PF 2015


PF 2015

Unikátní objev v našem muzeu


O objevu partu prvních houslí skladby Loutna česká skladatele Adama Michny z Otradovic Vám poví muzikolog doc. Petr Daněk v Událostech v kultuře ČT Art. (Začátek videa v 01:23)

Screenshot 2014-12-27 22.48.55

Otevírací doba Vlastivědného muzea o vánočních svátcích


Pondělí
22. 12.
9–16

Úterý
23. 12.
9–14

Sobota
27. 12.
9–16

Pondělí
29.12.
9–16

Úterý
30. 12.
9–16

Středa
31. 12.
9–14

Malba světlem na muzeum


pátek 12. prosince 2015, 18 hodin, Masarykovo náměstí

V pátek
12. prosince se přijďte podívat na adventně laděné malování světlem na muzeum, které začne v 18 hodin. Autory projektu jsou Frances Sander a Dmitri Berzon, s nimiž jste měli možnost se setkat již v listopadu na akci Malování světlem v nádvoří muzea, která se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti. Tentokrát budeme promítat přímo na hlavní průčelí budovy muzea [směrem do Masarykova náměstí] a těšit se můžete na možnost vyzkoušet si techniku tagtool [přímé přenášení malovaného obrazu na konkrétní budovu]. Promítané obrazy se budou tematicky dotýkat Vánoc, připomenou dějiny města a další. Nenechte si ujít tuto výjimečnou akci. Vstupné je dobrovolné.

malba plakat 12.12.

PhDr. Václav Moucha, CSc. a Příběhy 20. století


Screenshot 2014-11-30 15.35.25

Příběhy 20. století
vznikají ve spolupráci s občanským sdružením Post Bellum, které pro Český rozhlas vzpomínky pamětníků natáčí, v audio formě zpracovává a ukládá na internetu na stránkách Paměti národa. Jedná se o autentické vzpomínky pamětníků významných a pohnutých události 20. století. V roce 2014 se Vlastivědné muzeum zúčastnilo II. ročníku soutěže Příběhy 20. století.
Od roku 2008 přispíváme do portálu
Paměti národa projektem „Vzpomínky pamětníků ze Slaného a Slánska.“ Jednou z připravovaných vzpomínek bylo vyprávění PhDr. Václava Mouchy, CSc. Pro nečekané úmrtí pana doktora zůstalo nedokončeno, proto jsme materiály, které jsme měli připraveny, použili do soutěže.

Vánoce s betlémy


výstava nejen pro děti, 10. prosince—24. ledna 2014, výstavní síň muzea (1. patro)

Ve výstavní síni muzea bude ve středu
10. prosince v 17 hodin otevřena tematická výstava Vánoce s betlémy. Budete moci spatřit různé betlémy ze sbírek slánského muzea, Muzea betlémů Karlštejn a další exempláře od soukromých sběratelů O. Čecha a J. Rody. Ve stálé expozici je k vidění také nedávno restaurovaný pohyblivý betlém z rodiny hudebního skladatele J. B. Foerstra.

a3-betlemy

Fotogalerie

Přehled vánočních koncertů


Betlém z rodiny skladatele Foerstra (ze sbírek muzea). Foto Jan Studený

10. 12. v 15,00 VÁNOČNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
kaple Zasnoubení P. Marie

15. 12. v 18,00 VÁNOČNÍ KONCERT CONSORTIUM CAMERALE SLANENSE
kaple Zasnoubení P. Marie

16. 12. v 15,00 VÁNOČNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
kaple Zasnoubení P. Marie

17. 12. v 19,00 TRIO CUM AMORE – koncert KPH
kaple Zasnoubení P. Marie

18. 12. v 17,00 VÁNOČNÍ KONCERT 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÁJE
kaple Zasnoubení P. Marie

20. 12. v 17,00 a 19,30 VÁNOČNÍ KONCERTY SIMONY KLÍMOVÉ
kaple Zasnoubení P. Marie

Západní Ukrajina a česká minulost a přítomnost


přednáška, 19. listopadu od 18 hodin v malé galerii muzea

Regionální historik a pedagog
Mgr. Zdeněk Víšek a jeho kolega na cestách pan Viktor Čížek pro Vás připravili povídání o své společné pouti na Ukrajinu a pátrání po záhadně zmizelém českém básníku Františku Gellnerovi.

