Regio Slanensis VI


přednáškový cyklus
gymnázium Slaný a kaple muzea, 6.—16. března 2018


6. ročník vzdělávacího pásma zahájí v úterý 6. března
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. z lounského muzea, který v příspěvku Tisíc mil napříč republikou přítomné podnítí k hlubšímu poznávání naší vlasti, a to od nejzápadnějšího bodu na česko-německém pomezí přes hrady, zámky, městečka, tvrze, kostely i zajímavou přírodu, kam po 64 dnech a 1721 kilometrech došel s přáteli až na česko-polsko-slovenskou hranici.

Ve středu 7. března v 17 hodin Vás zveme do kaple muzea na mimořádnou přednášku předního českého historika
Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., o významném českém panovníku Jiřím z Poděbrad, čímž připomeneme 560. výročí jeho zvolení českým králem. Právě za krále Jiřího nastal nový rozkvět našeho města poničeného za husitských válek.

Jedno ze stěžejních témat ve čtvrtek 8. 3. přiblíží
PhDr. Josef Kadeřábek, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR. Na konkrétním prostředí města Slaného ukáže nové přístupy mikrohistorie a dějin každodennosti při studiu rekatolizace a představí odklon od tradičního faktografického dějepisectví. Celou periodu demonstruje na životním příběhu fiktivního modelového obyvatele města Slaný 17. věku. Příspěvek nese název Od kolébky do hrobu. Slánská protireformace očima dobového aktéra.

V pátek 9. 3. se pokusí
PaedDr. Irena Veverková ze společnosti Patria přiblížit na pozadí vývoje školských reforem od konce 19. století systém středního školství – dívčího vzdělání, specializovaného technického a ekonomického vzdělání (průmyslové školy, ekonomické školy, učňovské školy) do roku 1948. Vše v dějinném rámci měst Slaného a Kladna.

Druhý týden se ponese více v duchu moderních dějin. V pondělí 12. 3. pohovoří
Mgr. Pavel Fabini z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR o Poslancích na říšské radě ve Vídni s přihlédnutím ke Slánsku. V úterý 13. 3. naváže PhDr. Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů příspěvkem o působení neblaze proslulé Státní bezpečnosti ve Slaném v 50. letech. Ve středu 14. 3. bude pokračovat ředitel slánského muzea Mgr. Jan Čečrdle povídáním o kontroverzní osobnosti slánského vynálezce, továrníka a starosty v letech 1940—1944 Jaroslava Jana Pály a s ním spojené elektrotechnické továrně Palaba. Konečně Sibiří po stopách legionářů se ve čtvrtek 15. 3. vypraví historička kladenského magistrátu Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová, která dnešní Rusko opakovaně navštěvuje a sleduje podobu tamějších míst paměti.

Cyklus v pátek 16. 3. uzavřou archeolog
Mgr. Jiří Unger a student Stavební fakulty ČVUT Lukáš Hort první veřejnou prezentací projektu Virtuálního průvodce po středověkém opevnění královského města Slaný, který připravuje slánské muzeum za finanční podpory Města Slaného a ve spolupráci s Archeologický ústavem AV ČR a společností Virtual History. Vznikající aplikace pro mobilní telefony a související funkcionality dosud nemají v ČR obdoby. Jde o novátorský počin, který dovolí nahlédnout do podoby města kolem roku 1600. Bude představen i druhý vznikající projekt, který bude mapovat podobu slánského podzemí.

regio slanensis 6 plakat

Vyprávění o právu útrpném


středa 21. února 2018 od 17:00, malá galerie muzea

V únoru bude v malé galerii muzea přednášet Miroslav Vopat alias "Kat Vopat". Historická přednáška je připravena ve spolupráci se Společností patriotů Slaného. Výklad je založen na předávání věrohodných informací o temné historii mučení, trestů a poprav od doby středověké až po dobu nedávno minulou, kdy se podobných praktik neštítil nacismus a komunismus.

kat_vopat

Uhlí na Slánsku


přednáška, středa 17. ledna 2018 od 17:00, malá galerie

První přednášku v našem muzeu v roce 2018, tematicky spojenou s Vidimského výstavou fotografií normalizační výstavby, uvede
Ing. Josef Brázda vyprávěním o slánských dolech ve 2. polovině 20. století – známé krajinné dominantně města až do nedávné doby – s názvem Uhlí na Slánsku. Vstupné je dobrovolné.

plakat brazda prednaska uhli 2018

PF 2018


Přejeme vám pohádkové Vánoce, poklidné svátky, šťastný a úspěšný rok 2018.

