PF 2014


PF 2014 Muzeum Slaný Celý článek...

Ukončení výstavní sezóny 2013

V sobotu 21. prosince uzavíráme výstavní sezónu roku 2013. Expozice muzea budou poté dočasně veřejnosti nepřístupné. Současně v roce 2014 proběhnou v hlavní budově některé rekonstrukční práce. Na otevření stálé expozice i nových připravovaných výstav budete včas upozorněni. Další akce v lednu proběhnou v malé galerii muzea, a to ve čtvrtek 9. ledna od 16 hodin (představení nové publikace Co zbylo z vodních mlýnů) a ve středu 22. ledna od 17 hodin (přednáška o slánském mincovním pokladu). Celý článek...

Vánoční výstava hraček a betlémů

V galerii muzea byla 9. prosince zahájena výstava Z vánočních dárků našich babiček a dědečků, která jistě potěší nejen děti, ale i dospělé. Díky exponátům starých hraček ze sbírek soukromých sběratelů si můžete přijít zavzpomínat na Vaše dětství. Na své si přijdou holky i kluci. Výstavu bude možné shlédnout ve všední dny a v sobotu od 9 do 16 hodin až do 20. prosince. Poté bude muzeum dočasně veřejnosti uzavřeno.

Vánoční výstava hraček a betlémů Celý článek...

Výběrové řízení


Vlastivědné muzeum ve Slaném vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice. Celý článek...

Ukrývaní a ti druzí

přednáška, středa 27. listopadu od 17 hodin, malá galerie muzea

Ve své aktuální přednášce se slánský historik a didaktik dějepisu
Mgr. Milan Hes, PhD., zaměří na osudy ukrývaných Židů, tj. na specifickou kategorii přeživších holocaustu, kterým nebyla dosud v odborné literatuře věnována taková pozornost jako například vězňům ghett, koncentračních či vyhlazovacích táborů. Přednáška bude spojena s křtem dvou nových autorových knih. „Dny strachu – Osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa“ a „Promluvili o zlu – Holocaust mezi dějinami a pamětí.“ Publikace vydalo v říjnu 2013 nakladatelství Epocha. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

plakat Ukrývaní a ti druzí Celý článek...

Objednávky vánočních koncertů 2013

Vlastivědné muzeum ve Slaném vyhlašuje pro rok 2013 následující pravidla pro uspořádání vánočních koncertů v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie v hlavní budově muzea:

1. Koncerty je možno uspořádat v termínech od 21. listopadu do 21. prosince 2013 s výjimkou nedělí.
2. Každá instituce včetně školských zařízení může v daném časovém rozpětí uspořádat pouze jeden koncert.
3. Zpřístupnění kaple před začátkem koncertu je možné maximálně 90 minut předem. Kapli je třeba vyklidit maximálně do 60 minut po skončení koncertu.
4. Zkoušky před jednotlivými koncerty jsou možné pouze v den koncertu. Časové upřesnění zkoušek je třeba individuálně domluvit s vedením muzea.
5. Závazné přihlášky (vyplněné formuláře – viz bod 6) je třeba odeslat na e-mailové adresy muzeum@slansko.cz nebo cecrdle@meuslany.cz nejpozději do
31. října 2013. Na opozdilé objednávky nebude brán zřetel!
6. Přihlášku k vánočnímu koncertu naleznete
zde . Vyplněné přihlášky zasílejte na výše uvedené adresy.
7. Dříve příchozí přihlášky mají přednost při volbě termínu.
8. Ceny za využití kaple budou stanoveny dle aktuálního
ceníku muzea

Vlastivědné muzeum ve Slaném si vyhrazuje právo potvrzení o konání či nekonání akce. V případě kolize termínů bude situace řešena individuálně. Vlastivědné muzeum ve Slaném nebude poskytovat institucím pořádající vánoční koncerty žádné další nadstandardní služby ani nezajišťuje propagaci koncertů. Pořadatelé a návštěvníci koncertů jsou povinni dodržovat provozní řád kaple!

Přehled volných a již obsazených termínů k nahlédnutí
zde. Celý článek...

47. Slánské jazzové dny


47. Slaánské jazzové dny Celý článek...

Fotosoutěž Slaný v současnosti – HLASOVÁNÍ


Můžete hlasovat o soutěžních fotografiích fotografické soutěže Slaný v současnosti. Nalezete zde i pravidla hlasování.

Fotosoutěž Slaný v současnosti – HLASOVÁNÍ Celý článek...

Makotřasy. Observatoř starší než pyramidy


Makotřasy. Observatoř starší než pyramidy Celý článek...

Koncert KPH

plakat korbelova 9.1.2013 Celý článek...

ČT chystá seriál První republika


V současnosti se v areálu Národopisného muzea v Třebízi natáčí nový seriál České televize První republika, který by se měl na obrazovkách objevit příští rok.