Fotogalerie

Malba světlem v nádvoří muzea


atriový dvůr muzea, čtvrtek 13. listopadu od 18 hodin


Druhý listopadový čtvrtek se na rekonstruovaném muzejním nádvoří uskuteční ojedinělý audiovizuální projekt nazvaný
„Malba světlem v nádvoří muzea“. Od 18 hodin představí ukázky své tvorby dvojice umělců: Frances Sander (Velká Británie) a Dmitrij Berzon (Rusko). Oba v současné době žijí i tvoří v našem regionu a často prezentují své dovednosti nejen v ČR, ale i v zahraničí. Akce slibuje ve Slaném dosud neviděnou světelnou show, která bude umocněna atmosférou potemnělého barokního dvora muzea a reprodukovanou hudbou. V průběhu večera si návštěvníci budou moci sami některé techniky vyzkoušet. Na akci je vstup dobrovolný a občerstvení je zajištěno.

malovani-svetlem-a3-press

Fotogalerie

Objednávky vánočních koncertů 2014


Vlastivědné muzeum ve Slaném vyhlašuje pro rok 2014 následující pravidla pro uspořádání vánočních koncertů v muzejní
Kapli Zasnoubení Panny Marie v hlavní budově muzea:

1. Koncerty je možno uspořádat v termínech od 26. listopadu do 18. prosince 2014 s výjimkou nedělí.

2. Každá instituce včetně školských zařízení může v daném časovém rozpětí uspořádat pouze jeden koncert.

3. Zpřístupnění kaple před začátkem koncertu je možné maximálně 90 minut předem. Kapli je třeba vyklidit maximálně do 60 minut po skončení koncertu.

4. Zkoušky před jednotlivými koncerty jsou možné pouze v den koncertu. Časové upřesnění zkoušek je třeba individuálně domluvit s vedením muzea.

5. Závazné přihlášky (vyplněné formuláře – viz bod 6) je třeba odeslat na e-mailové adresy
muzeum@slansko.cz nebo cecrdle@meuslany.cz nejpozději do 31. října 2014. Na opozdilé objednávky nebude brán zřetel!

6. Přihlášku k vánočnímu koncertu naleznete
zde . Vyplněné přihlášky zasílejte na výše uvedené adresy.

7. Dříve příchozí přihlášky mají přednost při volbě termínu.

8. Ceny za využití kaple budou stanoveny dle aktuálního
ceníku muzea

Vlastivědné muzeum ve Slaném si vyhrazuje právo potvrzení o konání či nekonání akce. V případě kolize termínů bude situace řešena individuálně. Vlastivědné muzeum ve Slaném nebude poskytovat institucím pořádající vánoční koncerty žádné další nadstandardní služby ani nezajišťuje propagaci koncertů. Pořadatelé a návštěvníci koncertů jsou povinni dodržovat provozní řád kaple!

Promítání filmu Letíme do Ria a komentovaná prohlídka výstavy


doprovodný program k výstavě Jan Zach - Návrat domů, 15. a 22. října 2014

Nestihli jste slavnostní vernisáž výstavy Jana Zacha a nechcete být ochuzeni o zajímavé vyprávění jeho životního i uměleckého příběhu? Potom přijďte do muzea ve
středu 15. října v 17 hodin. V rámci doprovodného programu se bude konat komentovaná prohlídka výstavy s ředitelem muzea Mgr. Janem Čečrdlem a koordinátorkou projektu Rehabilitace osobnosti Jana Zacha MgA. Petrou Hložkovou. Program pokračuje 22. října, kdy budeme od 17 hodin v malé galerii muzea promítat film Letíme do Ria, který Jana Zacha inspiroval k pobytu v Brazílii. Americký snímek s prvky komedie a muzikálu byl natočen v roce 1933 a hlavní role ztvárnili Ginger Rogersová a Fred Astaire. Stopáž filmu je 90 minut. Vstupné na obě akce je dobrovolné.

