PF 2011

Šťastné vykročení do Nového roku a hodně splněných přání Vám přejí zaměstnanci Vlastivědného muzea ve Slaném!

PF 2011 Celý článek...

Restaurování obrazu sv. Paschala uzavírá obnovenou kolekci františkánských portrétů

V předvánočním čase máme opět jeden důvod k radosti: dne 20. prosince nám tým restaurátorek akad. mal. Markéty Pavlíkové a akad. mal. Lenky Helfertové předal obnovený obraz sv. Paschala Baylonského, ještě před několika měsíci poslední poškozený z kolekce portrétů světců z refektáře býv. slánského františkánského kláštera. Z restaurováním tohoto díla je soubor uzavřen a my jej můžeme obdivovat v úplnosti. O restaurování ostatních oválných obrazů již dříve informoval PhDr. Vladimír Přibyl (viz zde).

8. Detail hlavy po restaurování Celý článek...

Předměty k vánočnímu zvykosloví ve sbírkách Vlastivědného muzea

Vlastivědné muzeum postupně doplňuje i kolekci zvykoslovních předmětů. Zatím máme ve fondu muzea různé typy vánočních ozdob, vyklápěcích plechových formiček, rozmanitých tvořítek a vykrajovátek na vánoční cukroví, dokumentujících období 20. století.

Ježíšek v jesličkách s Pannou Marií a sv. Josefem z překrásného betlému kostela sv. GothardaUkázka Alšova domácího betlému Celý článek...

Vánoční koncerty v kapli Zasnoubení Panny Marie

Program vánočních koncertů v prosinci 2010

Koncert v kapli Zasnoubení Panny Marie Celý článek...

Geshem

Koncert v rámci 44. Slánských jazzových dní muzeum.slansko.cz

Vokální a kapelový soubor Geshem se věnuje afro–americkým spirituálům, zpěvům z Taizé a hebrejským písním. Působí v Praze a vede ho sbormistr Marek Šlechta, který kdysi přetextovával a sólově zpíval černošské spirituály. Bližší mu však bylo sborové podání a původní anglické texty.

Geshem

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 21. listopadu v 10,30 hodin Celý článek...

Slánsko před 100 lety

Výtvarně – historická soutěž pro základní a střední školy

Vlastivědné muzeum ve Slaném vyhlašuje dne 11. listopadu 2010 soutěž pro žáky 2. stupňů ZŠ a studenty středních škol na téma „Slánsko před 100 lety“ (konkrétně se jedná o Slaný, Smečno a Zvoleněves – podle místní příslušnosti ke škole či dle bydliště žáků / studentů).

Téma soutěže volně vychází z probíhající výstavy „Slánsko před 100 lety v kresbách Karla Liebschera“, která v muzeu probíhá do 20. prosince 2010.
Celý článek...

Karel Hynek Mácha a Slánsko

Přednáška Mgr. Zdeňka Víška, učitele českého jazyka na Obchodní akademii ve Slaném, konaná u příležitosti 200. výročí narození básníka a romantika Karla Hynka Máchy. Vyprávění bude spojeno s prezentací dobových vyobrazení a fotografií. Budou rovněž představeny motivy spojující osobnost tohoto největšího českého básníka se slánským regionem.

Karel Hynek Mácha

Malá galerie muzea 10. listopadu 2010 v 17 hodin Celý článek...

Slaný a Slánsko v letech 1939—1945

Historická konference.
Konference bude zahájena v 9.00, ukončení je plánováno na 16.00 hodin. Program bude rozdělen do dvou bloků (9.00—12.00, přestávka na oběd, 13.00—16.00), během kterých bude dostatek prostoru na diskusi, včetně přestávky na občerstvení.

Slaný a Slánsko v letech 1939—1945

Městské centrum Grand, sobota 6. listopadu 2010 v 9.00 hodin Celý článek...

Koncerty KPH v sezoně 2010—2011

Přehled připravovaných koncertů pro novou sezonu Celý článek...

Slánsko před 100 lety v kresbách Karla Liebschera

Vernisáž výstavy věnované kouzelným pohledům na známá místa ve Slaném a okolí, jak je zachytil malíř Karel Liebscher na přelomu 19. a 20. století.

Výstavní síň v 1. patře muzea úterý 26. října v 17 hodin

K. Liebscher - pohled na kostel sv. Gotharda Celý článek...

Prezentace sborníku Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století

Představena nejnovější publikace věnovaná vojenství v našem regionu a významným událostem i osobnostem s ním spjatým, a to napříč 20. stoletím.

