Krásné a poklidné Vánoce a vše dobré novém roce 2013

PF 2013 Celý článek...

Vánoce 2012

Zahájení výstavy Renaty Frančíkové, zpívání s Karolem Hevessym a koncert ZUŠ Slaný.

08_P1040992 Celý článek...

Hospodářské dvory na Slánsku

Přednáška Ing. Jan Žižky o hospodářských dvorech na Slánsku.

Hospodářské dvory na Slánsku

Malá galerie muzea 12. prosince 2012 od 17 hodin Celý článek...

Vánoční koncerty ve slánském muzeu


Kaple Zasnoubení Panny Marie, 11.—21. prosince 2012


Letos se v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie uskuteční celkem sedm předvánočních či adventních koncertů.

Můžete si vybrat z této nabídky:

  • úterý 11. prosince od 17 hodin – Vánoční koncert ZUŠ Slaný
  • středa 12. prosince od 19 hodin – Lyra da Camera – koncert Kruhu přátel hudby, kde vystoupí Johana Rosick (soprán), Kateřina Chudobová (flétny), Bledar Zajmi (violoncello), Jitka Navrátilová (cemballo)
  • pátek 14. prosince od 16:30 hodin – Veselé vánoce – koncert žáků ZŠ Slaný, Politických vězňů
  • úterý 18. prosince od 17 hodin – Vánoční koncert žáků třídy Tamary Bernardové
  • středa 19. prosince od 17 hodin – Flétnový koncert žáků ZŠ Slaný, Rabasova
  • čtvrtek 20. prosince od 18 hodin – Vánoční koncert – vystoupí Consortium Camerale Slanense, dětský pěvecký sbor Sluníčko ZŠ Kladno a flétnový soubor ZŠ Kladno
  • pátek 21. prosince od 19 hodin – Vánoční koncert – Simona Klímová a její host Pavlína Jíšová

V kapli je navíc instalována výstava
"50 let Jazz Clubu Slaný", která ve fotografiích a dokumentech představuje dění v této významné slánské kulturní instituci od svého založení v roce 1962 dodnes.

Kaple Zasnoubení Panny Marie Celý článek...

Dětský svět ilustrátorky a výtvarnice Renaty Frančíkové

V pátek 30. listopadu bude otevřena poslední letošní výstava v hlavní budově muzea, a sice „Dětský svět ilustrátorky a výtvarnice Renaty Frančíkové“. Jak název napovídá, výstava této známé místní výtvarnice bude určena hlavně nejmenším. Rodiny s dětmi mohou návštěvu 1. dne výstavy spojit s tradiční Slavností světla, která začne 30. listopadu v 16 hodin na Masarykově náměstí. Výstava představuje originální ilustrace a kresby určené především do dětských knížek či učebnic. Půvabné obrázky odrážejí různá témata - české i místní dějiny a pověsti, říkadla, pohádky, ale i významné dny a výročí v kalendáři.

Dětský svět ilustrátorky a výtvarnice Renaty Frančíkové

Galerie muzea, 30. listopadu—21. prosince, vernisáž 30. listopadu v 10 hodin Celý článek...

Prof. František Bílek a starokladrubští koně

Na přednášce přiblížíme zájemcům osobnost prof. Františka Bílka – zakladatele české hipologie a zootechniky, významného přírodovědce a genetika, kterému byla v r. 2010 odhalena na slánském Masarykově náměstí pamětní deska. Bílkovu odkazu se soustavně věnuje Ing. Lenka Gotthardová, CSc., emeritní ředitelka Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Ta spolu s p. Jaromírem Bílkem připravila biografickou knihu „František Bílek – otec české hipologie a zootechniky.“ Knihu si budete moci na místě zakoupit, vstupné na přednášku je dobrovolné.

Prof. František bílek a starokladrubští koně

Přednáška a prezentace knihy, malá galerie muzea, středa 28. listopadu od 17 hodin
Celý článek...

Festival Slánské jazzové dny ozdobí exkolega Nicka Cavea

Festival Slánské jazzové dny ozdobí exkolega Nicka Cavea Celý článek...