ČT chystá seriál První republika Celý článek...

Nový model města


beseda s ukázkami, středa 23. října od 17 hodin, Gymnázium Slaný

S projektem
nového modelu města, který zobrazuje historické městské jádro a při jehož přípravě je využíváno nejmodernějších technologií, se můžete hlouběji seznámit na stejnojmenné besedě s praktickými ukázkami 3D tisku, která proběhne ve středu 23. října od 17 hodin v prostorách slánského Gymnázia Václava Beneše Třebízského. Seznámíte se s genezí atraktivního a komplexního projektu, na kterém spolupracujeme s Městem Slaným, slánským gymnáziem a sdružením Laborky.cz. Vstupné je dobrovolné.

plakát model města Celý článek...

Prodloužení termínu stávajících výstav


Upozorňujeme všechny zájemce o výstavy Starobylé pohledy na Slaný a Vzpomínky a návraty Vladimíra Jelínka, že vzhledem k posunutí termínu rekonstrukce muzea budou obě výstavy prodlouženy, a to do 30. listopadu (Vladimír Jelínek) a do 20. prosince (Starobylé pohledy). Celý článek...

Staré sýpky na Slánsku

přednáška, středa 16. října od 17 hodin, malá galerie muzea

Ve
středu 16. října Vás zveme do malé galerie muzea na přednášku etnologa PhDr. Lubomíra Procházky, CSc., vedoucího Skanzenu ve Vysokém Chlumci a Muzea Špýchar Prostřední Lhota (pobočky Hornického muzea v Příbrami) s názvem Staré sýpky na Slánsku. Náš dlouholetý spolupracovník a autor publikace o špýcharech na Slánsku (vydaly Přemyslovské střední Čechy v loňském roce) pohovoří obecně o významu, funkci a typech špýcharů na českém území, zvl. ve středních Čechách. Jádro přednášky pak obsáhne pojednání o špýcharech (sýpkách) v širší oblasti Slánska, včetně současného stavu těchto objektů v terénu, kdy bude promítnuta fotografická dokumentace pořízená ke zmíněné publikaci. Vstupné je jako vždy dobrovolné.

plakat Staré sýpky na Slánsku Celý článek...

X. Slánské rozhovory


Památky Slaného a Slánska

Refektář kláštera bosých karmelitánů 8. října 2013

Slánské rozhovory 2013 program Celý článek...

Fotosoutěž Slaný v současnosti jde do finále!

Všechny fotografy a zájemce o fotografování všech věkových kategorií upozorňujeme na blížící se závěr soutěže Slaný v současnosti! Soutěžní snímky posílejte na e-mail muzeum.soutez@gmail.com

Uzávěrka soutěže je prodloužena do 15. října!

Doplňujeme, že výherci prvních třech míst v každé věkové kategorii získají poukazy na nákup fotografického nebo jiného zboží v prodejně Foto Slaný v hodnotách 3000 Kč (1. místa), 2000 Kč (2. místa) a 1000 Kč (3. místa). Po dohodě s prodejcem je možné i objednat zboží dle katalogu.

Více informací.

V druhé polovině října bude zahájeno hlasování o vítězné fotografie – o tom budeme ještě včas informovat.

fotosoutez slany v soucasnosti Celý článek...

Zahájení sezóny Kruhu přátel hudby


koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje

kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji, pondělí 30. září od 19 hodin

Na sklonku září se v muzejní kapli uskuteční úvodní koncert
Kruhu přátel hudby, kterým bude zahájena nová koncertní sezóna. Hostem je již tradičně Komorní orchestr Dvořákova kraje složený z hudebníků ze Slaného, Kralup nad Vltavou, Roztok, Veltrus a Prahy. Orchestr vede zkušený dirigent Václav Mazáček, jako sólisté se představí Jan Sedláček (violoncello) a Karel Malimánek (tuba).

Zahájení sezóny Kruhu přátel hudby Celý článek...

Vzpomínky a návraty v obrazech Vladimíra Jelínka


výstava, 21. 9.—2. 11. 2013, galerie muzea

V
sobotu 21. září v 15 hodin proběhne slavnostní vernisáž výstavy Vzpomínky a návraty v obrazech Vladimíra Jelínka. Na této výstavě, pořádané u příležitosti autorova významného životního jubilea, budou představeny Jelínkovy nezaměnitelné obrazy s motivy české krajiny, které však v autorově pojetí dostávají nadčasový až téměř abstraktní rozměr. Expozice v galerii muzea bude doplněna ukázkami Jelínkovy sklářské tvorby. Vladimír Jelínek je rodák z Žižic u Slaného, dlouhá léta žil a tvořil v nedalekých Ledcích (nyní v Praze). Více zde.


Vzpomínky a návraty v obrazech Vladimíra Jelínka Celý článek...