Malá galerie muzea čtvrtek 21. října v 16 hodin

Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století Celý článek...

Výtvarné umění a národopisný žánr ve sbírkách Vlastivědného muzea


Malá galerie muzea středa 20. října v 17 hodin

Přednáška kurátorky národopisných sbírek Vlastivědného muzea
Mgr. Magdaleny Petrincové

Výtvarné umění a národopisný žánr ve sbírkách Vlastivědného muzea Celý článek...

Osudy Martinické bible


Malá galerie muzea, pondělí 18. října v 17 hodin

Beseda s restaurátorem a odbornými pracovníky
Knihovny Akademie věd ČR a prezentace faksimile knihy s nejstarším vyobrazením upálení Mistra Jana Husa.

V návaznosti na probíhající výstavu věnované Martinické bibli a již proběhlé Slánské rozhovory Vás zveme na besedu s restaurátorem Martinické bible akad. mal. Davidem Frankem, vedoucí Knihovědného oddělení Knihovny AV ČR PhDr. Anežkou Baďurovou a kurátorkou výstavy Mgr. Dagmar Hartmanovou.

Vedle předvedení faksimile (tj. věrné kopie) Martinické bible se dozvíte zajímavé informace o restaurování starých rukopisů, o tom, čím je bible zajímavá a mimořádně cenná i jakým způsobem putovala z 15. století přes smečenský zámek až do New Yorku.

Celý článek...

Odhalení pamětní desky prof. Františka Bílka


Sobota 16. října v 10 hodin před domem čp. 111 na Masarykově náměstí ve Slaném

Slavnostní odhalení pamětní desky
prof. PhDr. et MUDr. Františka Bílka (1885-1972), slánského rodáka a zakladatele české zootechniky, a to přímo na jeho rodném domě čp. 111 (dnešní cukrárna). Prof. Bílek byl též významným genetikem, hipologem a pedagogem. Podílel se mj. na záchraně koně Przewalského a starokladrubského vraníka. Vědecký záběr prof. Bílka byl mimořádně široký – působil na řadě vysokých škol a obsáhl několik přírodovědných oborů. Proslula zejména jeho vysokoškolská učebnice "Obecná zootechnika" (1933). Je rovněž zakladatelem 1. českého hipologického muzea ve Slatiňanech.

Prof. F Bílek v rozhovoru s dr. Z. VeselovskýmPrzevalského hříbě

Podzimní koncert vážné hudby


Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 9. října v 16 hodin

Dalším bodem na programu Klubu přátel hudby je koncert japonsko-britského tria ve složení
Noriko Čechová (JPN) - flétna, Miho Sugihara (JPN) - housle, Mark Johnston (GB) - violoncello.

Na programu budou převážně barokní kompozice, avšak vedle díla Johanna Sebastiana Bacha uslyšíme též skladby Bachova současníka Josepha Haydna a mladšího velikána Clauda Debussyho. Japonské hráčky jsme měli možnost slyšet s velkým ohlasem již minulý rok, rovněž v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie.

Podzimní koncert vážné hudby

Slánské rozhovory o české husitské reformaci

Leitmotivem letošního přednáškového cyklu "Slánské rozhovory 2010" bude česká husitská reformace. V Kapli Zasnoubení Panny Marie v budově muzea budeme moci vyslechnout řadu zajímavých příspěvků, které se tohoto tématu nějakým způsobem dotýkají. Vystoupí renomovaní odborníci z řad historiků i historiků umění, archeologové, teologové, literární vědci a další.

Celodenní program bude doplněný hned třemi poutavými výstavami -
Kniha knih (nejstarší bible ze sbírek Vlastivědného muzea, expozice přímo v kapli muzea), Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století (zahájení výstavy proběhne v rámci Slánských rozhovorů) a konečně již probíhající výstava věnovaná slánskému historikovi Rudolfu Urbánkovi, který se daným obdobím intenzivně zabýval.

Slánské rozhovory zahájí starosta města
RNDr. Ivo Rubík spolu s Prof. ThDr. Janem Blahoslavem Láškem, děkanem Husitské teologické fakulty UK.

Završením dne bude v 15.30 ekumenické setkání zástupců různých církví a pěvecké vystoupení slánského Husova sboru.

Slánské rozhovory o české husitské reformaci

Fotogalerie

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 5. října v 9.30 hodin Celý článek...

Výstava o slavné Martinické bibli

U příležitosti letošních Slánských rozhovorů, věnovaných české husitské reformaci, bude dne 5. října v prostoru chodby Knihovny Václava Štecha otevřena výstava "Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století".

