Akce Vlastivědného muzea ve Slaném připravované na rok 2007

Připravované a plánované akce na rok 2007.
Leden:

Pokračování výstavy
Člověk nepřítel i samaritán
Výstavní sál muzea

17. ledna 2007

Přednáška k výstavě Člověk nepřítel i samaritán
RNDr. Vítězslav Kuželka
Malá galerie muzea v 15 hodin

Vyhlášení podmínek fotografické výstavy
pro žáky ZŠ Komenského náměstí

26. ledna 2007

Koncert Smyčcové kvarteto
Piaristická kaple v 19.00

Únor:

7. únor 2007

Přednáška dr.Jan Racka Krajinář Josef Holub
Malá galerie muzea v 15.00 hodin

15. února 2007

Zahájení výstavy Osud židovské rodiny ve 20.století
Výstavní sál muzea v 15.00 hodin

17. února 2007

Zahájení výstavy Kralupská výtvarná skupina J
Galerie muzea v 10.00 hodin

Březen:

14. března 2007

Přednáška Dr. Hrnčířové Veduty měst
Malá galerie muzea v 15.00 hodin

Zahájení výstavy Mgr. Kučery z Nymburka Nový svět na starých mapách

21. března 2007

Koncert KPH
Musica dolce vita Piaristická kaple v 19.30 hodin

Duben:

1.–30. dubna 2007
Dny francouzské kultury

11. dubna 2007
Koncert KPH
Klavírní recitál K. Košárka
Piaristická kaple v 19.00 hodin

18. dubna 2007

Přednáška Dr. Jana Černého Ferdinand Velc
Malá galerie muzea v 15.00 hodin

25. dubna 2007

Koncert KPH
Houslový recitál (Jana Nováková – housle, Petr Novák – klavír)
Piaristická kaple v 19.30 hodin

Květen:

5. května 2007

Zahájení výstavy Pastely Miloslava Radoměřského
Galerie muzea v 10.00 hodin

10. května 2007

Nokturno v atriu muzea České saxofonové kvarteto
Nádvoří muzea v 21.00 hodin

12. května 2007

Husitské slavnosti Muzeum, piaristická kaple, Velvarská brána
Otevřeno 9.00–16.00 hodin

16. května 2007

Večer kvartetní tvorby Panochovo kvarteto
Piaristická kaple v 19.30 hodin

23. května 2007

Vycházka Václav Nejtek a Slaný
Sraz před Muzeem v 14.00 hodin

Červen:

2. června 2007

Třebízská pouť Výstava šicích strojů
Módní přehlídka žáků — Odborné učiliště z Loun

3. června 2007

Zahájení fotografické výstavy Naše město
(výherci soutěže)                 

6. června 2007

Koncert KPH
Varhanní koncert a trubka (J. Pokorná a M.Kejmar)
Piaristická kaple v 19.30 hodin       

16. června 2007

Zahájení výstavy Emil Hísek: Krajina – oleje
Galerie muzea v 10.00 hodin

19.— 22. června 2007

Muzeum na dvoře
Národopisné muzeum ve Třebízi
10.00—16.00 hodin
Muzejní exponáty a keramické výrobky p. Říhy z Peruce

27. června 2007

Vycházka V. Nejtek a Slaný
Sraz před muzeem ve 14.00 hodin

Červenec:

14. července 2007

Otevřena Velvarská brána
13.00—15.00 hodin

18. července 2007

Vycházka V. Nejtek a Slaný
Sraz před muzeem ve 14.00 hodin

28. července 2007

Otevřena Velvarská brána
13.00—15.00 hodin

Srpen:

15. srpna 2007

Vycházka V. Nejtek a Slaný
Sraz před muzeem ve 14.00 hodin

18. srpna 2007

Otevřena Velvarská brána
13.00—15.00 hodin

Září:

8. září 2007 

Dny evropské kultury Zahájení výstavy
Rakovnicko a Slánsko v dílech A. Fialy a V. Rabase
Galerie muzea v 10.00 hodin

Vydání Sborníku Slaný - Louny


Archeologická výstava - expozice

Koncert KPH

Říjen:

9. října 2007

Slánské rozhovory:
Rakovnicko a Slánsko
Piaristická kaple v 10.00 hodin24. října 2007

Přednáška dr. Jany Krotilové Vývoj silnic v okrese Slaný
Malá galerie muzea v 15.00 hodin

Koncert KPH

Listopad:

3. listopadu 2007

Zahájení výstavy Tomáš Záborec: Oleje
Galerie muzea v 10.00 hodin

14. listopadu 2007

Přednáška Manželé Bartoníčkovi: Portugalsko
Malá galerie muzea v 15.00 hodin

Koncert KPH

Prosinec:

Adventní koncerty KPH, ZUŠ, a ZŠ Rabasova

Zpíváme koledy s K. Hevessym