Františkánské nekrologium bylo obnoveno

Dobrou zprávu v podzimním čase je provedení restaurování významné movité sakrální památky města –nekrologia z býv. slánského františkánského kláštera. Restaurování provedla MgA. Magdalena Rafl Bursová, akad. mal. v letošním roce. Na fotografiích je vidět jak obnovená skříň s religiózní malbou s františkánskou symbolikou, tak vlastní nekrologium - seznam zemřelých františkánů ze slánského kláštera. Projekt restaurování je finančně podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem (Program rozvoje venkova). Za spolupráci při obnově děkujeme jak Městu Slaný, tak sdružení Přemyslovské střední Čechy. Nekrologium se stane součástí expozice muzea.

Nekrologium 1Nekrologium 2 Celý článek...

Milan Hes: Antisemitismus v minulosti a dnes

V aktuální přednášce zaměří slánský historik Mgr. Milan Hes, Ph.D. svou pozornost na fenomén antisemitismu, tak jak se projevoval na českém území v průběhu 20. století. Sledovány budou především okolnosti, v jejichž případě nebyla nenávist proti židům dílem nacistické politiky, ale naopak měla své zdroje uvnitř prostředí ryze domácího. Do jaké míry byly česká politika a společnost náchylné k nákaze antisemitismu? Co nás z tohoto sociálně-patologického postoje ovlivňuje dodnes?

V závěru přednášky bude veřejnosti představena kniha
„Čekání na smrt“, kterou Milan Hes vydal v říjnu 2012 v pražském nakladatelství Epocha. Publikace mapuje osudy vězňů rodinného tábora českých židů v Osvětimi-Birkenau v letech 1943—1944. Zájemcům bude nabídnuta ke koupi za zvýhodněnou cenu.

Pozvánka Hes Antisemitismus v minulosti a dnes

středa 7. listopadu 2012, malá galerie muzea, vstupné dobrovolné Celý článek...

Oslavy dne vzniku samostatného československého státu

Zveme Vás na oslavy vzniku samostnatného Československa. V malé galerii muzea budou od 11:20 do 12:20 přijati účastníci oslav. Akce bude doprovozena promítáním filmu a tematickou výstavkou. Kompletní program oslav naleznete zde

Oslavy dne vzniku samostatného československého státu

Slaný, pondělí 29. října 2012 Celý článek...

Zrušená přednáška

Přednáška o hospodářských dvorech 10. října se ruší!

Připravovaná přednáška Ing. Jan Žižky o hospodářských dvorech na Slánsku se bohužel ruší ze závažných zdravotních důvodů. Touto cestou se všem zájemcům omlouváme.

Náhradní termín byl předběžně stanoven na 12. prosince 2012 od 17 hodin. Celý článek...

Skála mladší vytvořil 'krávu'.

Skála mladší vytvořil 'krávu'. Celý článek...

Snad nad zlato

Zveme Vás na výstavu moderního umění německé výtvarnice českého původu Dagmar Dost-Nolden s názvem Snad nad zlato. Jde o ojedinělou příležitost seznámit se s aktuálním děním na mezinárodní výtvarné scéně; v tomto případě se jedná o tvorbu skutečně přesahující nejen hranice Čech či Německa, ale celé Evropy. Důkazem budiž autorčiny výstavy v Asii či Severní i Jižní Americe. Pojítkem všech prací je téma neustále se měnící energie, z níž vznikají různé formy bytí. Vystaveny budou mj. obrazy z cyklu „The First“ [První], které jsou inspirovány číslem 1 a touhou být v něčem první. Cyklus byl prvně představen v Hampstead Museum v Londýně a je věnován památce slavného českého olympionika Emila Zátopka. Vedle rozsáhlých abstraktních kompozicí budou vystaveny také skulptury odvozené od lidské figury. Vernisáž spolu s úvodní performancí autorky si nenechte ujít ve čtvrtek 11. října od 17 hodin v galerii muzea!

Fotogalerie

dost-nolden-color-A3-mesta

Galerie muzea 11. října—25. listopadu 2012 Celý článek...

Prodloužení výstavy o pivovarnictví

Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti jsme se rozhodli výstavu o pivovarnictví a pohostinství na Slánsku s názvem "Jak se vařilo a pilo pivo ve Slaném" prodloužit do konce roku, resp. do posledního dne návštěvnické sezóny v tomto roce (21. prosince 2012).

Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku Celý článek...