Kniha, která má již podle názvu velmi blízko k smečenskému rodu Martiniců, je považována za jeden z nekvalitnějších a nejzajímavějších českých přepisů bible z 1. poloviny 15. století. Kniha vyniká pozoruhodným latinským textem i výtvarnou podobou. Obsahuje řadu pestrých iniciál, z nichž vyniká vyobrazení z knihy Genesis se stvořením světa a prvním známým vyobrazením upálení Mistra Jana Husa.

Chodba Knihovny Václava Štecha 5. října 2010 Celý článek...

Kruh přátel hudby zahajuje další sezónu


Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 29. září v 19.30 hodin

Sezónu zahájí koncertem
Komorní orchestr Dvořákova kraje z Kralup nad Vltavou řízený profesorem Václavem Mazáčkem.
Na programu skladby:
G. F. Händela, A. Filse, J. V. Stamice a L. Janáčka.

Komorní orchestr Dvořákova kraje

Fotografie z dopoledního programu Dne památek ve Slánském muzeu

V sobotu 11. září o půl desáté jsme zahájili pásmo setkání u příležitosti Dne památek, konaného v rámci Dnů evropského dědictví.

PhDr. Vladimír Přibyl nejprve v kapli Zasnoubení Panny Marie představil čtyři nejstarší bible z muzejní sbírky, zejména barevnými ilustracemi vybavenou bibli Kutnohorskou (1489). Následně Mgr. Jan Čečrdle uvedl obnovenou archeologickou expozici, věnovanou prehistorii Slánska. Autorem expozice je dlouholetý přítel slánského muzea a vědecký pracovník Archeologického ústavu AV PhDr. Václav Moucha, CSc. Celý článek...

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky III

V pořadí třetí výstava z fotografií Václava Krupičky vás zavede o několik let nazpět. Zachycuje proměny některých ulic, například Smečenské, Havířské, Plynárenské, Zahradnické, Pražské, Záfortenské, ale i lokalitu Letního kina Na Hájích. Nelze opomenout bývalý areál Pragovky, hospodu U Jelena, rybník „Panda“. Hlavně mladší návštěvníci mohou být velice překvapeni jak nadčasově byl vybudován park u vily továrníka F. Přibyla. Navazuje na první a druhou část.

Výstava potrvá do konce roku 2010.

Galerie slánského muzea 25. září v 10.00 hodin

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky III Celý článek...

Otčenáš a síla modlitby


Celý článek...

Stavebnice Merkur - zahájení výstavy

Fenomén Merkur – z historie dětských kovových stavebnic

Tato výstava chce seznámit její návštěvníky zejména s českými výrobci kovových stavebnic, v období po první světové válce. Bohužel jejich osud se dostává do zapomnění, ač se jednalo přitom o lidi ve své době nadmíru geniální. Zejména Jaroslav Vancl, otec stavebnice Merkur, znamenal a stále je nejen pro dětské konstruktéry pojmem, jakými byli třeba Křižík, Kolben, Ressel a další pro dospělé. Stopy jejich velice záslužné činnosti se daří odkrývat ze závějí času nesmírně složitě. Největší škody vznikly na jejich geniální tvorbě násilným přetržením v roce 1948. Tehdejší „Vítězný únor“ nepřál výjimečným lidem, jejich tvůrčí myšlenky byly odsouzeny ke zmaru, k veliké škodě těch nejmenších. Výstava je nazvána „FENOMÉN MERKUR“, ačkoli tu byly ještě tři symboly těchto hraček – roudnický EDISON, pražský VAŠEK a volarský TRIX s obdobně geniálními tvůrci. Merkur měl to štěstí že přežil neblahá válečná a zejména poválečná léta, možná k lepší souhře okolností, nebo spíše, že přece jen svou koncepcí byl nadčasovější a měl tím pádem větší naději na přežití.
(Jiří Mládek, sběratel a historik)

Výstava potrvá do 30. září.


Merkur 1982

Malá galerie muzea 15. září v 18 hodin.
Celý článek...

Den památek 2010

Den památek v sobotu 11. září 2010 ve Slaném

EHD 2010Den památek 2010 ve Slaném


EHD sobota 11. září / Odborný program – Za duší památek

Pro letošní Den památek, který je součástí
Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD), jsme ve Slaném připravili následující program. Jedná se vlastně o putovní sekvenci setkání s památkami ve Slaném a nedalekém okolí.

Celý článek...