PF 2018

Předvánoční program muzea

Hlavní budova muzea a Velvarská brána, 14.—16. prosince 2017

Nechte se před příchodem Ježíška okouzlit několika koncerty nebo originální projekcí (videomappingem) na Velvarskou bránu.

Připraveny jsou pro Vás následující akce:

VÁNOČNÍ KONCERT STUDENTŮ SLÁNSKÉHO GYMNÁZIANAsvícení Velvarská bránaFUTsimona klimova

Otevírací doba o vánoční svátky


23. 12.—26. 12. ZAVŘENO

27. 12.—30. 12. OTEVŘENO 9:00—16:00

31. 12.—1. 1. 2018 ZAVŘENO

_DSC0753

České stopy v Horní Lužici


přednáška, 6. prosince 2017 od 18:00, malá galerie

Na začátek prosince je v malé galerii muzea připraveno předvánoční povídání slánských cestovatelů Viktora Čížka a Zdeňka Víška "České stopy v Horní Lužici" o jejich cestě do země, která byla až do 17. století součástí Koruny české. Vystoupení formou komentované prezentace bude zaměřeno na historii hradu Ojvín, který byl oblíbeným sídlem Karla IV., a města Ochranova, které se stalo jedním z cílů pobělohorských náboženských exulantů. Vstupné dobrovolné.

plakat cizek visek prednaska luzice 2017

Kouzlo starých loutek


výstava, 30. listopadu 2017—18. března 2018, výstavní síň muzea (1. patro)

V předvánočním čase otevíráme ve čtvrtek
30. listopadu v 17 hodin výstavu Kouzlo starých loutek. Unikátní soubor marionet vyřezal v roce 1930 Karel Růžička, vedoucí sekretář mezinárodní organizace YMCA v Kladně. V budově YMCA loutky hrály až do protektorátu, kdy byla činnost této organizace zakázána. Po válce fungovalo divadlo až do roku 1951, kdy činnost YMCA zakázal komunistický režim a kdy byly loutky naposledy představeny veřejnosti. Marionety s kulisami Vlastivědnému muzeu ve Slaném zapůjčila dcera Karla Růžičky, spisovatelka a historička PhDr. Zora Dvořáková. Expozice bude doplněna maňásky a prvky pro děti. Na akci spolupracujeme se společností Patria a Západočeským muzeem v Plzni. Výstavu doporučujeme doplnit v sobotu 9. 12. návštěvou "živého" loutkové představení v rámci Dne pro dětskou knihu, který pořádá Knihovna Václava Štecha.

poster_kulisy

51. Slánské jazzové dny


hudební festival, 17.—19. listopadu 2017

http://sjd.jazzclubslany.cz/

Slanske_jazzove_dny_2017

Normalizace ve Slaném ve fotografiích Karla Vidimského


výstava, galerie muzea (2. patro), 15. 11. 2017—11. 3. 2018


Fotografická výstava slánského rodáka a známého fotografa
Karla Vidimského nabídne soubor pohledů na naše město v letech 70. a 80. minulého století, kdy procházelo procesem normalizace. Prohlídka fotografií v pamětnících té doby vyvolá vzpomínky na život v místech dávno zaniklých, mladším generacím odhalí proces proměny našeho města v době „hluboké totality“. Vernisáž proběhne ve středu 15. listopadu od 17 hodin.

Normalizace Vidimský plakát

Fotogalerie z vernisáže: Celý článek...

(Ne)lidská práva v Koreji a Číně


promítání filmů, úterý 7. listopadu 2017 od 18:00, aula gymnázia

V době blížícího se výročí 17. listopadu si na půdě slánského gymnázia připomeneme problematiku lidských práv, a to
dvěma filmy, které nás zavedou na Dálný východ. Prvním snímkem je Okhwanova Mission Impossible (71 min.), která vypráví o mladém Korejci, jenž svéráznou formou upozorňuje na nesmyslné rozdělení jeho domoviny na Sever a Jih, druhým je dokumentární film Člověk na prodej (66 min.) odkrývající zrůdnou tvář totalitního režimu v současné Číně, kde je nedobrovolné odebírání lidských orgánů na denním pořádku. Na místě bude možné využít nabídky občerstvení kavárny Prostor. Vstupné je 100 Kč.

Program připravujeme ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Slaného, Gymnáziem Václava Beneše Třebízského a kavárnou Prostor.

Ne-lidská práva v Koreji a Číně plakát