Objednávky vánočních koncertů

Vlastivědné muzeum ve Slaném vyhlašuje pro rok 2012 následující pravidla pro uspořádání vánočních koncertů v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie v hlavní budově muzea:

1. Koncerty je možno uspořádat v termínech od 21. listopadu do 21. prosince 2012 s výjimkou nedělí.
2. Každá instituce včetně školských zařízení může v daném časovém rozpětí uspořádat pouze jeden koncert.
3. Zpřístupnění kaple před začátkem koncertu je možné maximálně 90 minut předem. Kapli je třeba vyklidit maximálně do 60 minut po skončení koncertu.
4. Zkoušky před jednotlivými koncerty jsou možné pouze v den koncertu. Časové upřesnění zkoušek je třeba individuálně domluvit s vedením muzea.
5. Závazné přihlášky (vyplněné formuláře – viz bod 6) je třeba odeslat na e-mailové adresy muzeum@slansko.cz nebo cecrdle@meuslany.cz nejpozději do
31. října 2012. Na opozdilé objednávky nebude brán zřetel!
6. Přihlášku k vánočnímu koncertu naleznete
zde . Vyplněné přihlášky zasílejte na výše uvedené adresy.
7. Dříve příchozí přihlášky mají přednost při volbě termínu.

Vlastivědné muzeum ve Slaném si vyhrazuje právo potvrzení o konání či nekonání akce. V případě kolize termínů bude situace řešena individuálně. Vlastivědné muzeum ve Slaném nebude poskytovat institucím pořádající vánoční koncerty žádné další nadstandardní služby ani nezajišťuje propagaci koncertů. Pořadatelé a návštěvníci koncertů jsou povinni dodržovat provozní řád kaple!

Přehled volných a již obsazených termínů k nahlédnutí
zde.

Kaple Zasnoubení Panny Marie Celý článek...

Dny evropského dědictví a unikátní výstava slánského mincovního pokladu

Hlavní budova muzea a Velvarské brána

Prakticky po celou sobotu 8. září si ve Slaném můžete vybrat z nabídky různých kulturních akcí Dnů evropského dědictví (Den památek). Budou otevřeny vybrané památky, muzeum a Velvarskou bránu budete moci navštívit zdarma. Na památkový program volně navazuje „Rožnění uherského býka“. Třešničkou celodenního programu bude unikátní a pouze pro tento den připravená výstava „Znovuobjevený podklad mincí z 16. století z Palackého ulice ve Slaném“, kterou připravujeme ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a dopravní firmou Rank Car. Mince reprezentují nález z roku 1948, kde byly objeveny ve dvou nádobách při opravě silnice. Poklad je pozoruhodný jak svou kvantitou, tak územním a časovým rozptylem (16. i 17. století, oblast od Rýna prakticky až po Litvu). Nevyzvednutý poklad je dokladem lidské tragédie pravděpodobně na počátku pro Slaný a celé Čechy nesmírně zhoubné třicetileté války. My však můžeme ocenit jemnou práci středověkých či raně novověkých kovozpracujících umělců a obdivovat celý soubor ve stavu po očištění a konzervaci. Výstava bude otevřena od 9:30 do 18 hodin v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie, v 16 hodin pak zazní komentář starosty Města Slaný RNDr. Ivo Rubíka a odborný výklad numismatika a spoluorganizátora výstavy PhDr. Jiřího Lukase (Muzeum hl. m. Prahy) a Mgr. Kamila Smíška z numismatického oddělení Národního muzea. Výstavu si nenechte ujít, protože mince je vzhledem k jejich hodnotě možné vystavovat jen výjimečně a na krátkou dobu!

Fotogalerie

plakat-tiskehd_logo

Sobota 8. září, 9:30–18 hodin Celý článek...

Staročeský jarmark a nová socha od F. A. Skály

Tradiční Staročeský jarmark, který se letos uskuteční v sobotu 25. srpna zejména ve dvorech Cífkova statku čp.1 a Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. V době jarmarku můžete samozřejmě navštívit stálé expozice, ale i doprovodnou výstavu, kde návštěvníkům představíme starou zemědělskou techniku i nástroje. Tyto předměty jsou laikovi spíše záhadou, než aby na první pohled poznal, k čemu daný výrobek či stroj přesně sloužil. Postupné odhalení tajemství jednotlivých vystavených předmětů spolu s průvodcem je ostatně naším záměrem, neboť výstava představuje doprovodný program k představení zbrusu nového sochařského díla Františka Antonína Skály, který nám ke svému záměru mj. napsal: Ve finálním návrhu bych navíc rád uplatnil některé detaily, které by evokovaly další možná využití, jejichž konkrétní účel by však pro diváka zůstával tajemstvím, podobně jako u starých řemeslnických či zemědělských nástrojů, kde jejich původní účel zůstává nepoučenému člověku skryt. Stejně tak i Vám bude až do dne konání jarmarku skryto, co vlastně bude nové a přímo pro dvůr Šubrtova statku připravované dílo představovat. Nechte se překvapit, my jsme fantazií, vnímavostí a originalitou autora přímo nadšeni!

