Otisk života v historických stavbách


konference 17.–20. června 2014, kaple Zasnoubení Panny Marie

v těchto dnech v muzejní kapli probíhá odborná konference o stavebně historickém průzkumu. Pořadatelé nemíní být se svými znalostmi uzavřenou skupinou. Proto si dovolují pozvat Vás, obyvatele Slaného a okolí, na
veřejně přístupnou přednášku ve středu 18. 6. v 17.30 hodin do muzejní kaple. Přednášku připravil PhDr. Vladislav Razím na téma Středověké hradby města Slaného. Také přednáška o městském opevnění se zaměří na vybrané tematické okruhy ze stavební historie této významné památky, které odpovídají náplni konference. Na problematiku městských hradeb tak budeme moci nahlédnout v netradičních, až překvapivých souvislostech.

V rámci konference je možné se rovněž zúčastnit
exkurze po památkách regionu. Ta proběhne v pátek 20. 6.
Program s odborným výkladem:

Nedostavěný klášterní kostel v Panenském Týnci, Třebíz skanzen, Kostel sv. Jakuba v Srbči, Zámek ve Mšeci, oběd ve Mšeci, Smečno hradní kaple, kostel Nejsvětější Trojice, Buštěhrad rozparcelovaný hrad, návštěva čp 17.

Odjezd autobusu je v
8 hodin v Šultysově ulici ve Slaném ("Na Váze"), předpokládaný návrat v 18 hodin. Cena zájezdu je 250 Kč, pro studenty a důchodce 150 Kč.

Více o konferenci
zde.

1