Titulatura středoevropské aristokracie


přednáška, čtvrtek 19. září od 17 hodin, malá galerie muzea

Na první poprázdninové přednášce pohovoří v malé galerii muzea
PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze na téma Titulatura středoevropské aristokracie. Petr Mašek je znám jako hlavní autor nedávné velkolepé výstavy Staré pověsti české v Národním muzeu a autor knih Prastaré pověsti české, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti a dalších. Na přednášce bude řeč o vývoji šlechtických titulů, jejich hierarchii a variantách, udělování šlechtických titulů i jejich ztrátě. Na řadu přijdou i rody působící v našem kraji. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Titulatura středoevropské aristokracie Celý článek...

Starobylé pohledy na Slaný a Dny evropského dědictví


Den evropského dědictví - sobota 7. září
vernisáž výstavy 7. září od 15 hodin, výstavní síň muzea

Jedním z vrcholů letošní výstavní sezóny budou nepochybně Dny evropského dědictví, pořádané tradičně v rámci celé Evropské unie. Ve Slaném je garantem akce odbor kultury MěÚ Slaný. Program je soustředěn především na sobotu 7. září. Kompletní program naleznete v příloze, zde upozorníme jen na chystané aktivity muzea.

V
9 hodin uvedeme celodenní cyklus povídáním o opevnění města a nových poznatcích z výzkumu Velvarské brány. Po prohlídce brány se návštěvníci odeberou k Černé baště, kde je budou očekávat slánští skauti.

Odpoledne v
15 hodin otevřeme ve výstavní síni muzea (1. patro) výstavu Starobylé pohledy na Slaný. Prohlédneme si kolekci slánských vedut, panoramat a dalších dávných obrazů města. Představeny budou mj. čtyři „nové“, veřejností dosud nespatřené veduty, které našemu muzeu laskavě poskytlo Muzeum hlavního města Prahy a vídeňská Österreichische Nationalbibliothek.

Plasticitu výstavě dodají dva modely historických částí Slaného: jednak dřevěný
model historický, kterému dominují rozměrné stavby kostela sv. Gotharda a zaniklé Pražské brány, doplněný modelem františkánského kláštera a Modletického domu, a také model zbrusu nový, využívající současných pokročilých technologických možností 3D modelace a 3D tisku. Konkrétně budou představeny nové modely vybraných starobylých domů v historickém jádru města. Ke genezi nového modelu promluví členové přípravného týmu, jehož cílem je do budoucna touto formou rekonstruovat celé historické jádro města Slaného.

Od
9 do 18 hodin si budete moci v malé galerii prohlédnout výstavku děl malíře Ludvíka Kuby, od 16 do 18 hodin budou na stejném místě navíc promítány soutěžní snímky fotografické soutěže Slaný v současnosti. Sobotní den v muzeu završí večerní prohlídka obnovené stálé expozice muzea od 18 hodin. Vstupné na všechny akce je dobrovolné.

Dny evropského dědictví 2013starobyle_pohledy_na_slany Celý článek...

Tři generace architektů


přednáška, úterý 13. srpna od 17 hodin, malá galerie muzea

Před zakončením stejnojmenné výstavy si v úterý 13. srpna naposledy připomeneme obdivuhodné architektonické dílo čtyř architektů rodiny Rejchlovy z Hradce Králové. Jan Rejchl do Slaného na počátku 30. let 20. století vnesl ducha kvalitní moderní architektury realizacemi staveb městské spořitelny, hudební školy a dostavby Okresního domu. Nejen o něm pohovoří autor výstavy Tři generace architektů Ladislav Zikmund - Lender. Vstupné dobrovolné.

plakat prednaska architekti rejchl Celý článek...

Jak se dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů


Výstavní galerie muzea (2. patro), 8. srpna - 14. září 2013

Jak se dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů
je název výstavy, která představí nejzajímavější a nejkrásnější keltské šperkařské výrobky severozápadu Čech. Tuto putovní výstavu uvedeme ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech. Vystavené kovové šperky pochází nejen ze slánského muzea, ale i z muzeí v Rakovníku, Teplicích, Berouně, Všeradicích a z Národního muzea v Praze. Vedle samotných šperků jsou lákadlem představení dobových technologií i dva velké modely s figurami Keltů při výrobě šperků. Výstavu zahájíme ve čtvrtek 8. srpna v 17 hodin ve výstavní galerii muzea (2. patro).

Jak se dělá krása Celý článek...

Slaný v současnosti - fotografická soutěž

1. července—30. září 2013

Fotografy všech věkových i kvalitativních kategorií zveme do naší letní fotografické soutěže! Na věku a zkušenostech nezáleží, zkusit to může každý! Pošlete nám jeden, dna nebo tři snímky ze Slaného (fantazii a motivům se meze nekladou) a zapojte se do soutěže o ceny! Nejlepší snímky budou vystaveny. Hodnocení snímků proběhne po ukončení zasílání soutěžních fotografií.

