13 km objevů - přednáška s komentovanou prohlídkou


středa 15. září 2021 od 17 hodin, výstavní sály muzea

V polovině září se můžete těšit na přednášku s komentovanou prohlídkou výstavy
13 kilometrů objevů a odborným výkladem hlavní autorky výstavy Mgr. Drahomíry Malykové, Ph. D. [Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i.]. Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622. Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce. Počet návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření.

plakat malykova prednaska s kome ntovanou prohlídkou září 2021