PF 2017



PF 2017

Vánoční koncerty a Octopus Pragensis


kaple Zasnoubení Panny Marie, 13.—17. prosince 2016

Sérii adventních hudebních vystoupení v kapli Zasnoubení Panny Marie zahájí v úterý
13. prosince v 19,00 hod. vokální soubor Octopus Pragensis koncertem Hudba ve Slaném kolem roku 1600. Těleso vede ve Slaném již dobře známý muzikolog Petr Daněk - objevitel unikátního partu 1. houslí Michnovy skladby Loutna česká ve slánském muzeu. Součástí koncertu bude představení nového CD Varhany znějící 2016, které návštěvníci obdrží zdarma. Vánoční vystoupení v kapli pokračují ve středu a čtvrtek 14. prosince a 15. prosince v 17 hodin koncerty Základní umělecké školy, 16. prosince v 16,30 vystoupením žáků ZŠ Na Hájích a zakončeny budou dvěma koncerty Simony Klímové a Consortia Camerale Slanense v sobotu 17. prosince v 17 a 19 hodin.

kph plakat prosinec danek 2016

Sibiří po stopách legionářů


malá galerie, čtvrtek 8. prosince 2016 od 17 hodin

Přednáška o cestě na Sibiř, kterou se historička
Gabriela Havlůjová rozhodla připomenout osud generála československých legií Sergeje Vojcechovského, který byl odvlečen složkami NKVD v květnu 1945 z Prahy a na následky věznění v sibiřském gulagu v roce 1951 zemřel. Autorka během putování po Transsibiřské a Bajkalsko-amurské magistrále diskutovala s ruskými studenty, kteří nikdy neopustili své rodné město, navštívila místa, kde jsou pohřbeni českoslovenští legionáři a také si splnila svůj sen a proběhla se po zamrzlém Bajkalu. V roce 2020 má v plánu absolvovat tzv. Ledový pochod přes Bajkal na počest hrdinů, kteří 70 km přes zmrzlé jezero přešli v roce 1920 právě pod velením gen. Vojcechovského.

legionari_slany

Vánoční výstava – vesnický krámek


výstavní síň muzea, od 5. prosince 2016

V prosinci je ve výstavní síni otevřena Vánoční výstava, která nabídne pohled do interiéru vesnického krámku zapůjčeného do muzea ve Slaném z Národopisného muzea v Třebízi. V krámku najdeme vše, co se ve vesnických krámcích prodávalo – nádobí, knoflíky, cylindry, košťata, školní potřeby, petrolej a podobně, ale i samozřejmě i předměty spojené s obdobím adventu a Vánoc.

Vánoční výstava 2016 – plakát

50. Slánské jazzové dny


Městské centrum Grand a kaple Zasnoubení Panny Marie, 18.—20. listopadu 2016

V rámci tohoto
jubilejního festivalového ročníku vystoupí v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie vždy od 14:30 v sobotu 19. listopadu zpěvačka a pianistka Never Sol a v neděli 20. listopadu Ingrid James Quartet, který 50. Slánské jazzové dny uzavře. Ingrid James je považována za jednu z nejlepší australských jazzových zpěvaček. V malé galerii muzea můžete navštívit též výstavu dětských prací Jazz ve slánských ulicích.

slánské jazzové muzeum

Kdo se dá na vojnu...


výstava, 16. listopadu 2016 - 11. února 2017, galerie muzea

Ve středu
16. listopadu v 17 hodin nevynechejte vernisáž výstavy fotografií Kdo se dá na vojnu… Autorem snímků je fotograf, teoretik umění, novinář a spisovatel Josef Moucha (*1956), synovec před dvěma lety zesnulého a ve Slaném dobře známého archeologa a čestného občana města dr. Václava Mouchy. Výstava představí jeden z nejzajímavějších pohledů na základní vojenskou službu v socialistickém Československu 80. let; snímky vznikly navzdory normalizační vojenské kontrole a byly autorem zveřejněny teprve nedávno. Výstavu uvede krátké jazzové vystoupení, které mj. připomene, že to byli právě vojáci základní vojenské služby, kteří před lety pomáhali při technickém zajištění festivalu Slánské jazzové dny, jehož 50. narozeniny jsou dveřmi.

kdo-se-da-na-vojnu-finalizace-krivky

Antické divadlo a jeho odkaz


dvě přednášky, středa 9. listopadu 2016 od 9 a 17 hodin, aula gymnázia a malá galerie

V rámci
Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, v.v.i. – největšího vědeckého festivalu v ČR - zavítá nejprve do auly slánského gymnázia a poté do malé galerie muzea Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., která pracuje v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. Zabývá se antickým dramatem a divadlem a jejich pozdější recepcí. Jaká témata nás čekají?