Zde jsou kompletní pravidla soutěže:

Fotografická soutěž o ceny pro všechny věkové kategorie

1.
Smyslem soutěže je fotografické zachycení města Slaného a jeho nejbližšího okolí, a to v současnosti, tedy v roce 2013. Starší fotografie do soutěže nepatří.

2. Každý soutěžící může do soutěže zaslat 1 až 3 fotografie.

3. Soutěž je rozdělena do 3 věkových kategorií: do 20 let, 21—30 let a 31 a více let.

4. Ze soutěžních fotografií musí být na pohled patrné, že se jedná o Slaný. V případě zachycení např. architektonického nebo jiného detailu nebo neobvyklého pohledu je vhodné doplnit stručný popis. (Fotografie, z nichž není zřejmé, že se jedná o Slaný, mohou být ze soutěže vyřazeny. Se soutěžícími v tomto bodě nebudeme polemizovat.)

5. Doba trvání soutěže: 1. července—30. září 2013.

6. Soutěžní fotografie spolu se základními informacemi o Vás (celé jméno, věk, místo bydliště [stačí např. „Slaný“ nebo „Smečno“] a kontakt, ideálně e-mailovou adresu a telefonní číslo) zasílejte na muzeum.soutez@gmail.com. Dobré rozlišení fotografií může být výhodou. Můžete samozřejmě připojit také názvy fotografií.

7. Nejlepší fotografie budou oceněny. Konkrétní ceny budou upřesněny.

8. Muzeum si vyhrazuje právo soutěžní fotografie dále používat a veřejně prezentovat, např. formou výstavy, virtuální on-line výstavy nebo případné publikace. To platí zvl. v případě, že obdržíme větší množství pěkných snímků. Jednotliví autoři budou samozřejmě uvedeni.

9. Hodnocení soutěžních fotografií proběhne po uzávěrce příjmu fotografií, tj. po 30. září 2013. O způsobu hodnocení budeme včas informovat.

10. Za podvodné chování v soutěži může být daný účastník ze soutěže vyloučen.

11. Nevhodné fotografie budou ze soutěže vyřazeny.

12. Případné dotazy rádi zodpovíme na výše uvedené e-mailové adrese (viz bod 6).

Těšíme se na vaše snímky!

fotosoutez slany v soucasnosti Celý článek...

Prezentace 20. Slánského obzoru a povídání o starých fotografiích


Povídání k již otevřené výstavě
Slaný v minulosti proběhne dne 25. června po 16. hodině u příležitosti slavnostní prezentace kulatého 20. čísla Slánského obzoru - ročenky, která přináší pozoruhodné zprávy, statě, pojednání a portréty osobností z regionu převážně z oblasti historických věd. Vydavatelem Slánského obzoru je společnost pro ochranu kulturního dědictví Patria spolu s naším muzeem a Státním oblastním archivem v Kladně. Letos se můžete těšit např. na příspěvky o zaniklé slánské Pražské bráně, znacích na Velvarské bráně, zámeckých knihovnách na Slánsku či vztahu básníka Jaroslava Vrchlického k našemu městu. Na setkání promluví zástupci společnosti Patria PhDr. Václav Moucha, CSc. (předseda společnosti), PhDr. Zora Dvořáková (vedoucí redakční rady), PhDr. Irena Veverková (tajemnice) a slánští historikové Mgr. Zdeněk Víšek a Mgr. Milan Hes, PhD. O starých fotografiích pohovoří správkyně knihovny a fotografického fondu slánského muzea Ivana Hušáková. Připraveno je malé občerstvení.

Úterý 25. června 2013 od 16 hodin, malá galerie muzea

PATRIA_005_RGB
slansky obzor Celý článek...

Hudba z muzea aneb koncert Rastafidli Orkestra a The Bladderstones

čtvrtek 27. června od 18:30, Masarykovo náměstí ve Slaném (open air)

Po loňském úspěchu koncertu slánské kapely Rastafidli Orkestra jsme se letos rozhodli uspořádat pokračování, rozšířené o další místní kapelu. Koncert dvou z nejnadanějších a nejperspektivnějších mladých slánských kapel proběhne ve
čtvrtek 27. června od 18:30 přímo pod širým nebem na slánském Masarykově náměstí. Termín je vhodný i pro školáky - jedná se o večer před předáváním vysvědčení!