59

Slánsko za 1. světové války


přednáška, středa 1. října od 17 hodin, malá galerie muzea


Zveme Vás na přednášku regionálního historika a politologa
PhDr. Michala Pehra, věnovanou výročí vypuknutí 1. světové války a jejímu dopadu na město Slaný a okolí. Přednáška se uskuteční ve středu 1. října v 17 hodin ve zrekonstruované místnosti malé galerie v přízemí muzea a v jejím rámci budou vystaveny originální dobové předměty s vojenskou tématikou. Tématu první světové války budeme věnovat pozornost i v dalších letech. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

plakat pehr prednaska 2014

Jan Zach - Návrat domů

Slavnostní otevření obnovených prostor muzea


hlavní budova muzea, 20. září 2014, 14:30—19 hodin

Obnovené prostory muzea se veřejnosti představí
20. září od 14:30 hodin. V 15 hodin je v galerii a výstavní síni muzea připravena vernisáž klíčové výstavy letošní sezóny s názvem JAN ZACH - NÁVRAT DOMŮ. V roce 1914 se ve Slaném narodil mezinárodně uznávaný sochař, malíř a designér Jan Zach. K 100. výročí jeho narození bude veřejnosti představena největší kolekce Zachových děl v České republice, kterou Vlastivědné muzeum obdrželo darem z amerického Oregonu, kde v roce 1986 Jan Zach završil svou životní i uměleckou dráhu. Na výstavě budou vedle Zachových děl představeny také malby, kresby a grafiky Zachových učitelů - významných postav českého umění 1. poloviny 20. století - Jana Angelo Zeyera, Františka Kysely a Otakara Nejedlého, a také velkého Zachova vzoru, vizionáře světelného a kinetického umění Zdeňka Pešánka. Díla těchto velikánů laskavě zapůjčí Národní galerie v Praze. Vystaveny budou také fotografie míst, kde Zach žil a zajímavé dokumenty spjaté s jeho životem včetně unikátního snímku mladého Jana Zacha s první dámou Spojených států amerických Eleanore Rooseveltovou. Výstavu doprovodí originální katalog, do kterého přispěl mimo jiné jeden z nejvýznamnějších současných českých historiků umění, bývalý ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a znalec moderního umění doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. Sám je žákem jiného slánského rodáka, slavného kunsthistorika V.V. Štecha, jehož 40. výročí úmrtí si letos připomínáme. Doc. Šetlík rovněž promluví na naší vernisáži. Na samotném zahájení této výstavy promluví také žák a blízký přítel Jana Zacha, výtvarník a kurátor sbírek moderního umění pan Tommy Griffin, který je nyní správcem Zachovy pozůstalosti v USA.

Program 20. září pokračuje v 16 hodin odhalením pamětní desky Jana Zacha na jeho rodném domě v Soukenické ulici čp. 70 ve Slaném. O vzniku desky i Zachovi samotném pohovoří americká sochařka Olinka Broadfoot, která je autorkou výtvarné předlohy (reliéfu) pamětní desky. Za spolupráci při její přípravě a instalaci děkujeme Městu Slaný, současnému majiteli Zachova rodného domu panu Radku Hermannovi a společnosti Patria.

Slavnostní otevření obnoveného atria muzea vyvrcholí společenským večerem s koncertem skupiny
Los Rumberos Cuarteto (jazz-latin) od 18 hodin na dvoře samotném. Při nepřízni počasí bude koncert přesunut do kaple Zasnoubení Panny Marie.

Jan Zach - Návrat domů

Fotogalerie

Šaty dělaj´ pračlověka - ukončeno


POZOR! Výstava Šaty dělaj pračlověka byla již ukončena z důvodu instalace nového závěsného systému ve výstavní síni muzea. Omlouváme se potenciálním návštěvníkům a děkujeme za pochopení. Podobná omezení se dalších výstav ani jiných akcí již nedotknou.

Zemřel PhDr. Václav Moucha, CSc.


PhDr. Václav Moucha, CSc.

S hlubokým zármutkem Vám touto cestou oznamujeme, že v sobotu 16. srpna 2014 nás navždy opustil archeolog PhDr. Václav Moucha, CSc., vědecký pracovník Archeologického ústavu AV ČR, předseda společnosti Patria, a také dlouholetý správce archeologické sbírky našeho muzea. Dr. Moucha odešel v době, kdy je těsně před dokončením nová archeologická expozice slánského muzea, jejímž je autorem. Na milého a přátelského pana kolegu budeme vždy vzpomínat s láskou, úctou a obdivem. Vedle svých odborných kvalit byl především laskavým člověkem, gentlemanem, který vnesl do našich životů mnoho entuziasmu, pozitivních myšlenek, radosti a laskavého humoru.