I. Věc Faidra: cesta jedné Kréťanky napříč staletími (aula gymnázia od 9.00)
Vztah macechy ke svému nevlastnímu synu se ve světové literatuře objevuje v různých variacích často. V evropském kontextu je pak nejvlivnější literární látkou mýtus o
Hippolytovi a Faidře, zvlášť často zpracovávaný dramatiky. Na těchto textech je proto velmi výhodné sledovat, jak proměny literárního i širšího kulturního a duchovního kontextu ovlivňují nakládání s dramatickou látkou a výsledný dramatický tvar. V přednášce bude věnována pozornost pěti dramatickým textům od antiky po konec 20. století.

II. Proč hrát řeckou tragédii? A jak ji hrát? (malá galerie muzea od 17.00)
Přednáška představí vzrušující otázky i základní překážky, se kterými se setká divák, stejně jako inscenátor při uvádění řecké
tragédie, tedy textů vzniklých v 5. století před Kristem. Budou představeny konjunktury a recese popularity antického dramatu na českých jevištích a hledáno vysvětlení těchto změn: co vede české divadelníky k inscenování antických tragédií a kdy se od těchto dramat odvracejí? Jakými způsoby k antickým tragédiím přistupují? To jsou základní otázky, na něž budeme společně hledat odpověď.

Obě přednášky jsou volně přístupné pro veřejnost.

plakat tyden vedy a techniky

Literární večer hvězd explodujících i místních


autorské čtení, 3. listopadu 2016 od 18 h, malá galerie

První čtvrtek v listopadu se můžete těšit na nevšední literární sešlost. Na jedno vůbec z prvních autorských čtení novinky Andělí vejce, které s největší ctí proběhne ve Slaném, přizval autor
Petr Stančík jako svého hosta avantgardního literárního umělce ze Slaného. To proto, aby nás krajany Básník Ticho poeticky seznámil se solí zdejší země i jeho sbírkou Play off. Přijďte si užít večer v inspirativní společnosti Petra Stančíka a jeho strhující tvorby, oceněné prestižní cenou Magnesia Litera 2015 za prózu, získejte věnování do své nové knihy a i s jeho hostem, zastupujícím netradiční poezii, rozkryjte otázky, které vás zajímají. Již teď se oba autoři těší na vaši návštěvu. Vstupné je dobrovolné.

Stanc?i?kTicho-Slany?

Můžeme věřit médiím?


přednáška na aktuální téma, středa 26. října 2016 od 17 hodin, malá galerie

O současné roli sdělovacích prostředků ve vnímání reality, která nás obklopuje, o možnosti a schopnosti aktuální zprávy zkreslovat či s nimi manipulovat bude v malé galerii přednášet přední český teoretik médií
Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., který stál u zrodu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní je vedoucím Katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha. Jan Jirák byl také předsedou Rady České televize, přednášel na řadě zahraničních univerzit, je autorem mnoha publikací a spoluautorem koncepce mediální výchovy pro české základní a gymnaziální školství. Vstupné je dobrovolné.

plakat jirak media 2016 final

Karel IV. a středověk ve Slaném


výstava, 6. října—19. listopadu 2016, výstavní síň muzea

Netradiční výstava přibližuje nejen otisky doby vlády Karla IV., ale i stopy dalších panovníků vrcholného středověku v našem městě. Vedle odborné části, kde budou mj. prezentovány originální dobové předměty, expozice představí obrázky a rukodělné výrobky slánských dětí, které se zapojily do Výtvarné soutěže s Karlem IV. V této vzdělávací výstavě nebudou chybět ani interaktivní prvky a pracovní listy pro děti a mládež. Expozici rozhodně doporučujeme pro doplnění školní výuky.

Vyhlášení výsledků Výtvarné soutěže s Karlem IV. proběhne 15. října, a to symbolicky při koncertu v děkanském kostele sv. Gotharda, který byl právě za vlády Karla IV. významně přestavěn a rozšířen.

karel-1-color

Karel IV. – Otec vlasti


přednáška, 21. září 2016 od 17 h, malá galerie muzea

Touto akcí si připomeneme letošní 700. výročí narození českého krále a římského císaře
Karla IV. (1316—1378). Jeho odkazu promluví známý regionální historik a ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka.

Když na konci listopadu 1378 zemřel Karel IV. profesor pařížské university Vojtěch Raňkův z Ježova ho v pohřební řeči poprvé nazval titulem Pater patriae – Otec vlasti. A pozdější arcibiskup Jan z Jenštejna o Karlovi při této příležitosti řekl, že
„byl moudřejší než biblický král Šalamoun“. Přednáška se tedy pokusí v krátkosti nastínit Karlovy životní osudy a upozornit na některé jeho činy tak, aby si posluchači sami mohli udělat úsudek o tom, zda oba slavnostní řečníci na Karlově pohřbu měli, či neměli pravdu.

plakat kuchyňka karel iv 2016