Třebíz plakát jarmark 2012

sobota 25. srpna, 10—16 hodin, Národopisné muzeum v Třebízi Celý článek...

Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku

Výstavní síň muzea, 15. srpna—30. září 2012

Vernisáž 15. srpna od 18 hodin

Nová výstava v hlavní budově muzea Vás zavede do populárního odvětví - pivovarnictví. Téma vaření a konzumace zlatavého moku je v Čechách dlouhodobou stálicí, nás k uspořádání výstavy inspirovala souhra několika aktuálních skutečností – jednak vznik (staro)nových pivovarů v okolí (Slaný, Únětice, Zichovec), dále podle našeho názoru pozitivní trend českého potravinářství, kdy veřejnost má stále ve větší oblibě malé, obnovené či nově vznikající pivovary, ale také nedávný vznik s tématem souvisejících „slánských“ publikací (Čečrdle, J. – Studený, J.: Hořká a sladká chuť našeho kraje, Slaný 2011 a Kašpar, J.: Žízeň starých Čechů, Slaný 2011). Jsme si vědomi toho, že téma pivovarnictví a kulturní fenomény s ním spjaté jsou oblastí příliš rozsáhlou, než abychom je mohli všechny postihnout. Zaměřili jsme se proto na bývalé pivovary na Slánsku a některá zaniklá restaurační zařízení. Vedle starých fotografií se můžete těšit na dobové předměty a ukázky ze sbírek místních sběratelů. U příležitosti zahájení se můžete těšit i na tematickou ochutnávku. Výstava, jejímž partnerem je slánský Pivovar Antoš, potrvá do konce září. Na výstavu Vás také zavedou některé vycházky Infocentra Slaný.

Fotogalerie

Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku Celý článek...

Výstava nadějných slánských umělců

3. srpna—16. září, galerie muzea

Na počátku srpna, konkrétně
3. srpna od 18 hodin se můžete těšit na vernisáž dvou mladých nadějných výtvarníků ze Slaného. Na výstavě představíme to nejlepší z tvorby malířky a designérky Lenky Husárkové a grafika a malíře Martina Böhma. Podle našeho soudu se jedná o dva z největších slánských výtvarných příslibů do budoucna, kterým rádi poskytujeme prostor pro prezentaci.

Fotogalerie

Výstava nadějných slánských umělců Celý článek...

Léto v muzeu budiž přivítáno!

Vítání léta a prázdnin proběhlo ve Slaném nad míru úspěšně, a to formou koncertu kapely Rastafidli Orkestra, složené z místních mladých nadějných hudebníků. Koncert proběhl přímo před muzeem - na Masarykově náměstí - u příležitosti konání výstavy "Jižní Amerika - Příroda a lidé", která probíhá do 15. srpna. Početná formace dokonce k této příležitosti zaranžovala speciální úvodní skladbu. My Vám nyní nabízíme video záznam jedné z mezi diváky nejoblíbenějších písní - Bei mir bist du schön (Svou lásku mi dej), což je vlastně coververze stejnojmenné skladby německého skladatele židovského původu Jacoba Jacobse (1890—1977).V létě můžeme zejména doporučit návštěvu Národopisného muzea ve Třebízi; takový klid a okouzlující prostor pro aktivní odpočinek i uvolněné relaxování byste v okolí pohledali. Ve Třebízi můžete vedle stálé expozice (lidová architektura a umění, řemesla, historie apod.) do konce července navštívit výstavu
"České středohoří ve fotografii" a těšit se na srpen, kdy u příležitosti tradičního Staročeského jarmarku bude odhalena originální socha jednoho z nejproslulejších českých výtvarníků současnosti - Františka Skály, který ji nyní připravuje spolu se synem F. A. Skálou. Chystáme i doprovodnou výstavu!

Ve Slaném chystáme na srpen výstavu dvou mladých výtvarníků ze Slaného, které považujeme za jedny z největších místních talentů -
Lenky Husárkové (malba, design) a Martina Böhma (grafika, malba). V srpnu rovněž otevřeme výstavu věnovanou pivovarnictví na Slánsku.