Jsme rádi, že ve Slaném vyrůstá řada hudebně talentovaných mladých lidí, kteří neotálejí se založením vlastních kapel. Mezi slánské špičky se již několik let nepochybně řadí devítičlenné těleso
Rastafidli Orkestra (reggae - ska - dub), které vede skladatel, aranžér, klávesista a zpěvák Martin Hora. Kapela je oblíbená pro nápadité, rytmické kompozice a uvolněnou atmosféru při koncertech. Velmi zřetelná je též stále se zvyšující úroveň jednotlivých hudebních výkonů i jejich vzájemná souhra. Vedle nástrojové bohatosti (kytara, baskytara, klávesy, bicí, perkuse, saxofony, trombón, trubka) se poznávacím znamením kapely stalo černožluté ustrojení a poslední dva roky též živočišný vokál zpěvačky Báry. Kapela zahraje v první části večera od 18:30.Členové slánské kapely
The Bladderstones (jazz – blues – rock) rozhodně nejsou žádnými zelenáči. Služebně nejstarším členem kapely je zpěvák a baskytarista Johnny Judl, známý z různých uskupení minulosti i současnosti [LuiSa buDali, Trilobeat, Jablkoň, Kujooni a další]. Velkou pozornost vzbuzuje výbušný kytarista Tomáš Frolík, který je považován za velký talent své generace. Trio doplňuje nepřehlédnutelný bubeník Tomáš Náprstek. Kapela sklízí ovace již třetím rokem a nebojí se pohybovat napříč a pod žánry jazzu, blues a rocku. V muzeu jsme The Bladderstones mohli slyšet na vernisáži v říjnu 2012; tentokrát zahrají přibližně od 20 hodin.
Občerstvení na akci zajišťuje slánský hudební bar
Me Gusta.

Závěr akce je naplánován na 22. hodinu.

Hudba z muzea aneb koncert Rastafidli Orkestra a The Bladderstones Celý článek...

Buddhismus na Západě

Akci pořádá Centrum Buddhismu Diamantové Cesty linie Karma Kagju, promluví učitel Roman Virt. Vstupné je 60 Kč. Přednáška proběhne v jako náhrada za zrušenou přednášku původně naplánovanou na 3. června.

buddha

Malá galerie muzea, 19. června od 19 hodin Celý článek...

Slaný v minulosti - výstava historických fotografií

V letním období Vás zveme na výstavu historických fotografií ze Slaného. V galerii muzea (2. patro) budou vystaveny snímky datované od konce 19. do 60. let 20. století. Zastoupeni budou autoři známí i méně známí, stejně jako fotografie míst dodnes bezpečně rozpoznatelných i míst, která dnes vypadají zcela jinak. Uvidíte fotky proslulých místních profesionálů, jakými byli František Duras, Eduard Kahler nebo Jaroslav Eisman, ale též amatérů formátu Václava Krupičky. Mezi dosud neviděnými snímky bude moci veřejnost vůbec poprvé spatřit unikátní portrétní fotografii slavného českého fotografa Františka Drtikola. V průběhu výstavy bude rovněž vyhlášena soutěž o nejzajímavější současnou fotografii Slaného.

Výstavní galerie muzea, 12. června—31. července 2013

Slaný v minulosti - výstava historických fotografií Celý článek...

Jan Zach - Slánský rodák a americký sochař

Přednáška a představení nové knihy.

Na závěr května se můžete těšit na zcela mimořádnou událost: představení osobnosti slánského rodáka
Jana Zacha (1914—1986), který byl dosud českému prostředí téměř zcela neznámý. Janu Zachovi se po dětství stráveném ve Slaném a studiu v Praze doslova otevřely dveře do světa, do Československa se však nikdy nevrátil. Tuto nezaměnitelnou a nesmírně zajímavou osobnost si připomínáme vydáním knihy o jeho životě a díle, a také doprovodnou přednáškou, kde poznáte mezníky jeho fascinující životní dráhy.

Kniha
Jan Zach - Životní a umělecké křižovatky amerického historika umění Rogera Hulla zevrubně mapuje neuvěřitelné životní peripetie a vyspělé a rozsáhlé umělecké dílo Jana Zacha, proto jsme po odsouhlasení ze strany vydavatele amerického originálu knihy přistoupili k vydání české verze. Všechny zvídavé můžeme ujistit, že čím hlouběji jsme pronikali do tajemstvím obestřeného odkazu Jana Zacha, čím více informací jsme o se o jeho osobě dozvídali, tím silnější zodpovědnost vůči odborné i laické veřejnosti, ale i samotnému Janu Zachovi jsme cítili. Ze všech pozoruhodných jednotlivostí Zachova života můžeme zmínit např. jeho zakázky pro stavby legendárního nedávno zemřelého brazilského architekta Oscara Niemeyera. Pojítek Jana Zacha se světovou uměleckou elitou je však mnohem více. Chcete-li poznat osobnost Jana Zacha blíže, pochopit jeho vazby ke Slanému a případně si zakoupit zmíněnou knihu, nenechte si ujít ve čtvrtek 30. května od 17 hodin v malé galerii muzea povídání Jana Čečrdleho a jeho hostů. Vydání knihy je finančně podpořeno Městem Slaným. Vstupné je dobrovolné.

