povídání o letecké válce v letech 1939—1945 na Slánsku. První týden cyklu uzavře v pátek 6. března vedoucí oddělení zkoumání komunistické totalitní moci Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Milan Bárta s příspěvkem Osudové únorové dny roku 1948.

Druhý přednáškový týden uvede v úterý 10. března Mgr. Milan Hes, PhD. téma
Založení Kuratoria pro výchovu mládeže ve Slaném (aneb pokus o nacifikaci české mládeže). Ve středu 11. března nám PhDr. Irena Veverková z kladenského archivu přiblíží osudy kladenského rodáka a starosty Chicaga Antonína Čermáka a dalších českých emigrantů. Ve čtvrtek 12. března pohovoří Mgr. Květa Hrnčířová o paleografii, tj. vědě pojednávající o starých písmech a písemnictví. Vzdělávací pásmo v aule gymnázia zakončí zástupce ředitele Ústavu pro klasickou archeologii FF UK doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D., který návštěvníky seznámí s problematikou římských provincií a hranic římského impéria (limes romanus).

Závěr cyklu Regio Slanensis bude patřit písňovému cyklu
Loutna česká. S předstihem Vás upozorňujeme, že rekonstruovaný cyklus skladeb Loutna česká budete moci vyslechnout živě při koncertu souboru Ensemble Inégal ve čtvrtek 2. dubna v kapli Zasnoubení Panny Marie. Součástí koncertu bude křest nového CD s Loutnou českou, které bude na stejném místě nahráno v březnu. Koncertu bude předcházet tematická přednáška doc. Daňka, nálezce vzácného partu prvních houslí, spojená s výstavou hudebnin, která bude otevřena po celý duben.

Viz též
kultura.slansko.cz

regio slanensis 3 plakat

Fotogalerie

Osudové únorové dny roku 1948


přednáška, středa 25. února 2015 od 17h, malá galerie muzea

Druhou přednáškou v letiošním roce bude příspěvek
PhDr. Milana Bárty, vedoucího Oddělené zkoumání komunistické totalitní moci z Ústavu pro studium totalitních režimů. Součástí přednášky, zabývající se únorovými událostmi roku 1948 na Slánsku, bude audiovizuální pamětnická ukázka a dobový materiál.

plakat barta unor 2015

Zemřel profesor Antonín Leopold


Dlouholetý profesor slánského gymnázia, znalec a milovník umění a slánský patriot, prof. Antonín Leopold, zemřel v nedožitých 88 letech v sobotu 14. února 2015. S úctou jeho přátelé, žáci a spolupracovníci. Vzpomínka na pana profesora z roku 2012.

leopold-480x287A. Leopold

Zimní motivy ze Slaného


fotografická výstava, výstavní síň muzea (1. patro), 18. února—18. dubna 2015

Ve středu
18. února v 17 hodin Vás zveme na zahájení výstavy fotografických snímků Slaného, které jsou datovány od počátku 20. století po současnost. Jejich společným pojítkem je zimní tématika. Vystavený soubor fotografií pochází kompletně ze sbírek slánského muzea a je sestaven z děl mnoha místních fotografů - profesionálů i amatérů. Uvidíte např. záběry místopředsedy slánského Klubu fotografů amatérů Josefa Čížka (zemřel v r.1945 v Terezíně), Svatopluka Čížka, Františka Durase, MUDr. Augustina Ratkovského, učitele Jaroslava Chyského, Václava Horna nebo Oldřicha Kindla. Ze soudobých autorů sen v expozici objeví snímky Pavla Vychodila, Václava Slunéčka, Karla Vidimského a dalších. Zvláštností je, že zimních motivů ze Slaného se nezachovalo zdaleka tolik, jako z jiných období roku a některé pohledy jsou dost vzácné. Řada fotografií je vystavena vůbec poprvé.

fotozima-FINALE

Fotogalerie

Unikátní objev v našem muzeu

IMG_0718IMG_0719IMG_0721

O příběhu
Loutny české, jejíž part prvních houslí byl nalezen ve slánském muzeu, pojednává následující text.

Příběh muzejního předmětu

Adam Václav Michna Z Otradovic (1600–1676) byl český raně barokní básník, sbormistr a skladatel, jehož tvorba byla soustředěna především na duchovní hudbu. Ačkoli byl skladatelem velmi plodným, mnoho jeho děl se do dnešní doby nedochovalo. To už dnes ovšem neplatí o jednom z autorových nejznámějších cyklů – Loutně české. Celý článek...

Aktualizovaný ceník muzea


Od 1. února 2015 dochází k úpravám cen pronájmů kaple, malé galerie a poplatků
za svatební obřady. Upravený ceník naleznete
zde.

Přednáška k 70. výročí osvobození Osvětimi


úterý 27. ledna 2015 od 17 hodin, malá galerie muzea

Přesně v den 70. výročí osvobození nacistického tábora v Osvětimi se v
17 hodin v malé galerii muzea uskuteční přednáška regionálního historika Mgr. Milana Hese, PhD. s názvem Oběti, přeživší, přihlížející a vrazi. Součástí přednášky bude audiovizuální pamětnická ukázka a dobový filmový materiál. V koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz - Birkenau zemřelo přes milion lidí. Hovoří o něm také nedávno vydaná kniha Milana Hese Čekání na smrt, kde autor popisuje tzv. rodinný tábor českých židů právě v Osvětimi. Přednáškou si současně v letošním roce poprvé připomeneme výročí 70 let od konce 2. světové války. Vstupné je dobrovolné.

plakat hes prednaska 2015