Touto cestou si Vás také dovolujeme upozornit, že hlavní budova muzea a Velvarská brána budou ve středu 11. července celý den uzavřeny z důvodu ohlášeného přerušení dodávky elektřiny ze strany ČEZ distribuce!!! Děkujeme za pochopení!

Více informací o připravovaných projektech přineseme v průběhu léta.

Hezké prázdniny či dovolenou Vám přeje

tým Vlastivědného muzea ve Slaném

Zaniklý slánský pivovar bude představen na nové muzejní výstavě.František Skála se synem chystá novou sochu do muzea ve Třebízi.třebíz Celý článek...

Rastafidli Orkestra hrají pro muzeum

Jako uvítání léta, rozloučení se školním rokem i připomínka aktuální výstavy "Jižní Amerika - Příroda a lidé" pořádá slánské muzeum koncert skupiny Rastafidli Orkestra.

Stále lepší a populárnější slánská formace pohybující se mezi žánry reggae, ska, big beatu a dalšími zahraje ve čtvrtek před předáváním vysvědčení zdarma pro všechny, kteří přijdou na slánské Masarykovo náměstí!

Občerstvení na místě bude zajištěno.

Koncert se nekoná pouze v případě velmi nepříznivého počasí.

Fotogalerie

rastafidli plakat

Masarykovo náměstí ve Slaném, čtvrtek 28. června od 19 hodin

Celý článek...

Proti pokusům na zvířatech

Stejně jako v loňském roce jsme ve spolupráci s občanským sdružením Svoboda zvířat ve stálé expozici muzea instalovali několik infopanelů, upozorňujících na problematiku týrání zvířat. Tentokrát je pozornost soustředěna na dlouhodobě velmi kritizovanou oblast pokusů na zvířatech. Z infopanelů se dozvíte nejen jak jsou tzv. laboratorní zvířata nesmyslně zneužívána, ale také např. jak jsou takové pokusy často nespolehlivé, zbytečné i jaké existují alternativy k těmto pokusům. Můžete se svým podpisem také připojit ke kampaním za zastavení pokusů na zvířatech a proti chovu tzv. kožešinových zvířat.

Svoboda zvířat logo

Stálá expozice muzea, do 15. července 2012 Celý článek...

Promítání filmu o Amazonském pralese

Promítání neobyčejného cestopisného snímku "Štetcem a mačetou" proběhne u příležitosti probíhající výstavy o Jižní Americe.

promitani plakat

Malá galerie muzea, středa 13. června od 19 hodin
Celý článek...

Třebíz v České televizi

V nedávné době Česká televize odvysílala další díl ze série komponovaných dokumentárních pořadů „Vesnicopis“, tentokrát věnovaný právě Třebízi. Jsme rádi, že jsme se na natáčení mohli podílet a že se touto kultivovanou formou může naše muzeum i celá obec představit širší veřejnosti.

Česká televize - Vesnicopis Celý článek...

Jižní Amerika - vernisáž a info o výstavě

Ambiciózní výstavní projekt „Jižní Amerika – Příroda a lidé“ Vám poodhalí exotické oblasti Povodí Orinoka a Amazonky, ale i další zajímavosti.

Vernisáž je v hlavní budově muzea v úterý 5. června od 17 hodin. (fotogalerie)

aloutta_caraya_Jan Dungel

Hlavní budova muzea, 1. června—15. července 2012

Ve Slaném dosud nevídaná výstava je tematicky laděná k letnímu období a rodila se prakticky po celý rok zejména za vydatné podpory Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, a také Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela. Výstava je složena z několika dílčích součástí, které jsou propojeny v jeden kompaktní celek a budou rozmístěny v obou patrech hlavní budovy muzea. Slavnostní vernisáž v úterý 5. června od 17 hodin uvede venezuelský velvyslanec p. Victor Hérnandez, výstava však bude otevřena již u příležitosti Dne dětí 1. června a potrvá do 15. července.

Co konkrétně Vám nabídneme? Celý článek...

Jižní Amerika - velká letní výstava

U příležitosti Dne dětí bude v hlavní budově našeho muzea otevřena velká letní výstava "Jižní Amerika - Příroda a lidé". Budete moci shlédnout barevné kresby exotických a často nám zcela neznámých zvířat z Amazonie a Povodí Orinoka, ukázky indiánských kultur z pralesů Venezuely, Brazílie, Kolumbie, Peru a Ekvádoru, ukázky tropických motýlů ze sbírek našeho muzea, a také příběh zaniklé slánské čokoládovny Luka.

