Akce Vlastivědného muzea ve Slaném připravované na rok 2008

Připravované a plánované akce na rok 2008.

Leden:
23. ledna
Přednáška
"Slánské kroniky"
Mgr. Olga Judlová
Malá galerie muzea v 17 hodin

Únor
16. února
"Kousek nebe"
zahájení fotografické výstavy Petra Janžury
Galerie muzea v 10 hodin

20. února
Přednáška
"Ostrostřelecký sbor ve Slaném"
Božena Franková
Malá galerie muzea v 17 hodin

Březen
12. března
Pěvecký koncert KPH
Piaristická kaple v 19,30

19. března
Přednáška
"Z antických zajímavostí"
Mgr. Jan Čečrdle
Malá galerie muzea v 17 hodin

Duben
2. dubna
Koncert KPH –
Houslový recitál Čeněk Pavlík, Ivan Kánský
Piaristická kaple 19,30

9. dubna
Výstava
"Kouzlo kamenných křížů"
Výstavní sál muzea
(do 18. května 2008)

9. dubna
Přednáška
"Smírčí kříže" Ing. Petr Bořil
Malá galerie muzea v 17 hodin

Květen
Zahájení sezóny v Národopisném muzeu v Třebízi.

7. května
Koncert KPH
Violoncellový recitál Daniel a Helena Weissovi
Piaristická kaple v 19,30

16. května
Zahájení výstava
"Dřevěné sochy ze Skalice"
Cífkův statek ve Třebízi
(do 10. 7. 2008)


22. května
Přednáška
"Literární toulky po Slánsku"
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Malá galerie muzea v 17 hodin

26.—30. května
Dny turecké kultury
27. 5. výstava v galerii muzea
28. 5. koncert v kapli 19,30 hod.

Červen
4. června
Koncert KPH
Varhanní koncert Marie Šestákové
Piaristická kaple v 19,30

11. června
Přednáška
"Piaristická knihovna"
Mgr. Jan Kašpar
Malá galerie muzea v 17 hodin                 

13. června
Výstava
"Vlastimil Kybal, diplomat a spisovatel"
výstavní sál muzea (Společnost Vl. Kybala)
Zahájení výstavy v 10 hodin
(do 10. 8. 2008)

21. 6.—17. 8. 2008
Výstava
"Z regionu do světa s mapami dávných kartografů"
Galerie muzea v 10 hodin

15.–19. června
Národopisné muzeum v Třebízi
"Muzeum na dvoře" od 10—14 hodin,
s ukázkou sbírkových předmětů muzea

Srpen
8. srpna
Národopisné muzeum Třebíz
Výstava terapeutických výrobků ze šustí
Domov důchodců Praha Háje.
(do 30. 9. 2008)

Září
11. září
Zahájení výstavy
"Piaristé ve Slaném"
Galerie muzea v 10.00 hodin
(do 15. 12. 2008)

Koncert KPH
Komorní orchestr Dvořákova kraje
Piaristická kaple v 19,30

Říjen
Slánské rozhovory 2008
"Piaristé v Čechách a na Moravě"
350. výročí příchodu piaristů do Slaného

Přednáška
"Přírodní památka Džbán"
Mgr. J. Krinke
Malá galerie muzea v 17.00 hodin

Listopad
Přednáška
"Profesoři gymnasia"
PhDr. Václav Moucha
Malá galerie muzea v 17.00 hodin

Prosinec
Přednáška
"Co přináší Advent"
PhDr. Langhamerová,
řed. Národopisného muzea v Praze
Malá galerie muzea v 17 hodin

Vánoční koncerty a akce k adventu
za spoluúčasti slánských škol