PhDr. Václav Moucha, CSc. in memoriam

Dr-Moucha


Celý článek...

Dny evropského dědictví 2014


Slaný a okolí, 6.—14. září 2014

První zářijový víkend budou ve Slaném zahájeny tradiční Dny evropského dědictví. Sobota 6. září bude věnována naší hlavní budově, tj. bývalé piaristické koleji, její historii a letošní obnově. Návštěvníkům budou zdarma otevřeny upravená kaple Zasnoubení Panny Marie, stálé expozice v 1. patře budovy i expozice opevnění města ve Velvarské bráně. Celý program včetně doprovodných koncertů naleznete na připojených plakátech.

ehd_2014_finalplakatek_atrium_ehd_pictplakatek_atrium_ehd_pict II

Šaty dělaj´ pračlověka


hmatová výstava, výstavní síň muzea (1. patro), 14. července—23. srpna 2014

Od pondělí 14. července bude v již zrekonstruované výstavní síni muzea v prvním patře otevřena putovní výstava
„Šaty dělaj´ pračlověka“ z dílny odborných pracovníků Muzea hlavního města Prahy. Interaktivní hmatová výstava přibližující výrobu oděvů a oblékání v pravěku je vhodná i pro nevidomé či hůře vidící návštěvníky a svým tématem jistě zaujme ženy a hravou formou také děti. Na rozdíl od běžných výstav jsou zde návštěvníci přímo vyzváni k tomu, aby se vystavených exponátů dle libosti dotýkali a vyzkoušeli si tak na vlastní kůži různé přírodní materiály, které se užívaly k zhotovení pradávného ošacení, dále samotné oděvy, ale také různé doplňky či nástroje, s jejichž pomocí dané oděvy vznikaly. K vidění je mj. starobylý tkalcovský stav, návštěvníci si mohou rovněž vyzkoušet různé textilní techniky a využít i audioprůvodce na CD přehrávačích. Výstava je opatřena popisky v Braillově písmu. Výstava potrvá téměř celé prázdniny, poslední příležitost k její návštěvě bude v sobotu 23. srpna.

saty-delaj-pracloveka-2

Ukončení výstavy Ladislava Čepeláka


Z technických důvodů (rekonstrukce výstavní galerie muzea) trvá výstava grafik Ladislava Čepeláka pouze do soboty 12. července.
Po víkendu bude výstava demontována. Děkujeme za pochopení a omlouváme se potenciálním návštěvníkům.

Omezení provozu muzea


Vzhledem k současnému průběhu stavebních, stěhovacích a dalších souvisejících prací na různých místech hlavní budovy muzea bude běžný provoz v tomto objektu dočasně omezen. Omezení se týká zvl. stálých expozic, které jsou nyní zčásti nepřístupné. Omezení se
netýká letní hmatové výstavy Šaty dělaj´ pračlověka. Omezena je však rovněž badatelská a výzkumná činnost. Závěr prací je naplánován na konec července 2014. O ukončení stavebních prací nebo obnovení běžné provozu Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení. Částečná rekonstrukce budovy přinese mnoho pozitivních změn!

Koncert pro muzeum III


čtvrtek 26. června od 15 hodin, Masarykovo náměstí ve Slaném

Ve čtvrtek 26. června se uskuteční již třetí ročník události s názvem
Koncert pro muzeum. Akce se tradičně uskuteční na Masarykově náměstí ve Slaném a pro všechny návštěvníky bude zdarma! Letošní program úspěšné akce začne již v 15 hodin, kdy vystoupí nejnadanější ze slánských producentů elektronické hudby a DJs spadající do volného seskupení Touch the Jungle. Odpoledne bude prezentována činnost slánského Informačního centra mládeže (ICM), které úspěšně funguje při Domu dětí a mládeže Slaný.
Dále bude návštěvníkům představeno občanské sdružení s mezinárodní působností Kedjom-Keku, které bylo založeno v roce 2010. Sdružení podporuje rozvoj horské oblasti na severozápadě Kamerunu a pomáhá zachovat unikátní přírodní prostředí mlžného lesa, ohrožovaného nepromyšlenou zemědělskou činností.

koncert pro muzeum plakát

Fotogalerie

Celý článek...