Výstavu připravujeme společně s venezuelským velvyslanectvím a Národním muzeem - Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur. Slavnostní vernisáž za účasti Jeho Excelence velvyslance Bolívarovské republiky Venezuela p. Victora Hérnandeze proběhne v hlavní budově muzea v úterý 5. června od 17 hodin. Více informací přineseme již brzy, můžete se těšit i na netradiční doprovodné akce!

vystava_jizni_amerika

Hlavní budova muzea, 1. června – 15. července 2012 Celý článek...

Slánsko v době napoleonské a městské slavnosti

Tento víkend ve Slaném proběhnou již tradiční městské slavnosti, věnované v posledních letech období napoleonských válek a přítomnosti vojsk na Slánsku v roce 1813. V sobotu 19. května proto bude v malé galerii muzea [přízemí] instalována tematická expozice s názvem Slánsko v době napoleonské. Vedle portrétů vojevůdců té doby a nábytku ze sbírek muzea budou vystaveny mj. repliky historických oděvů, zbraní a praporů.

V sobotu 19. května bude muzeum od 9 do 16 hodin zdarma přístupné všem zájemcům, a to včetně starobylé Velvarské brány. V neděli bude otevřeno od 9 do 12 hodin.


slansko v dobe napoleonske

Hlavní budova muzea a Velvarská brána, sobota 19. května 9—16 hodin Celý článek...

Zahájení návštěvní sezóny ve Třebízi a vernisáž výstavy České středohoří ve fotografii

V květnu zahajujeme další návštěvní sezónu v Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi. Formálním otevřením letošního ročníku bude v Cífkově statku čp.1 vernisáž výstavy „České středohoří ve fotografii“, kde uvidíte půvabné snímky nám nejbližšího a geologicky nejmladšího pohoří v České republice od pětice nadaných fotografů z Peruce, Slaného a Varnsdorfu. Právě ze Třebíze se otevírají pohledy na místa, která v letním období přímo lákají k návštěvě.

Současně bude pokračovat výstava
Včely a včelaři, věnovaná dnes opomíjenému a přitom tolik potřebného tradičnímu odvětví.

Třebíz plakát středohoří

Cífkův statek čp.1 ve Třebízi, úterý 15. května od 17 hodin Celý článek...

Promítání filmů Jana Švankmajera

9. a 10. května Vás zveme na promítání dvou filmů Jana Švankmajera a Evy Švankmajerové.
Zde je krátké info k promítání:


Otesánek
středa 9. května od 19:30, městské kino Slaný
(Česká republika / Velká Británie / Japonsko, rok 2000, 125 minut)
Hrají: Veronika Žilková, Jan Hartl, Jaroslava Kretschmerová, Pavel Nový a další
Netradiční pojetí klasické české pohádky zasazené do dnešní doby a života "běžné" rodiny byl oceněn dvěma Českými lvy. Radost z potomka je vystřídána frustrací z jeho nenasytnosti a hororovým finále.


Lekce Faust
čtvrtek 10. května od 19:30
(Česká republika / Francie / Velká Británie, rok 1993, 97 minut)
Hrají:
Petr Čepek, Jan Kraus, Vladimír Kudla, Antonín zacpal a další
Druhý celovečerní film Jan Švankmajera oceněný třemi Českými lvy a Křišťálovým globem je variací na klasický příběh, který se táže na základní otázky lidského bytí. Hrdina vtažený do nadpřirozeného děje je soustavně pokoušen ďábelským Mefistem.


plakat otesanek lekce faust Celý článek...

Okresní starosta Josef Hlaváček

O poslední středu měsíce dubna se v malé galerii muzea uskuteční přednáška učitele dějepisu na Obchodní akademii ve Slaném Mgr. Zdeňka Víška na téma "Okresní starosta Josef Hlaváček“.

Příspěvek je zaměřen na zhodnocení osobnosti Josefa Hlaváčka, který stál v čele slánského okresu v letech 1869—1903 a po kterém je mj. nazváno jedno ze slánských náměstí. Za tuto dobu prošlo Slánsko pozoruhodným společenským, ekonomickým a kulturním vývojem, jehož pozitivní důsledky jsou ve Slaném jasně zřetelné i dnes, více než 100 let, jež uplynuly od úmrtí tohoto významného regionálního politika. Součástí přednášky bude prezentace dobových i současných fotografií. Vstupné je dobrovolné.

visek prednaska

Malá galerie muzea, středa 25. dubna od 17 hodin Celý článek...

