65. výročí osvobození Československa

Od 10. května bude ve výstavní síni muzea otevřena výstava fotografií "Květen 1945 ve fotografii"

Slavnostní prezentace sborníku
„1939—1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků".

Malá galerie slánského muzea 10. května v 16.00 hodin

Rok 1945

Zdálo by se, že po šedesáti pěti letech od konce války již není příliš nových momentů, které by pamětníci mohli ve svých vzpomínkách zachytit. A přece sborník
„1939—1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků“, který vydává Vlastivědné muzeum ve Slaném ve spolupráci s Městským úřadem Slaný [jako třetí svazek edice Historie Slánska ve XX. století], svým obsahem dokazuje opak.

Dvaadvacet příspěvků ze Slaného i celého regionu, včetně většího množství fotografického materiálu, poprvé publikovaného v tomto sborníku, je zajímavých i pohledem jejich autorů. Občanů, kteří nebyli ani hrdinnými odbojáři či partyzány, ani politicky exponovanými jednotlivci. Obyčejných lidí, jako většina z nás. I proto je možné se s jejich vzpomínkami sžít a představit si, jak bychom asi popisované události prožívali my.

Kromě města Slaného [vzpomínky uveřejnili Josef Hausner, Alois Špeta, Oldřich Vychodil, Ladislav Čepelák, Jiří Husník, Božena Franková, Jaroslava Faiglová, Jiří Friml, Bohumil Roškot] a Otrub [Květuše Bartoníčková] se vzpomínky týkají i dalších obcí v regionu, kterými jsou Budeničky [V. Hora], Dřínov [Květoslava Plzáková], Jarpice [Antonín Loucký], Jedomělice [Růžena Ničová] Knovíz [Jiří Schmied], Královice [Antonín Rosenkranc], Libovice [Stanislav Bayer a Václav Bayer], Neprobylice [Dobromil Podpěra], Panenský Týnec [Vladimír Pecinka], Pozdeň a Hřešice [Václav Hrdlička] a Žižice [Antonín Procházka].

Ve sborníku bude rovněž zveřejněna výběrová bibliografie publikací a článků, týkajících se období 1939—1945 na Slánsku.
Foto:
Pavel Vychodil