Otisk života v historických stavbách


konference 17.–20. června 2014, kaple Zasnoubení Panny Marie

v těchto dnech v muzejní kapli probíhá odborná konference o stavebně historickém průzkumu. Pořadatelé nemíní být se svými znalostmi uzavřenou skupinou. Proto si dovolují pozvat Vás, obyvatele Slaného a okolí, na
veřejně přístupnou přednášku ve středu 18. 6. v 17.30 hodin do muzejní kaple. Přednášku připravil PhDr. Vladislav Razím na téma Středověké hradby města Slaného. Také přednáška o městském opevnění se zaměří na vybrané tematické okruhy ze stavební historie této významné památky, které odpovídají náplni konference. Na problematiku městských hradeb tak budeme moci nahlédnout v netradičních, až překvapivých souvislostech.

V rámci konference je možné se rovněž zúčastnit
exkurze po památkách regionu. Ta proběhne v pátek 20. 6.
Program s odborným výkladem:

Nedostavěný klášterní kostel v Panenském Týnci, Třebíz skanzen, Kostel sv. Jakuba v Srbči, Zámek ve Mšeci, oběd ve Mšeci, Smečno hradní kaple, kostel Nejsvětější Trojice, Buštěhrad rozparcelovaný hrad, návštěva čp 17.

Odjezd autobusu je v
8 hodin v Šultysově ulici ve Slaném ("Na Váze"), předpokládaný návrat v 18 hodin. Cena zájezdu je 250 Kč, pro studenty a důchodce 150 Kč.

Více o konferenci
zde.

1

Benefiční koncert


pátek 6. června od 19:30, kaple Zasnoubení Panny Marie

Místostarosta královského města Slaného Jaroslav Hložek si vás dovoluje pozvat na benefiční koncert
„Nejznámější árie a duety ze světových oratorií“

S repertoárem krásných klasických skladeb [Händl, Haydn, Brixi, Bach, Dvořák…] se představí mladá talentovaná sopranistka
Štěpánka Heřmánková, barytonista ve světě oceňovaného Pražského komorního sboru Jan Morávek, trumpetista a vyhledávaný interpret velkých barokních děl Miroslav Laštovka a varhaník v kostele sv. Antonína v Praze a zároveň pedagog Pražské konzervatoře Jan Kalfus.

Koncert se uskuteční v muzejní
kapli Zasnoubení Panny Marie v pátek 6. června od 19:30 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtěžek koncertu bude věnován ve prospěch městského muzea.

plakat beneficni koncert kaple cerven 2014

Ladislav Čepelák: Grafická tvorba


výstava, galerie muzea, 14. června—19. července 2014

V červnu letošního roku uplyne 90 let od narození významného českého grafika, kreslíře a ilustrátora
Ladislava Čepeláka. Při této příležitosti bude v sobotu 14. června v 15 hodin zahájena výstava v galerii muzea. Ladislav Čepelák (25. 6. 1924—9. 10. 2000) se narodil v nedalekých Veltrusích. Od roku 1954 byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, vedl grafickou dílnu na Akademii výtvarných umění v Praze a v roce 1987 byl jmenován profesorem. Tento čestný občan královského Města Slaného vytvořil řadu grafických cyklů, které byly z velké části inspirovány přírodou. Nezajímaly ho jen celkové pohledy na krajinu, ale také různé přírodní detaily (hnízda, pavučiny atd.). V 60. letech se ve své tvorbě věnoval krajině Slánska. Tato díla budou jádrem připravované výstavy.

čepelák plakát výstava tisk

Fotogalerie

Husitské slavnosti - program muzea


V sobotu 17. května bude u příležitosti městských slavností návštěvníkům přístupná stálá expozice v hlavní budově muzea, výstava Jan Hus roku 1415 a 600 let poté, výstava děl Violy Benešové i Velvarská brána. V podloubí muzea bude navíc k vidění výstava „Massopust a Diadochos – starobylé knihy ze sbírek slánského muzea“, která představí reprodukce dřevorytů ze dvou vzácných renesančních knih, které byly v nedávné době odborně zrestaurovány.