Rozšíření otevírací doby muzea

Od Velikonoc 2012 je rozšířena otevírací doba muzea tak, aby i lidé, kteří by v původní otevírací době nestihli muzeum navštívit, měli k tomu příležitost. Konkrétně, každou středu máme pro Vás otevřeno do 18 hodin a každou sobotu odpoledne do 16 hodin.
Rozšíření otevírací doby odpovídá trendům moderního muzejnictví, a také odráží podněty veřejnosti.

Vlastivědné muzeum ve Slaném

Celý článek...

Pěvecký recitál

Ve středu po Velikonocích zazní v kapli Zasnoubení Panny Marie další z pravidelných koncertů Kruhu přátel hudby. Tentokrát to bude Pěvecký recitál mezzosopranistky Jarmily Kosinové za klavírního doprovodu Daniely Valtové – Kosinové.

Na programu budou kompozice Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Gioachina Rossiniho, Georgese Bizeta a Petra Ebena
.

plakat pevecky recital 11.4.2012

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 11. dubna v 19 hodin

Celý článek...

Vernisáž výstavy Evy a Jana Švankmajerových již tuto středu!

Zahájení výstavy "Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer - Obrazy, kresby, objekty, film" se nezadržitelně blíží a proto si Vás dovolujeme opětovně upozornit na tuto velmi očekávanou událost.

Na samém začátku vernisáže zazní tóny členů známé skupiny
Jablkoň.

O úvodní slovo se postará člen surrealistické skupiny pan
František Dryje.

Výstava bude otevřena do 20. května 2012 a bude doplněna mj. promítáním filmů Otesánek a Lekce Faust ve slánském kině.

Pozor: Původní datum vernisáže (7. 4., což je uvedeno v březnové Slánské radnici) bylo změněno právě
na 4. dubna!

Více na: Wikipedia EŠ; Wikipedia JŠ; Čsfd;

Eva Švankmajerová + Jan Švankmajer

Galerie muzea (2. patro hlavní budovy), 4. dubna od 18 hodin

Fotogalerie Celý článek...

Cesty moderního umění

Všechny zájemce o výtvarné umění zveme do malé galerie muzea na přednášku akad. mal. Zdeňka Prokopa s názvem „Cesty moderního umění“. Povídat si budeme nejen o tom, co ještě je výtvarné umění a jakými směry se v uplynulém století ubíralo.

Připomeňme, že s abstraktními obrazy Zdeňka Prokopa se slánská veřejnost seznámila v květnu a červnu minulého roku v galerii slánského muzea na výstavě „Obrazy s hudbou“. Zdeněk Prokop, absolvent pražské Akademie výtvarných umění, se od 60. let dodnes věnuje převážně geometrické abstrakci, má však také bohaté zkušenosti s restaurováním i osvětovou činností.

Přednáška bude doplněna pestrým obrazovým materiálem. Vstupné je dobrovolné.

plakat prokop

Malá galerie muzea, středa 28. dubna od 17 hodin Celý článek...

Výstava Evy a Jana Švankmajerových od dubna v muzeu!

S měsíčním předstihem Vám oznamujeme, že ve středu 4. dubna od 18 hodin proběhne v galerii muzea vernisáž výstavy „Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer – Obrazy, kresby, objekty, film“. Jsme nesmírně potěšeni, že jeden z nejproslulejších současných českých umělců, zástupce pozdní vlny surrealismu, režisér, animátor a všestranný výtvarník Jan Švankmajer přijal naší nabídku a vedle dalších, mnohem rozsáhlejších projektů si našel čas i na slánské muzeum. Výstava bude sestavena z různých děl Evy a Jana Švankmajerových a bude doplněna mj. promítáním ve slánském kině.

Současně upozorňujeme čtenáře Slánské radnice, že termín uvedený v březnovém čísle (
původně 7. 4.) byl změněn na 4. dubna od 18 hodin!

Jan_SVANKMAJERsvankmajer Celý článek...