„…po opuštění svého rodiště nasál to nejlepší z pražského uměleckého prostředí a unikl nacistické okupaci Československa díky tomu, že byl jako velký talent vyslán na světovou výstavu do New Yorku. V té době ještě netušil, že už se do své vlasti nikdy nevrátí. Osud jej zavál do Brazílie, poté do Kanady a nakonec do amerického Oregonu. Jeho talent, pracovitost, vnímavost a lidský přístup mu doslova otevřely cestu do světa.“

„V roce 1945, kdy skončila nacistická okupace Československa, uspořádal pro českou exilovou vládu v prostorách Brazilian Press Association v Riu výstavu fotografií českého průmyslu. V roce 1946 uspořádal výstavu děl českého malíře a grafika Václava Hollara a v témže roce připravil putovní výstavu děl současných brazilských a československých výtvarných umělců… V této době také potkal svou budoucí ženu.“

(ukázky z nové knihy Jana Zach - Životní a umělecké křižovatky)


Malá galerie muzea, 30. května od 17 hodin

jan zach prednaska a prezentace knihy

Fotogalerie Celý článek...

Městské slavnosti 2013

Program muzea sobota 18. května, 9 - 20 hodin

Nenechte ujít program, který jsme připravili u příležitosti městských slavností, letos naposledy věnovaných období napoleonských válek. Program je současně slánským příspěvkem k celorepublikovému Festivalu muzejních nocí. O jednotlivých akcích hovoří více samostatné webové stránky Města Slaný a Asociace muzeí a galerií ČR:

http://www.slavnosti.slansko.cz/

http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

Co konkrétně jsme pro Vás o městské slavnosti připravili?
Od 9 do 16 hodin bude otevřena Velvarská brána s expozicí opevnění města, od 9 do 19 hodin obnovené stálé expozice v hlavní budově muzea. V 19 hodin začne poslední, večerní komentovaná prohlídka.

Ve 14 hodin v prostoru expozice a chodby muzea zahájíme výstavu Někomu život, někomu smrt o významném odbojovém činu 2. světové války - atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Výstavu připravujeme spolu s Asociací nositelů legionářských tradic a Městem Slaným.

Od 15 do 19 hodin se můžete v malé galerii v přízemí muzea těšit na promítání pásma digitalizovaných starých filmů z období 1. republiky (opakující se smyčka). Většinu filmů budeme promítat poprvé. Snímky byly převedeny z 8mm pásků do digitální podoby ve spolupráci s projektem Digitální vzpomínky. Budete moci shlédnout tyto dokumenty: dětská cvičení na SK Slaný 21. 6. 1936; skautský tábor Malíkovice 14. 7. 1935; otevření slánské spořitelny 15. 11. 1931 a vojenská přehlídka na náměstí ve Slaném a SK Slaný 2. 6. 1935.

Vstupné na všechny akce je dobrovolné.

Fotogalerie Celý článek...

Toulavá kamera

Toulavá kamera

V čase 23:10 zazní reportáž z našeho muzea. Celý článek...

Týden nabitý kulturou 14.—18. května

Třetí týden v květnu bude v našem muzeu doslova prošpikovaný rozmanitými kulturními akcemi a vyvrcholí městskými slavnostmi a Muzejní nocí. Přinášíme jejich přehled, výběr už je na Vás!

úterý 14. 5. od 17 hodin - vernisáž výstavy Tři generace architektů

středa 15. 5. od 9:45 – Na Slánskou horu – vycházka na známou archeologickou a přírodní památku našeho města. Odborný výklad PhDr. Václav Moucha, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.). Sraz účastníků v 9:45 na vrcholu Slánské hory. Pevná obuv výhodou, vstup na horu na vlastní nebezpečí.

slanska hora vychazka

středa 15. 5. od 19 hodin – Pěvecký recitál Jarmily Kosinové – pravidelný pořad Kruhu přátel hudby v kapli Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji. Vedle operních árií zazní také duchovní hudba i lidové písně. Vstupné 60 / 40 Kč, členové KPH zdarma.

plakat pevecky recital 15.5.2013

čtvrtek 16. 5. od 17 hodin Pasivní a nulové domy - malá galerie muzea - přednáška ing. arch. Jaroslava Tachecího o trendu v současném stavebnictví a úsporách při stavbě a provozu domu.

Prednaska pasivni domy

sobota 18. 5. (celý den) - program k městským slavnostem a Festivalu muzejních nocí

Program k městským slavnostem 2013 Celý článek...

