Jan Zach - Návrat domů

Slavnostní otevření obnovených prostor muzea


hlavní budova muzea, 20. září 2014, 14:30—19 hodin

Obnovené prostory muzea se veřejnosti představí
20. září od 14:30 hodin. V 15 hodin je v galerii a výstavní síni muzea připravena vernisáž klíčové výstavy letošní sezóny s názvem JAN ZACH - NÁVRAT DOMŮ. V roce 1914 se ve Slaném narodil mezinárodně uznávaný sochař, malíř a designér Jan Zach. K 100. výročí jeho narození bude veřejnosti představena největší kolekce Zachových děl v České republice, kterou Vlastivědné muzeum obdrželo darem z amerického Oregonu, kde v roce 1986 Jan Zach završil svou životní i uměleckou dráhu. Na výstavě budou vedle Zachových děl představeny také malby, kresby a grafiky Zachových učitelů - významných postav českého umění 1. poloviny 20. století - Jana Angelo Zeyera, Františka Kysely a Otakara Nejedlého, a také velkého Zachova vzoru, vizionáře světelného a kinetického umění Zdeňka Pešánka. Díla těchto velikánů laskavě zapůjčí Národní galerie v Praze. Vystaveny budou také fotografie míst, kde Zach žil a zajímavé dokumenty spjaté s jeho životem včetně unikátního snímku mladého Jana Zacha s první dámou Spojených států amerických Eleanore Rooseveltovou. Výstavu doprovodí originální katalog, do kterého přispěl mimo jiné jeden z nejvýznamnějších současných českých historiků umění, bývalý ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a znalec moderního umění doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. Sám je žákem jiného slánského rodáka, slavného kunsthistorika V.V. Štecha, jehož 40. výročí úmrtí si letos připomínáme. Doc. Šetlík rovněž promluví na naší vernisáži. Na samotném zahájení této výstavy promluví také žák a blízký přítel Jana Zacha, výtvarník a kurátor sbírek moderního umění pan Tommy Griffin, který je nyní správcem Zachovy pozůstalosti v USA.

Program 20. září pokračuje v 16 hodin odhalením pamětní desky Jana Zacha na jeho rodném domě v Soukenické ulici čp. 70 ve Slaném. O vzniku desky i Zachovi samotném pohovoří americká sochařka Olinka Broadfoot, která je autorkou výtvarné předlohy (reliéfu) pamětní desky. Za spolupráci při její přípravě a instalaci děkujeme Městu Slaný, současnému majiteli Zachova rodného domu panu Radku Hermannovi a společnosti Patria.

Slavnostní otevření obnoveného atria muzea vyvrcholí společenským večerem s koncertem skupiny
Los Rumberos Cuarteto (jazz-latin) od 18 hodin na dvoře samotném. Při nepřízni počasí bude koncert přesunut do kaple Zasnoubení Panny Marie.

Jan Zach - Návrat domů

Fotogalerie