Antické divadlo a jeho odkaz


dvě přednášky, středa 9. listopadu 2016 od 9 a 17 hodin, aula gymnázia a malá galerie

V rámci
Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, v.v.i. – největšího vědeckého festivalu v ČR - zavítá nejprve do auly slánského gymnázia a poté do malé galerie muzea Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., která pracuje v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. Zabývá se antickým dramatem a divadlem a jejich pozdější recepcí. Jaká témata nás čekají?

I. Věc Faidra: cesta jedné Kréťanky napříč staletími (aula gymnázia od 9.00)
Vztah macechy ke svému nevlastnímu synu se ve světové literatuře objevuje v různých variacích často. V evropském kontextu je pak nejvlivnější literární látkou mýtus o
Hippolytovi a Faidře, zvlášť často zpracovávaný dramatiky. Na těchto textech je proto velmi výhodné sledovat, jak proměny literárního i širšího kulturního a duchovního kontextu ovlivňují nakládání s dramatickou látkou a výsledný dramatický tvar. V přednášce bude věnována pozornost pěti dramatickým textům od antiky po konec 20. století.

II. Proč hrát řeckou tragédii? A jak ji hrát? (malá galerie muzea od 17.00)
Přednáška představí vzrušující otázky i základní překážky, se kterými se setká divák, stejně jako inscenátor při uvádění řecké
tragédie, tedy textů vzniklých v 5. století před Kristem. Budou představeny konjunktury a recese popularity antického dramatu na českých jevištích a hledáno vysvětlení těchto změn: co vede české divadelníky k inscenování antických tragédií a kdy se od těchto dramat odvracejí? Jakými způsoby k antickým tragédiím přistupují? To jsou základní otázky, na něž budeme společně hledat odpověď.

Obě přednášky jsou volně přístupné pro veřejnost.

plakat tyden vedy a techniky