Autorem knihy
Massopust (1580) je utrakvistický kněz Vavřinec Leander Rváčovský (1525 – 1590), jenž toto dílo napsal v době svého působení v děkanském kostele sv. Gotharda ve Slaném. Zábavná próza z 16. století zachycuje jedno z oblíbených období církevního roku – masopust. Zachovává pestrý obraz staročeských masopustních veselostí, kdy se u lidí v podroušeném stavu projevují různé záporné vlastnosti, a je doplněna o četné příklady a příběhy nechávající vhlédnout do života své doby. Kniha obsahuje původní dřevořezby, zachycující hlavní postavu Masopusta a jeho dvanáct synů zobrazujících špatné lidské vlastnosti (Soběhrd, Lakomec, Nádherný, Vožralec, Vsteklík, Pochlebník, Závistník, Klevetník, Všetýčka, Lenoch, Darmotlach a Lhář).

Rozsáhlá kniha
Diadochos (1602) je dílem polského katolického šlechtice, spisovatele, historika, genealoga a heraldika Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle (asi 1543 – 1614). Dílo jako celek je významným pramenem nejen pro historii Čech, Moravy, Slezska, Polska a rakouských zemí, ale i pro genealogii panovnických a šlechtických rodů českého a polského království. Spis totiž zachycuje posloupnost českých panovníků, biskupů a arcibiskupů, historii českých aristokratických rodin i materiály k dějinám českých měst. Dále obsahuje stovky dřevořezů, portrétů, erbů a věrných vyobrazení měst, včetně nejstaršího vyobrazení města Slaný – díla proslulého rytce a kreslíře Jana Willenberga (1571 – 1613).

Město Slaný na Willenbergově vedutě v knize Diadochos

Josef Čermák ve Slaném a prezentace knihy Rozlet


kaple Zasnoubení Panny Marie, pondělí 12. května od 16 hodin

V květnu přijíždí z Kanady na návštěvu svého rodiště významný český poúnorový emigrant
JUDr. Josef Čermák. Po besedě se studenty slánského gymnázia, jehož je absolventem, bude mít slánská veřejnost možnost účastnit se, spolu s představiteli města jeho slavnostního přivítání. Josef Čermák byl nejen významným právníkem, ale také novinářem a v neposlední řadě úspěšným spisovatelem. V Čechách jeho díla vydává ATELIER IM, nakladatelství Luhačovice. Součástí setkání s Josefem Čermákem v muzejní kapli bude prezentace jeho poslední knihy „Rozlet“, která hovoří o životě a díle jiného českého emigranta v Kanadě - Milana Kroupy, který se akce také zúčastní.

Josef Čermák ve Slaném a prezentace knihy Rozlet

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté


výstava, 1.—31. 5. 2014, vernisáž 6. 5. v 17 hodin, výstavní síň muzea

Putovní výstava k 600. výročí odsouzení a upálení Jana Husa Kostnickým koncilem byla připravena Husitským muzeem v Táboře ve spolupráci se Společností Husova muzea v Praze. Ve výstavní síni v prvním patře muzea bude výstava k vidění do 31. května. Bude to poslední výstava před plánovanou rekonstrukcí této místnosti. Výstava je tematicky propojena s letošními městskými slavnostmi, které se po několika letech opět vracejí k tematice husitství. Doprovodným programem k výstavě bude ve středu 14.5. od 17 hodin přednáška PhDr. Zdeňka vybírala, Ph.D., vedoucího historického oddělení Husitského muzea v Táboře. Jeho příspěvek nese název
Jan Hus a Jan Žižka ve svědectví obrazů a je věnován způsobům zpodobnění těchto dvou velkých postav husitství ve výtvarném umění, jak se zobrazování měnilo v průběhu staletí a jaký to mělo dopad na jejich vnímání ze strany veřejnosti.

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

Modernizace muzea - stavební práce


duben—červenec 2014

V těchto dnech se již rozeběhly stavební práce na projektu "Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném" v režii Města Slaného. Stavební práce provádí firma Raeder&Falge s.r.o. spolu s několika subdodavateli. Kompletně zrekonstruován bude atriový dvůr hlavní budovy muzea (fasádní plochy, výplně otvorů, obnova arkádových oblouků, povrchy, mobiliář), který by měl do budoucna sloužit jako multifunkční prostor pro různé kulturní a společenské akce. Dále v prostoru hlavního schodiště vznikne vložený výtah, který bude nejen vítaným pomocníkem starším občanům a osobám se sníženou pohyblivostí, ale také značně zjednoduší interní provoz muzea (stěhování rozměrných sbírkových předmětů, vitrin apod.). Konečně v galerii muzea, výstavní síni a malé galerii muzea budou provedeny úpravy osvětlení a závěsného systému. V době rekonstrukce prosíme návštěvníky o shovívavost při omezení muzejního provozu.