Tři generace architektů - výstava o architektech rodiny Rejchlovy

Ještě před městskými slavnostmi zahájíme výstavu o třech generacích architektů Janovi, Milanovi a dvou Václavech Rejchlových. Pro Slaný je klíčovou osoba Jana Rejchla, žáka slavného Josefa Gočára a rodáka z Hradce Králové. Právě Jan Rejchl vnesl do města Slaného ducha tehdy nového směru v architektuře - funkcionalismu. Městská spořitelna čp. 99 na Husově třídě je dodnes jednou z moderních dominant města a dokladem, jak lze citlivě zasadit moderní stavbu do historického prostředí. Všeobecně dobře známou je také stavba hudební školy [dnes ZUŠ Slaný]. Architekti rodiny Rejchlovy působili zejména ve východních Čechách. Výstava ve Slaném poprvé komplexně představí jejich pozoruhodné architektonické dílo.

Výstavní síň muzea (1. patro), 14. května—17. srpna 2013

Tři generace architektů - výstava o architektech rodiny Rejchlovy Celý článek...

Akce o Jan Zachovi se přesouvá na 30. května

Z technických důvodů jsme bohužel byli nuceni přesunout původní termín přednášky a prezentace knihy o slánském rodáku, sochaři Janu Zachovi na 30. května od 17 hodin v malé galerii muzea.
Původní termín 25. dubna neplatí!

Všem se tímto omlouváme a děkujeme za pochopení. Celý článek...

Petr Štech: Kompletní sada na opravu duší

Výstava v galerii muzea, 19. 4.—1. 6. 2013, vernisáž 19. dubna od 17 hod

Druhou výtvarnou výstavou letošního roku bude přehlídka sochařského umění Petra Štecha (alias Next Art) s názvem „Kompletní sada na opravu duší“. Petr Štech používá dřevěný, kovový i keramický materiál a spolu se svou ženou připravuje též keramické výrobky se značkou Raku. Vernisáž této výstavy, které rozhodně nechybí nadhled a smysl pro humor se uskuteční v pátek 19. dubna od 17 hodin v galerii muzea (2. patro). Prohlídku nápaditého zacházení s figurami doprovodí promítání a vystoupení nové slánské jazzové formace Saxtet pod vedením Rudolfa Hyšky. Vstupné na vernisáž je dobrovolné.

Výstava potrvá do 1. června 2013

letak sasekletak quichote

Fotogalerie Celý článek...

Mystická flétna - koncert KPH

Dubnovým koncertem Kruhu přátel hudby bude vystoupení flétnistky Žofie Vokálkové a klavíristy Martina Fily pod názvem Mystická flétna. Koncert připravený pro letošní ročník festivalu Pražské jaro je náhradou za původně plánovaný žesťový recitál, z něhož se z osobních důbvodů omluvil trombónista Lukáš Moťka. Přinášíme Vám program koncertu:

C. Saint-Saiens - Odelette
W. A. Mozart - Turecký pochod
F. Chopin - Etude c moll op. 25
B. Smetana - Louisina polka
Cl. Debussy - Syrinx
M. Roesgen Champion - Danse rituelle
Frank Martin - 1. Balada
Maurice Ravel - Pavana za mrtvou infantku
Frank Martin - 2. Balada


Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 10. dubna v 19 hodin

Mystická flétna

Celý článek...

Slánské muzeum čeká modernizace

Snímek obrazovky 2013-04-04 v 22.48.03 Celý článek...

Pohled vpřed a zpátky - výstava prací studentů slánského gymnázia

U příležitosti projektu Regio Slanensis, který je zaměřen na humanitní vzdělanost slánských gymnazijních studentů, ale i širší veřejnosti, jsme do dohodě s výtvarnicí Mgr. Janou Hořejší ze slánského gymnázia uspořádali výstavu kreseb, maleb, fotografií i rukodělných výrobků slánských studentů. Výstava představuje výběr z nejzajímavějších a technicky nejpokročilejších děl za poslední léta. Výstavu v 2. patře muzea můžete shlédnout do 4. dubna.

Výstavní galerie muzea, 12. března—4. dubna 2013

Výstava výtvarných prací studentů_Stránka_1 Celý článek...

Vycházka na Slánskou horu


Plánovaná vycházka na Slánskou horu dne 20. 3. 2013 se ruší z důvodu nepříznivého počasí! Celý článek...

Nejen chlebem živ je člověk

Ve středu 13. března bude otevřena odborná archeologická výstava s názvem „Nejen chlebem živ je člověk“, jejímž tématem je záchranný archeologický výzkum v areálu MCE Slaný v Netovické ulici. V loňském roce v této lokalitě pod Božím hrobem bylo nalezeno množství sídelních a jeden dílenský objekt z období pravěku. Nejstarší a nejčetnější jsou nálezy pozůstatků několika domů typických pro kulturu s lineární keramikou a s nimi souvisejících jam. Objevena byla také dílna. Mladší jáma ze závěru doby bronzové obsahuje nálezy kultury štítarské. Celé pravěké osídlení zde končí objekty kultury bylanské (starší doba železná - halštat). Výsledky výzkumu tak doplňují naše znalosti o pravěkém osídlení Slaného, které je nesmírně bohaté.

středa 13. března v 17 hodin, výstavní síň muzea

nejen chlebem ziv je clovek

Fotogalerie Celý článek...