Zkreslování a zamlčování historie jako častý fenomén v dějinách 20. století

Na první přednášce letošního roku promluví v prostředí muzea již dobře etablovaný slánský historik Mgr. Milan Hes a představí vzájemný vztah dějin a historické paměti. Autor si klade otázky po narůstajícím zájmu o paměť. V této souvislosti se rovněž snaží ukázat, že paměť vztah k minulému demokratizuje a významným způsobem tak rozšiřuje možnosti tematizace minulého i mimo oblast tradiční historiografie. Přednáška si všímá ovládání paměti v prostředí nedemokratických režimů, ale k úvaze rovněž předkládá hypotetické eventuality zneužití paměti v systémech demokratických. Zvláštní pozornost je věnována zkreslování paměti šoa. Příspěvek vychází z disertační práce, kterou autor obhajuje na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

book burning

Malá galerie muzea – středa 22. února od 17 hodin Celý článek...

Pohledy ze Slánska a osobnosti v obrazech Václava Tomana

Výstavní sezónu Vlastivědného muzea ve Slaném letos zahájíme vernisáží výstavy malíře Václava Tomana. Tento umělec nejen že měl místní vazby k našemu regionu (většinu osobního i profesního života strávil ve Zlonicích), nejen že již ve 20. letech minulého století vystavoval ve Slaném, ale především zachytil důvěrně známá místa Slánska neopakovatelným způsobem, který dokumentuje krásu a pestrost našeho kraje tak, jak jej viděli naši předchůdci v 1. polovině 20. století.

Vedle krajin a pohledů na městečka a vesnice uvidíte také bravurní portréty, včetně podobizen známých osobností; vystaven bude mj. po desetiletí skrývaný a umělecky mimořádně zdařilý portrét prezidenta Emila Háchy, jehož historický obraz je až v posledních dvou desetiletích uváděn na pravou míru. Václav Toman zvládal i další malířské disciplíny – na výstavě tak spatříte mj. některé figurální žánrové scény či zátiší.


pozvanka toman

Galerie muzea (2. patro), 11. února 2012 v 10 hodin Celý článek...

Vychází sborník o České husitské reformaci

Brzy po začátku letošního roku jsme se dočkali vydání pozoruhodné publikace. Ve spolupráci s odborem kultury MěÚ Slaný jsme připravili k vydání sborník s příspěvky z mezioborové konference Slánské rozhovory 2010 s názvem Česká husitská reformace.

Slánské rozhovory se těší velkému zájmu slánské veřejnosti. V roce 2010 jejich obsah navazoval na kolokvium Mistr Jan Hus a Mistr Štěpán z Pálče, které ve Slaném proběhlo v roce 2000. Byly to již sedmé rozhovory, postupně věnované různým tématům napříč historií, teologií, uměním či literární vědou.

sbornik titul Celý článek...

Antika ze Slánského muzea - Studia Hercynia XV/2

Na sklonku roku 2011 spatřil světlo světa další díl odborné ediční řady „Studia Hercynia“, kterou vydává Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a která je věnována klasické archeologii.

V zatím posledním svazku této mezinárodně distribuované publikace s číslem „XV/2“ nalezneme mimo jiné pojednání nazvané „Pottery from a small Classical collection in the Regional museum of Slaný“, tedy „Keramika z malé „klasické“ sbírky Vlastivědného muzea ve Slaném“. Jsme rádi, že právě antický archeologický materiál, který je součástí našich sbírek, byl konečně publikován, a to právě v takto renomované odborné edici pod vedením prof. PhDr. Jana Bouzka, DrSc.

Autory pojednání, které se v českém jazyce a ve formě přístupnější místnímu čtenáři objeví v některém z dalších čísel Slánského obzoru, jsou Martin Trefný (Podřipské muzeum v Roudnici n. L.) a Jan Čečrdle.

O publikacích Ústavu pro klasickou archeologii FF UK více zde.

Studia Hercynia XV/2 Celý článek...

České kultuře chybí mecenáši

České kultuře chybí mecenáši Celý článek...

Příprava na novou sezónu

Muzeum je od vánočních svátků do 10. února 2012 formálně uzavřeno veřejnosti. Nová sezóna bude zahájena v sobotu 11. února výstavou malíře Václava Tomana, o níž Vás ještě budeme blíže informovat. Současně bude pro velký zájem prodloužena výstava o Pražské bráně. Pokud chcete navštívit muzeum ještě před zahájením nové sezóny, pak individuální zájemce rádi přivítáme, skupinové prohlídky (školy, zájezdy...) však umožníme až po 11. únoru 2012. V mezičase se pečlivě připravujeme na novou sezónu a také na rekonstrukci některých prostor muzea.

Děkujeme za pochopení
Celý článek...