P1060861 Celý článek...

Otvírací doba

Zítra (v sobotu 26. dubna) bude muzeum otevřeno pouze od 9 do 12 hodin z důvodu probíhající akce 4. setkání veterán klubů a klubů vojenské historie na Masarykově náměstí. Děkujeme za pochopení. Celý článek...

Židovský hřbitov ve Slaném v proměnách času

přednáška, středa 9. dubna od 17 hodin, malá galerie muzea

Pedagog a historik Mgr. Zdeněk Víšek ze slánské Obchodní akademie představí dosud málo známé téma této funerální slánské památky. Areál židovského hřbitova je unikátní mj. svou obřadní síni ve funkcionalistickém slohu, která byla nedávno rekonstruována. Židovský hřbitov, kde nalezneme též náhrobky obětí koncentračních táborů, byl 11. června 2010 prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.

plakat visek prednaska zidovsky hrbitov 2014 Celý článek...

Viola Benešová - Z krabice

výstava, 5. 4.—18. 5. 2014, galerie muzea

První výtvarnou výstavou letošního roku bude přehlídka obrazů, počítačové grafiky, skulptur, šperků a dalších děl známé slánské výtvarnice Violy Benešové. Výstava nesoucí název „Z krabice“ bude zahájena v sobotu 5. dubna v 16 hodin.
Součástí vernisáže bude hudební vystoupení pražského
komorního sboru En Arché založeného v roce 1995 sbormistrem Vojtěchem Jouzou, který soubor vede dodnes. Sbor získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích a vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí. Na koncertě v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném, který se uskuteční bezprostředně po zahájení výstavy, představí sbor část svého repertoáru, jež zahrnuje skladby převážně barokních autorů, doplněné o skladby z předbarokního období a z 20. století.

Výstava potrvá do 18. května 2014

Viola 5 Celý článek...

Slánský poklad - změna termínu přednášky!

Ze zdravotních důvodů bude termín přednášky dr. Lukase a doc. Pospíšila na téma "Slánský poklad" přeložen na úterý 25. března od 9:45. Přednáška proběhne v rámci projektu Regio Slanensis v aule slánského gymnázia. V původním termínu (5. března) se přednáška ruší! Celý článek...

Regio Slanensis

Na březen jsme ve spolupráci se slánským Gymnáziem Václava Beneše Třebízského, Městem Slaným a společností Patria připravili druhý ročník úspěšného přednáškového cyklu Regio Slanensis. Humanitně - vzdělávací pásmo je zaměřeno převážně na studenty gymnázia, ale přednášky v aule gymnázia jsou zdarma otevřené i pro veřejnost! Na projektu dále spolupracují Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Oblastní muzeum v Lounech, Muzeum hl. m. Prahy, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav hudební vědy FF UK.

Pásmo přednášek je zaměřeno na historii, archeologii, významné osobnosti, numismatiku, ochranu přírody, 3D modely města a další Slanensia.

Cyklus zahájí v pondělí 3. března v 10,50 hod.
Mgr. Miroslav Černý: Džbán-přírodní park a jeho významy, ve středu 5. března v 9,45 hod. následuje přednáška Doc. RNDr. Lubomíra Pospíšila a PhDr. Jiřího Lukase: Slánský mincovní poklad z 16. století, ve čtvrtek 6. března v 9, 45 hod. pohovoří Mgr. Jiří Unger o Opevnění Slaného. První týden přednášek uzavře v pátek 7. března v 10,50 hod. PhDr. Martin Vostřel příspěvkem Spolkový život ve středočeském městě v 2. polovině 19. století.

Druhý týden zahájí po jarních prázdninách v pondělí 17. března v 9,45 hod.
PhDr. Milan Bárta: Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště. V úterý 18. března v 10,50 hod. následuje přednáška Mgr. Milana Hese, Ph.D: Slánská bohéma-kapitoly z kulturních dějin slánské mládeže na počátku 20. století, ve středu 19. března v 9,45 hod. Martin Šturm a Mgr. Jan Čečrdle: Modely a obrazy města Slaného, v pátek 21. března v 9, 45 hod. ukončí průběh Regio Slanensis Doc. PhDr. Daněk, PhD a Mgr. Jan Baťa, PhD. přednáškou Barokní a renesanční překvapení ve Slaném z oblasti hudební vědy.