Zahájení výstavní sezóny roku 2013

První březnovou středu večer Vám představíme nové pojetí stálé expozice muzea včetně nového výtvarného stylu a informačního systému muzea. Budou představeny nové či obnovené části stálé expozice včetně dosud neviděných exponátů. Pozornost bude soustředěna mj. na zrestaurované nekrologium ze slánského františkánského kláštera. Zahájení pojmeme jako prohlídku s několika zastaveními v celé expozici, úvodní slovo a hudební vystoupení proběhne v malé galerii v přízemí, odkud pak budeme pokračovat do 1. patra. Vstupné je dobrovolné.

středa 6. března od 18 hodin, malá galerie a stálé expozice muzea

Zahájení výstavní sezóny roku 2013Zahájení výstavní sezóny roku 2013Zahájení výstavní sezóny roku 2013

Fotogalerie Celý článek...

Regio Slanensis

gymnázium V. Beneše Třebízského a hlavní budova muzea, 11.—22. března 2013

Na březen chystáme úzkou spolupráci se slánským
gymnáziem Václava Beneše Třebízského. Humanitně - vzdělávací pásmo s názvem Regio Slanensis je zaměřeno převážně na studenty gymnázia, ale na své si přijde i širší veřejnost. Na projektu dále spolupracujeme se společností pro ochranu kulturního dědictví Patria, Státním okresním archivem v Kladně, Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i., Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., Českou archeologickou společností, Památníkem národního písemnictví, Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně a dalšími.

Témata všech jednotlivých akcí jsou zaměřena na širší region Slánska, jak název napovídá. Zastoupeny jsou obory jako historie, archeologie, výtvarné umění, knihovnictví a další, budou též představeny významná místa v okolí a inspirativní osobnosti.

Přehled jednotlivých akcí naleznete na plakátě. Upozorňujeme, že přednášky v aule gymnázia jsou zdarma otevřené i pro veřejnost!

Na akce v muzeu je s výjimkou koncertu (20. 3.) vstupné dobrovolné!

regio slanensis

Fotogalerie Celý článek...

Arabské jaro, demokratické léto a islamistický podzim

Zkraje mrazivého února Vám přinášíme přednášku o jednom z nejvýraznějších témat světového dění posledních let.

Na počátku roku 2011 došlo v mnoha zemích arabsko-islámského světa k rozsáhlým demonstracím proti tamním vládcům či vládám. V Libyi a Sýrii propukly za přispění zahraničních vlivů občanské války, v Maroku učinil král ústavní ústupky, v Egyptě byl nastolen jiný druh vojenské správy, v Alžírsku, Jemenu, Bahrajnu a Jordánsku bylo revoluční hnutí silově či dohodou potlačeno. Pouze v Tunisku došlo k poklidné demokratické transformaci. Evropa včetně českých občanů se oprávněně obávala, co značný neklid na druhém břehu Středozemního moře přinese. Dnes po dvou letech již můžeme částečně hodnotit, kam se jednotlivé země ubírají a jaké důsledky to může mít pro Evropskou Unii a tedy i Českou republiku.

O nedávném vývoji v zemích severní Afriky a Blízkého východu promluví v malé galerii muzea PhDr. Josef Ženka, Ph.D., historik islámských zemí a islamolog, odborný asistent a tajemník Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Na pozvánce vidíme největší marocké město a přístav Casablancu s rozměrnou mešitou Hassana II., která byla dostavěna v roce 1993 a pyšní se 200 metrů vysokým minaretem. Jedná se o největší stavbu v zemi, která dokáže pojmout 25 000 věřících. Dalších 80 000 lidí se vejde na nádvoří. (Zdroj: Wikipedia)

Arabské jaro, demokratické léto a islamistický podzim

středa 6. února 2013 od 17 hodin, malá galerie muzea Celý článek...

Slánský poklad

Prvním pořadem našeho muzea v roce 2013 bude beseda s názvem "Slánský poklad". Setkání je odpovědí všem, kteří projevili svůj zájem o výstavu "Znovunalezený slánský poklad mincí z 16. století", která byla otevřena u příležitosti Dnů evropského dědictví. Poklad je zajímavý nejen svým původem či složením, ale též lidskými příběhy, které jsou s ním úzce spjaty. Pohled přírodovědce, který poklad mincí zpracovával po technické stránce nabídne doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc., vědecký pracovník a pedagog (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a VŠCHT v Praze). Pohled humanitní či historický poskytne numismatik a historik umění PhDr. Jiří Lukas (Muzeum hlavního města Prahy). Můžeme se tak těšit na zcela mimořádnou mezioborovou diskuzi. Vstupné je dobrovolné.

Malá galerie muzea 16. ledna 2013 od 17 hodin

Slánsky poklad Celý článek...