Slánský rodák a český historik Rudolf Urbánek

Zahájení výstavy.

Rudolf Urbánek - pozvánka

Výstavní sál slánského muzea 9. září v 16.00 hodin
Celý článek...

60 let ploché dráhy ve Slaném

Otevření týdenní vzpomínkové výstavy k 60. výročí vybudování plochodrážního stadionu ve Slaném.
Výstava potrvá do 11. září 2010

60 let ploché dráhy ve Slaném60 let ploché dráhy ve Slaném

Malá galerie slánského muzea 30. srpna v 16.30 hodin

Sochař Václav Nejtek a Slaný


Vlastivědné muzeum ve Slaném zve na vycházku s odborným výkladem po slánských památkách, které jsou prostřednictvím uměleckých děl spojena s významným umělcem – sochařem Václavem Nejtkem.
Sraz účastníků procházky je před muzeem.

28. srpna 2010 v 14 hodin

Pomníky obětem světových válek na Slánsku

V listopadu 2009 proběhl druhý ročník konference Slaný a Slánsko ve 20. století, tentokrát pod názvem "Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století". Jeden z příspěvků "Památky obětem světových válek" byl věnován vzpomínce vojákům, kteří ve válkách položili své životy.

Celý článek...

Velocipedisté ve Slaném


Zahájení výstavy.

S historií slánského
„Klubu velocipedistů“ jsme se mohli seznámit 17. března 2010 na přednášce Čeňka Chyského, který je současně autorem výstavy. Výstava potrvá do 28. srpna 2010.

Galerie slánského muzea 3. července v 10.00 hodin

Pozvánka

Fotogalerie

Sochař Václav Nejtek a Slaný


Vlastivědné muzeum ve Slaném zve na vycházku s odborným výkladem po slánských památkách, které jsou prostřednictvím uměleckých děl spojena s významným umělcem – sochařem Václavem Nejtkem.
Sraz účastníků procházky je před muzeem.

2. července 2010 v 14 hodin

Nový ročník Slánského obzoru


Ve Vlastivědném muzeu je v prodeji nový ročník Slánského obzoru, roč. 17 (2009).
Je vydán ve spolupráci se Společností Patria a Státním okresním archivem v Kladně. Najdete v něm články z historie našeho města, v portrétní galerii se seznámíte se zajímavými osobnostmi. Jeho součástí jsou i stati z pohnutých časů dvacátého století.

Sborník zakoupíte za 80 Kč.

Čepce a pokrývky hlavy

"Čepce a pokrývky hlavy" ze sbírek muzea a "Paličkovaná krajka Elišky Koubové"

Výstavu otevře PhDr. Vanda Jiřikovská

Výstavní sál slánského muzea 12. června v 10.00 hodin

Výstava potrvá do 21. srpna 2010

Pozvánka čepce a pokrývky hlavy Celý článek...

Consortium camerale Slansensis

Pěvecký koncert sboru pod vedením Mgr. Aleny Šandové.

Atrium muzea 9. června v 19.30 hodin
V případě nepříznivého počasí proběhne koncert v Piaristické kapli. Celý článek...

Emma a Bára Srncovy – výstava

Zahájení výstavy.

Půvabné malůvky plné poezie a pohádkových představ budou námětem výstavy.

Galerie slánského muzea 29. května v 10.00 hodin

Výstava potrvá do 26. června 2010

Emma Srncová Celý článek...

Učňovské školství

Přednáška Ireny Veverkové

Malá galerie slánského muzea 12. května v 17.00 hodin Celý článek...

65. výročí osvobození Československa

Od 10. května bude ve výstavní síni muzea otevřena výstava fotografií "Květen 1945 ve fotografii"

Slavnostní prezentace sborníku
„1939—1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků".

Malá galerie slánského muzea 10. května v 16.00 hodin

Rok 1945 Celý článek...

12. městské slavnosti

Husitské slavnosti 2010

Slaný 7.–9. května 2010

Celý článek...

Klavírní kvinteto studentů Pražské AMU

Na pořadu jsou skladby L. van Beethovena, Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse.

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 5. května v 19.30 Celý článek...

Národopisné muzeum ve Třebízi zahajuje letní sezónu

Kromě expozic jsou pro návštěvníky v průběhu května připraveny i dvě výstavy. "Výtvarné práce žáků Kvílické školy“ a výstava slánských fotoamatérů „Život na vesnici“. Celý článek...

