Akce Vlastivědného muzea ve Slaném připravované na rok 2009

Připravované a plánované akce na rok 2009.
Leden:

23. 1. 2009
Přednáška ing. El. Papadopulose
60. výročí příchodu řeckých dětí do ČSR
Malá galerie muzea v 17 hodin

28. 1. 2009
Prezentace sborníku Slaný a Slánsko ve 20. století
Malá galerie muzea v 17 hodin

Únor:

11. 2. 2009
Vzpomínka na J. Š. Baara
Klobuky ve 14 hodin

18. 2. 2009
Přednáška PhDr. J. Šímy
Mongolsko v minulosti a dnes
budování muzea v Ledcích
Malá galerie muzea v 17 hodin

Březen:

7. 3. 2009
Výstava Vojáci ze zemí Koruny české v l. sv. válce
Galerie muzea v 10 hodin
Přednáška na téma výstavy
ing. Fučík
Malá galerie muzea (termín není uzavřen)

30. 3. 2009
Dny tibetské kultury
Výstavní sál muzea v 16 hodin

31. 3. 2009
Přednáška J.Rennera
Buddhismus a kultura
Malá galerie muzea v 17 hodin

Duben:

22. 4. 2009
Přednáška Václav Nejtek a Slaný
Božena Franková
Malá galerie muzea v 17 hodin

24. 4. 2009
Národopisné muzeum v Třebízi
Otevření výstavy Třebíz ve fotografii V. Krupičky
a otevření výstavy Kresby Frant. Saifrta
Výstavní sály ve Třebízi v 10.hodin

30. 4 2009
Zahájení výstavy
Ostrostřelecké terče ze sbírek muzea
Galerie muzea v 16 hodin

Květen:

14. 5.2009
Zahájení výstavy
Tři barokní zastavení ve Slaném
Výstavní sál muzea v 16 hodin

20. 5. 2009
Vycházka V. Nejtek a Slaný
setkání před muzeem ve 14 hodin

27. 5. 2009
Přednáška Mgr.Zd.Víška
Svatopluk Čech a Slaný
Malá galerie muzea v 17 hodin

Červen:

1.—5. 6. 2009
Muzeum na dvoře
program pro děti ve Třebízi

3. 6. 2009
Koncert KPH
Varhany a zpěv
Otomar Kvěch – varhany; Pavel Červinka – baryton
Piaristická kaple v 19,30

25.6. 2009
Výstava ve výstavním sále muzea z národopisných sbírek muzea
Textilní nástěnky a bytový textil l. pol.20.století
Výstavní sál muzea v 16 hodin
v turistické sezoně červen—září je muzeum o sobotách otevřeno do 16 hodin

Červenec:

3. 7. 2009
Vycházka V. Nejtek a Slaný
Sraz před muzeem ve 14 hodin

4.7. 200
Velvarská brána
otevřena od 13 .00—15.00 hodin

Srpen:

13. 8. 2009
Vycházka V. Nejtek a Slaný
Sraz před muzeem ve 14 hodin

15.8. 2009
Velvarská brána
otevřena od 13.00 – 15.00 hodin

25.8. 2009
Zahájení výstavy
Minulost, současnost a budoucnost historického jádra města Slaný
Výstavní sál muzea v 16 hodin

29.9. 2009
Jarmark ve Třebízi
Cífkův statek čp. l. 10—16 hodin
předvádějí řemesel

Září :

3. 9. 2009
Výstava věnovaná novorenesanci ve Slaném
Bosáček, Aleš a R.Štech
galerie muzea v 16. hodin

8. 9. 2009
Varhanní koncert KPH
Piaristická kaple v 19,30

12. 9. 2009
Den památek
zpřístupnění všech muzejních objektů

19. 9. 2009
Přednáška Mgr. J. Čečrdle
Wilsonova třída ve Slaném
Malá galerie muzea v 17 hodin

Říjen:

6. 10. 2009
Slánské rozhovory
Piaristická kaple muzea v 10 hodin

21. 10.2009
Přednáška Mgr Petrincová
Výstavní projekty a umění přelomu 19. a 20. století v Evropě
Malá galerie muzea v 17 hodin

30. 10. 2009
Výstava Renaty Frančíkové
Drobná kresba
Výstavní sál muzea v 10 hodin

Listopad:

5. 11. 2009
Zahájení výstavy
Historické fotografie V. Krupičky II. část
Galerie muzea v 10.hodin

7.11. 2009
Historická konference
Armáda a Slaný

25.11. 2009
Vzpomínka na listopad 1989
Malá galerie muzea v 17 hodin

Prosinec:

Adventní koncerty
Zpíváme koledy
Výstava betlémů v Malé galerii muzea
Koncerty muzea a KPH budou upřesněny koncem května