Dalšími akcemi připravenými Vlastivědným muzeem pro veřejnost jsou ve středu
19. března v 19 hod. koncert Kruhu přátel hudby v kapli Zasnoubení P. Marie v podání Doležalova kvarteta a vycházka pod názvem Slánské památky, na kterou se zájemci sejdou před muzeem 20. března v 10,50 hod.

regio slanensis 2014 plakat Celý článek...

Sto let od 1. světové války


aneb když český král František Josef I. v Orientu podněcoval muslimy k džihádu
přednáška, 19. února 2014 od 17 hodin, malá galerie muzea

Autorem druhé únorové přednášky je novinář Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Do loňského roku působil jako redaktor zahraniční redakce a zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. O výbušném prostředí tohoto regionu napsal tři knihy: Světla a stíny islámu, Labyrintem Íránu a Nesvatá válka o Svatou zemi, za níž získal v roce 1912 prestižní Cenu Egona Erwina Kische. Vstupné je dobrovolné.

plakat bretislav turecek unor 2014 Celý článek...

Koncert švýcarského orchestru

Jedinečný koncert švýcarského orchestru L’Orchestre Quipasseparlà se uskuteční v Městském divadle ve Slaném ve středu 12. února od 19 hodin. Na programu jsou velká díla světové hudební literatury. Sibeliův houslový koncert, Brahmsova Tragická předehra a koncert pro marimbu a smyčce Emmanuela Séjourné. Vstupné 80 Kč

svycari-mail Celý článek...

Stálá expozice

STÁLÁ EXPOZICE MUZEA DOČASNĚ UZAVŘENA Celý článek...

Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště v roce 1948. Realita nebo nemožnost?

přednáška, středa 5. února od 17 hodin, malá galerie muzea

Přednáška PhDr. Milana Bárty, vedoucího Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci z Ústavu pro studium totalitních režimů o málo známé události na Slánsku z období nástupu komunismu v Československu.

plakat Celý článek...

Slánský poklad


přednáška, malá galerie muzea, středa 22. ledna 2014 od 17 hodin

Ve
středu 22. 1. budete moci opět vyslechnout přednášku vědeckého pracovníka a pedagoga z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a VŠCHT v Praze doc. RNDr. Lubomíra Pospíšila, CSc. a numismatika a historika umění PhDr. Jiřího Lukase z Muzea hlavního města Prahy na téma Slánský poklad. Přednáška bude doplněna o nové poznatky, které Vám přiblíží tento zcela ojedinělý slánský nález souboru několika tisíc mincí převážně z 16. a 17. století, stejně jako dobový mincovní systém a způsob obnovy nalezených mincí. Vstupné dobrovolné.

slansky poklad prednaska 2014 Celý článek...

Výsledky fotosoutěže "Slaný v současnosti"

Po ukončení online hlasování Vám přinášíme celkové výsledky fotografické soutěže Slaný v současnosti. Výsledky jsou řazeny sestupně podle počtu bodů přidělených jednotlivým fotografiím. První tři soutěžící v jednotlivých kategoriích od nás obdrží poukázky k odběru fotografického i jiného zboží v prodejně Hippo Store ve Slaném v Husově ulici. Výhercům gratulujeme a všem upřímně děkujeme za účast v soutěži a zájem o naše město.

Pozn.: Za pořadovým číslem, které vyjadřuje pořadí fotografie v hlasování je uvedeno soutěžní číslo snímku a počet bodů, které získal v hlasování.

fotosoutěž - výsledky

Co zůstalo z vodních mlýnů

prezentace knihy, malá galerie, 9. ledna 2014 od 16 hodin

V pořadí již pátá publikace vydaná obecně prospěšnou společností Přemyslovské střední Čechy za finanční podpory Města Slaného bude slavnostně pokřtěna v malé galerii slánského muzea ve
čtvrtek 9. ledna 2014 v 16 hodin. Autory souboru textů a fotografií s názvem Co zbylo z vodních mlýnů jsou PaedDr. Irena Veverková (Okresní archiv Kladno a společnost Patria) a slánský fotograf Pavel Vychodil. Všichni, které zajímá historie i současnost prastarého mlynářského řemesla, jsou na křest knihy srdečně zváni.

Co zůstalo z vodních mlýnů Celý článek...