Slavnostní koncert

Dny polské kultury ve Slaném

Na slavnostním koncertu věnovaném 200. výročí narození polského krále klavíru Fryderyka Chopina vystoupí vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara 2004, jeden z nejvýraznějších talentů mladé generace pianistů
Ivo Kahánek.

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 19. dubna v 19.30

Ivo Kahánek

Fotogalerie Celý článek...

Ekoglass Festiwal

Dny polské kultury ve Slaném

Výstava uměleckého skla – polských, českých a slovenských sklářů – které vzniklo během druhého ročníku festivalu a workshopu uměleckého skla Ekoglass Festival 2009, který se konal v Lesní Huti v Szklarské Porębě a také v Huti křišťálového skla Julia v Piechowicích.

Galerie Vlastivědného muzea 19. dubna v 16.30

Výstavu můžete zhlédnout do 5. května 2010.

Fotogalerie Celý článek...

Francouzská hudba za vlády Ludvíka XIV. a XV.

Koncert se koná v rámci jubilejní 60. sezóny Kruhu přátel hudby ve Slaném.

Koncert komorní francouzské hudby z období vlády Ludvíka XIV. a XV. přináší výjimečný exkurs do tajemství francouzské barokní hudby. Odhaluje nejenom zvuk dobových nástrojů ale i zákonitosti dobové interpretace francouzské hudby ze 17. a 18. století.

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 14. dubna v 19.30Fotogalerie Celý článek...

Varhany znějící 2009 vycházejí na CD

Představení nového CD, přinášející výběr ze záznamu koncertů, které se ve Slaném a ve Velvarech konaly v roce 2009 v rámci mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2009 Slaný–Velvary.

Přednášková síň Vlastivědného muzea 18. března v 17 hodinFotogalerie Celý článek...

Čeněk Chyský: Slánský velocipedistický spolek

Přednášková síň Vlastivědného muzea 17. března v 17 hodin

Celý článek...

Svatební obřady v muzeu

Kromě svatebních obřadů v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném, schválila rada MěÚ Slaný rozšíření nabídky o možnost konání svatebních obřadů v přírodním prostředí areálu Cífkova statku Národopisného muzea ve Třebízi. Svatbu v piaristické kapli je možné uzavírat celoročně, v Národopisném muzeu pouze v letních měsících červen—září. První svatební obřad po šedesáti letech proběhl 4. července 2008.

Svatební obřady v muzeu

Celý článek...

Ivan Krasko a Slánsko

Výstava s přednáškou o jeho životě a básnické tvorbě na přelomu 20. století.

V penzionu Na Sadech 15. března v 15 hodin Celý článek...

Klavírní kvarteto Českých filharmoniků

Koncert KPH

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 10. března v 19.30

Celý článek...

Sochy a grafiky Renáty Kaiserové

Zahájení výstavy

Výstavní síň muzea 6. března v 10 hodin

Výstava potrvá do 24. dubna 2010Fotogalerie Celý článek...

Yad Vashem – izraelský památník holocaustu

Přednáška Mgr. Milana Hese o jeruzalémském památníku Yad Vashem. Ve svém výkladu se bude věnovat také nezbytným dějinným přesahům holocaustu, vzpomínkám přeživších i stále existujícímu antisemitismu. Přednáška bude doplněna promítnutými obrázky.

Mgr. Milan Hes
se v současné době připravuje na obhajobu doktorátu v Ústavu českých dějin FF UK. Jeho práce se zabývá historií paměti holocaustu.


Malá galerie muzea 17. února 2010 v 17 hodin Celý článek...

Kultura východních národů

Přednáška PhDr. Jiřího Šímy na téma „Kultura východních národů“.
Doktor Šíma pracoval v diplomatických službách v Asii. Po návratu do Čech založil v nedalekých Ledcích Malé asijské muzeum.

Malá galerie muzea 20. ledna 2010 v 17 hodin Celý článek...

Lidé a Země ve fotografii

Výstava nejlepších fotografií reportérů magazínu Lidé a Země.
Budou zde práce novinářky a fotografky
Lenky Klicperové, držitele druhé ceny v novinářské soutěži Czech Press Photo 2006 Václava Šilhy, českého fotografa žijícího v Alsasku Františka Zvardoně a cestovatele, fotografa a publicisty Františka Štauda.

Výstava potrvá od 18. ledna do 18. února 2010 Celý článek...

Českou vánoční mší 1919 to začalo a nekončí…

Přednáška patriarchy Československé církve husitské ThDr. Tomáše Butty.

Malá galerie muzea 16. ledna 2010 v 16 hodin

Celý článek...